ข้ามไปยังเนื้อหา
Help and manuals  >  อุปกรณ์  >  BlackBerry Q10  >  แอปพลิเคชันและคุณสมบัติ
เวอร์ชัน: 10.3.1

เปลี่ยนสิทธิ์การเข้าใช้สำหรับบางเว็บไซต์

ในขณะที่คุณเรียกดูอินเทอร์เน็ต คุณอาจให้สิทธิ์ในการให้เว็บไซต์เข้าถึงข้อมูล เช่น สถานที่ของคุณ คุณสามารถยกเลิกสิทธิ์นั้นเมื่อใดก็ได้
  1. ใน เบราเซอร์ ให้แตะที่ ไอคอนเพิ่มเติม > ไอคอนการตั้งค่า > สิทธิการเข้าใช้งานไซต์
  2. แตะที่เว็บไซต์ แตะที่ แก้ไข
  3. แตะที่ Delete ด้านข้างของสิทธิ์ที่คุณต้องการจะยกเลิก
  4. แตะที่ เสร็จ