ข้ามไปยังเนื้อหา
Help and manuals  >  อุปกรณ์  >  BlackBerry Q10  >  แอปพลิเคชันและคุณสมบัติ
เวอร์ชัน: 10.3.1

ผู้ติดต่อ

เมื่อคุณเพิ่มผู้ติดต่อเข้าในแอปพลิเคชันผู้ติดต่อบนอุปกรณ์ BlackBerry ของคุณ จะสามารถเชื่อมต่อกับพวกเขาได้อย่างง่ายดาย มีการรวมแอปพลิเคชันผู้ติดต่อเข้ากับ BlackBerry Hub ปฏิทิน BlackBerry และแอปพลิเคชันอื่นๆ เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มผู้ติดต่อไว้ในข้อความและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอของคุณได้อย่างรวดเร็ว

ไอคอนแอปพลิเคชันและคุณสมบัติ แอปพลิเคชันและคุณสมบัติ