Bỏ qua đến phần nội dung
Help and manuals  >  Thiết bị  >  BlackBerry Q10  >  Ứng dụng và tính năng
Phiên bản: 10.3.1

Xem các trang web theo định dạng thân thiện người đọc

Để giúp bạn tập trung vào việc đọc các bài viết hoặc văn bản khác trên trang web và loại bỏ các nội dung lộn xộn gây mất tập trung như quảng cáo, bạn có thể sử dụng chế độ trình đọc.

Trên trang web, hãy nhấn biểu tượng Khác > Trình đọc.

Thay đổi kích thước văn bản trong chế độ bộ đọc

Thực hiện một trong những thao tác sau:
  • Để tăng kích cỡ văn bản, nhấn Increase Text.
  • Để giảm kích thước văn bản, nhấn vào biểu tượng Decrease text.

Thay đổi màu nền ở chế độ trình đọc

Nhấn biểu tượng Khác > biểu tượng Cài đặt.