Przejdź do materiałów
Help and manuals  >  Urządzenia  >  BlackBerry Z3  >  Aplikacje i funkcje
Wersja: 10.3.1

Kontakty

Po dodaniu kontaktów do aplikacji Kontakty urządzenia BlackBerry można łatwo nawiązywać połączenia z nimi. Aplikacja Kontakty jest zintegrowana z programem BlackBerry Hub, Kalendarz BlackBerry oraz innymi aplikacjami, dzięki czemu pozwala szybko dodawać kontakty do odpowiednich wiadomości i zdarzeń oraz udostępniać zdjęcia i pliki wideo.