דלג לתוכן
Help and manuals  >  מכשירים  >  BlackBerry Q10  >  יישומים ותכונות
גרסה: 10.3.1

חיפוש איש קשר

כמו יישומים אחרים במכשיר ה-BlackBerry שלך, היישום 'אנשי קשר' כולל תכונת חיפוש שמאפשרת לך למצוא במהירות את איש הקשר שאתה מחפש.

ביישום 'אנשי קשר', הקש על סמל 'חיפוש'.
  • לחיפוש אנשי קשר מתוך רשימת אנשי הקשר שלך, פשוט התחל להקליד. כאשר איש הקשר מופיע, הקש עליו.
  • לחיפוש אנשי קשר מפנקס כתובות מרוחק (למשל מתוך פנקס הכתובות בחברה שלך), הקלד את שם איש הקשר. הקש על חפש בשרת מרוחק.