Doorgaan naar inhoud
Help and manuals  >  Toestellen  >  BlackBerry Q10  >  Toepassingen en functies
Versie: 10.3.1

Een follow-up-vergadering maken

Wanneer u een follow-up-vergadering maakt, worden de details van de vergadering zoals deelnemers, onderwerp en notities van de oorspronkelijke gebeurtenis toegevoegd aan de follow-up-vergadering. Follow-up-vergaderingen kunnen worden gemaakt met oude en toekomstige agendagebeurtenissen.

  1. Open een agendagebeurtenis.
  2. Raak het pictogram Meer > het pictogram Opvolgen aan.
  3. Voer de gegevens voor de follow-up vergadering in.
  4. Raak Opslaan aan.