Przejdź do materiałów
Help and manuals  >  Urządzenia  >  BlackBerry Classic  >  Aplikacje i funkcje
Wersja: 10.3.1

Zegar

Aplikacja Zegar zawiera cztery ekrany. Na ekranie Budzik można włączyć lub wyłączyć alarm, ustawić godzinę alarmu i dodać wiele alarmów. Na ekranie Zegar światowy można wyświetlić godzinę w innych częściach świata. Można także korzystać ze stopera i ustawić licznik czasu w aplikacji Zegar.