דלג לתוכן
Help and manuals  >  מכשירים  >  BlackBerry Q10  >  יישומים ותכונות
גרסה: 10.3.1

שעון

היישום 'שעון' מורכב מארבעה מסכים. במסך 'שעון מעורר', ניתן להפעיל או לכבות את ההתראה, להגדיר את שעת ההתראה ולהוסיף התראות מרובות. במסך 'שעון עולמי' ניתן להציג את השעה באזורים אחרים בעולם. בנוסף, דרך היישום 'שעון' ניתן להשתמש בשעון עצר ולהגדיר קוצב זמן.