Przejdź do materiałów
Help and manuals  >  Urządzenia  >  BlackBerry Z3  >  Aplikacje i funkcje
Wersja: 10.3.1

Zmiana uprawnień do określonych witryn internetowych

Podczas przeglądania witryn internetowych można przyznać dostęp do pewnych informacji, takich jak lokalizacja. Te uprawnienia można usunąć w dowolnym momencie.
  1. W programie Przeglądarka dotknij ikony Więcej > Ustawienia > Uprawnienia witryny.
  2. Dotknij strony WWW. Dotknij opcji Edytuj.
  3. Dotknij ikony Delete obok uprawnień, które mają być usunięte.
  4. Dotknij opcji Gotowe.