Przejdź do materiałów
Help and manuals  >  Urządzenia  >  PRIV  >  Ustawienia
Wersja: 5.1

Wybór połączenia

Za pomocą urządzenia można nawiązywać wiele różnych połączeń. Zapoznaj się z rodzajami połączeń opisanych w następnych rozdziałach, aby uzyskać informacje o rodzajach połączeń i wskazówki dotyczące ich używania.

Połączenia sieciowe

Sieć komórkowa

Połączenie z siecią komórkową umożliwia wykonywanie rozmów za pomocą urządzenia. Jeżeli masz plan taryfowy danych, możesz również korzystać z usług takich jak przeglądanie stron internetowych. W niektórych lokalizacjach, np. w szpitalu czy w samolocie, może być konieczne wyłączenie połączenia z siecią komórkową, ale zazwyczaj połączenie pozostawia się aktywne.

Wi-Fi

Połączenie sieciowe Wi-Fi to alternatywny sposób korzystania z usług danych na urządzeniu. W przeciwieństwie jednak do usług sieci komórkowej, korzystanie z połączeń sieciowych Wi-Fi nie wiąże się z naliczaniem dodatkowych opłat. Przed użyciem sieci komórkowej w zakresie podstawowych usług danych, np. wyszukiwania w Internecie czy pobierania aplikacji, w urządzeniu najpierw używane są zapisane sieci Wi-Fi. Łączność Wi-Fi można pozostawić włączoną. W takim wypadku, gdy urządzenie znajdzie się w zasięgu zapisanej sieci Wi-Fi, połączenie zostanie nawiązane automatycznie. Pamiętaj, że pozostawienie aktywnego połączenia sieciowego Wi-Fi może powodować szybsze zużycie energii baterii.

Połączenia pomiędzy urządzeniami

USB

Do utworzenia dwukierunkowego połączenia między urządzeniem a komputerem można użyć kabla USB. Urządzenie będzie widoczne na komputerze jako zmapowany dysk. W zależności od funkcji komputera, połączenia USB można zazwyczaj użyć do przenoszenia plików między komputerem a urządzeniem.

Technologia Bluetooth

Technologia bezprzewodowa Bluetooth umożliwia nawiązywanie bezpośrednich połączeń między urządzeniem a innymi urządzeniami Bluetooth. W przypadku przesyłania plików za pomocą połączenia Bluetooth, z uwagi na możliwość transmisji strumieniowej, technologia Bluetooth jest częściej używana do wykonywania czynności takich jak odtwarzanie muzyki z urządzenia na oddzielnym głośniku lub prowadzenie rozmów telefonicznych za pomocą zestawu słuchawkowego przez połączenie sieci komórkowej urządzenia.

Komunikacja NFC

NFC to bezprzewodowa technologia krótkiego zasięgu, która umożliwia szybkie nawiązywanie połączeń między danym urządzeniem i innymi urządzeniami obsługującymi technologię NFC lub znacznikami NFC. W przypadku technologii NFC nie ma potrzeby wprowadzania informacji o parowaniu w celu nawiązania połączenia. Ta metoda jest więc przydatna do czynności wykonywanych na urządzeniach przenośnych. Można wymieniać się wizytówkami z właśnie poznanymi osobami lub pobierać informacje, używając znacznika NFC z plakatu. Funkcje takie jak Android™ Beam, Dotknij i zapłać oraz Tap and Go, wykorzystują technologię NFC do przesyłania informacji między urządzeniami.

Udostępnianie połączenia internetowego

Można użyć połączenia z siecią komórkową urządzenia, aby zapewnić dostęp do Internetu na innych urządzeniach. Jest to przydatne podczas przeglądania stron internetowych na komputerze przenośnym lub tablecie obsługującym wyłącznie łączność Wi-Fi, gdy brak jest dostępu do sieci Wi-Fi.

Tethering do Internetu

Funkcji Tethering do Internetu można używać tylko wtedy, gdy tylko jedno urządzenie ma mieć dostęp do Internetu za pośrednictwem połączenia sieci komórkowej urządzenia. Urządzenie można podłączyć do urządzenia BlackBerry za pomocą kabla USB, a w razie braku takiego kabla, technologii Bluetooth, jeżeli oba urządzenia obsługują technologię Bluetooth.

Mobilny punkt dostępu

Mobilny punkt dostępu pozwala podłączyć do urządzenia BlackBerry maksymalnie dziesięć urządzeń. Liczba urządzeń, z którymi można nawiązać połączenie, zależy od modelu urządzenia. W przypadku funkcji mobilnego punktu dostępu urządzenie pełni rolę punktu dostępu Wi-Fi, z którym mogą łączyć się inne urządzenia Wi-Fi i używać go do uzyskiwania dostępu do Internetu.

Połączenia z sieciami VPN

Urządzenie można połączyć z wirtualną siecią prywatną (VPN) za pośrednictwem sieci komórkowej lub połączenia Wi-Fi. Podczas połączenia z siecią VPN dane mogą być przesyłane z sieci prywatnej do sieci publicznej i z niej odbierane.