ข้ามไปยังเนื้อหา
Help and manuals  >  อุปกรณ์  >  BlackBerry Q10  >  แอปพลิเคชันและคุณสมบัติ
เวอร์ชัน: 10.3.1

ไอคอนใบรับรองเว็บไซต์

ไอคอน คำอธิบาย
ไอคอนใบรับรอง EV จะมีการตรวจสอบตัวตนของเว็บไซต์โดยใบรับรองการตรวจสอบส่วนขยายจากหน่วยงานรับรองที่เชื่อถือได้
ไอคอนใบรับรอง DV จะมีการตรวจสอบตัวตนของเว็บไซต์โดยใบรับรองการตรวจสอบโดเมนจากหน่วยงานรับรองที่เชื่อถือได้
ไอคอนใบรับรองแบบผสม บางส่วนของเว็บไซต์มีความปลอดภัยในขณะที่บางส่วนของเว็บไซต์อาจไม่ปลอดภัย ใช้อย่างระมัดระวังหากคุณมีการป้อนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไว้บนเว็บไซต์
ไอคอนใบรับรองที่ไม่รู้จัก เว็บไซต์อาจไม่ปลอดภัยเนื่องจากไม่สามารถระบุใบรับรองได้ ไม่แนะนำให้ป้อนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไว้บนเว็บไซต์