Bỏ qua đến phần nội dung
Help and manuals  >  Thiết bị  >  BlackBerry Q10  >  Ứng dụng và tính năng
Phiên bản: 10.3.1

Thay đổi cài đặt Trình duyệt

Tùy chỉnh màn hình bắt đầu Trình duyệt

Bạn có thể thay đổi những gì bạn thấy khi lần đầu tiên mở Trình duyệt BlackBerry. Bạn có thể cài một trang chủ cụ thể, hiển thị hình thu nhỏ các trang web mà bạn truy cập gần đây hoặc thường xuyên, hoặc mở các trang web đã được mở trong phiên làm việc Trình duyệt trước đó của bạn.

  1. Trong Trình duyệt, nhấn Biểu tượng Khác > Biểu tượng Cài đặt > Hiển thị và hành động.
  2. Nhấn vào danh sách thả xuống Hiện khi khởi động.
    • Để cài một trang chủ cụ thể, hãy nhấn Trang chủ của tôi. Nhập địa chỉ web.
    • Để hiển thị hình thu nhỏ của các trang web mà bạn đã truy cập gần đây hoặc thường xuyên, hãy nhấn Trang tab mới.
    • Để mở các trang web từ phiên làm việc Trình duyệt trước đó của bạn, hãy nhấn Tab của tôi từ lần gần đây nhất.