Skip to content

BlackBerry Passport Silver Edition SQW100-4 Smartphone

RHR191LW

Säkerhetsinformation

Granska säkerhetsinformationen och informationen om regelefterlevnad i det här dokumentet innan du börjar använda BlackBerry-smarttelefonen (hädanefter kallad smarttelefonen). Förvara dokumentet på ett säkert ställe så att du har det lätt tillgängligt om du behöver läsa i det.

I vissa länder finns begränsningar för hur Bluetooth-aktiverade och trådlösa enheter får användas med krypteringsprogram. Kontrollera med lokala myndigheter om det finns några begränsningar där du bor.

Den senaste informationen om säkerhet och produkter hittar du på www.blackberry.com/safety.

Den senaste informationen om garanti hittar du på www.blackberry.com/legal.

Masat paraprake të rëndësishme për sigurinë

Ky diagram tregon elementet që përshkruhen në tekstin e mëposhtëm.

Përdorni vetëm bateritë dhe karikuesit e miratuar për celularin. Përdorimi i baterive ose i karikuesve që nuk janë miratuar nga BlackBerry mund të përbëjë rrezik zjarri ose shpërthimi, i cili mund të shkaktojë dëmtim serioz, vdekje ose humbje të pronës.

Përdorni vetëm mbajtëse të miratuara nga BlackBerry. Përdorimi i mbajtëseve që nuk janë miratuar nga BlackBerry mund të bëjë që celulari të tejkalojë standardet e ekspozimit ndaj frekuencave.

Ky diagram tregon elementet që përshkruhen në tekstin e mëposhtëm.

Mbajeni celularin së paku 1,5 cm (0,59 inç) larg trupit. Kur e mbani celularin në trup, përdorni vetëm aksesorë të pajisur me kapëse të integruar rripi, dhe nëse aksesori nuk ofrohet nga BlackBerry, verifikoni që të mos përmbajë metal. Nëse nuk i ndiqni këto udhëzime, celulari mund të tejkalojë standardet e ekspozimit ndaj radiofrekuencave. Fakti nëse ka probleme afatgjata shëndetësore të lidhura me tejkalimin e ekspozimit ndaj radiofrekuencave mbetet ende nën studim shkencor.

Om du vill få mer information om hur din smarttelefon överensstämmer med FCC:s riktlinjer för radiofrekvensemission, kan du besöka www.fcc.gov/oet/ea/fccid och söka efter din smarttelefons FCC-ID som finns i listan nedan.

 • BlackBerry Passport SQW100-4-smarttelefon (modellnummer RHR191LW): FCC-ID L6ARHR190LW
Ky diagram tregon elementet që përshkruhen në tekstin e mëposhtëm.

Celulari juaj është disenjuar për të funksionuar në temperatura midis 32 dhe 95°F (0 dhe 35°C). Përdorimi i celularit jashtë kufirit të rekomanduar të temperaturave mund të shkaktojë dëmtim të celularit ose të baterisë së tij me jone litiumi.

Ky diagram tregon elementet që përshkruhen në tekstin e mëposhtëm.

Mos u mbështetni vetëm mbi celularin për komunikime urgjente. Rrjetet me valë që janë të domosdoshme për bërjen e telefonatave të urgjencës ose për dërgimin e mesazheve nuk janë të disponueshme në të gjitha zonat dhe numrat e urgjencës, si 911, 112 ose 999 mund të mos ju lidhin me shërbimet e urgjencës në të gjitha zonat.

Ky diagram tregon elementet që përshkruhen në tekstin e mëposhtëm.

Celulari dhe aksesorët e tij nuk janë menduar për përdorim nga fëmijët. Nëse lejoni një fëmijë ta përdorë ose të luajë me celularin ose me aksesorët e tij, sigurohuni që ta mbikëqyrni fëmijën. Celulari përmban pjesë të vogla që mund të përbëjnë rrezik mbytjeje për fëmijët.

Ky diagram tregon elementet që përshkruhen në tekstin e mëposhtëm.

Mbajeni celularin larg nga pajisjet mjekësore, përfshirë stimuluesit kardiakë dhe aparatet e dëgjimit, sepse mund të ndikojë në funksionimin e tyre dhe ato mund t’ju shkaktojnë lëndim serioz ose vdekje juve ose të tjerëve.

Ky diagram tregon elementet që përshkruhen në tekstin e mëposhtëm.

Mos e lini celularin të bjerë në kontakt me lëngje, sepse kjo mund të shkaktojë qark të shkurtër, zjarr ose goditje elektrike.

Ky diagram tregon elementet që përshkruhen në tekstin e mëposhtëm.

Kur përdorni altoparlantin e celularit, kurrë mos e mbani celularin në vesh. Mund të ndodhë dëmtim serioz dhe i përhershëm i dëgjimit.

Ky diagram tregon elementet që përshkruhen në tekstin e mëposhtëm.

Ekspozimi ndaj dritave pulsuese në celular mund të shkaktojë kriza epileptike ose verbime dhe mund të jetë i rrezikshëm për ju ose të tjerët. Në rast se përjetoni ose nëse përdorimi i celularit tuaj u shkakton të tjerëve ndonjë çorientim, humbje të vetëdijes, dridhje, të përziera ose ndonjë lëvizje të pavullnetshme, ndaloni menjëherë përdorimin e celularit tuaj dhe konsultohuni me një mjek. Drita sinjalizuese LED ndodhet në pjesën ballore të celularit, në këndin djathtas lart. Nëse modeli i celularit tuaj ka kamerë, vrima e dritës LED e blicit të kamerës ndodhet në pjesën e pasme të celularit, ose sipër, ose djathtas lenteve të kamerës. Nëse jeni të ndjeshëm ndaj krizave epileptike ose verbimeve, konsultohuni me mjekun para se të përdorni celularin.

Ky diagram tregon elementet që përshkruhen në tekstin e mëposhtëm.

Mos e përdorni celularin gjatë drejtimit të mjetit, përveçse kur lejohet nga ligji që celulari të përdoret në modalitetin e përdorimit pa duar. Përdorimi i celularit tuaj gjatë drejtimit të automjetit mund t'ju vendosë ju dhe të tjerët në rrezik të madh për aksident, duke shkaktuar lëndim serioz, vdekje ose humbje të pronës.

Ky diagram tregon elementet që përshkruhen në tekstin e mëposhtëm.

Mos e përdorni celularin në praninë e avujve të karburantit pasi mund të përbëjë rrezik zjarri ose shpërthimi.

Ky diagram tregon elementet që përshkruhen në tekstin e mëposhtëm.

Mos e hidhni celularin në zjarr, sepse mund të shkaktojë një shpërthim që mund të rezultojë në lëndim serioz, vdekje ose humbje të pronës.

Ky diagram tregon elementet që përshkruhen në tekstin e mëposhtëm.

Fikeni celularin në avion. Përdorimi i celularit tuaj në avion mund të ndikojë në instrumentet, komunikimin dhe performancën e avionit, mund të prishë rrjetin, mund të jetë i rrezikshëm për funksionimin e avionit, për ekuipazhin dhe pasagjerët e tij, si dhe mund të jetë i paligjshëm.

Ky diagram tregon elementet që përshkruhen në tekstin e mëposhtëm.

Celularët nuk janë të sigurt nga natyra dhe nuk mund të përdoren në praninë e avujve dhe të pluhurit shpërthyes ose të kimikateve të tjera shpërthyese. Shkëndijat në këto zona mund të shkaktojnë një shpërthim ose zjarr, duke rezultuar në lëndim serioz, vdekje ose dëmtim të pronës.

Përdorimi i telefonit të mençur suaj në mënyrë të sigurt

 • Mos vendosni objekte të rënda mbi celular.
 • Mos u përpiqni të modifikoni ose rregulloni celularin.
 • Mos u përpiqni t’i mbuloni apo të futni objekte në vrimat e celularit nëse në dokumentacionin e celularit të ofruar nga BlackBerry nuk jepen instruksione për të vepruar në këtë mënyrë. Ky veprim mund të shkaktojë qark të shkurtër, zjarr ose goditje elektrike.
 • Mos përdorni objekte të mprehta mbi ekran.
 • Mos përdorni forcë të tepruar mbi ekran.
 • Mos e përdorni celularin ose aksesorët e tij pranë ujit (p.sh. pranë një vaske ose lavamani, në dysheme të lagur ose pranë një pishine).
 • Mos e vendosni celularin ose aksesorët e tij mbi një sipërfaqe të paqëndrueshme. Celulari ose aksesorët e tij mund të bien, ndoshta duke shkaktuar kështu lëndim serioz të ndonjë personi dhe dëmtim serioz të celularit ose të aksesorëve të tij.
 • Ekrani i celularit është prej xhami. Xhami mund të plasaritet ose cifloset nëse celulari ju bie nga dora ose ushtrohet forcë mbi xham. Nëse plasaritet ose cifloset, mos e prekni xhamin derisa ekrani të jetë riparuar.
 • Kur përdorni celularin bëni pushime të shpeshta. Nëse keni ndonjë shqetësim në qafë, shpatulla, krahë, kyçe, duar (përfshirë gishtat e mëdhenj dhe gishtat e tjerë) ose në pjesë të tjera të trupit kur përdorni celularin, ndaloni menjëherë përdorimin e tij. Nëse shqetësimi vazhdon, konsultohuni me një mjek.
VARNING!:
Pajisja juaj përmban produkt laser LED të kategorisë 1. Përdorimi i komandave, rregullimeve ose kryerja e procedurave ndryshe nga ato të përcaktuar në disenjimin/testimin e produktit mund të rezultojë në ekspozim/prodhim energjie të rrezikshme rrezatimi laseri LED.

Siguria elektrike

Ladda smarttelefonen endast med laddningstillbehör som tillhandahålls av BlackBerry eller som uttryckligen har godkänts av BlackBerry för användning tillsammans med smarttelefonen. Använd inte laddningstillbehör som inte överensstämmer med CTIA Certification Requirements for Battery System Compliance (CTIA:s certifieringskrav för batterisystem) för IEEE Std 1725, eftersom de kan medföra risk för brand, explosioner, batteriläckage eller andra faror som kan leda till allvarliga skador, dödsfall och materialskador och göra alla garantier ogiltiga.

Godkända laddningstillbehör för BlackBerry Passport-smarttelefonen

Laddningssladdar: HDW-50071-001, HDW-50071-002, HDW-50071-003, HDW-50071-004, HDW-51800-001, HDW-51800-002, HDW-62449-001, HDW-62449-002

AC-laddare: HDW-46445-001, HDW-46446-001, HDW-46447-001, HDW-46448-001, HDW-46449-001, HDW-46450-001, HDW-46451-001, HDW-58920-001, HDW-58921-001, HDW-58922-001, HDW-58923-001, HDW-58924-001, HDW-58925-001, HDW-58926-001, HDW-61383-001

Använd laddaren som medföljer smarttelefonen eller andra BlackBerry-godkända laddare och tillbehör och koppla dem endast till den typ av strömkälla som anges på etiketten. Innan du använder någon strömkälla måste du kontrollera att elnätets spänning överensstämmer med den spänning som finns angiven på strömkällan. Anslut endast smarttelefonen till CTIA-godkända adaptrar, produkter som har USB-IF-logotypen eller som har godkänts i USB-IF-efterlevnadsprogrammet.

Mos i mbingarkoni prizat elektrike, zgjatuesit ose prizat ndihmëse pasi kjo mund të rezultojë në rrezik zjarri ose goditje elektrike. Për të zvogëluar rrezikun e dëmtimit të kordonit apo të spinës, tërhiqni spinën dhe jo kordonin kur hiqni karikuesin nga priza elektrike ose prizat bashkuese.

Mbrojeni kordonin elektrik nga shkelja ose pickimi, veçanërisht pranë prizave elektrike bashkuese dhe në pikën ku kordoni elektrik lidhet me celularin. Gjithmonë shtrijeni kordonin elektrik në një mënyrë që zvogëlohet mundësia e lëndimit e të tjerëve, si p.sh. pengimi ose mbytja me të. Hiqni karikuesin nga priza kur ka stuhi me rrufe ose kur nuk përdoret. Mos i përdorni karikuesit jashtë ose në ndonjë vend të ekspozuar në shi.

Për më shumë informacion rreth lidhjes me burimin e energjisë, shihni dokumentacionin që ofrohet me celularin.

Për të blerë aksesorë për celularin, kontaktoni ofruesin e shërbimit me valë ose vizitoni faqen e internetit www.shopblackberry.com.

Siguria e baterisë

Din smarttelefon innehåller ett ej löstagbart litiumjonbatteri. Försök inte att ta bort batteriet. Om du tar bort batteriet upphör smarttelefonens garanti att gälla, och det kan skada batteriet.

Bateria mund të shkaktojë zjarr, shpërthim, djegie kimike ose ndonjë rrezik tjetër nëse trajtohet në mënyrë të gabuar. Mos lejoni baterinë të bjerë në kontakt me lëngje. Mos e nxehni baterinë mbi 140°F (60°C). Nxehja e baterisë mbi 140°F (60°C) mund të shkaktojë ndezjen e zjarrit ose shpërthim.

Ky diagram tregon elementet që përshkruhen në tekstin e mëposhtëm.

Mos e ekspozoni telefonin dhe baterinë e tij në zjarr ose në burime të tjera të jashtme nxehtësie, si p.sh. pllakat e nxehta, sipërfaqet e sobave, ngrohësit e ambientit ose furrat, sepse kjo mund të shkaktojë zjarr ose shpërthim.

Ky diagram tregon elementet që përshkruhen në tekstin e mëposhtëm.

Mos tentoni të fusni objekte të huaja në bateri. Mos e përpunoni, çmontoni, modifikoni, shtypni, shponi, përkulni ose mos e zbërtheni baterinë. Nëse bateria përpunohet, çmontohet, modifikohet, shtypet, shpohet apo ndryshohet me ndonjë mënyrë tjetër, ndaloni menjëherë përdorimin e saj.

Mos e lidhni baterinë në lidhje të shkurtër dhe mos lejoni që sendet metalike ose që përcjellin rrymën të prekin me kontaktet e baterisë.

VARNING!:
Mos tentoni të hiqni baterinë. BlackBerry i specifikon bateritë për përdorim në celularë në përputhje me IEEE Std 1725. Përdorimi i ndonjë baterie tjetër mund të paraqesë rrezik për zjarr, shpërthim, rrjedhje të baterisë ose për rreziqe të tjera. Jeni të lutur që bateritë e përdorura t’i hidhni në përputhje me instruksionet e përcaktuara në këtë dokument.
Ikona e mungesës së baterisë Ikona e gabimit të baterisë

När en av dessa ikoner visas på smarttelefonen har ett fel inträffat med antingen batteriet eller batterianslutningen. Lämna in smarttelefonen för reparation hos kvalificerad servicepersonal.

Kör bil och promenera säkert

Använd inte smarttelefonen medan du kör. Ägna full uppmärksamhet åt bilkörningen – körsäkerheten är ditt viktigaste ansvar. Du har själv ansvar att känna till och följa de lagar och regler som gäller för användning av trådlösa enheter i de områden där du kör bil.

Lägg smarttelefonen på en säker plats innan du börjar köra. Om fordonet är utrustat med en krockkudde får du inte placera smarttelefonen eller andra tillbehör ovanför krockkudden eller i dess utbredningsområde. Om krockkudden aktiveras kan det resultera i allvarliga skador.

Radiofrekvenssignaler kan påverka felaktigt installerade eller otillräckligt avskärmade elektroniska system i motorfordon. Kontrollera detta med fordonstillverkaren eller tillverkarens representant. Om du har tilläggsutrustning i fordonet bör du även kontakta tillverkaren av den här utrustningen för att få information om radiofrekvenssignaler.

Använd inte smarttelefonen när du är ute och går eller är sysselsatt med något som kräver din fulla uppmärksamhet. Oaktsamhet i trafiken kan leda till allvarliga skador, dödsfall och materialskador.

Tillbehör

Använd endast tillbehör som har godkänts av BlackBerry för att användas med just denna modell av smarttelefonen. Användning av tillbehör som inte har godkänts kan upphäva godkännanden eller garantier och leda till att smarttelefonen inte fungerar, samt medföra fara.

Olika sätt att bära enheten: Hölster kanske inte ingår vid leveransen av smarttelefonen. Om du bär smarttelefonen på kroppen ska du alltid förvara den i ett hölster för smarttelefoner med fast bältesklämma som levererats eller godkänts av BlackBerry. Om du inte bär smarttelefonen i ett hölster med en bältesklämma som har godkänts eller levererats av BlackBerry bör du hålla smarttelefonen minst 15 mm (0,59 in) från kroppen när smarttelefonen sänder. När du använder datafunktioner i smarttelefonen (till exempel e-post, PIN-meddelanden, MMS och webbläsare) med eller utan USB-sladd, bör du hålla smarttelefonen minst 15 mm (0,59 in) från kroppen. Om du använder tillbehör som inte är levererade eller godkända av BlackBerry kan enheten överskrida riktlinjerna för radiofrekvensexponering. Veteskapliga studier görs kontinuerligt av huruvida exponering för radiostrålning som överskrider standarderna har någon långsiktig inverkan på hälsan. Mer information om radiofrekvensexponering finns i avsnittet "Information om överensstämmelse" i det här dokumentet.

De flesta BlackBerry-godkända hållare för smarttelefoner, exempelvis hölster, väskor och fodral, har en magnet. Placera inte föremål försedda med magnetremsa, exempelvis bankkort, hotellrumsnycklar, telefonkort eller liknande nära hållare. Magneten kan skada eller radera alla data som har lagrats i magnetremsan.

Magnetometer

Smarttelefonen innehåller en magnetometer. Magnetometern används t.ex. i program som Kompassen. Magneter – eller enheter som innehåller magneter, t.ex. hölster, hörlurar eller monitorer – kan påverka magnetometerns exakthet negativt. Förlita dig inte på program som använder magnetometern för att fastställa var du befinner dig, speciellt i nödsituationer.

Media

I vissa områden kan användningen av vissa funktioner i smarttelefonen vara förbjudna eller begränsade. När du tar, bearbetar eller använder bilder måste du följa lagar och förordningar, inklusive men inte begränsat till, gällande upphovsrättsskydd, personlig integritet, affärshemligheter och säkerhetslagar i ditt jurisdiktionsområde. Respektera dina medmänniskors personliga rättigheter. Upphovsrättsligt skydd kan innebära att du inte får kopiera, ändra, överföra eller vidarebefordra vissa bilder, musik (inklusive ringsignaler) eller annat innehåll.

Ljudfiler: Du kan drabbas av permanent hörselnedsättning om du lyssnar på ljudfiler med hög volym, särskilt med hörlurar. Undvik att öka volymen i hörlurarna för att stänga ute störande ljud från omgivningen. Om det ringer i öronen, eller om du hör dåligt, bör du gå till en läkare.

Varningsbild gällande hörselnedsättning.

Kamera: Om smarttelefonen har en kamera ska du undvika att rikta den direkt mot solen eller andra starka ljuskällor. Den kan allvarligt skada dina ögon eller smarttelefonen. När du använder blixten ska du hålla kamerans bländaröppning för LED-blixt minst 50 cm från ögonen på den du tar kort på.

Antena

Använd endast den medföljande integrerade antennen. Icke godkända modifieringar av antennen eller dess tillbehör kan skada din smarttelefon och kan strida mot förordningar från den amerikanska myndigheten Federal Communications Commission (FCC).

Interferenca me pajisjet elektronike

Shumica e pajisjeve elektronike moderne janë të mbrojtura nga sinjalet e radiofrekuencave. Megjithatë, disa pajisje elektronike mund të mos jenë të mbrojtura ndaj sinjaleve të radiofrekuencave nga telefoni juaj.

Stimuluesit kardiakë: Konsultohuni me një mjek ose me prodhuesin e stimuluesit kardiak nëse keni ndonjë pyetje lidhur me efektin e sinjaleve të radiofrekuencës në stimuluesin tuaj kardiak. Sigurohuni që po e përdorni telefonin tuaj në përputhje me kërkesat e sigurisë së stimuluesit tuaj kardiak të veçantë, ku mund të përfshihen kërkesat në vijim: gjithmonë mbajeni telefonin tuaj më shumë se 7,88 inç (20 cm) larg nga stimuluesi kardiak kur telefoni është i ndezur, mos e mbani telefonin në xhepin përpara pranë gjoksit dhe përdorni veshin në anën e kundërt të stimuluesit kardiak për të bërë dhe për t’iu përgjigjur telefonatave në telefon për të minimizuar rrezikun e interferencës së mundshme. Nëse keni ndonjë arsye për të dyshuar që ka interferencë, fikni menjëherë të gjitha lidhjet me valë në telefonin tuaj, ndaloni përdorimin e telefonit dhe konsultohuni me një mjek.

Aparatet ndihmëse të dëgjimit: Disa pajisje digjitale me valë mund të ndërhyjnë me disa aparate ndihmëse dëgjimi. Në rast të një interference të tillë, konsultohuni me ofruesin e shërbimit me valë ose kontaktoni prodhuesin e aparatit ndihmës të dëgjimit për të diskutuar alternativat.

Smarttelefonen har en magnetometer, som används av program som exempelvis kompassprogrammet. Om ett program som använder magnetometern orsakar interferens med din hörapparat ska du stänga av programmet.

Pajisjet e tjera mjekësore:Nëse përdorni ndonjë pajisje tjetër mjekësore personale, konsultohuni me prodhuesin e saj për të përcaktuar nëse pajisja është e mbrojtur si duhet nga energjia e jashtme e radiofrekuencave. Mjeku juaj mund t'ju ndihmojë që të merrni këtë informacion.

Ambientet e kujdesit shëndetësor:Fikni të gjitha lidhjet me valë në telefonin tuaj në ambientet e kujdesit shëndetësor kur rregullat e afishuara në këto mjedise ju udhëzojnë që ta bëni këtë. Spitalet ose ambientet e kujdesit shëndetësor përdorin pajisje që mund të jenë të ndjeshme ndaj energjisë së jashtme të radiofrekuencave.

Flygplan: Bestämmelserna från Federal Aviation Administration (FAA) och Federal Communications Commission (FCC) förbjuder användning av radion i trådlösa enheten när flygplanet är i luften. Stäng av alla trådlösa anslutningar på smarttelefonen innan du går ombord på flygplan. Det är okänt vilka följder det kan ha att använda smarttelefonen med aktiva trådlösa anslutningar på flygplan. Om du använder enheten ombord på ett flygplan kan det påverka flygplanets instrumentutrustning, kommunikation och prestanda. Det kan störa nätverket och på annat sätt vara farligt för flygplanets drift. Det kan också vara olagligt. Låt alla trådlösa anslutningar på smarttelefonen vara avstängda och använd endast enhetstillämpningar som inte är radiobaserade i enlighet med flygbolagets regler för elektronisk utrustning.

Farliga områden

Din smarttelefon är inte en egensäker enhet och lämpar sig inte för användning i farliga miljöer där egensäkra enheter krävs, exempelvis, men inte begränsat till, i närheten av gasångor, explosivt damm, kärnkraftsanläggningar, flygnavigerings- eller flygkommunikationstjänster, flygledning och livsuppehållande system eller vapensystem.

Miljöer med potentiell explosionsrisk: I miljöer med potentiell explosionsrisk ska du stänga av alla trådlösa anslutningar på smarttelefonen och följa informationen på alla skyltar och i anvisningar. Gnistor i sådana miljöer kan förorsaka explosioner eller brand och resultera i kroppsskador och även dödsfall.

Potentiellt explosiva miljöer är ofta, men inte alltid, tydligt markerade. De kan till exempel vara områden som bensin- eller oljestationer; under däck på båtar; anläggningar för transport eller förvaring av bränsle eller kemikalier; fordon som använder flytande petroleumgas, till exempel propan eller butan; områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar som fibrer, damm eller metallpulver och alla andra områden där du normalt får anvisningar om att stänga av fordonets motor.

Använd inte smarttelefonen för att rapportera om ett gasläckage i närheten av läckaget. Lämna området och ring från en säker plats om telefonen är tillgänglig och aktiv i smarttelefonen.

Sprängningsområden: Stäng av alla trådlösa anslutningar på smarttelefonen när du befinner dig i sprängningsområden eller i områden som är skyltade med instruktioner om att stänga av tvåvägsradio för att undvika störningar vid sprängningsarbeten. Följ alla skyltar och instruktioner.

Användnings- och förvaringstemperaturer

Smarttelefonen och tillhörande laddare är utformade för att användas och förvaras i omgivningar med följande temperaturer:

Smarttelefonen i drift: 0 till 35 °C

Smarttelefonen vid förvaring (mindre än tre månader): -20 till +35 °C

Smarttelefonen vid förvaring (tre månader eller mer): 22 till 28 °C

Laddare i drift: 0 till 35°C

Laddare vid förvaring: -30 till +75 °C

Om du använder eller förvarar smarttelefonen eller tillbehör under andra förhållanden än de rekommenderade temperaturerna kan det leda till att smarttelefonen blir mycket varm och resultera i skador eller dödsfall, eller till att smarttelefonen, tillbehören eller litiumjonbatteriet skadas.

Förvara smarttelefonen och tillbehören på avstånd från värmekällor, till exempel element, värmeackumulatorer, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som alstrar värme. Om du inte tänker använda smarttelefonen på över två veckor stänger du av smarttelefonen.

Rengöring och reparation av smarttelefonen

Rengöring: Använd varken vätska, sprayrengöringsmedel eller lösningsmedel på eller i närheten av smarttelefonen eller tillbehör till smarttelefonen, inklusive batteriet. Rengör endast med en mjuk torr trasa. Koppla bort alla kablar från datorn och koppla bort laddningstillbehör från eluttaget innan du rengör smarttelefonen eller laddaren.

Reparation: Försök inte att ändra, ta isär eller reparera smarttelefonen eller något laddningstillbehör. Försök inte att byta ut det ej löstagbara batteriet. Endast kvalificerad servicepersonal får reparera laddningstillbehör eller smarttelefonen eller byta batteri på den. De bör endast använda det batteri som BlackBerry anger för användning med din specifika smarttelefonmodell.

Om någon av följande situationer inträffar ska du koppla bort strömsladdarna från datorn eller eluttaget och lämna in smarttelefonen eller laddningstillbehöret för service till kvalificerad servicepersonal:
 • Strömsladden, kontakten eller anslutningen är skadad.
 • Vätska eller föremål har trängt in i smarttelefonen eller laddningstillbehöret.
 • Smarttelefonen eller laddningstillbehöret har utsatts för regn eller vatten.
 • Smarttelefonen eller laddningstillbehöret känns mycket varma när du rör vid dem.
 • Smarttelefonen eller laddningstillbehöret har tappats eller skadats på något sätt.
 • Smarttelefonen eller laddningstillbehöret fungerar inte normalt trots att du följer instruktionerna i användardokumentationen.
 • Smarttelefonen eller laddningstillbehöret uppvisar en tydlig prestandaavvikelse.

Justera enbart de reglage som nämns i användardokumentationen till smarttelefonen för att minska risken för brand eller elektriska stötar. Felaktig justering av andra reglage kan förorsaka skador och kräver ofta omfattande arbeten av en kvalificerad tekniker innan smarttelefonen, laddningstillbehöret eller andra tillbehör kan återställas till normal drift.

Underlåtenhet att iaktta alla säkerhetsinstruktioner i användardokumentation till smarttelefonen upphäver den begränsade garantin och kan leda till tillfälligt eller permanent indragna tjänster för överträdaren och/eller till rättsliga åtgärder.

Hedhja e telefonit dhe e baterisë

Imazhi i koshit të kufizuar të mbetjeve

Mos e hidhni telefonin tuaj ose baterinë e tij në koshat e mbetjeve urbane ose në zjarr.

Imazhi i logos së riciklimit

Telefoni juaj inteligjent dhe bateria e tij mund të riciklohen aty ku ekzistojnë ambientet. Ky simbol nuk ka për qëllim të tregojë përdorimin e materialeve të ricikluara.

Thirr 1-800-822-8837 për informacion mbi riciklimin e baterive

Në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada mund të ricikloni celularin dhe baterinë nëpërmjet programit Call2Recycle. Për më shumë informacion, në Shtetet e Bashkuara vizitoni www.call2recycle.org dhe në Kanada vizitoni www.call2recycle.ca.

Për më shumë informacion lidhur me rikthimin e telefonit tuaj inteligjent dhe të aksesorëve te BlackBerry për riciklimin dhe asgjësimin e sigurt të tij, vizitoni faqen e internetit www.blackberry.com/recycling ose https://tradeup.blackberry.com, nga një shfletues në kompjuterin tuaj. Riciklimi dhe programet e shkëmbimit janë në dispozicion vetëm në zona të caktuara.

Në qoftë se këto programe nuk ofrohen në zonën tuaj, kontaktoni me njësinë e qeverisjes vendore për të mësuar rregullat lidhur me hedhjen e duhur të produkteve elektronike.

Hidheni telefonin tuaj dhe baterinë e tij në përputhje me ligjet dhe rregulloret në zonën tuaj, të cilat rregullojnë hedhjen e baterive të këtij lloji.

Efterlevnadsinformation

Ekspozimi ndaj sinjaleve të radiofrekuencave

Smarttelefonens radio är en radiosändare och -mottagare med låg effekt. Den är konstruerad att uppfylla riktlinjer och gränsvärden som anges av Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC) och Europeiska rådet, och andra relevanta internationella riktlinjer som avser säkerhetsnivåer för radiofrekvensexponering för trådlösa enheter. De här riktlinjerna har tagits fram av oberoende vetenskapliga experter, myndigheter och organisationer, till exempel Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard (IEEE), National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) och International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).

För att följa riktlinjerna för radiofrekvensexponering från FCC, IC, EU och andra relevanta internationella riktlinjer och gränsvärden för radiofrekvensexponering bör du förvara smarttelefonen på minst 1,5 cm (0,59 tum) från kroppen. Du bör endast använda medföljande tillbehör eller tillbehör som har godkänts av BlackBerry och är utrustade med en fast bältesklämma när du bär smarttelefonen nära kroppen. Om du använder ett tillbehör som inte tillhandahållits av BlackBerry bör du kontrollera att tillbehöret inte innehåller metall, samt hålla smarttelefonen minst 1,5 cm (0,59 tum) från kroppen.

Për të reduktuar ekspozimin ndaj radiofrekuencave: (i) përdoreni celularin në zona ku ka sinjal të fortë me valë; (ii) përdorni opsionet për përdorim pa duar; dhe (iii) reduktoni kohën e shpenzuar në telefonata, ose më mirë dërgoni mesazhe email, teksti ose BBM.

Të dhënat e koeficientit specifik të absorbimit

KY MODEL PAJISJEJE ME VALË PËRMBUSH KËRKESAT RREGULLATORE PËR EKSPOZIMIN NDAJ VALËVE RADIO KUR PËRDOREN SIPAS INSTRUKSIONEVE NË KËTË SEKSION.

Smarttelefonen har utformats och tillverkats så att den inte överskrider de gränsvärden för strålning av radiofrekvensenergi som upprättats av den amerikanska myndigheten FCC (Federal Communications Commission), och rekommenderas av Europeiska rådet, när den används enligt anvisningarna i föregående avsnitt. De här gränserna utgör en del av omfattande riktlinjer och upprättade tillåtna nivåer av radiofrekvensenergi för allmänheten. Riktlinjerna baseras på standarder som har utvecklats av oberoende vetenskapliga organisationer genom periodisk och grundlig utvärdering av vetenskapliga studier. I exponeringsstandarden för trådlösa enheter används en måttenhet som kallas SAR (Specific Absorption Rate, specifik absorptionsfrekvens). SAR-gränsen som upprättats av FCC är 1,6 W/kg*. SAR-gränsen som rekommenderas av Europeiska rådet är 2,0 W/kg**. Tester för SAR utförs genom att man använder standarddriftspositioner som specificerats av FCC medan enheten sänder på högsta certifierade effektnivå i alla testade frekvensband. Även om SAR fastställs vid högsta certifierade effektnivå kan enhetens faktiska SAR-nivå vid drift ligga långt under det maximala värdet. Det beror på att enheten är konstruerad för att fungera på många olika effektnivåer så att endast den effekt som krävs för att nå nätverket används. I allmänhet är uteffekten lägre ju närmare en trådlös basstationsantenn du befinner dig.

Vlera më e lartë SAR për modelin e celularit gjatë testimit për përdorim në vesh është:

Telefoni inteligjent

SAR (W/kg) för 1 g (FCC/IC)

SAR (W/kg) për 1 g (Indi)

SAR (W/kg) për 10g (R&TTE)

BlackBerry Passport SQW100-4-smarttelefon (modellnummer RHR191LW)

0,861

0,559

0,403

Det högsta rapporterade SAR-värdet för den här smarttelefonen vid testning i ett BlackBerry-godkänt hölster med en fast bältesklämma eller på ett avstånd på 1,5 cm (0,59 in) från kroppen är:

Telefoni inteligjent

SAR (W/kg) för 1 g (FCC/IC)

SAR (W/kg) për 1 g (Indi)

SAR (W/kg) për 10g (R&TTE)

BlackBerry Passport SQW100-4-smarttelefon (modellnummer RHR191LW)

1,44

0,914

0,735

Vid användning i Mobile Hotspot-läge är det högsta SAR-värdet för den här smarttelefonen:

Telefoni inteligjent

SAR (W/kg) för 1 g (FCC/IC)

BlackBerry Passport SQW100-4-smarttelefon (modellnummer RHR191LW)

1,44

Mätningar vid förvaring nära kroppen (rekommenderade avstånd från kroppen) varierar mellan olika trådlösa enheter, till exempel smarttelefoner, beroende på medföljande eller tillgängliga tillbehör och tillämpliga krav från FCC, IC och Europeiska rådet.

FCC har beviljat ett godkännande av utrustning för den här smarttelefonen baserat på att de rapporterade SAR-nivåerna överensstämmer med FCC:s riktlinjer för radiofrekvensemission när enheten används enligt anvisningarna i det här avsnittet. SAR-information om den här smarttelefonen finns i FCC:s arkiv under avsnittet Display Grant på www.fcc.gov/oet/ea under FCC-ID:t för din smarttelefon som anges nedan.

Telefoni inteligjent

Numri identifikues FCC

BlackBerry Passport SQW100-4-smarttelefon (modellnummer RHR191LW)

L6ARHR190LW

Informacione të mëtejshme mbi SAR mund të gjenden në www.ctia.org (CTIA - The Wireless Association) ose www.tele.soumu.go.jp/e/index.htm (Zyra e Telekomunikacioneve e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe të Komunikacioneve).

___________________________________

* I USA och Kanada är SAR-gränsen för bärbara enheter som används av allmänheten 1,6 watt/kg i genomsnitt på 1 g vävnad för bålen eller huvudet (4,0 watt/kg i genomsnitt på 10 g vävnad för kroppens yttre delar – händer, handleder, vrister och fötter).

** I Europa är SAR-gränsen för bärbara enheter som används av allmänheten 2,0 watt/kg i genomsnitt på 10 g vävnad för bålen och huvudet (4,0 watt/kg i genomsnitt på 10 g vävnad för kroppens yttre delar – händer, handleder, vrister och fötter). Studier visar att standarden håller en betydande säkerhetsmarginal för att ge allmänheten ytterligare skydd och att den tar med variationer mellan mätningar i beräkningen.

FCC-efterlevnadsdeklaration (USA)

FCC klass B del 15

Den här smarttelefonen följer reglerna i del 15 av FCC (Federal Communications Commission). Användningen regleras av följande två villkor: (1) smarttelefonen får inte orsaka skadlig störning, och (2) smarttelefonen måste klara all störning som tas emot, inklusive störning som kan orsaka driftsstörningar.

VARNING!:
Ändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av den part som är ansvarig för efterlevnaden kan medföra att användarens rätt att använda enheten upphör.

Den här utrustningen har testats och efterlever gränserna för en digital klass-B-enhet, enligt del 15 av FCC:s regler. De här gränserna är avsedda att ge ett tillräckligt skydd mot skadliga störningar i bostadsinstallationer. Den här utrustningen genererar, använder och kan stråla ut radiofrekvensenergi och, om den inte installeras och används i enlighet med tillverkarens instruktioner, kan den orsaka störningar som kan störa radiokommunikation.

Det finns dock ingen garanti för att störningar kommer att inträffa i en viss installation. Om utrustningen orsakar skadlig störning på radio- eller tevemottagningar, vilket du kan fastställa genom att sätta på och stänga av utrustningen, kan du försöka åtgärda störningen genom att utföra en eller flera av följande åtgärder: rör eller flytta på mottagningsantennen, öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren, anslut utrustningen till ett annat uttag eller en annan krets än den som mottagaren är ansluten till eller kontakta en erfaren radio- eller tv-tekniker om du behöver hjälp.

Informacione e SHBA-së në lidhje me Federal Communications Commission ("FCC") Kërkesat për përshtatshmërinë e pajisjeve të dëgjimit me pajisjet me valë

Kur pajisjet me valë përdoren afër pajisjeve të dëgjimit (si pajisjet e dëgjimit dhe transplantimet e brendshme), përdoruesit mund të zbulojnë një zhurmë zukatje, gumëzhitje ose hingëllimë. Disa pajisje dëgjimi janë më të imunizuara se të tjerat nga kjo ndërhyrje dhe pajisjet me valë gjithashtu ndryshojnë në sasinë e ndërhyrjes që ato gjenerojnë.

Industria e telefonit me valë ka zhvilluar parametrat për të asistuar përdoruesit e pajisjes së dëgjimit në gjetjen e pajisjeve me valë që mund të jenë të përputhshme me pajisjet e tyre të dëgjimit. Jo të gjitha pajisjet me valë janë vlerësuar. Pajisjet me valë që janë klasifikuar, do të kenë klasifikimin të shfaqur në kuti bashkë me shënimet e tjera të aprovimit të përshtatshëm.

Klasifikimet nuk janë garanci. Rezultatet do të ndryshojnë në varësi të pajisjes së dëgjimit të përdoruesit dhe të humbjes së dëgjimit. Nëse pajisja kuaj e dëgjimit është e cenueshme nga ndërhyrja, ju nuk mund të jeni i aftë për të përdorur me sukses një pajisje të klasifikuar me valë.

Konsultimi me profesionistin e shëndetit të dëgjimit dhe testimi i pajisjes me valë me pajisjen e dëgjimit është rruga më e mirë për të vlerësuar atë për nevojat tuaja personale.

Denna smarttelefon har testats och klassificerats för användning med hörselhjälpmedel för några av de trådlösa tekniker som används av smarttelefonen. Annan trådlös teknik kan emellertid användas i denna smarttelefon som inte har testats för användning med hörselhjälpmedel. Det är viktigt att testa de olika funktionerna i din smarttelefon noggrant och på olika platser för att fastställa om du hör störande ljud när du använder din smarttelefon tillsammans med hörselhjälpmedel eller kokleära implantat. Fråga din leverantör av trådlösa tjänster om vilken retur- och bytespolicy som gäller och be att få information om kompatibla hörselhjälpmedel.

Si funksionon klasifikimi

Klasifikimet M: Pajisjet me valë, klasifikuar si M3 ose M4, plotësojnë kërkesat e FCC-it dhe janë të përshtatshme të prodhojnë më pak ndërhyrje te pajisjet e dëgjimit se sa pajisjet me valë që nuk janë të etiketuara. M4 është më e mira ose më e larta nga të dyja klasifikimet.

Klasifikimet T: Pajisjet me valë, klasifikuar si T3 ose T4, plotësojnë kërkesat e FCC-it dhe janë të përshtatshme për të qenë më të dobishme me një telebobinë të pajisjes së dëgjimit ("Komutues T" ose "Komutues Telefonik") se sa pajisjet e paklasifikuara me valë. T4 është më e mira ose më e larta nga të dyja klasifikimet. (Vini re që jo të gjitha pajisjet e dëgjimit kanë telebobina në to.)

Pajisjet e dëgjimit gjithashtu mund të maten për imunitetin te ky lloj i ndërhyrjes. Prodhuesi i pajisjes së dëgjimit ose profesionisti i shëndetit të dëgjimit mund t'iu ndihmojë të gjeni rezultatet për pajisjen tuaj të dëgjimit. Sa më e imunizuar të jetë pajisja ndihmëse e dëgjimit, më pak i mundshëm jeni për t'u përballuar me zhurmën e ndërhyrjes nga pajisjet me valë.

Për më shumë informacion rreth veprimeve që FCC ka ndërmarrë në lidhje me përputhshmërinë e pajisjeve ndihmëse të dëgjimit me pajisjet me valë, si dhe me hapat e tjerë që FCC ka ndërmarrë për të siguruar që personat me aftësi të kufizuara të kenë akses në shërbimet e telekomunikimit, vizitoni faqen www.fcc.gov/cgb/dro.

Certifikimi i Industry Canada

Ky telefon inteligjent është në përputhje me standardet RSS për përjashtimin nga leja nga Industry Canada. Përdorimi i nënshtrohet kushteve të mëposhtme: (1) ky telefon inteligjent nuk duhet të shkaktojë interferencë, dhe (2) ai duhet të pranojë çdo interferencë, përfshirë interferencën që mund të shkaktojë funksionimin e pakënaqshëm të telefonit.

SQW100-4 BlackBerry Passport-smarttelefonen (modellnummer RHR191LW) överensstämmer med Industry Canada RSS 102, RSS 130, RSS 132, RSS 133, RSS 139, RSS 199 RSS och RSS-GEN 210 under certifieringsnummer 2503A-RHR190LW.

Smarttelefoner som är avsedda för bruk i bandet 5150–5250 MHz ska endast användas inomhus för att minimera risken för skadlig interferens med samkanalsmobilsatellitsystem.

Högsta tillåtna antennförstärkning för smarttelefoner i banden mellan 5250–5350 MHz och 5470–5725 MHz ska överensstämma med EIRP-gränsvärdet.

Högsta tillåtna antennförstärkning för smarttelefoner i bandet 5725–5825 MHz ska överensstämma med de EIRP-gränsvärden som anges för antingen point-to-point-drift eller icke-point-to-point-drift.

Tänk på att radaranläggningar med hög effekt tilldelas som primära användare (dvs. prioriterade användare) inom banden mellan 5250–5350 MHz och 5650-5850 MHz och att de här radaranläggningarna kan orsaka interferens och/eller skada på LE-LAN-smarttelefoner.

Klass B-efterlevnad

Denna smarttelefon överensstämmer med klass B-gränserna för radiobrusemissioner enligt standarden för interferensorsakande utrustning med titeln Information Technology Equipment (ITE) – Limits and methods of measurement ICES-003 från Industry Canada.

Përputhshmëria me rregullat e BE-së

Nëpërmjet këtij dokumenti, BlackBerry deklaron që ky celular është në përputhje me kërkesat thelbësore dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivës 1999/5/EC për pajisjet radio dhe pajisjet fundore të telekomunikacioneve (R&TTE).

BlackBerry Passport-smarttelefon SQW100-4 (modellnummer RHR191LW): CE-märkning 0168

Redogörelsen för överensstämmelse under direktiv 1999/5/EG (HG-nr 88/2003) finns på: www.blackberry.com/go/declarationofconformity.

Nëse keni opsion Wi-Fi në celular, celulari mund të përdoret në rrjetet Wi-Fi në të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Kjo pajisje mund të përdoret në Turqi.

I Europeiska unionens officiella tidning, kommissionens beslut den 12 februari 2007, framgår det att frekvensbandet 5,150 till 5,350 GHz WAS (wireless access systems) inklusive RLAN-nätverk (Radio Local Area Network) ska begränsas till inomhusbruk. Eftersom upprättandet av ett nätverk är inom domänen för den trådlösa åtkomstpunkten och åtkomstpunkten är en masterenhet initierar aldrig smarttelefonen upprättande av ett nätverk och ansluter aldrig till ett nätverk i ad-hoc-läge i frekvensbandet 5,150 till 5,350 GHz.

Ytterligare regelefterlevnad

Närmare information om efterlevnad av standarder och regelinstanser för smarttelefonen kan erhållas från BlackBerry.

Den lasersensormodul som används i den här smarttelefonen överensstämmer med följande IEC-standard (International Electrotechnical Commission): IEC/EN 60825-1 2007-03 ED 2.0.

Om du vill visa FCC-ID-, IC-certifieringsnummer-, modell- och efterlevnadsinformation för smarttelefonen drar du nedåt från hemskärmens övre del. Tryck på Inställningar > Om och välj Regelgodkännanden i listrutan.

Produktinformation: BlackBerry Passport SQW100-4 smarttelefon

Mekaniska egenskaper:

Vikt: cirka 203 g (7,16 oz) med litiumjonbatteri

Mått (L x B x H): 5,2 x 3,6 x 0,36 in., med 0,38 in. vid kameran (131,4 x 90,5 x 9,3 mm, med 9,8 mm vid kameran)

3 GB minne, 32 GB programlagring, mikro-SD-kortfack

Följande egenskaper för lasersensormoduler kan gälla för din smarttelefon:

Laserprodukt av klass 1

Max. genomsnittlig strålningseffekt: 0,18 mW

Strömförsörjning, specifikationer:

Laddningsbart, ej löstagbart litiumjonbatteri

Stöder nano-SIM-kort för 3 V/1,8 V

Portkompatibilitet för datasynkronisering och laddning: micro USB 2.0

Radiospecifikationer för mobilt nätverk:

LTE bandstöd: LTE 700, LTE 800, LTE 850, LTE 900, LTE 1700, LTE 1800, LTE 1900, LTE 2100, LTE 2600 MHz- band

Stöd för HSPA+-band: UMTS 800/UMTS 850 UMTS 900, AWS 1700, PCS 1900, IMT 2100 MHz-band

Stöd för GSM-band: GSM 850, GSM 900, DCS 1 800, PCS 1 900 MHz band

Strömklass: klass 1 (DCS 1800, PCS 1900), klass 3 (UMTS, LTE), klass 4 (GSM 850) enligt definition i GSM 5.05, klass 4 (GSM 900) enligt definition i GSM 02.06, klass E2 (GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900)

Sändningsfrekvens: 704 till 716 MHz, 777 till 787 MHz, 824 till 849 MHz, 832 till 862 MHz, 880 till 915 MHz, 880 till 950 MHz, 1710 till 1755 MHz, 1710 till 1785 MHz, 1850 till 1910 MHz, 1920 till 1980 MHz, 2500 till 2570 MHz

Mottagningsfrekvens: 734 till 746 MHz, 746 till 756 MHz, 791 till 821 MHz, 869 till 894 MHz, 925 till 960 MHz, 1805 till 1880 MHz, 1930 till 1990 MHz, 2110 till 2155 MHz, 2110 till 2170 MHz, 2620 till 2690 MHz

Radiospecifikationer för Wi-Fi-nätverk:

Standard för trådlöst LAN: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r

Sändnings- och mottagningsfrekvens för IEEE 802.11b/IEEE 802.11g/IEEE 802.11k/IEEE 802.11n/IEEE 802.11r: 2,412 till 2,472 GHz

Sändnings- och mottagningsfrekvens för IEEE 802.11a/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11k/IEEE 802.11n/IEEE 802.11r: 5,180 till 5,825 GHz

Radiospecifikationer för Bluetooth:

Stöd för ett band: ISM 2,4 GHz

Sändnings- och mottagningsfrekvens: 2 402 till 2 480 MHz

Bluetooth Klass 1

Om smarttelefonen har funktioner för NFC-teknik gäller följande specifikationer:

Driftfrekvens: 13,56 MHz

Lägen som kan användas: läsare/skrivare, kortemulering, P2P

Paralajmërim ligjor

©2015 BlackBerry. Med ensamrätt. BlackBerry® och relaterade varumärken, namn och logotyper tillhör BlackBerry Limited och är registrerade och/eller används i USA. och andra länder i världen. Bluetooth är ett varumärke som tillhör Bluetooth SIG. Call2Recycle är ett varumärke som tillhör Call2Recycle, Inc. CTIA - The Wireless Association är ett varumärke som tillhör CTIA – The Wireless Association. GSM är ett varumärke som tillhör GSM MOU Association. IEEE Std 1725, IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, IEEE 802.11ac, 802.11k, 802.11r, 802.11n och är varumärken som tillhör Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. LTE och UMTS är varumärken som tillhör European Telecommunications Standards Institute (ETSI). Wi-Fi är ett varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. Den här dokumentationen, samt all dokumentation som infogats som referens häri, exempelvis dokumentation som tillhandahålls eller görs tillgänglig på Blackberrys webbplats tillhandahålls i "befintligt skick" och utan villkor, godkännanden, garantier eller utfästelser, och utan ansvar av något slag från BlackBerry Limited och dess dotterbolag, vilka samtliga uttryckligen friskrivs från allt ansvar i sådan utsträckning som tillåts enligt gällande lagar i ditt jurisdiktionsområde.

Användarvillkoren för alla BlackBerry-produkter och -tjänster finns angivna i en separat licens eller ett annat avtal med BlackBerry som gäller i enlighet med det. INGET I DEN HÄR DOKUMENTATIONEN ERSÄTTER UTTRYCKLIGA SKRIFTLIGA AVTAL ELLER GARANTIER SOM TILLHANDAHÅLLITS AV BLACKBERRY FÖR ANDRA DELAR AV EN BLACKBERRY-PRODUKT ELLER -TJÄNST ÄN DEN HÄR DOKUMENTATIONEN.

BlackBerry Limited
2200 University Avenue East
Waterloo, Ontario
Kanada N2K 0A7

BlackBerry UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
Storbritannien

Utgiven i Kanada