Bỏ qua đến phần nội dung
Help and manuals  >  Thiết bị  >  BlackBerry Q10  >  Ứng dụng và tính năng
Phiên bản: 10.3.1

Thay đổi cài đặt bảo mật Trình duyệt

Trong Trình duyệt, hãy nhấn biểu tượng Khác > biểu tượng Cài đặt > Quyền riêng tư và bảo mật.

Cài đặt bảo mật

Xóa mục nhật ký
Chỉ định mức độ thường xuyên thiết bị BlackBerry của bạn tự động xóa thông tin duyệt web khỏi lịch sử Trình duyệt BlackBerry.
Duyệt web Riêng tư
Chỉ giữ các thông tin duyệt web của bạn (lịch sử, các tập tin bộ nhớ đệm, cookie và các thứ khác) trong khi đang mở một phiên duyệt web. Khi bạn đóng Trình duyệt, các thông tin này sẽ tự động bị xóa.
Chặn pop-up
Lựa chọn có cho phép các cửa sổ pop-up xuất hiện trong phiên duyệt web của bạn hay không.
Chấp nhận cookie
Cho trang web sử dụng cookie để gửi và nhận thông tin giữa trang web và Trình duyệt. Cookie có thể hữu ích vì các trang web có thể dùng chúng để ghi nhớ thông tin về sở thích của bạn và thông tin người dùng, nhưng cookie cũng có thể gây ra nguy cơ về bảo mật.
Xóa cookie và dữ liệu khác
Xóa mọi thông tin Trình duyệt đã lưu của bạn.
Xóa nhật ký
Xóa nhật ký Trình duyệt.