Bỏ qua đến phần nội dung
Help and manuals  >  Thiết bị  >  BlackBerry Q10  >  Ứng dụng và tính năng
Phiên bản: 10.3.1

Tìm kiếm liên lạc

Giống như các ứng dụng khác trên thiết bị BlackBerry của bạn, ứng dụng Danh bạ có tính năng tìm kiếm cho phép bạn nhanh chóng tìm thấy liên lạc mà bạn đang tìm kiếm.

Trong ứng dụng Danh bạ, hãy nhấn biểu tượng Tìm kiếm.
  • Để tìm kiếm liên lạc từ danh sách liên lạc của bạn, chỉ cần bắt đầu gõ phím. Khi liên lạc xuất hiện, hãy nhấn vào liên lạc đó.
  • Để tìm kiếm liên lạc từ một sổ địa chỉ từ xa (ví dụ sổ địa chỉ của công ty bạn), hãy nhập vào tên của liên lạc đó. Nhấn Tìm kiếm từ xa.