ข้ามไปยังเนื้อหา
Help and manuals  >  อุปกรณ์  >  BlackBerry Q10  >  แอปพลิเคชันและคุณสมบัติ
เวอร์ชัน: 10.3.1

อธิบายแอปพลิเคชัน สมาร์ทแท็ก

แอปพลิเคชัน สมาร์ทแท็ก จะนำเอาข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ และเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นสมาร์ทแท็ก ข้อมูลสามารถรวมถึงข้อความตัวอักษร เว็บไซต์และ URI อื่นๆ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส และข้อมูลการเชื่อมต่อ คุณสามารถคัดลอกสมาร์ทแท็กไปยังแท็ก NFC แสดงเป็นเช่น QR Code หรือคุณสามารถส่งสมาร์ทแท็กโดยตรงไปยังอุปกรณ์ BlackBerry อีกเครื่อง แอปพลิเคชัน สมาร์ทแท็ก ช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บสมาร์ทแท็กที่คุณได้รับ และใช้ หรือส่งต่อสมาร์ทแท็กนั้นในภายหลัง

แทนการยื่นนามบัตรให้ ลองสร้างสมาร์ทแท็กของตัวคุณเอง ที่ประกอบด้วยข้อมูลติดต่อของคุณ เพื่อให้ผู้รับสามารถโทร ส่งข้อความตัวอักษร หรือส่งอีเมล์หาคุณได้ เพียงแค่คลิกเดียวเท่านั้น มีกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง? ลองสร้างสมาร์ทแท็กที่ประกอบด้วยข้อมูลของกิจกรรม จากนั้นคัดลอกสมาร์ทแท็กไปยังแท็ก NFC ที่สามารถเขียนได้ ซึ่งแนบไว้กับของขวัญเล็กๆ น้อยๆ สำหรับแขกในงาน

คุณสมบัติ NFC อาจไม่สามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สาย การตั้งค่าจากผู้ดูแลระบบ และรุ่นอุปกรณ์ BlackBerry ของคุณ