Bỏ qua đến phần nội dung
Help and manuals  >  Thiết bị  >  BlackBerry Q10  >  Ứng dụng và tính năng
Phiên bản: 10.3.1

Giới thiệu về BlackBerry Assistant

Bạn có thể sử dụng BlackBerry Assistant để thực hiện nhiều tác vụ cá nhân và công việc khác nhau, cũng như tương tác với thiết bị của mình bằng cách sử dụng ngôn ngữ tự nhiên.

BlackBerry Assistant có thể thực hiện đa nhiệm dễ dàng hơn. Thay vì điều hướng đến một ứng dụng cụ thể, bạn chỉ cần mở BlackBerry Assistant và nói ra các yêu cầu. BlackBerry Assistant sẽ trả lời để giúp bạn hoàn tất tác vụ hoặc tương tác một cách nhanh chóng.

Nếu bạn đang ở trong một cuộc họp và cần phải giữ yên lặng, bạn cũng có thể nhập vào yêu cầu của mình trong BlackBerry Assistant bằng ngôn ngữ tự nhiên. Khi nhập vào các yêu cầu của bạn, BlackBerry Assistant sẽ giữ yên lặng và chỉ trả lời bằng văn bản trên màn hình.

Khi bạn nói yêu cầu của mình thông qua một thiết bị có hỗ trợ Bluetooth như tai nghe, BlackBerry Assistant sẽ trả lời bằng các thông tin chi tiết hơn và hướng dẫn để giúp bạn hoàn thành tác vụ mà không cần nhìn vào màn hình.