Bỏ qua đến phần nội dung
Help and manuals  >  Thiết bị  >  BlackBerry Q10  >  Ứng dụng và tính năng
Phiên bản: 10.3.1

Biểu tượng chứng chỉ trang web

Biểu tượng Mô tả
Biểu tượng Chứng chỉ EV Danh tính của trang web đã được xác minh bởi chứng chỉ xác nhận mở rộng từ một nhà cung cấp chứng chỉ tin cậy.
Biểu tượng Chứng chỉ DV Danh tính của trang web đã được xác minh bởi chứng chỉ của miền được xác nhận từ một nhà cung cấp chứng chỉ tin cậy.
Biểu tượng Chứng chỉ hỗn hợp Một số thành phần của trang web được bảo mật và một số thành phần khác của trang web lại không được bảo mật. Hãy cẩn thận nếu bạn nhập các thông tin nhạy cảm trên trang web.
Biểu tượng Chứng chỉ không rõ Trang web có thể không an toàn vì chứng chỉ không rõ. Khuyến cáo không nên nhập các thông tin nhạy cảm trên trang web.