Skip to content

BlackBerry Passport Silver Edition SQW100-4 Smartphone

RHR191LW

Varnostne informacije

Pred uporabo pametnega telefona BlackBerry (v nadaljevanju pameten telefon) preglejte varnostne informacije in informacije, določene s predpisi, v tem dokumentu. Ta dokument hranite na varnem, da ga boste lahko uporabili, kadar koli ga boste potrebovali.

V nekaterih državah lahko obstajajo omejitve uporabe naprav, ki podpirajo Bluetooth, ter brezžičnih naprav s programsko opremo za šifriranje. Za informacije o omejitvah na vašem območju se obrnite na lokalne oblasti.

Za najnovejše varnostne informacije in podatke o izdelku obiščite www.blackberry.com/safety.

Za najnovejše informacije o garanciji obiščite www.blackberry.com/legal.

Pomembni varnostni ukrepi

Na diagramu so prikazani elementi, ki so opisani v poznejšem besedilu.

S pametnim telefonom uporabljajte samo odobrene baterije in polnilnike. Uporaba baterij in polnilnikov, ki jih ni odobrila družba BlackBerry, lahko predstavlja nevarnost požara ali eksplozije, ki lahko povzroči hude telesne poškodbe, smrt ali premoženjsko škodo.

Uporabljajte samo mošnjičke, ki jih je odobrila družba BlackBerry. Uporaba mošnjičkov, ki jih ni odobrila družba BlackBerry, lahko povzroči, da pametni telefon preseže standarde izpostavljenosti radijskim frekvencam.

Na diagramu so prikazani elementi, ki so opisani v poznejšem besedilu.

Pametni telefon imejte obvezno vsaj 1,5 cm (0,59 palca) stran od telesa. Pri nošenju pametnega telefona ob telesu uporabljajte samo dodatno opremo, ki ima vgrajeno sponko. Če dodatne opreme ni dobavila družba BlackBerry, se prepričajte, da ne vsebuje kovine. Če teh smernic ne upoštevate, lahko pametni telefon preseže standarde izpostavljenosti radiofrekvenčnim signalom. Potekajo znanstvene raziskave o morebitnih dolgotrajnih učinkih preseganja standardov izpostavljenosti radiofrekvenčnim signalom na zdravje.

Za več informacij o skladnosti tega pametnega telefona s smernicami FCC za emisije radiofrekvenčne energije obiščite spletno stran www.fcc.gov/oet/ea/fccid in poiščite spodaj navedeni ID FCC za svoj pametni telefon.

 • Pametni telefon BlackBerry Passport SQW100-4 (številka modela RHR191LW): ID FCC L6ARHR190LW
Na diagramu so prikazani elementi, ki so opisani v poznejšem besedilu.

Pametni telefon je namenjena za delovanje pri temperaturi med 0 in 35 °C (32 in 95 °F). Uporaba pametnega telefona izven priporočljivega temperaturnega razpona lahko poškoduje pametni telefon ali litij-ionsko baterijo.

Na diagramu so prikazani elementi, ki so opisani v poznejšem besedilu.

Za klice v sili se ne zanašajte na pametni telefon. Brezžična omrežja, potrebna za opravljanje klicev v sili ali pošiljanje sporočil, niso na voljo na vseh območjih in pri klicu številk za klice v sili, kot so 911, 112 in 999, na nekaterih območjih morda ne boste dobili povezave s službami za ukrepanje ob nesrečah.

Na diagramu so prikazani elementi, ki so opisani v poznejšem besedilu.

Pametni telefon in dodatna oprema pametnega telefona niso primerni za otroke. Če otroku dovolite uporabo pametnega telefona ali njegove dodatne opreme, ga pri tem strogo nadzorujte. Pametni telefon vsebuje majhne dele, ki lahko predstavljajo nevarnost zadušitve za otroke.

Na diagramu so prikazani elementi, ki so opisani v poznejšem besedilu.

Pametni telefon hranite stran od medicinskih pripomočkov, vključno s srčnimi spodbujevalniki in slušnimi aparati, saj lahko napačno delujejo, kar lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt vas in drugih oseb.

Na diagramu so prikazani elementi, ki so opisani v poznejšem besedilu.

Preprečite, da bi pametni telefon prišel v stik s tekočinami, saj lahko to povzroči kratki stik, požar ali električni udar.

Na diagramu so prikazani elementi, ki so opisani v poznejšem besedilu.

Ko uporabljate zvočnik pametnega telefona, telefona ne držite ob ušesu. To lahko povzroči resne trajne poškodbe sluha.

Na diagramu so prikazani elementi, ki so opisani v poznejšem besedilu.

Izpostavljenost utripajočim lučkam na pametnem telefonu lahko sproži epileptične napade ali izgubo zavesti in je lahko nevarno za vas in druge osebe. V primeru, da uporaba pametnega telefona pri vas ali drugih povzroči zmedenost, izgubo zavesti, trzanje, krče ali nehotene gibe, nemudoma prenehajte uporabljati pametni telefon in se posvetujte z zdravnikom. Obvestilna lučka indikatorja LED se nahaja na sprednjem delu pametnega telefona, v zgornjem desnem vogalu. Če je vaš model pametnega telefona opremljen s fotoaparatom, se odprtina lučke LED bliskavice nahaja na hrbtnem delu pametnega telefona, nad objektivom fotoaparata ali desno od objektiva fotoaparata. Če ste nagnjeni k epileptičnim napadom ali izgubi zavesti, se pred uporabo pametnega telefona posvetujete z zdravnikom.

Na diagramu so prikazani elementi, ki so opisani v poznejšem besedilu.

Pametnega telefona ne uporabljajte med vožnjo, razen če zakon dovoljuje uporabo pametnega telefona v prostoročnem načinu. Uporaba pametnega telefona med vožnjo lahko poveča nevarnost nesreče vas in drugih oseb, nesreča pa lahko povzroči hude telesne poškodbe, smrt ali premoženjsko škodo.

Na diagramu so prikazani elementi, ki so opisani v poznejšem besedilu.

Pametnega telefona ne uporabljajte, kjer so prisotni plinski hlapi, saj lahko to predstavlja nevarnost požara ali eksplozije.

Na diagramu so prikazani elementi, ki so opisani v poznejšem besedilu.

Pametnega telefona ne odvrzite v ogenj, saj lahko to povzroči eksplozijo, kar lahko privede do hudih telesnih poškodb, smrti ali premoženjske škode.

Na diagramu so prikazani elementi, ki so opisani v poznejšem besedilu.

Pametni telefon na letalu izklopite. Uporaba pametnega telefona v letalu lahko vpliva na letalske instrumente, komunikacije in delovanje, lahko prekine omrežje ali je drugače nevarna za upravljanje letala, posadko in potnike ter je lahko nezakonita.

Na diagramu so prikazani elementi, ki so opisani v poznejšem besedilu.

Pametni telefoni sami po sebi niso varni in jih ni dovoljeno uporabljati, kjer so prisotni eksplozivni plini, eksploziven prah ali druge eksplozivne kemikalije. Iskre na takih območjih lahko povzročijo eksplozijo ali požar, kar lahko privede do hudih telesnih poškodb, smrti ali premoženjske škode.

Varna uporaba pametnega telefona

 • Na pametni telefon ne odlagajte težkih predmetov.
 • Pametnega telefona ne poskušajte spreminjati ali popravljati sami.
 • V odprtine pametnega telefona ne vstavljajte predmetov, razen če je to navedeno v dokumentaciji, ki jo podjetje dobavi s pametnim telefonom BlackBerry. To lahko povzroči kratek stik, požar ali električni udar.
 • Na zaslonu ne uporabljajte ostrih predmetov.
 • Na zaslon ne pritiskajte s prekomerno silo.
 • Pametnega telefona in dodatne opreme pametnega telefona ne uporabljajte v bližini vode (na primer, v bližini kadi, odtoka, bazena ali v vlažni kleti).
 • Pametnega telefona in dodatne opreme pametnega telefona ne postavljajte na nestabilno površino. Pametni telefon in dodatna oprema pametnega telefona lahko padeta, kar lahko povzroči hude telesne poškodbe ali poškodbe pametnega telefona ali dodatne opreme pametnega telefona .
 • Zaslon pametnega telefona je steklen. Če vam pametni telefon pade ali je steklo izpostavljeno sili, lahko steklo poči ali se odkruši. Če steklo poči ali se odkruši, se ga ne dotikajte, dokler zaslon ni popravljen.
 • Med uporabo pametnega telefona si pogosto vzemite odmor. Če med uporabo pametnega telefona občutite bolečine v vratu, ramenih, rokah, zapestjih, dlaneh (tudi v prstih) ali drugih delih telesa, ga nemudoma prenehajte uporabljati. Če bolečine ne ponehajo, se posvetujte z zdravnikom.
PREVIDNOST:
Naprava vsebuje LED-laser razreda 1. Uporaba nastavitev ali prilagajanje ali izvajanje postopkov, ki niso navedeni v predvidenemu načinu uporabe izdelka/preizkusa, lahko povzroči škodljivo oddajno moč/izpostavljenost sevanju LED-laserja.

Električna varnost

Pametni telefon polnite samo z dodatno opremo za polnjenje, ki jo je za uporabo skupaj s tem pametnim telefonom dobavila družba BlackBerry ali izrecno odobrila družba BlackBerry. Ne uporabljajte opreme za polnjenje, ki ne izpolnjuje zahtev certificiranja združenja CTIA za skladnost baterijskega sistema s IEEE Std 1725, saj lahko povzroči nevarnost požara, eksplozije, iztekanja baterije ali drugih nevarnosti, ki lahko povzročijo hude telesne poškodbe, smrt ali premoženjsko škodo, in lahko razveljavi garancijo.

Odobreni modeli dodatne opreme za polnjenje pametnega telefona BlackBerry Passport

Kabli za polnjenje: HDW-50071-001, HDW-50071-002, HDW-50071-003, HDW-50071-004, HDW-51800-001, HDW-51800-002, HDW-62449-001, HDW-62449-002

Polnilniki za izmenični tok: HDW-46445-001, HDW-46446-001, HDW-46447-001, HDW-46448-001, HDW-46449-001, HDW-46450-001, HDW-46451-001, HDW-58920-001, HDW-58921-001, HDW-58922-001, HDW-58923-001, HDW-58924-001, HDW-58925-001, HDW-58926-001, HDW-61383-001

Dodatno opremo za polnjenje, priloženo pametnemu telefonu, in drugo opremo za polnjenje, ki jo je odobrila družba BlackBerry, uporabljajte samo za vrsto vira napajanja, ki je navedena na nalepki. Pred uporabo vira napajanja preverite, ali omrežna napetost ustreza napetosti, ki je natisnjena na viru napajanja. Pametni telefon povežite samo z adapterji s standardom združenja CTIA, izdelki, ki so opremljenimi z logotipom USB-IF, ali izdelki, ki so opravili program skladnosti foruma USB-IF.

Ne preobremenjujte napajalnih vtičnic, podaljškov ali vtikalnih doz, saj lahko to povzroči nevarnost požara ali električnega udara. Da bi zmanjšali nevarnost poškodovanja kabla ali vtiča, dodatno opremo za polnjenje izključite iz napajalne vtičnice ali vtikalne doze tako, da potegnete vtič in ne kabla.

Napajalni kabel zaščitite tako, da nanj ne bo mogoče stopiti in ga stisniti, posebej pri vtikalnih dozah in na drugih mestih, kjer je napajalni kabel priključen na pametni telefon. Napajalni kabel vedno napeljite tako, da ne bo predstavljal tveganja spotikanja ali zadušitve za vas ali druge osebe. Dodatno opremo za polnjenje izključite med nevihtami ali če je ne uporabljate. Dodatne opreme za polnjenje ne uporabljajte na prostem in na območju, izpostavljenem škodljivim vremenskim vplivom.

Več informacij o priključitvi napajanja si oglejte v dokumentaciji, priloženi pametnemu telefonu.

Za nakup dodatne opreme za pametni telefon se obrnite na ponudnika brezžičnih storitev ali obiščite www.shopblackberry.com.

Varnost baterije

Pametni telefon je opremljen z neizmenljivo litij-ionsko baterijo. Baterije ne poskušajte odstraniti. Odstranjevanje baterije bo razveljavilo omejeno garancijo pametnega telefona in lahko poškoduje baterijo.

Napačna uporaba baterije lahko povzroči požar, eksplozijo, kemične opekline ali druge nevarnosti. Pazite, da baterija ne pride v stik s tekočino. Baterije ne segrevajte nad 60 °C (140 °F). Segrevanje baterije nad 60 °C (140 °F) lahko povzroči, da se ta vname ali eksplodira.

Na diagramu so prikazani elementi, ki so opisani v poznejšem besedilu.

Pametnega telefona in baterije ne izpostavljajte ognju ali drugim zunanjim virom toplote, kot so gorilne plošče, štedilniki, grelci prostorov ali peči, saj lahko pride do ognja ali eksplozije.

Na diagramu so prikazani elementi, ki so opisani v poznejšem besedilu.

V baterijo ne vstavljajte tujih predmetov. Baterije ne predelujte, razstavljajte, spreminjajte, stiskajte, luknjajte, upogibajte ali trgajte. Če je baterija predelana, razstavljena, spremenjena, stisnjena, preluknjana ali spremenjena na kakršenkoli drug način jo nemudoma prenehajte uporabljati.

Zagotovite zaščito pred kratkim stikom baterije ter preprečite, da bi pola baterije prišla v stik s kovinskimi ali prevodnimi predmeti.

PREVIDNOST:
Baterije ne poskušajte odstraniti. BlackBerry navaja baterije za uporabo v pametnih telefonih v skladu z IEEE Std 1725. Uporaba drugih baterij lahko pomeni nevarnost požara, eksplozije, iztekanja baterije ali drugih nevarnosti. Izrabljene baterije zavrzite v skladu z navodili v tem dokumentu.
Ikona manjkajoče baterije Ikona napake baterije

Če se na pametnem telefonu prikaže katera izmed teh ikon, je prišlo do napake baterije ali priključitve baterije. Pametni telefon vrnite v popravilo usposobljenemu servisnemu osebju.

Varnost med vožnjo in hojo

Pametnega telefona ne uporabljate med vožnjo. Svojo pozornost popolnoma usmerite na vožnjo; varna vožnja je vaša prva odgovornost. Odgovorni ste za poznavanje in spoštovanje zakonov in predpisov o uporabi brezžičnih naprav na območjih, kjer se vozite.

Pametni telefon pred vožnjo z vozilom varno shranite. Če je vozilo opremljeno z zračno blazino, pametnega telefona in drugih pripomočkov ne postavljajte nad blazino ali na območje, kjer se ta odpre. Če se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Radiofrekvenčni signali lahko vplivajo na nepravilno nameščene ali nezadostno zaščitene elektronske sisteme v motornih vozilih. Obrnite se na proizvajalca ali predstavnika vozila. Če je bila vozilu dodana oprema, se o radiofrekvenčnih signalih posvetujte tudi s proizvajalcem dodatne opreme.

Pametnega telefona ne uporabljajte med hojo ali opravljanjem dejavnosti, ki zahteva vso vašo pozornost. Če niste pozorni na promet ali druge nevarnosti za pešce, lahko pride do hudih telesnih poškodb, smrti ali premoženjske škode.

Dodatna oprema

Za uporabo s tem modelom pametnega telefona uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobrila družbaBlackBerry. Uporaba neodobrene dodatne opreme lahko razveljavi dovoljenje ali garancijo, povzroči okvaro pametnega telefona in je lahko nevarna.

Pripomočki za nošnjo: pametnemu telefonu mošnjiček morda ni priložen (oprema za nošenje ob telesu). Če pametni telefon nosite ob telesu, ga dajte v mošnjiček za pametni telefon, ki ima vgrajeno sponko za pas in ki ga je dobavila ali odobrila družba BlackBerry. Če pri nošenju pametnega telefona ne uporabljate mošnjička, ki ima vgrajeno sponko za pas in ki ga je dobavila ali odobrila družba BlackBerry, imejte pametni telefon vsaj 15 mm (0,59 palca) stran od telesa, ko pametni telefon oddaja. Ob uporabi katere koli podatkovne funkcije pametnega telefona (na primer e-pošta, sporočila PIN in MMS ali brskalnik) s kablom USB ali brez njega imejte pametni telefon vsaj 15 mm (0,59 palca) stran od telesa. Uporaba dodatne opreme, ki je ni dobavila ali odobrila družba BlackBerry, lahko povzroči, da pametni telefon preseže smernice izpostavljenosti radijskim frekvencam. Potekajo znanstvene raziskave o morebitnih dolgotrajnih učinkih preseganja standardov izpostavljenosti radijskim frekvencam na zdravje. Za več informacij o izpostavljenosti radijskim frekvencam si oglejte razdelek "Podatki o ustreznosti" v tem dokumentu.

Večina pripomočkov za nošnjo za pametne telefone, na primer mošnjički, torbice in etuiji, ki jih je odobrila družba BlackBerry, ima magnet. Predmetov, ki vsebujejo magnetne trakove, kot so plačilne kartice, kreditne kartice, hotelske kartice, telefonske kartice ali podobno, ne odlagajte v bližini takšnih pripomočkov za nošnjo. Magnet lahko poškoduje ali izbriše podatke, shranjene na magnetnem traku.

Magnetometer

V pametni telefon je vgrajen magnetometer. Uporabljajo ga aplikacije, kot je kompas. Magneti ali naprave z vgrajenimi magneti, kot so mošnjički, slušalke ali monitorji lahko negativno vplivajo na natančnost magnetometra. Pri določanju svoje lokacije se zlasti v nujnih primerih ne zanašajte zgolj na aplikacije, ki uporabljajo magnetometer.

Predstavnost

Nekateri pristojni uradi lahko prepovedujejo ali omejujejo uporabo določenih funkcij v pametnem telefonu. Pri fotografiranju, obdelavi in uporabi fotografij upoštevajte vse zakone, predpise, postopke in pravila, vključno z, brez omejitve, vsemi veljavnimi zakoni o avtorskih pravicah, človekovi zasebnosti, poslovnih skrivnostih ali varnosti, ki so v vaši jurisdikciji. Spoštujte osebne pravice drugih. Zaščita avtorskih pravic vam morda prepoveduje kopiranje, spreminjanje, prenašanje ali posredovanje nekaterih fotografij, glasbe (vključno z melodijami zvonjenja) ali druge vsebine.

Zvočne datoteke: Poslušanje zvočnih datotek pri visoki glasnosti, posebej prek slušalk, lahko povzroči trajno izgubo sluha. Izogibajte se zviševanju glasnosti slušalk, da bi preglasili hrupno okolico. Če vam zvoni v ušesih ali slišite pridušen govor, se obrnite na zdravnika.

Slika, ki opozarja na izgubo sluha.

Kamera: Če ima pametni telefon fotoaparat, ga ne usmerjajte neposredno v sonce ali drug vir močne svetlobe. S tem lahko resno poškodujete svoje oči ali pametni telefon. Ko uporabljate bliskavico fotoaparata, imejte odprtino lučke LED bliskavice fotoaparata vsaj 50 cm (19,69 palca) od oči fotografiranega.

Antena

Uporabljajte samo dobavljeno vgrajeno anteno. Nepooblaščeno spreminjanje ali priključevanje antene lahko poškoduje pametni telefon in lahko krši predpise ameriške Zvezne komisije za komunikacije (FCC).

Motnje z elektronsko opremo

Večina sodobne elektronske opreme je zaščitena pred radiofrekvenčnimi signali. Nekatera elektronska oprema morda ni zaščitena pred radiofrekvenčnimi signali pametnega telefona.

Spodbujevalniki: V primeru vprašanj glede učinka radiofrekvenčnih signalov na srčni spodbujevalnik se posvetujte z zdravnikom ali proizvajalcem spodbujevalnika. Pametni telefon uporabljajte v skladu z varnostnimi zahtevami vašega srčnega spodbujevalnika, ki lahko vključujejo naslednje: Ko je pametni telefon vklopljen, ga vedno držite več kot 20 cm (7,88 palcev) od srčnega spodbujevalnika, pametnega telefona ne nosite v prsnem žepu in za klicanje in sprejemanje klicev uporabljajte uho nasproti srčnega spodbujevalnika, da zmanjšate potencialne motnje. Če sumite, da prihaja do motenj, nemudoma izklopite vse brezžične povezave pametnega telefona, prenehajte uporabljati pametni telefon in se posvetujte z zdravnikom.

Slušni aparati: Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo slušne aparate. V primeru takšnih motenj, se posvetujte s svojim ponudnikom brezžičnih storitev ali pa se obrnite na proizvajalca slušne naprave, da se pogovorite o drugih rešitvah.

V pametni telefon je vgrajen magnetometer, ki ga uporabljajo aplikacije, kot je kompas. Če aplikacija, ki uporablja magnetometer, povzroča motnje v slušnem aparatu, jo zaprite.

Drugi medicinski pripomočki: Če uporabljate kakšen drug oseben medicinski pripomoček, se s proizvajalcem le-tega posvetujte o tem, ali je medicinski pripomoček zadostno zaščiten pred zunanjo radiofrekvenčno energijo. Pri pridobivanju teh informacij vam je lahko v pomoč zdravnik.

Zdravstvene ustanove: V zdravstvenih ustanovah izklopite brezžične povezave pametnega telefona, če tako zahtevajo predpisi za to območje. Bolnišnice in zdravstvene ustanove lahko uporabljajo opremo, ki je občutljiva na zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Letalo: Predpisi Zvezne uprave za letalstvo (FAA) in Zvezne komisije za komunikacije (FCC) prepovedujejo uporabo vmesnikov brezžičnih naprav med letenjem. Pred vkrcanjem na letalo izklopite vse brezžične povezave pametnega telefona. Učinki uporabe pametnega telefona z vklopljenimi brezžičnimi povezavami v letalu niso znani. Takšna uporaba lahko vpliva na letalske instrumente, komunikacije in delovanje, lahko prekine omrežje ali je lahko drugače nevarna za upravljanje letala ter je lahko nezakonita. Ko so izklopljene vse brezžične povezave pametnega telefona, uporabljajte samo aplikacije naprave, ki ne temeljijo na vmesniku, v skladu z letalskimi predpisi za elektronske naprave.

Nevarna območja

Pametni telefon ni varna naprava in kot takšna ni primerna za uporabo na območjih nevarnosti, kjer so potrebne varne naprave, vključno z objekti, kjer so prisotni plinski hlapi ali eksplozivni prah, jedrskimi objekti, kontrolo zračnega prometa ali komunikacijskimi objekti, napravami za ohranjanje življenjskih funkcij ali oborožitvenimi sistemi.

Potencialno eksplozivno ozračje: Če ste na območju s potencialno eksplozivnim ozračjem, izklopite vse brezžične povezave pametnega telefona ter upoštevajte znake in navodila. Iskre na takih območjih lahko povzročijo eksplozijo ali požar, kar lahko privede do telesne poškodbe ali celo smrti.

Območja s potencialno eksplozivnim ozračjem so pogosto, vendar ne vedno, jasno označena. Mednje sodijo območja oskrbe z gorivom, kot so plinski rezervoarji in bencinske črpalke, podpalubje jaht, prevoz goriva ali kemikalij in skladišča le-teh, vozila, ki uporabljajo utekočinjene naftne pline (kot sta propan in butan), območja, na katerih zrak vsebuje kemikalije ali delce, kot so zrna, prah in kovinski prah ter druga območja, kjer ste običajno opozorjeni, da izklopite motor vozila.

S telefonom na pametnem telefonu ne javljajte puščanja plina v bližini tega. Zapustite območje in opravite klic na varni lokaciji, če je na pametnem telefonu na voljo telefon in je aktiven.

Območja miniranja: Na območju miniranja in na območju z oznako za izklop dvosmernega radia izklopite vse brezžične povezave pametnega telefona, da se izognete oviranju miniranja, in upoštevajte znake in navodila.

Temperature uporabe in shranjevanja

Pametni telefon in polnilnik naprave sta namenjena za delovanje in shranjevanje ob spodaj navedenih temperaturah:

Uporaba pametnega telefona: od 0 do 35 °C (32 do 95 °F)

Shranjevanje pametnega telefona (manj kot 3 mesece): od -20 do 35 °C (-4 do 95 °F)

Shranjevanje pametnega telefona (3 mesece ali več): od 22 do 28 °C (71,6 do 82,4 °F)

Shranjevanje polnilnika: od 0 do 35 °C (32 do 95 °F)

Shranjevanje potovalnega polnilnika: od -30 do 75 °C (-22 do 167 °F)

Uporaba ali shranjevanje pametnega telefona ali dodatne opreme pametnega telefona izven priporočljivih temperaturnih razponov lahko močno segreje pametni telefon, kar lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt, prav tako pa lahko poškoduje pametni telefon, dodatno opremo ali litij-ionsko baterijo.

Pametni telefon in dodatno opremo pametnega telefona hranite stran od virov toplote, kot so radiatorji, toplotne naprave, pečice in drugi aparati (vključno z ojačevalniki), ki proizvajajo toploto. Če pametnega telefona ne boste uporabljali več kot dva tedna, izklopite napajanje.

Čiščenje in popravilo pametnega telefona

Čiščenje: Na pametnem telefonu in dodatni opremi pametnega telefona, vključno z baterijo, in v njihovi bližini ne uporabljajte tekočine, čistil v razpršilu ali topil. Čistite samo z mehko in suho krpo. Pred čiščenjem pametnega telefona ali dodatne opreme za polnjenje izključite vse kable iz računalnika in vso dodatno opremo za polnjenje iz električne vtičnice.

Popravilo: pametnega telefona in dodatne opreme za polnjenje ne poskušajte spreminjati, razstaviti ali servisirati. Neizmenljive baterije ne poskušajte zamenjati. Popravila ali zamenjavo baterije pametnega telefona ali dodatne opreme za polnjenje naj izvaja samo usposobljeno servisno osebje in uporabljajte samo baterijo, ki jo družba BlackBerry navaja za uporabo z vašim modelom pametnega telefona.

Izključite napajalne kable iz računalnika ali električne vtičnice in odnesite pametni telefon ali dodatno opremo za polnjenje na servisiranje usposobljenemu servisnemu osebju, če se zgodi kaj od naslednjega:
 • Napajalni kabel, vtič ali konektor je poškodovan.
 • V pametni telefon ali dodatno opremo za polnjenje je prodrla voda ali so nanju padli predmeti.
 • Pametni telefon ali dodatna oprema za polnjenje je bila izpostavljena dežju ali vodi.
 • Pametni telefon ali dodatna oprema za polnjenje je zelo vroča na otip.
 • Pametni telefon ali dodatna oprema za polnjenje je padla ali se kakor koli poškodovala.
 • Pametni telefon ali dodatna oprema za polnjenje ob upoštevanju navodil v uporabniški dokumentaciji ne deluje normalno.
 • Učinkovitost pametnega telefona ali dodatne opreme za polnjenje se je znatno spremenila.

Da bi zmanjšali nevarnost požara in električnega udara, prilagajajte samo tiste nastavitve, ki so opisane v uporabniški dokumentaciji pametnega telefona. Nepravilno prilagajanje drugih nastavitev lahko povzroči škodo in od usposobljenega tehnika pogosto zahteva veliko dela, da ponovno vzpostavi normalno delovanje pametnega telefona, dodatne opreme za polnjenje ali druge dodatne opreme.

Neupoštevanje varnostnih navodil, navedenih v uporabniški dokumentaciji pametnega telefona, bo razveljavilo omejeno garancijo in lahko zadrži ali prekliče servisne storitve za uporabnika, sproži pravni spor ali oboje.

Odlaganje pametnega telefona in baterije

Slika koša za omejeno odlaganje smeti

Pametnega telefona in baterije ne odlagajte skupaj z gospodinjskimi odpadki ter ju ne mečite v ogenj.

Slika logotipa recikliranja

Pametni telefon in baterijo je mogoče reciklirati, kjer obstajajo taki obrati. Ta simbol ne označuje uporabe recikliranih materialov.

Za informacije o recikliranju baterije pokličite 1-800-822-8837.

V Združenih državah in Kanadi lahko pametni telefon in baterijo reciklirate v programu Call2Recycle. Za več informacij v Združenih državah obiščite www.call2recycle.org, v Kanadi pa www.call2recycle.ca.

Informacije o vrnitvi vaše naprave in dodatne opreme podjetju BlackBerry za recikliranje in varno odlaganje, najdete na brskalniku računalnika na www.blackberry.com/recycling ali https://tradeup.blackberry.com. Programi za recikliranje in menjavo so na voljo samo na določenih območjih.

Če ti programi niso na voljo na vašem območju, se za predpise glede pravilnega odlaganja električnih izdelkov obrnite na lokalno upravo.

Pametni telefon in baterijo zavrzite v skladu z zakoni in predpisi svojega območja, ki določajo odlaganje tovrstnih celičnih baterij.

Informacije o skladnosti

Izpostavljenost radiofrekvenčnim signalom

Vmesnik pametnega telefona je radijski oddajnik in sprejemnik nizke moči. Zasnovan je tako, da ustreza smernicam in omejitvam Zvezne komisije za komunikacije (FCC), kanadskega industrijskega standarda (IC) in Sveta Evropske unije ter drugim ustreznim mednarodnim smernicam o varnostni omejitvi izpostavljenosti radiofrekvenčnim signalom za brezžične naprave. Te smernice so razvili neodvisni znanstveni strokovnjaki, vlade in organizacije, vključno z Inštitutom električnih in elektronskih inženirjev (IEEE), Nacionalnim svetom za zaščito pred sevanjem in meritve (NCRP) in Mednarodno komisijo za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP).

Za ohranjanje skladnosti s smernicami in omejitvami FCC, IC-ja in EU ter z drugimi ustreznimi mednarodnimi smernicami in omejitvami izpostavljenosti radiofrekvenčnim signalom imejte pametni telefon vedno vsaj 1,5 cm (0,59 palca) od telesa. Pri nošenju pametnega telefona ob telesu uporabljajte samo dodatno opremo, ki ima vgrajeno sponko in ki jo je dobavila ali odobrila družba BlackBerry. Če uporabljate dodatno opremo za nošnjo ob telesu, ki je ni dobavila družba BlackBerry, se prepričajte, da ne vsebuje kovine, in imejte pametni telefon vedno vsaj 1,5 cm (0,59 palca) od telesa.

Za manjšo izpostavljenost radiofrekvenčnim signalom: (i) pametni telefon uporabljajte na območjih z močnim brezžičnim signalom; (ii) uporabljajte prostoročne možnosti; in (iii) skrajšajte čas telefoniranja ali namesto tega pošljite e-pošto, SMS ali sporočilo BBM.

Podatki stopnje specifične absorpcije

TA BREZŽIČNA NAPRAVA USTREZA VLADNIM ZAHTEVAM GLEDE IZPOSTAVLJENOSTI RADIJSKIM VALOVOM, ČE JO UPORABLJATE, KOT JE OPISANO V TEM RAZDELKU.

Pametni telefon je zasnovan in izdelan tako, da ne presega omejitev emisij za izpostavljenost radiofrekvenčni (RF-)energiji, ki jih določa Zvezna komisija za komunikacije (FCC) vlade ZDA in priporoča Svet Evropske unije, če ga uporabljate, kot je opisano v prejšnjem razdelku. Te omejitve so del obsežnih smernic in določajo dovoljene stopnje izpostavljenosti RF-energiji za splošno populacijo. Smernice temeljijo na standardih, ki so jih razvile neodvisne znanstvene organizacije z rednim in temeljitim vrednotenjem znanstvenih študij. Standard izpostavljenosti za brezžične naprave uporablja mersko enoto, znano kot stopnja specifične absorpcije ali SAR. FCC določa kot omejitev vrednost SAR 1,6 W/kg*. Omejitev SAR, ki jo priporoča Svet Evropske unije, znaša 2,0 W/kg**. Preizkušanje za SAR se izvaja z uporabo standardnih položajev delovanja, ki jih določa FCC, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo certificirano močjo v vseh preizkušanih frekvenčnih pasovih. Vrednost SAR se določi pri največji certificirani moči oddajnika, dejanska vrednost SAR pa je med delovanjem naprave lahko precej nižja od najvišje vrednosti. To pa zato, ker je naprava zasnovana tako, da deluje z različnimi stopnjami moči in uporablja ravno dovolj moči, da doseže omrežje. Na splošno velja, da bližje kot ste anteni bazne postaje za brezžično omrežje, manjša je oddajna moč.

Najvišja vrednost SAR za ta pametni telefon pri preizkušanju med uporabo ob ušesu je:

Pametni telefon

SAR (W/kg) za 1 g (FCC, IC)

SAR (W/kg) za 1 g (Indija)

SAR (W/kg) za 10 g (R&TTE)

Pametni telefon BlackBerry Passport SQW100-4 (številka modela RHR191LW)

0,861

0,559

0,403

Najvišja vrednost SAR za ta pametni telefon pri preizkušanju v mošnjičku, ki ga je odobrila družba BlackBerry in ki ima vgrajeno sponko za pas, ali na razdalji 1,5 cm (0,59 palca) od telesa, je:

Pametni telefon

SAR (W/kg) za 1 g (FCC, IC)

SAR (W/kg) za 1 g (Indija)

SAR (W/kg) za 10 g (R&TTE)

Pametni telefon BlackBerry Passport SQW100-4 (številka modela RHR191LW)

1,44

0,914

0,735

Pri delovanju v načinu mobilne dostopne točke je najvišja vrednost SAR za ta pametni telefon:

Pametni telefon

SAR (W/kg) za 1 g (FCC, IC)

Pametni telefon BlackBerry Passport SQW100-4 (številka modela RHR191LW)

1,44

Meritve za izpostavljenost med nošnjo ob telesu (priporočena oddaljenost) se razlikujejo med posameznimi brezžičnimi napravami, vključno s pametnimi telefoni, in so odvisne od dobavljene ali razpoložljive dodatne opreme ter veljavnih zahtev FCC, IC-ja in Sveta Evropske unije.

FCC je na podlagi navedenih stopenj SAR, ki ustrezajo smernicam FCC za emisije radiofrekvenčne energije, odobril dovoljenje za opremo za ta pametni telefon, kadar se slednji uporablja, kot je opisano v tem razdelku. Informacije o stopnjah SAR za ta pametni telefon so zabeležene pri FCC in jih lahko najdete na spletni strani www.fcc.gov/oet/ea, v razdelku Display Grant (Prikaži dovoljenje), potem ko ste poiskali spodaj navedeni ID FCC za svoj pametni telefon.

Pametni telefon

FCC ID

Pametni telefon BlackBerry Passport SQW100-4 (številka modela RHR191LW)

L6ARHR190LW

Dodatne informacije o stopnjah SAR lahko najdete na www.ctia.org (CTIA - The Wireless Association) ali www.tele.soumu.go.jp/e/index.htm (Urad za telekomunikacije Ministrstva za notranje zadeve in komunikacije).

___________________________________

* V Združenih državah in Kanadi je omejitev SAR za mobilne naprave, ki jih uporablja javnost, povprečno 1,6 W/kg na 1 gram tkiva za telo ali glavo 4,0 W/kg povprečno na 10 gramov tkiva za okončine – roke, zapestja, gležnje in noge).

** V Evropi je omejitev SAR za mobilne naprave, ki jih uporablja javnost, povprečno 2,0 W/kg na 10 gramov tkiva za telo ali glavo (povprečno 4,0 W/kg na 10 gramov tkiva za okončine – roke, zapestja, gležnje in noge). Študije kažejo, da standard vključuje dodatno stopnjo varnosti za zagotovitev dodatne zaščite javnosti in za upoštevanje morebitnih razlik pri merjenju.

FCC izjava o skladnosti (Združene države)

FCC razred B del 15

Pametni telefon je v skladu z delom 15 pravilnika Zvezne komisije za komunikacije (Federal Communications Commission (FCC)). Uporaba je dovoljena pod naslednjima pogojema: (1) this Pametni telefon may not cause harmful interference, and (2) Pametni telefon mora sprejeti vse sprejete motnje, skupaj s tistimi, ki lahko ovirajo njegovo delovanje.

PREVIDNOST:
Spremembe ali dopolnitve te enote, ki niso izrecno odobrene s strani stranke, odgovorne za skladnost, lahko izničijo uporabnikovo pooblastilo za upravljanje opreme.

Oprema je bila preiskušena in izpolnjuje omejitve za digitalno napravo razreda B, v skladu z delom 15 pravilnika FCC. Omejitve so zasnovane, da bi zagotovile ustrezno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski instalaciji. Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo, zato lahko povzroči motnje na radijskih zvezah, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili proizvajalca.

Vendar pa ni zagotovila, da se motnje ne bodo pojavile v določeni instalaciji. Če ta oprema povzroči motnje radijskega in televizijskega sprejema, kar lahko ugotovimo z vklopom in izklopom opreme, naj uporabnik poskuša odpraviti motnje z enim ali več od naslednjih ukrepov: preusmerite ali premestite sprejemno anteno, povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom, opremo priključite na drug izhod na tokokrogu, ki ni enak tistemu, na katerega je priključen sprejemnik, ali pa se posvetujte s prodajalcem oziroma izkušenim tehnikom za radio ali TV.

Informacije ZDA glede zahtev Zvezne komisije za komunikacije ("FCC") o skladnosti slušnih aparatov z brezžičnimi napravami

Če brezžične naprave uporabljate v bližini slušnih pripomočkov (kot so slušni aparati in polžkovi vsadki), lahko zaznate brnenje, brenčanje ali cvileč zvok. Nekateri slušni pripomočki so na te motnje bolj odporni kot drugi, poleg tega brezžične naprave proizvajajo različne količine motenj.

Podjetja brezžične telefonije so razvila način ocenjevanja, ki je uporabnikom slušnih pripomočkov v pomoč pri ugotavljanju, katere brezžične naprave so združljive z njihovimi slušnimi pripomočki. Vse brezžične naprave niso bile ocenjene. Ocenjene naprave imajo oceno navedeno na embalaži, skupaj z drugimi odobritvenimi oznakami.

Ocene ne predstavljajo garancije. Rezultati se razlikujejo glede na uporabnikov slušni pripomoček in stopnjo izgube sluha. Če je vaš slušni pripomoček občutljiv na motnje, ocenjene brezžične naprave morda ne boste mogli uspešno uporabljati.

Ali brezžična naprava ustreza vašim potrebam, najbolj zagotovo ugotovite tako, da se obrnete na otorinolaringologa oziroma napravo preizkusite skupaj s slušnim pripomočkom.

Ta pametni telefon je bil preizkušen in ocenjen za uporabo s slušnimi aparati, in sicer glede nekaterih brezžičnih tehnologij, ki jih uporablja. V tem pametnem telefonu pa so lahko uporabljene tudi druge brezžične tehnologije, ki niso bile preizkušene za uporabo s slušnimi aparati. Pomembno je, da temeljito preskusite različne funkcije pametnega telefona na različnih lokacijah, da ugotovite, ali pri uporabi pametnega telefona s slušnim aparatom ali polžkovim vsadkom slišite motnje. S ponudnikom brezžičnih storitev se posvetujte o združljivosti slušnega aparata ter o možnostih vrnitve in zamenjave naprave.

Kako ocenjevanje deluje

Oznaki M: Brezžične naprave z oznako M3 ali M4 izpolnjujejo zahteve FCC in predvidoma manj motijo slušne pripomočke kot brezžične naprave brez teh oznak. M4 je boljša ali višja ocena.

Oznaki T: Brezžične naprave z oznako T3 ali T4 izpolnjujejo zahteve FCC in so praviloma uporabnejše pri slušnih pripomočkih s telefonsko tuljavo ("T-stikalo" ali "telefonsko stikalo") kot brezžične naprave brez teh oznak. T4 je boljša ali višja ocena. (Vsi slušni pripomočki nimajo telefonskih tuljav.)

Odpornost na motnje te vrste je izmerjena tudi za nekatere slušne pripomočke. Rezultate meritev za vaš slušni pripomoček vam lahko pomaga najti proizvajalec pripomočka ali otorinolaringolog. Odpornejši ko je slušni aparat, manj verjetno je, da bodo brezžične naprave povzročile motnje.

Za dodatne informacije o aktivnostih FCC glede skladnosti slušnih aparatov z brezžičnimi napravami in drugih ukrepov, s katerimi FCC zagotavlja, da imajo invalidi dostop do telekomunikacijskih storitev, obiščite www.fcc.gov/cgb/dro.

Skladnost s kanadskimi industrijskimi standardi

Ta pametni telefon je skladen s kanadskimi industrijskimi standardi z izjemo standardov RSS. Uporaba je dovoljena pod naslednjima pogojema: (1) pametni telefon ne povzroča motenj in (2) pametni telefon mora sprejeti vse motnje, skupaj s tistimi, ki lahko ovirajo njegovo delovanje.

Pametni telefon BlackBerry Passport SQW100-4 (številka modela RHR191LW) je skladen s kanadskimi industrijskimi standardi RSS 102, RSS 130, RSS 132, RSS 133, RSS 139, RSS 199, RSS-GEN in RSS 210, številka potrdila 2503A-RHR190LW.

Pametni telefon za uporabo v frekvenčnem pasu 5150–5250 MHz je primeren samo za uporabo v zaprtih prostorih, da bi zmanjšali možnost škodljivega motenja mobilnih satelitskih sistemov s povezanimi kanali.

Največji dovoljeni doseg antene za pametne telefone v frekvenčnih pasovih 5250–5350 in 5470-5725 MHz je skladen z omejitvijo za efektivno izotropično radialno moč.

Največji dovoljeni doseg antene za pametne telefone v frekvenčnem pasu 5725–5825 MHz je skladen z omejitvami za efektivno izotropično radialno moč, določenimi za delovanje med dvema točkama in delovanje na druge načine.

Upoštevajte, da so močni radarji določeni kot glavni (prednostni) uporabniki frekvenčnih pasov 5250–5350 in 5650–5850 MHz in da lahko motijo in/ali poškodujejo pametne telefone LE-LAN.

Skladnost z razredom B

Ta pametni telefon je skladen z omejitvami razreda B za emisije hrupa radijskih naprav, kot je določeno s standardom za opremo, ki povzroča motnje, imenovanim »Oprema za informacijsko tehnologijo (ITE) – Omejitve in načini merjenja«, kanadski standard ICES-003.

Regulacijska skladnost EU

BlackBerry izjavlja, da ta pametni telefon ustreza bistvenim zahtevam in drugim ustreznim določbam Direktive 1999/5/ES o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE).

Pametni telefon BlackBerry Passport SQW100-4 (številka modela RHR191LW): Oznaka CE 0168

Izjava o skladnosti z Direktivo 1999/5/ES (Sklep madžarske vlade št. 88/2003) je na ogled na spletni strani www.blackberry.com/go/declarationofconformity.

Če imate pametni telefon, ki podpira Wi-Fi, lahko pametni telefon uporabljate v omrežjih Wi-Fi v vseh državah članicah Evropske unije. To opremo je dovoljeno uporabljati v Turčiji.

Uradni list Evropske unije v Odločbi komisije z dne 12. februarja 2007 navaja, da je brezžične dostopne sisteme (WAS), vključno z radijskimi lokalnimi omrežji (RLAN), v frekvenčnem pasu 5,150–5,350 GHz dovoljeno uporabljati samo v zaprtih prostorih. Ker za ustvarjanje omrežja potrebujete brezžično dostopno točko in le-ta predstavlja glavno napravo, pametni telefon nikoli ne sproži ustvarjanja omrežja oziroma se ne poveže z omrežjem v začasnem načinu v frekvenčnem pasu 5,150–5,350 GHz.

Dodatna regulacijska skladnost

Družba BlackBerry lahko zagotovi podatke o skladnosti s standardi in zahtevami nadzornih organov za pametni telefon:

Modul laserskega senzorja v pametnem telefonu je v skladu s standardom Mednarodne elektrotehniške komisije (IEC) IEC/EN 60825-1 2007-03 ED 2.0.

Za ogled ID-ja FCC, številke potrdila IC-ja, modela in podatkov o ustreznosti pametnega telefona povlecite z vrha začetnega zaslona navzdol. Tapnite Settings (Nastavitve) > About (Vizitka) in na spustnem seznamu izberite Regulatory Approvals (Regulativne odobritve).

Podatki o izdelku: pametni telefon BlackBerry Passport SQW100-4

Mehanske lastnosti:

Teža: približno 203 g (7,16 oz), vključno z litij-ionsko baterijo

Velikost (D x Š x V): 131,4 x 90,5 x 9,3 mm ter 9,8 mm pri fotoaparatu (5,2 x 3,6 x 0,36 palca ter 0,38 palca pri fotoaparatu)

3 GB pomnilnik, 32 GB shramba za aplikacije, reža za kartico microSD

Za pametni telefon morda veljajo naslednje lastnosti modula laserskega senzorja:

Laserski izdelek razreda 1

Maksimalna povprečna oddana moč: 0,18 mW

Specifikacije napajanja:

Neizmenljiva litij-ionska baterija za polnjenje

Podpira 3 V in 1,8 V kartice nano SIM

Združljivost z vrati za sinhroniziranje podatkov in polnjenje: mikro USB 2.0

Specifikacije mobilnega omrežnega radia:

Podpora frekvenčnih območij LTE: LTE 700, LTE 800, LTE 850, LTE 900, LTE 1700, LTE 1800, LTE 1900, LTE 2100, LTE 2600 MHz

Podpora frekvenčnih območij HSPA+: UMTS 800/UMTS 850, UMTS 900, AWS 1700, PCS 1900, IMT 2100 MHz

Podpora frekvenčnih območij GSM: GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 MHz

Energijski razred: razred 1 (DCS 1800, PCS 1900), razred 3 (UMTS, LTE), razred 4 (GSM 850), kot je določeno z GSM 5.05, razred 4 (GSM 900), kot je določeno z GSM 02.06, razred E2 (GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900)

Oddajna frekvenca: 704 do 716 MHz, 777 do 787 MHz, 824 do 849 MHz, 832 do 862 MHz, 880 do 915 MHz, 880 do 950 MHz, 1710 do 1755 MHz, 1710 do 1785 MHz, 1850 do 1910 MHz, 1920 do 1980 MHz, 2500 do 2570 MHz

Sprejemna frekvenca: 734 do 746 MHz, 746 do 756 MHz, 791 do 821 MHz, 869 do 894 MHz, 925 do 960 MHz, 1805 do 1880 MHz, 1930 do 1990 MHz, 2110 do 2155 MHz, 2110 do 2170 MHz, 2620 do 2690 MHz

Specifikacije omrežnega radia Wi-Fi:

Standard za brezžični LAN: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r

Oddajna in sprejemna frekvenca za IEEE 802.11b/IEEE 802.11g/IEEE 802.11k/IEEE 802.11n/IEEE 802.11r: 2,412 do 2,472 GHz

Oddajna in sprejemna frekvenca za IEEE 802.11a/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11k/IEEE 802.11n/IEEE 802.11r: 5,180 do 5,825 GHz

Specifikacije vmesnika Bluetooth:

Podpora enega frekvenčnega območja: ISM 2,4 GHz

Oddajna in sprejemna frekvenca: 2402 do 2480 MHz

Bluetooth, razred 1

Če pametni telefon podpira tehnologijo NFC, veljajo naslednje specifikacije:

Delovna frekvenca: 13,56 MHz

Podprti načini: branje/zapisovanje, emulacija kartice, vsak z vsakim (P2P)

Pravno obvestilo

©2015 BlackBerry. Vse pravice pridržane. BlackBerry® ter z njimi povezane blagovne znamke, imena in logotipi so last družbe BlackBerry Limited in so zaščiteni in/ali se uporabljajo v ZDA in drugih državah po svetu. Bluetooth je blagovna znamka združenja Bluetooth SIG. Call2Recycle je blagovna znamka družbe Call2Recycle, Inc. CTIA - The Wireless Association je blagovna znamka združenja CTIA – The Wireless Association. GSM je blagovna znamka združenja GSM MOU Association. IEEE Std 1725, IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, IEEE 802.11ac, 802.11k, 802.11r, in 802.11n so blagovne znamke Inštituta električnih in elektronskih inženirjev (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.) LTE in UMTS so blagovne znamke Evropskega inštituta za telekomunikacijske standarde (ETSI). Wi-Fi je blagovna znamka podjetja Wi-Fi Alliance. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov. Ta dokumentacija in vsa dokumentacija, ki je navedena v njej, na primer dokumentacija na spletnem mestu družbe BlackBerry, je ponujena "takšna, kakršna je" in brez vsakršnih pogojev, priporočil, jamstev, zagotovil, garancij ali odgovornosti s strani družbe BlackBerry Limited ter njenih podružnic, katerih odgovornost je izrecno odklonjena v največji meri, ki jo dovoljuje zadevna zakonodaja v vaši jurisdikciji.

Pogoji uporabe poljubnega izdelka ali storitve družbe BlackBerry so navedeni v ločeni licenci ali drugi pogodbi z družbo BlackBerry. NOBEN DEL TEGA DOKUMENTA NI NAMENJEN ZA TO, DA BI PREVLADAL NAD IZRECNIMI PISNIMI POGODBAMI ALI GARANCIJAMI, KI JIH JE DALA DRUŽBA BLACKBERRY ZA DELE KATEREGA KOLI IZDELKA ALI STORITVE DRUŽBE BLACKBERRY, RAZEN ZA TO DOKUMENTACIJO.


BlackBerry Limited
2200 University Avenue East
Waterloo, Ontario
Kanada N2K 0A7

BlackBerry UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
Združeno kraljestvo

Objavljeno v Kanadi