דלג לתוכן
Help and manuals  >  מכשירים  >  BlackBerry Q10  >  יישומים ותכונות
גרסה: 10.3.1

סמלי אישורים של אתרי אינטרנט

סמל תיאור
סמל 'אישור EV' זהות האתר אושרה על ידי אישור אימות מורחב מרשות אישורים מהימנה.
סמל 'אישור DV' זהות האתר אושרה על ידי אישור אימות התחום מרשות אישורים מהימנה.
סמל 'אישור מעורב' חלקים מסוימים באתר מאובטחים בעוד שחלקים אחרים אינם מאובטחים. פעל בזהירות אם אתה מזין מידע רגיש באתר האינטרנט.
סמל 'אישור לא ידוע' ייתכן שאתר האינטרנט אינו בטוח מאחר שהאישור שלו אינו מוכר. לא מומלץ להזין מידע רגיש באתר האינטרנט.