Bỏ qua đến phần nội dung
Help and manuals  >  Thiết bị  >  BlackBerry Q10  >  Ứng dụng và tính năng
Phiên bản: 10.3.1

Xử lý sự cố: Trình duyệt

Tôi không thể xem video trực tuyến

Trong khi bạn có thể phát liên tục nhiều đoạn video từ trang web trên thiết bị BlackBerry của mình, một số định dạng video lại không được hỗ trợ, và một số trang web chặn các nội dung không cho xem trên các thiết bị di động. Để biết thêm thông tin về các định dạng video được hỗ trợ, hãy tìm trong mục Trợ giúp.