Bỏ qua đến phần nội dung
Help and manuals  >  Thiết bị  >  BlackBerry Q10  >  Ứng dụng và tính năng
Phiên bản: 10.3.1

Giải thích về ứng dụng Thẻ thông minh

Ứng dụng Thẻ thông minh cho phép bạn lấy các bit thông tin và chuyển chúng vào thẻ thông minh. Các thông tin có thể bao gồm văn bản, các trang web và các URI khác, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin kết nối. Bạn có thể sao chép thẻ thông minh đó vào một thẻ NFC, hiển thị nó dưới dạng mã QR Code, hoặc bạn có thể trực tiếp đẩy thẻ thông minh đó qua một thiết bị BlackBerry khác. Ứng dụng Thẻ thông minh cho phép bạn lưu trữ các thẻ thông minh mà bạn nhận được và sử dụng hoặc chuyển giao chúng sau này.

Thay vì phân phát danh thiếp, hãy thử tạo ra một thẻ thông minh của riêng mình có chứa thông tin liên lạc của bạn để người nhận có thể gọi điện, nhắn tin hoặc gửi email cho bạn chỉ bằng một cú click. Có một sự kiện sắp xảy đến? Hãy thử làm một thẻ thông minh có chứa các thông tin sự kiện rồi sau đó sao chép thẻ đó vào một thẻ NFC cho phép ghi được gắn vào một món quà nhỏ dành cho khách hàng của bạn.

Tính năng NFC có thể không sử dụng được tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ không dây, các cài đặt của người quản trị và model thiết bị BlackBerry của bạn.