Bỏ qua đến phần nội dung
Help and manuals  >  Thiết bị  >  BlackBerry Q10  >  Ứng dụng và tính năng
Phiên bản: 10.3.1

Đồng hồ

Ứng dụng Đồng hồ được tạo thành từ bốn màn hình. Trên màn hình Đồng hồ báo thức, bạn có thể bật hoặc tắt báo thức, cài giờ báo thức và thêm nhiều báo thức khác. Trên màn hình Đồng hồ thế giới, bạn có thể xem giờ ở các nơi khác trên thế giới. Bạn cũng có thể sử dụng đồng hồ bấm giờ và cài bộ đếm giờ từ ứng dụng Đồng hồ.