Przejdź do materiałów
Help and manuals  >  Urządzenia  >  BlackBerry Z3  >  Aplikacje i funkcje
Wersja: 10.3.1

Zmiana ustawień zabezpieczeń aplikacji Przeglądarka

W programie Przeglądarka dotknij ikony Więcej > Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo.

Ustawienia zabezpieczeń

Usuń elementy historii
Można określić, jak często urządzenie BlackBerry ma automatycznie usuwać informacje z historii przeglądarki Przeglądarka BlackBerry.
Tryb przeglądania prywatnego
Informacje o przeglądaniu (historia, pliki pamięci podręcznej, pliki cookie itd.) są dostępne tylko wtedy, gdy sesja jest otwarta. Informacje te są automatycznie usuwane w momencie zamknięcia Przeglądarka.
Blokuj okienka wyskakujące
Wybierz, czy okienka wyskakujące mają być wyświetlane podczas przeglądania.
Akceptuj pliki cookie
Umożliwia witrynom internetowym użycie plików cookie do wysyłania i odbierania informacji pomiędzy witryną a Przeglądarka. Pliki cookie mogą być użyteczne, ponieważ dzięki nim w witrynach zapisywane są informacje o preferencjach użytkownika i jego dane. Niemniej jednak pliki cookie mogą stanowić zagrożenie dla prywatności.
Usuń pliki cookie i inne dane
Wyczyszczenie wszystkich zapisanych danych Przeglądarka.
Wyczyść historię
Wyczyszczenie historii programu Przeglądarka.