Bỏ qua đến phần nội dung
Help and manuals  >  Thiết bị  >  BlackBerry Q10  >  Ứng dụng và tính năng
Phiên bản: 10.3.1

Máy tính

Bạn có thể dùng ứng dụng Máy tính trên thiết bị BlackBerry của mình không chỉ để thực hiện các phép tính cộng trừ. Chuyển đổi giữa các giao diện máy tính dạng tiêu chuẩn và dạng khoa học, chuyển đổi đơn vị đo lường, tính tiền boa và nhiều tính năng khác.