Doorgaan naar inhoud
Help and manuals  >  Toestellen  >  BlackBerry Q10  >  Toepassingen en functies
Versie: 10.3.1

Pictogrammen voor websitecertificaten

Pictogram Beschrijving
Pictogram van EV-certificaat De identiteit van de website is gecontroleerd door een uitgebreid validatiecertificaat van een vertrouwde certificeringsinstantie.
Pictogram van DV-certificaat De identiteit van de website is gecontroleerd door een domeingevalideerd certificaat van een vertrouwde certificeringsinstantie.
Pictogram voor verschillende certificaten Sommige delen van de website zijn veilig en andere niet. Wees voorzichtig als u gevoelige informatie op de website invoert.
Pictogram Onbekend certificaat De website is mogelijk onveilig omdat het certificaat onbekend is. Het is niet raadzaam gevoelige informatie op de website in te voeren.