Bỏ qua đến phần nội dung
Help and manuals  >  Thiết bị  >  BlackBerry Q10  >  Ứng dụng và tính năng
Phiên bản: 10.3.1

Trình duyệt

Với Trình duyệt BlackBerry, bạn có thể duyệt Internet, truyền phát video, chuyển đổi giữa nhiều tab, tải về các tập tin, chia sẻ các liên kết đến các trang web, và nhiều tính năng khác.