דלג לתוכן
Help and manuals  >  מכשירים  >  BlackBerry Q10  >  יישומים ותכונות
גרסה: 10.3.1

שינוי הגדרות עבור מפות

עבור בין קילומטרים ומיילים.

BlackBerry מפות מציג מרחקים באמצעות יחידות מידה אימפריאליות (רגל/יארדים ומיילים) או מטריות (מטרים וקילומטרים), כפי שמוגדר בהגדרות המכשיר.
 1. ביישום, החלק באצבע מהחלק העליון של המסך למטה.
 2. הקשSettings > יחידות מדידה.
 3. הקש על שנה את הגדרות המכשיר.

שינוי הגדרות מסלול המשמשות כברירת מחדל

אם אתה רוצה ש-BlackBerry מפות יציג לך את המסלול המהיר ביותר או הקצר ביותר, או אם תרצה להימנע מדברים מסוימים במסלול שלך, כמו כבישים מהירים, כבישי אגרה, מסלולי שיתוף או מעבורות, תוכל לשנות את הגדרות ברירת המחדל שלך.
 1. ביישום, החלק באצבע מהחלק העליון של המסך למטה.
 2. הקש Settings > אפשרויות מסלול.

מעבר בין מנחי הנחיה קולית לבין צלילים

BlackBerry מפות יכול להנחות אותך על פניות קרובות באמצעות מנחי הנחיה קולית או צלילים.
 1. ביישום, החלק באצבע מהחלק העליון של המסך למטה.
 2. הקש על Settings > שמע הניווט.
 3. הקש על אפשרות.

הפעלת 'מצב לילה'

 1. ביישום מפות, החלק באצבע מהחלק העליון של המסך למטה.
 2. הקש על הסמל 'הגדרות' > מצב לילה.
 3. בצע אחת הפעולות הבאות:
  • הקש על אוטומטי.
  • הקש על פועל.
  • הקש על כבוי.

שינוי שפת המפה לשפה מקומית

ב-BlackBerry Maps, באפשרותך להגדיר את טקסט המפה כך שיוצג בשפה הספציפית למפה או לאזור שבו אתה צופה כעת.

 1. ביישום מפות, החלק באצבע מהחלק העליון של המסך למטה.
 2. הקש על הסמל 'הגדרות' > הגדרות מפה.
 3. הקש על מקומי.