ข้ามไปยังเนื้อหา
Help and manuals  >  อุปกรณ์  >  BlackBerry Q10  >  แอปพลิเคชันและคุณสมบัติ
เวอร์ชัน: 10.3.1

เกี่ยวกับใบรับรองเว็บไซต์

ใบรับรองช่วยยืนยันว่าเว็บไซต์นั้นถูกต้องตามกฎหมาย เว็บไซต์ที่ต้องการความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เช่น เว็บไซต์การธนาคาร จะใช้ใบรับรองเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากเว็บไซต์มีใบรับรอง ไอคอนใบรับรองจะปรากฏที่ด้านข้างของแถบเว็บแอดเดรส