ข้ามไปยังเนื้อหา
Help and manuals  >  อุปกรณ์  >  BlackBerry Q10  >  แอปพลิเคชันและคุณสมบัติ
เวอร์ชัน: 10.3.1

เครื่องคิดเลข

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันเครื่องคิดเลขบนอุปกรณ์ BlackBerry ของคุณได้มากกว่าเพียงการบวกและลบเลขเท่านั้น สลับระหว่างมุมมองเครื่องคิดเลขแบบมาตรฐานและวิทยาศาสตร์ แปลงหน่วยวัดค่า คำนวณค่าบริการ และอื่นๆ อีกมากมาย