ข้ามไปยังเนื้อหา
Help and manuals  >  อุปกรณ์  >  BlackBerry Q10  >  แอปพลิเคชันและคุณสมบัติ
เวอร์ชัน: 10.3.1

นาฬิกา

มีการแบ่งแอปพลิเคชันนาฬิกาออกเป็นสี่หน้าจอ บนหน้าจอนาฬิกาปลุก คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้การปลุกของคุณ ตั้งค่าเวลาปลุก และเพิ่มการปลุกหลายรายการ บนหน้าจอนาฬิกาโลก คุณสามารถดูเวลาสำหรับส่วนอื่นๆ ของโลกได้ คุณยังสามารถใช้นาฬิกาจับเวลา และตั้งเวลาจากแอปพลิเคชันนาฬิกา