Doorgaan naar inhoud
Help and manuals  >  Toestellen  >  BlackBerry Q10  >  Toepassingen en functies
Versie: 10.3.1

Instellingen voor Kaarten wijzigen

Wisselen tussen kilometers en mijlen

BlackBerry Kaarten geeft afhankelijk van uw toestelinstellingen afstanden weer in Britse (voet/yard en mijl) of metrische (meters en kilometers) eenheden.
 1. Veeg in de Kaarten-app naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
 2. Raak Settings > Meeteenheden aan.
 3. Raak Toestelinstellingen wijzigen aan.

Standaard route-instellingen wijzigen

U kunt uw standaardinstellingen wijzigen als u wilt dat BlackBerry Kaarten u altijd de snelste of kortste route toont, of als u bepaalde items, zoals snelwegen, tolwegen, carpoolstroken of veerboten, op uw route wilt vermijden.
 1. Veeg in de Kaarten-app naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
 2. Raak Settings > Route-opties aan.

Schakelen tussen gesproken aanwijzingen en tonen

BlackBerry Kaarten kan u met gesproken aanwijzingen of tonen laten weten dat er een afslag aankomt.
 1. Veeg in de Kaarten-app naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
 2. Raak Settings > Navigatiegeluid aan.
 3. Raak een optie aan.

Nachtmodus inschakelen

 1. Veeg in de Kaarten-app naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
 2. Raak het pictogram Instellingen > Nachtmodus aan.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Raak Automatisch aan.
  • Raak Aan aan.
  • Raak Uit aan.

De taal van de kaart wijzigen naar de lokale taal

U kunt in BlackBerry Kaarten de kaarttekst zo instellen dat deze wordt weergegeven in de taal specifiek voor de kaart of het gebied dat u op dat moment bekijkt.

 1. Veeg in de Kaarten-app naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
 2. Raak het pictogram Instellingen > Kaartinstellingen aan.
 3. Raak Lokaal aan.