Skip to content

BlackBerry Passport Silver Edition SQW100-4 Smartphone

RHR191LW

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinformatie en informatie over regelgeving in dit document voordat u uw BlackBerry-smartphone (hierna te noemen: smartphone) in gebruik neemt. Bewaar dit document op een veilige plaats zodat u het ook later nog eens kunt doorlezen.

In bepaalde landen kunnen er beperkingen gelden voor het gebruik van Bluetooth-toestellen en draadloze toestellen met coderingssoftware. Vraag lokale instanties naar de beperkingen in uw regio.

Ga voor de nieuwste veiligheids- en productinformatie naar www.blackberry.com/safety.

Ga voor de nieuwste garantie-informatie naar www.blackberry.com/legal.

Belangrijke veiligheidsmaatregelen

In deze afbeelding staan de elementen die hieronder worden beschreven.

Gebruik uitsluitend goedgekeurde batterijen en opladers in combinatie met uw smartphone. Het gebruik van batterijen of opladers die niet door BlackBerry zijn goedgekeurd, kan brand- of explosiegevaar veroorzaken. Dit kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel, de dood of verlies van eigendommen.

Gebruik alleen houders die zijn goedgekeurd door BlackBerry. Door gebruik van houders die niet zijn goedgekeurd door BlackBerry kan uw smartphone de normen voor blootstelling aan radiofrequente straling overschrijden.

In deze afbeelding staan de elementen die hieronder worden beschreven.

Houd de smartphone ten minste 1,5 cm (0,59 in.) van het lichaam. Wanneer u de smartphone op het lichaam draagt, mag u alleen accessoires gebruiken die zijn voorzien van een geïntegreerde riemclip. Als het accessoire daarnaast niet door BlackBerry is geleverd, controleer dan of het geen metaal bevat. Als u deze richtlijnen niet opvolgt, kan de smartphone de normen voor blootstelling aan radiofrequente straling mogelijk overschrijden. De eventuele gevolgen voor de gezondheid ten gevolge van langdurige overschrijding van de normen voor blootstelling aan radiofrequente straling zijn voortdurend onderwerp van wetenschappelijk onderzoek.

Ga voor meer informatie over het voldoen van deze smartphone aan de RF-stralingsrichtlijnen van de FCC naar www.fcc.gov/oet/ea/fccid en zoek de FCC-ID van uw smartphone zoals hieronder weergegeven.

 • BlackBerry Passport SQW100-4-smartphone (modelnummer RHR191LW): FCC ID L6ARHR190LW
In deze afbeelding staan de elementen die hieronder worden beschreven.

Uw smartphone is ontworpen voor gebruik bij temperaturen tussen de 0 en 35 °C (32 en 95 °F). Gebruik van uw smartphone buiten het aanbevolen temperatuurbereik kan schade veroorzaken aan uw smartphone of lithium-ionbatterij.

In deze afbeelding staan de elementen die hieronder worden beschreven.

Vertrouw niet uitsluitend op uw smartphone voor communicatie in noodgevallen. De draadloze netwerken die nodig zijn voor het maken van noodoproepen of het verzenden van berichten zijn niet overal beschikbaar en met alarmnummers (zoals 112, 911 of 999) krijgt u mogelijk niet in alle gebieden verbinding met hulpdiensten.

In deze afbeelding staan de elementen die hieronder worden beschreven.

Uw smartphone en de accessoires van uw smartphone zijn niet bedoeld voor kinderen. Houd een kind goed in de gaten als u het toestaat om uw smartphone of de accessoires van uw smartphone te gebruiken of te hanteren. Uw smartphone bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar vormen voor kinderen.

In deze afbeelding staan de elementen die hieronder worden beschreven.

Houd uw smartphone uit de buurt van medische apparaten, waaronder pacemakers en gehoorapparaten. Uw smartphone kan gevolgen hebben voor de werking van deze apparaten, waardoor ze ernstig letsel of de dood tot gevolg kunnen hebben voor u of anderen.

In deze afbeelding staan de elementen die hieronder worden beschreven.

Stel uw smartphone niet bloot aan vloeistoffen. Vloeistoffen kunnen kortsluiting, brand of een elektrische schok veroorzaken.

In deze afbeelding staan de elementen die hieronder worden beschreven.

Wanneer u de luidspreker van uw smartphone gebruikt, mag u de smartphone nooit tegen uw oor houden. Dit kan ernstige en permanente gehoorbeschadiging tot gevolg hebben.

In deze afbeelding staan de elementen die hieronder worden beschreven.

Blootstelling aan knipperende lampjes op uw smartphone kan epileptische aanvallen of black-outs veroorzaken en kan gevaarlijk zijn voor u of anderen. Als u of anderen bij het gebruik van uw smartphone verlies van oriëntatievermogen, verlies van bewustzijn, rillingen, stuipen of ongecontroleerde bewegingen ervaren, dient u het gebruik van uw smartphone onmiddellijk te stoppen en een arts te raadplegen. Het LED-waarschuwingslampje bevindt zich rechtsboven aan de voorzijde van uw smartphone. Als uw smartphone is uitgerust met een camera, bevindt de LED-indicatie van de cameraflitser zich aan de achterzijde van uw smartphone, boven of rechts van de cameralens. Indien u gevoelig bent voor epileptische aanvallen of black-outs, dient u eerst uw arts te raadplegen voordat u uw smartphone gebruikt.

In deze afbeelding staan de elementen die hieronder worden beschreven.

Gebruik uw smartphone niet tijdens het autorijden, tenzij het in uw land is toegestaan de smartphone in de handsfree-modus te gebruiken. Als u uw smartphone gebruikt tijdens het rijden, lopen u en anderen een grotere kans op een ongeluk en ernstig lichamelijk letsel, de dood of het verlies van eigendommen.

In deze afbeelding staan de elementen die hieronder worden beschreven.

Gebruik uw smartphone niet nabij gasdampen vanwege brand- of explosiegevaar.

In deze afbeelding staan de elementen die hieronder worden beschreven.

Werp uw smartphone niet in vuur; er kan een explosie optreden die kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel, de dood of verlies van eigendommen.

In deze afbeelding staan de elementen die hieronder worden beschreven.

Zet uw smartphone uit aan boord van een vliegtuig. Het gebruik van uw smartphone aan boord van een vliegtuig kan van invloed zijn op het instrumentarium, de communicatie en de prestaties van het vliegtuig, kan het netwerk verstoren, kan anderszins gevaar opleveren voor het besturen van het vliegtuig, voor de bemanning en voor de passagiers, en kan onrechtmatig zijn.

In deze afbeelding staan de elementen die hieronder worden beschreven.

Smartphones zijn van zichzelf niet volledig veilig en mogen niet worden gebruikt nabij explosieve gassen, explosief stof of andere explosieve materialen. Vonken in dergelijke gebieden kunnen een explosie of brand veroorzaken, wat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel, de dood of schade aan eigendommen.

Uw smartphone veilig gebruiken

 • Plaats geen zware voorwerpen op uw smartphone.
 • Probeer uw smartphone niet aan te passen of hierop onderhoud uit te voeren.
 • Probeer de openingen niet af te dichten en duw geen voorwerpen in de openingen van de smartphone, tenzij de smartphonedocumentatie van BlackBerry dit voorschrijft. Anders kan dit leiden tot kortsluiting, brand of een elektrische schok.
 • Raak het scherm niet met scherpe voorwerpen aan.
 • Oefen geen grote druk uit op het aanraakscherm.
 • Gebruik uw smartphone of de accessoires van uw smartphone niet in de buurt van water (bijvoorbeeld in de buurt van een badkuip of gootsteen, in een vochtige kelder of in de buurt van een zwembad).
 • Plaats uw smartphone of de accessoires van uw smartphone niet op een onstabiel oppervlak. De smartphone of de accessoires van de smartphone kunnen vallen en mogelijk ernstig letsel bij personen en ernstige schade aan de smartphone of de accessoires van de smartphone veroorzaken.
 • Het scherm van uw smartphone is gemaakt van glas. Het glas kan breken of splinteren als uw smartphone valt of als er kracht wordt uitgeoefend op het glas. Als het glas is gebroken of versplinterd, dient u het glas niet aan te raken tot het scherm is gerepareerd.
 • Neem regelmatig een pauze wanneer u uw smartphone gebruikt. Stop onmiddellijk met het gebruik van uw smartphone wanneer u hierbij last krijgt van uw nek, schouders, armen, polsen, handen (inclusief duimen en vingers) of andere lichaamsdelen. Raadpleeg een arts wanneer u last blijft houden.
WAARSCHUWING:
Uw toestel bevat een Klasse 1 LED-laserproduct. Het gebruik van bedieningselementen of aanpassingen of de uitvoering van procedures anders dan beschreven in het ontwerp van het product/de testen kan leiden tot uitstoot van of blootstelling aan gevaarlijke LED-laserstraling.

Elektrische veiligheid

Laad de smartphone alleen op met oplaadaccessoires die zijn geleverd door BlackBerry of die speciaal zijn goedgekeurd door BlackBerry voor gebruik in combinatie met deze smartphone. Gebruik geen oplaadaccessoires die niet voldoen aan de certificatie-eisen van CTIA voor batterijsysteemnaleving conform IEEE Std 1725, omdat deze brand, explosies, batterijlekkage of andere gevaren kunnen veroorzaken, die kunnen leiden tot ernstig lichamelijk letsel, de dood of verlies van eigendommen en eventuele garanties ongeldig kunnen maken.

Goedgekeurde modellen oplaadaccessoires voor de BlackBerry Passport-smartphone

Oplaadkabels: HDW-50071-001, HDW-50071-002, HDW-50071-003, HDW-50071-004, HDW-51800-001, HDW-51800-002, HDW-62449-001, HDW-62449-002

Wisselstroomopladers: HDW-46445-001, HDW-46446-001, HDW-46447-001, HDW-46448-001, HDW-46449-001, HDW-46450-001, HDW-46451-001, HDW-58920-001, HDW-58921-001, HDW-58922-001, HDW-58923-001, HDW-58924-001, HDW-58925-001, HDW-58926-001, HDW-61383-001

Gebruik oplaadaccessoires die bij de smartphone zijn geleverd, of andere door BlackBerry goedgekeurde oplaadaccessoires alleen met het type voedingsbron dat op het merklabel wordt vermeld. Voordat u een voedingsbron gebruikt, moet u controleren of het voltage van de netstroom overeenkomt met het voltage dat op de voedingsbron wordt vermeld. Sluit de smartphone alleen aan op adapters die door CTIA zijn gecertificeerd, op producten met het USB-IF-logo of op producten die voldoen aan het USB-IF-compatibiliteitsprogramma.

Overbelast de stopcontacten, verlengsnoeren of stekkerdozen niet. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken. U kunt het risico van schade aan het snoer of de stekker verkleinen door aan de stekker en niet aan het snoer te trekken wanneer u het oplaadapparaat uit het stopcontact of de stekkerdoos haalt.

Bescherm het netsnoer zodat er niet overheen kan worden gelopen en het niet beklemd kan raken, met name ter hoogte van stekkerdozen en het punt waar het snoer op de smartphone is aangesloten. U moet er altijd op letten dat het netsnoer zo ligt dat het geen risico oplevert voor anderen, zoals letsel door struikelen of stikken. Haal oplaadaccessoires uit het stopcontact bij onweer of wanneer u ze niet gebruikt. Gebruik oplaadaccessoires niet buiten of in een omgeving waarin ze worden blootgesteld aan de elementen.

Lees de meegeleverde documentatie bij uw smartphone voor meer informatie over het aansluiten van de voeding.

Voor accessoires voor uw smartphone neemt u contact op met uw serviceprovider of gaat u naar www.shopblackberry.com.

Batterijveiligheid

Uw smartphone bevat een niet-verwisselbare lithium-ionbatterij. Probeer de batterij niet te verwijderen. Verwijdering van de batterij maakt de Beperkte garantie voor uw smartphone ongeldig en kan schade aan de batterij veroorzaken.

Bij onjuist gebruik of ander gevaar kan de batterij brand, ontploffing of een chemische reactie veroorzaken. Laat de batterij niet in contact komen met vloeistoffen. Stel de batterij niet bloot aan temperaturen boven de 60 °C (140 °F). Temperaturen boven de 60 °C (140 °F) kunnen ertoe leiden dat de batterij brand veroorzaakt of explodeert.

In deze afbeelding staan de elementen die hieronder worden beschreven.

Stel de smartphone en batterij niet bloot aan vuur of andere externe warmtebronnen zoals kookplaten, fornuizen, kachels of ovens, omdat dit brand of explosie kan veroorzaken.

In deze afbeelding staan de elementen die hieronder worden beschreven.

Probeer geen voorwerpen in de batterij te steken. U mag de batterij niet reviseren, uit elkaar halen, aanpassen, pletten, doorboren, buigen of in stukken snijden. Als de batterij is gereviseerd, uit elkaar gehaald, aangepast, geplet, doorboord of anderszins is gewijzigd, moet u gebruik van de batterij onmiddellijk staken.

Zorg dat de uiteinden van de batterij geen kortsluiting veroorzaken of in contact komen met metalen of geleidende objecten.

WAARSCHUWING:
Probeer de batterij niet te verwijderen. BlackBerry specificeert batterijen voor gebruik in smartphones in overeenstemming met IEEE Std 1725. Het gebruik van andere batterijen kan brand, explosies, batterijlekkage of andere gevaren veroorzaken. Zorg dat u gebruikte batterijen weggooit volgens de instructies in dit document.
Pictogram Batterij ontbreekt Pictogram Batterijfout

Wanneer een van deze pictogrammen op uw smartphone verschijnt, is er een fout opgetreden met de batterij of de aansluiting van de batterij. Retourneer uw smartphone aan bevoegd onderhoudspersoneel voor reparatie.

Veilig rijden en lopen

Gebruik uw smartphone niet tijdens het rijden. Geef uw volledige aandacht aan het rijden. Veilig rijden is uw hoofdverantwoordelijkheid. U bent verantwoordelijk voor het kennen en volgen van de wetten en bepalingen met betrekking tot het gebruik van draadloze toestellen in de gebieden waar u rijdt.

Berg uw smartphone veilig op voordat u gaat autorijden. Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u uw smartphone of eventuele accessoires niet boven de airbag of voor de airbag plaatsen. Dit kan tot ernstig letsel leiden als de airbag wordt opgeblazen.

Radiofrequentiesignalen kunnen van invloed zijn op ondeugdelijk geïnstalleerde of onvoldoende beschermde elektronische systemen in uw auto. Raadpleeg de fabrikant van uw auto of een vertegenwoordiger voor meer informatie. Als uw auto is uitgebreid met bepaalde apparatuur, moet u ook de fabrikant van die apparatuur benaderen voor informatie over radiofrequentiesignalen.

Gebruik uw smartphone niet terwijl u loopt of tijdens activiteiten waarbij uw volledige aandacht is vereist. Onoplettendheid in het verkeer en andere gevaren voor voetgangers kunnen leiden tot ernstig lichamelijk letsel, de dood of verlies van eigendommen.

Accessoires

Gebruik uitsluitend accessoires die zijn goedgekeurd door BlackBerry voor gebruik in combinatie met dit specifieke model van de smartphone. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan eventuele goedkeuringen of garanties ongeldig maken, kan ervoor zorgen dat uw smartphone niet meer functioneert en kan gevaarlijk zijn.

Draagsystemen: Uw smartphone wordt mogelijk niet geleverd met een houder (op het lichaam gedragen accessoire). Als u uw smartphone op uw lichaam wilt dragen, dient u de smartphone altijd in een smartphonehouder met geïntegreerde riemclip te plaatsen die is geleverd of goedgekeurd door BlackBerry. Als u geen door BlackBerry geleverde of goedgekeurde houder met geïntegreerde riemclip gebruikt wanneer u uw smartphone bij u draagt, dient u uw smartphone ten minste 1,5 cm (0,59 in.) van uw lichaam te houden wanneer de smartphone gegevens verzendt. Bij het gebruik van datafuncties van uw smartphone (bijvoorbeeld e-mailberichten, PIN-berichten, MMS-berichten of de browserservice) met of zonder een USB-kabel dient u uw smartphone ten minste 1,5 cm (0,59 in.) van uw lichaam te houden. Het gebruik van accessoires die niet door BlackBerry zijn geleverd of goedgekeurd, kan ertoe leiden dat uw smartphone de richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequente straling overschrijdt. De eventuele gevolgen voor de gezondheid ten gevolge van langdurige overschrijding van de normen voor blootstelling aan radiofrequente straling zijn voortdurend onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Zie de sectie met informatie over naleving van voorschriften in deze handleiding voor meer informatie over blootstelling aan radiofrequente straling.

De meeste door BlackBerry goedgekeurde draagsystemen voor smartphones, zoals houders, tasjes en etuis, bevatten een magneet. Houd voorwerpen met een magneetstrip, zoals bankpassen, creditcards, sleutelkaarten of telefoonkaarten uit de buurt van draagsystemen met een magneet. De magneet kan de gegevens op de magneetstrip beschadigen of wissen.

Magnetometer

Uw smartphone heeft een magnetometer. De magnetometer wordt bijvoorbeeld gebruikt door het Kompas. Magneten of voorwerpen met een magneet, zoals een houder, een hoofdtelefoon of een monitor, kunnen een negatieve invloed hebben op de nauwkeurigheid van de magnetometer. Vertrouw niet op toepassingen die gebruikmaken van de magnetometer om uw locatie vast te stellen, vooral niet in noodgevallen.

Media

In bepaalde rechtsgebieden is het gebruik van bepaalde functies van uw smartphone mogelijk verboden of gebonden aan beperkingen. Bij het maken, verwerken of gebruiken van foto's dient u zich aan alle wetten, richtlijnen, procedures en beleidsregels te houden inclusief en zonder beperking aan toepasselijke auteursrechten, privacywetten, handelsgeheimen of beveiligingswetten die in uw rechtsgebied gelden. Respecteer de persoonlijke rechten van anderen. Foto's, muziek (inclusief beltonen) of ander materiaal kan door copyright zijn beschermd waardoor het kopiëren, wijzigen, overbrengen of doorsturen ervan niet is toegestaan.

Audiobestanden: Er kan blijvende gehoorschade optreden als u audiobestanden op hoger volumeniveau beluistert, met name bij gebruik van een hoofdtelefoon. Vermijd het instellen van een te hoog volume in omgevingen met veel lawaai. Als u pieptonen of oorsuizen ervaart of moeilijk spraak kunt verstaan, raadpleeg dan een arts.

Waarschuwingsafbeelding voor gehoorverlies.

Camera: Als uw smartphone een camera heeft, richt de camera dan niet direct op de zon of op andere bronnen van fel licht. Dit kan tot ernstige oogschade leiden of tot beschadiging van uw smartphone. Wanneer u de camera gebruikt, moet u de LED-indicatie van de cameraflitser op een afstand van ten minste 50 cm van de ogen van het onderwerp houden.

Antenne

Gebruik alleen de meegeleverde geïntegreerde antenne. Onbevoegde aanpassingen of hulpstukken aan de antenne kunnen de smartphone beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regels van de FCC (Federal Communications Commission).

Interferentie met elektronische apparaten

De meeste moderne elektronische apparaten zijn beschermd tegen radiofrequente straling. Het is echter mogelijk dat bepaalde elektronische apparatuur niet is beschermd tegen de radiofrequente signalen die uw smartphone uitzendt.

Pacemakers: Raadpleeg een arts of de fabrikant van uw pacemaker als u vragen heeft over het effect van radiofrequente straling op uw pacemaker. Controleer of u uw smartphone gebruikt in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften bij uw specifieke pacemaker, die als volgt zouden kunnen luiden: houd uw smartphone altijd op meer dan 20 cm afstand van de pacemaker wanneer uw smartphone is ingeschakeld, draag uw smartphone niet in uw borstzak, en gebruik het oor aan de andere kant van de pacemaker om te bellen en gesprekken te ontvangen op uw smartphone om mogelijke storingen tot een minimum te beperken. Indien u vermoedt dat interferentie plaatsvindt, dient u alle draadloze verbindingen op uw smartphone onmiddellijk uit te schakelen, uw smartphone niet meer te gebruiken en een arts te raadplegen.

Gehoorapparaten: Bepaalde digitale draadloze toestellen kunnen op bepaalde gehoorapparaten storing veroorzaken. Neem in het geval van zulke storing contact op met uw serviceprovider of de fabrikant van uw gehoorapparaat om een alternatief te bespreken.

Uw smartphone is uitgerust met een magnetometer, die door toepassingen zoals het Kompas wordt gebruikt. Als een toepassing die gebruikmaakt van de magnetometer storing met uw gehoorapparaat veroorzaakt, sluit de toepassing dan.

Andere medische toestellen:Als u een ander persoonlijk medisch apparaat gebruikt, raadpleegt u de fabrikant van dat apparaat om na te gaan of het uw medisch apparaat voldoende is beschermd tegen externe radiofrequente straling. Uw arts kan u helpen deze informatie te verkrijgen.

Zorginstellingen:Schakel alle draadloze verbindingen van uw smartphone uit in zorginstellingen waar de regels dit voorschrijven. Ziekenhuizen of zorginstellingen kunnen gebruikmaken van apparaten die gevoelig kunnen zijn voor externe radiofrequente straling.

Vliegtuigen: Volgens de regels van de FAA (Federal Aviation Administration) en de FCC (Federal Communications Commission) is het in de lucht verboden radiosignalen te verzenden of ontvangen met draadloze toestellen. Schakel alle draadloze verbindingen op uw smartphone uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat. Het effect van het gebruik van uw smartphone met ingeschakelde draadloze verbindingen in een vliegtuig is onbekend. Zulk gebruik kan van invloed zijn op het instrumentarium, de communicatievoorzieningen en de prestaties van het vliegtuig, kan het netwerk verstoren, kan anderszins gevaar opleveren voor het besturen van het vliegtuig, en kan onrechtmatig zijn. Gebruik, als alle draadloze verbindingen op uw smartphone zijn uitgeschakeld, uitsluitend toepassingen van de smartphone die geen verbinding (radio) gebruiken, conform de voorschriften voor elektronische apparaten van de luchtvaartmaatschappij.

Gevaarlijke gebieden

Uw smartphone is van zichzelf geen volledig veilig toestel en is niet geschikt voor risicovolle omgevingen waar dergelijke toestellen zijn vereist, zoals bij gasdampen, situaties waarin veel stof vrijkomt, nucleaire installaties, vliegtuignavigatie- of communicatiesystemen, luchtverkeersleidingsomgevingen, levensinstandhoudingssystemen en wapensystemen.

Explosiegevaarlijke omgevingen: Schakel alle draadloze verbindingen op uw smartphone uit in explosiegevaarlijke omgevingen en volg alle aanwijzingen en instructies. Vonken in dergelijke gebieden kunnen explosies of brand veroorzaken, hetgeen tot lichamelijk letsel of zelfs tot de dood kan leiden.

Gebieden met een potentieel explosieve atmosfeer zijn vaak, maar niet altijd duidelijk als zodanig aangeduid. Het zijn onder andere benzinestations; benedendeks aan boord van schepen; opslag- of overslagfaciliteiten voor brandstof of chemicaliën; voertuigen die op vloeibaar gas rijden (propaan of butaan); gebieden waar de lucht chemicaliën of graandeeltjes, stof of metaalpoeder bevat; en alle andere gebieden waar u normaal gesproken wordt gewaarschuwd uw automotor af te zetten.

Gebruik de telefoonfunctie van uw smartphone niet om een gaslek te rapporteren in de buurt van het lek. Verlaat de omgeving en bel, als de telefoon op uw smartphone beschikbaar en geactiveerd is, vanaf een veilige locatie.

Omgevingen waar met springstof wordt gewerkt: Om storing van werkzaamheden met springstof te voorkomen dient u alle draadloze verbindingen op uw smartphone uit te schakelen in omgevingen waar met springstof wordt gewerkt of in omgevingen waar wordt opgedragen om zendontvangers uit te schakelen.

Bedrijfs- en opslagtemperatuur

Uw smartphone en smartphone-oplader zijn ontworpen voor gebruik en opslag binnen de onderstaande temperaturen:

Bediening smartphone: 0 tot 35 °C

Opslag smartphone (minder dan 3 maanden): -20 tot 35°C

Opslag smartphone (3 maanden of meer): 22 tot 28 °C

Gebruik oplader: 0 to 35°C

Opslag oplader: -30 to 75°C

Door gebruik of opslag van uw smartphone of bijbehorende accessoires buiten de aanbevolen temperaturen kan uw smartphone oververhit raken, wat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel, de dood of schade aan de smartphone, accessoires of lithium-ionbatterij.

Stel uw smartphone of bijbehorende accessoires niet bloot aan warmtebronnen, zoals radiatoren, ventilatieroosters, kachels of andere warmteproducerende apparaten (dus ook versterkers). Schakel uw smartphone uit als u deze meer dan twee weken niet gaat gebruiken.

Uw smartphone reinigen en repareren

Reinigen: Gebruik geen vloeibare reinigers in een spuitbus of oplosmiddelen op of in de buurt van uw smartphone of accessoires, inclusief de batterij. Reinig het toestel en/of toebehoren alleen met een droge, zachte doek. Koppel eventuele kabels van de computer los en haal eventuele oplaadapparaten uit het stopcontact voordat u uw smartphone of oplader gaat reinigen.

Repareren: Probeer uw smartphone of oplader niet aan te passen, te demonteren of herstellen. Probeer uw niet-verwisselbare batterij niet te vervangen. Alleen bevoegd onderhoudspersoneel mag reparaties uitvoeren aan uw smartphone of oplaadapparaat of de batterij ervan vervangen, en uitsluitend de batterij gebruiken die door BlackBerry wordt aanbevolen voor uw specifieke model smartphone.

Koppel in de volgende omstandigheden het netsnoer los van de computer of het stopcontact en laat uw smartphone of de oplader nakijken door bevoegd onderhoudspersoneel:
 • Het netsnoer, de stekker of het aansluitpunt is beschadigd.
 • Er is vloeistof gemorst of er is een voorwerp in de smartphone of oplader gevallen.
 • De smartphone of oplader is blootgesteld aan regen of water.
 • De smartphone of oplader blijkt bij aanraking erg heet te zijn geworden.
 • De smartphone of oplader is gevallen of beschadigd geraakt.
 • De smartphone of oplader functioneert niet normaal wanneer de instructies in de gebruikersdocumentatie worden opgevolgd.
 • De werking van de smartphone of oplader is duidelijk anders dan anders.

Ter voorkoming van brand of een elektrische schok mag u alleen die bedieningselementen aanpassen die worden besproken in de gebruikersdocumentatie bij uw smartphone. Een ondeugdelijke aanpassing van andere bedieningselementen kan tot schade leiden en vereist vaak een enorme inspanning van een gekwalificeerde technicus om uw smartphone, het oplaadapparaat of ander toebehoren weer terug in de normale toestand te brengen.

Wanneer u zich niet houdt aan de veiligheidsvoorschriften in de gebruikersdocumentatie bij de smartphone, wordt de Beperkte garantie ongeldig. Ook kan dit tot gevolg hebben dat bepaalde diensten voor de overtreder worden opgeschort of geweigerd, dat juridische stappen worden genomen, of beide.

Smartphone en batterij wegwerpen

Afbeelding van beperkte vuilnisbak

Gooi uw smartphone of de batterij niet weg met het reguliere huisafval of in een vuur.

Afbeelding van recyclinglogo

Uw smartphone en batterij kunnen worden gerecycled als hiervoor voorzieningen bestaan. Dit symbool geeft niet het gebruik van gerecycled materiaal aan.

Bel 1-800-822-8837 voor informatie over het recyclen van batterijen

In de Verenigde Staten en Canada kunt u uw smartphone en batterij recyclen via het Call2Recycle-programma. Ga voor meer informatie naar www.call2recycle.org (Verenigde Staten) en www.call2recycle.ca (Canada).

Als u meer wilt weten over de teruggave van uw smartphone en accessoires aan BlackBerry voor recycling en veilige verwerking, gaat u vanuit een browser op uw computer naar www.blackberry.com/recycling of https://tradeup.blackberry.com De recycle- en inruilprogramma's zijn alleen beschikbaar in bepaalde gebieden.

Als deze programma's niet in uw gebied worden aangeboden, neemt u contact op met de plaatselijke overheid voor regels over de juiste verwerking van elektronische producten.

Gooi uw smartphone en de batterij weg volgens de regelgeving in uw land met betrekking tot klein chemisch afval.

Nalevingsinformatie

Blootstelling aan radiofrequente signalen

De radio van de smartphone is een zend- en ontvangstinstallatie met een laag vermogen. Deze is ontworpen om te voldoen aan de richtlijnen en limieten van de FCC (Federal Communications Commission), de IC (Industry Canada) en de Raad van de Europese Unie, alsmede andere relevante internationale richtlijnen betreffende de veiligheidsniveaus voor blootstelling aan radiofrequente straling voor draadloze apparaten. Deze richtlijnen zijn opgesteld door onafhankelijke wetenschappelijke deskundigen, overheden en organisaties, waaronder de IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), de NCRP (National Council on Radiation Protection and Measurements) en de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).

Om te voldoen aan de FCC-, IC-, EU- en andere relevante internationale richtlijnen en limieten betreffende blootstelling aan radiofrequente straling, houdt u de smartphone ten minste 1,5 cm (0,59 in.) van het lichaam. Wanneer u de smartphone op het lichaam draagt, gebruik dan alleen de door BlackBerry geleverde of goedgekeurde accessoires met geïntegreerde riemclip. Als u een op het lichaam gedragen accessoire gebruikt dat niet door BlackBerry is geleverd, controleer dan of het accessoire geen metaal bevat en houd de smartphone ten minste 1,5 cm (0,59 in.) van het lichaam.

Blootstelling aan radiofrequente straling beperken: (i) gebruik de smartphone in gebieden met een sterk draadloos-netwerksignaal; (ii) gebruik de handsfree-opties; (iii) beperk de gesprekstijd of stuur een e-mail, sms of BBM-bericht.

Specifieke gegevens met betrekking tot absorptieniveaus

DIT DRAADLOZE TOESTEL VOLDOET AAN DE OVERHEIDSVEREISTEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN WANNEER GEBRUIKT ZOALS AANGEGEVEN IN DEZE SECTIE.

De smartphone is zodanig ontworpen en vervaardigd dat de limieten voor blootstelling aan radiofrequente energie (RF-energie) niet worden overschreden. Deze limieten zijn opgesteld door de FCC (Federal Communications Commission) van de Amerikaanse overheid en worden aanbevolen door de Raad van de Europese Unie wanneer het toestel wordt gebruikt zoals aangegeven in de vorige sectie. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en stellen de toegestane RF-energieniveaus vast voor de algemene bevolking. De richtlijnen zijn gebaseerd op normen die door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties zijn opgesteld op basis van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. In de blootstellingsnorm voor draadloze toestellen wordt een maateenheid gebruikt die de SAR (Specific Absorption Rate) wordt genoemd. De SAR-limiet die door de FCC is opgesteld, is 1,6 W/kg*. De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de Raad van de Europese Unie is 2,0 W/kg**. De tests voor de SAR worden uitgevoerd voor de standaardbedieningsposities die zijn opgegeven door de FCC, waarbij het toestel op het hoogste gecertificeerde vermogen in alle geteste frequenties uitzendt. Hoewel de SAR wordt bepaald op het hoogst gecertificeerde vermogen, kan het werkelijke SAR-niveau van het toestel terwijl het wordt bediend een stuk onder de maximumwaarde liggen. Dit komt doordat het toestel is ontworpen om te functioneren op verschillende vermogens, zodat alleen het vermogen wordt gebruikt dat nodig is om het netwerk te bereiken. In het algemeen geldt dat hoe dichter u zich bij een antenne van een basisstation voor draadloze communicatie bevindt, hoe lager het vermogen is.

Hieronder vindt u de hoogste SAR-waarde voor deze smartphone bij tests voor gebruik aan het oor:

Smartphone

SAR (W/kg) voor 1 g (FCC/IC)

SAR (W/kg) voor 1 g (India)

SAR (W/kg) voor 10 g (R&TTE)

BlackBerry Passport SQW100-4-smartphone (modelnummer RHR191LW)

0,861

0,559

0,403

De hoogste SAR-waarde voor deze smartphone bij tests in een door BlackBerry goedgekeurde houder met een geïntegreerde riemclip of op een afstand van 1,5 cm (0,59 inch) van het lichaam, is:

Smartphone

SAR (W/kg) voor 1 g (FCC/IC)

SAR (W/kg) voor 1 g (India)

SAR (W/kg) voor 10 g (R&TTE)

BlackBerry Passport SQW100-4-smartphone (modelnummer RHR191LW)

1,44

0,914

0,735

Bij gebruik in de Mobile Hotspot-modus bedraagt de hoogste SAR-waarde voor deze smartphone:

Smartphone

SAR (W/kg) voor 1 g (FCC/IC)

BlackBerry Passport SQW100-4-smartphone (modelnummer RHR191LW)

1,44

De metingen (aanbevolen afstanden) voor op het lichaam gedragen draadloze apparaten, waaronder ook smartphones, variëren per apparaat, en zijn mede afhankelijk van de meegeleverde of beschikbare accessoires en de vereisten van de FCC, IC en de Raad van de Europese Unie.

De FCC heeft een "Equipment Authorization"-vergunning verleend voor deze smartphone omdat alle gerapporteerde SAR-niveaus conform de RF-stralingsrichtlijnen van de FCC zijn bevonden wanneer de smartphone wordt gebruikt zoals aangegeven in deze sectie. De SAR-gegevens voor deze smartphone zijn geregistreerd bij de FCC en zijn te vinden in het gedeelte "Display Grant" op www.fcc.gov/oet/ea. Zoek op de hieronder aangegeven FCC-ID voor uw smartphone.

Smartphone

FCC ID

BlackBerry Passport SQW100-4-smartphone (modelnummer RHR191LW)

L6ARHR190LW

Meer informatie over SAR kunt u vinden op www.ctia.org (CTIA - The Wireless Association) of op www.tele.soumu.go.jp/e/index.htm (Telecommunicatiebureau van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Communicatie).

___________________________________

* In de Verenigde Staten en Canada is de SAR-limiet voor mobiele toestellen die door het publiek worden gebruikt gemiddeld 1,6 W/kg per 1 g weefsel voor het lichaam of het hoofd (gemiddeld 4,0 W/kg per 10 g weefsel voor de handen, polsen, enkels en voeten).

** In Europa is de SAR-limiet voor mobiele toestellen die door het publiek worden gebruikt gemiddeld 2,0 W/kg per 10 g weefsel voor het lichaam of het hoofd (gemiddeld 4,0 W/kg per 10 g weefsel voor de handen, polsen, enkels en voeten). Op basis van onderzoeken is in de norm een aanzienlijke veiligheidsmarge verwerkt voor aanvullende bescherming van het publiek en om eventuele afwijkingen in de metingen te ondervangen.

FCC-verklaring van overeenstemming (Verenigde Staten)

FCC-klasse B Deel 15

Deze smartphone voldoet aan Deel 15 van de regels van de FCC (Federal Communications Commission). Het gebruik moet aan de volgende twee voorwaarden voldoen: (1) Deze smartphone mag geen schadelijke storing veroorzaken. (2) Deze smartphone moet ontvangen interferentie opvangen, met inbegrip van interferentie die een ongewenst functioneren kan veroorzaken.

WAARSCHUWING:
Wijzigingen of aanpassingen aan deze eenheid die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de conformiteit, kunnen het recht van de gebruiker om deze apparatuur te gebruiken ongeldig maken.

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal toestel van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in woonwijken. Deze apparatuur genereert, gebruikt en straalt radiofrequentie-energie uit en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant, interferentie veroorzaken die de radiocommunicatie nadelig kan beïnvloeden.

Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, hetgeen kan worden bepaald door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te trachten op te lossen aan de hand van een van de volgende maatregelen: wijzig de richting van de ontvangende antenne of verplaats deze; vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger; sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een andere groep dan waarop de ontvanger is aangesloten; of vraag de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus om hulp.

Informatie voor de VS met betrekking tot vereisten die door de Federal Communications Commission ("FCC") worden gesteld aan compatibiliteit van gehoorapparaten met draadloze toestellen

Als draadloze toestellen in de nabije omgeving worden gebruikt van gehoorapparaten (bijv. hoortoestellen en cochleaire implantaten), horen dragers van deze gehoorapparaten mogelijk een zoemend, brommend of gierend geluid. Sommige gehoorapparaten zijn minder gevoelig voor deze storing dan andere en ook de storing die wordt veroorzaakt, verschilt per draadloos toestel.

De mobiele-telefoniebranche heeft classificaties ontwikkeld om dragers van gehoorapparaten te helpen een draadloos toestel te vinden dat compatibel is met het gebruikte gehoorapparaat. Niet alle draadloze toestellen zijn geclassificeerd. Bij geclassificeerde draadloze toestellen staat de classificatie vermeld op de verpakking, in combinatie met andere goedkeuringsmarkeringen.

De classificaties bieden geen garanties. De resultaten zijn afhankelijk van het desbetreffende gehoorapparaat en de gehoorafwijking van de gebruiker. Als uw gehoorapparaat gevoelig is voor storingen, kunt u een geclassificeerd toestel mogelijk niet met het gewenste resultaat gebruiken.

De beste manier om te ontdekken of een draadloos toestel aan uw wensen voldoet, is uw audicien raadplegen en het apparaat testen in combinatie met uw gehoorapparaat.

Deze smartphone is getest en geclassificeerd voor gebruik in combinatie met gehoorapparaten wat betreft het gebruik van bepaalde draadloze technologieën die de smartphone gebruikt. Deze smartphone maakt mogelijk echter gebruik van andere draadloze technologieën die niet voor gebruik in combinatie met gehoorapparaten zijn getest. Het is belangrijk dat u de verschillende functies van uw smartphone goed en op verschillende locaties test om vast te stellen of u storende geluiden hoort wanneer u deze smartphone in combinatie met een gehoorapparaat of een cochleair implantaat gebruikt. Raadpleeg uw serviceprovider voor informatie over het retournerings- en omruilbeleid en de compatibiliteit van gehoorapparaten.

Werking van classificaties

M-classificaties: Draadloze toestellen met classificatie M3 of M4 voldoen aan de FCC-vereisten en zijn doorgaans minder storend voor gehoorapparaten dan draadloze toestellen zonder classificatie. M4 is een hogere of betere classificatie dan M3.

T-classificaties: Draadloze toestellen met classificatie T3 of T4 voldoen aan de FCC-vereisten kunnen doorgaans beter worden gebruikt in combinatie met het spiraalsnoer van het gehoorapparaat ("T-schakelaar" of "telefoonschakelaar") dan draadloze toestellen zonder deze classificaties. T4 is een hogere of betere classificatie dan M3. (Niet alle gehoorapparaten zijn voorzien van een spiraalsnoer.)

Tevens kan de gevoeligheid van gehoorapparaten voor deze storing worden gemeten. Raadpleeg de fabrikant van uw gehoorapparaat of uw audicien voor de resultaten van deze metingen. Hoe ongevoeliger uw gehoorapparaat, hoe kleiner de kans op storende geluiden door draadloze toestellen.

Meer informatie over de maatregelen die de FCC heeft getroffen met betrekking tot de compatibiliteit van gehoorapparaten met draadloze toestellen en andere stappen die de FCC heeft ondernomen om ervoor te zorgen dat mensen met een handicap gebruik kunnen maken van telecommunicatiediensten vindt u op www.fcc.gov/cgb/dro.

Industry Canada-certificering

Deze smartphone voldoet aan de van licentie vrijgestelde RSS-standaard(en) van Industry Canada. Het functioneren is onderhevig aan de volgende voorwaarden: (1) deze smartphone mag geen schadelijke storing veroorzaken en (2) deze smartphone moet interferentie opvangen, met inbegrip van interferentie die een ongewenst functioneren van de smartphone kan veroorzaken.

De BlackBerry Passport SQW100-4-smartphone (modelnummer RHR191LW) voldoet aan Industry Canada RSS 102, RSS 130, RSS 132, RSS 133, RSS 139, RSS 199 RSS-GENen RSS 210 onder certificatienummer 2503A-RHR190LW.

De smartphone die werkt op de band van 5150-5250 MHz is alleen voor gebruik binnenshuis om het risico van schadelijke interferentie bij de communicatie tussen de mobiele telefoon en de satelliet te verminderen.

Het maximale toegestane antennebereik voor smartphones op de banden 5250-5350 MHz en 5470-5725 MHz dient te voldoen aan de EIRP-limiet.

Het maximale toegestane antennebereik voor smartphones op de band 5725-5825 MHz dient te voldoen aan de EIRP-limieten voor punt-naar-punt en niet-punt-naar-puntverzending.

Opmerking: krachtige radars worden beschouwd als primaire gebruikers (oftewel prioriteitsgebruikers) van de banden 5250-5350 MHz en 5650-5850 MHz. Deze radars kunnen storing veroorzaken bij LE-LAN-smartphones en/of deze beschadigen.

Naleving Klasse B

Deze smartphone voldoet aan de Klasse B-limieten voor radioruis zoals uiteengezet in de norm voor interferentieveroorzakende apparatuur met de titel “Information Technology Equipment (ITE) – Limits and methods of measurement,” ICES-003 van Industry Canada.

Naleving EU-wetten

BlackBerry verklaart hierbij dat deze smartphone voldoet aan de belangrijkste vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur.

BlackBerry Passport SQW100-4-smartphone (modelnummer RHR191LW): CE-markering 0168

De conformiteitsverklaring conform Richtlijn 1999/5/EG (HG nr. 88/2003) kan worden geraadpleegd op: www.blackberry.com/go/declarationofconformity.

Als u een voor Wi-Fi geschikte smartphone hebt, kan uw smartphone worden gebruikt op Wi-Fi-netwerken in alle lidstaten van de Europese Unie. Deze apparatuur kan worden gebruikt in Turkije.

In de Beschikking van de Commissie van 12 februari 2007 in het Publicatieblad van de Europese Unie staat dat het gebruik van Wireless Access Systems (WAS), waaronder Radio Local Area Networks (RLAN), in de frequentieband 5,150-5,350 GHz beperkt dient te blijven tot gebruik binnenshuis. Aangezien het maken van een netwerk binnen het domein van het draadloze toegangspunt gebeurt en het toegangspunt een hoofdtoestel is, initieert deze smartphone nooit het maken van een netwerk en maakt deze nooit in adhoc-modus verbinding met een netwerk in de frequentieband 5,150-5,350 GHz.

Naleving aanvullende wetten

Specifieke details over de naleving van de normen en regelgevende instanties voor uw smartphone kunnen worden verkregen bij BlackBerry.

De lasersensormodule die wordt gebruikt in deze smartphone is in overeenstemming met de volgende IEC-standaard (International Electrotechnical Commission): IEC/EN 60825-1 2007-03 ED 2.0.

Als u de FCC ID, het IC-certificatienummer, het model en de nalevingsinformatie voor uw smartphone wilt weergeven, veegt u in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm. Tik op Instellingen > Info en selecteer Wettelijke goedkeuringen in de vervolgkeuzelijst.

Productinformatie: BlackBerry Passport SQW100-4-smartphone

Mechanische eigenschappen:

Gewicht: circa 203 g (7,16 oz) inclusief lithium-ionbatterij

Afmetingen (l x b x h): 131,4 x 90,5 x 9,3 mm (9,8 mm bij de camera) (5,2 x 3,6 x 0,36 in. (0,38 in. bij de camera))

3 GB geheugen, 32 GB opslagruimte voor apps, microSD-kaartsleuf

De volgende eigenschappen van de lasersensormodule kunnen van toepassing zijn op uw smartphone:

Klasse 1 laserproduct

Maximaal gemiddeld stralingsvermogen: 0,18 mW

Voedingsspecificaties:

Niet-verwisselbare, oplaadbare lithium-ionbatterij

Ondersteunt nano-SIM-kaarten van 3 V/1,8 V

Compatibele poort voor gegevenssynchronisatie en opladen: micro-USB 2.0

Specificaties mobiel-netwerkradio:

LTE-bandondersteuning: LTE 700, LTE 800, LTE 850, LTE 900, LTE 1700, LTE 1800, LTE 1900, LTE 2100, LTE 2600 MHz-banden

HSPA+-bandondersteuning: UMTS 800/UMTS 850, UMTS 900, AWS 1700, PCS 1900, IMT 2100 MHz-banden

GSM-bandondersteuning: GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 MHz-banden

Energieklasse: Klasse 1 (DCS 1800, PCS 1900), Klasse 3 (UMTS, LTE), Klasse 4 (GSM 850) zoals gedefinieerd in GSM 5.05, Klasse 4 (GSM 900) zoals gedefinieerd in GSM 02.06, Klasse E2 (GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900)

Verzendfrequentie: 704 tot 716 MHz, 777 tot 787 MHz, 824 tot 849 MHz, 832 tot 862 MHz, 880 tot 915 MHz, 880 tot 950 MHz, 1710 tot 1755 MHz, 1710 tot 1785 MHz, 1850 tot 1910 MHz, 1920 tot 1980 MHz, 2500 tot 2570 MHz

Ontvangstfrequentie: 734 tot 746 MHz, 746 tot 756 MHz, 791 tot 821 MHz, 869 tot 894 MHz, 925 tot 960 MHz, 1805 tot 1880 MHz, 1930 tot 1990 MHz, 2110 tot 2155 MHz, 2110 tot 2170 MHz, 2620 tot 2690 MHz

Specificaties Wi-Fi-netwerkradio:

Draadloze LAN-standaard: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r

Verzend- en ontvangstfrequentie voor IEEE 802.11b/IEEE 802.11g/IEEE 802.11k/IEEE 802.11n/IEEE 802.11r: 2,412 tot 2,472 GHz

Verzend- en ontvangstfrequentie voor IEEE 802.11a/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11k/IEEE 802.11n/IEEE 802.11r: 5,180 tot 5,825 GHz

Specificaties Bluetooth-radio:

Single-band-ondersteuning: ISM 2,4 GHz

Verzend- en ontvangstfrequentie: 2402 tot 2480 MHz

Bluetooth Klasse 1

Als uw smartphone NFC-technologie ondersteunt, zijn de volgende specificaties van toepassing:

Werkingsfrequentie: 13,56 MHz

Ondersteunde modi: lezen/schrijven, kaartemulatie, peer-to-peer

Wettelijke bepalingen

©2015 BlackBerry. Alle rechten voorbehouden. BlackBerry® en gerelateerde handelsmerken, namen en logo's zijn het eigendom van BlackBerry Limited en zijn gedeponeerd en/of worden gebruikt in de Verenigde Staten en andere landen. Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG. Call2Recycle is een handelsmerk van Call2Recycle, Inc. CTIA - The Wireless Association Is een handelsmerk van CTIA - The Wireless Association. GSM is een handelsmerk van de GSM MOU Association. IEEE Std 1725, IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, IEEE 802.11ac, 802.11k, 802.11r, en 802.11n zijn handelsmerken van het Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. LTE en UMTS zijn handelsmerken van het Europees Telecommunicatie- en Standaardisatie-instituut (ETSI). Wi-Fi is een handelsmerk van de Wi-Fi Alliance. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren. Deze documentatie, inclusief alle documentatie die door vermelding hierin is opgenomen, zoals documentatie die wordt aangeboden op of beschikbaar wordt gesteld via de BlackBerry-website, wordt u in de huidige staat ("as is") aangeboden zonder enige voorwaarde, goedkeuring, belofte, verklaring of garantie of aansprakelijkheid door BlackBerry Limited en daaraan gelieerde ondernemingen, en BlackBerry Limited doet hier uitdrukkelijk afstand van voor zover toegestaan door het toepasselijk recht in uw rechtsgebied.

De gebruiksvoorwaarden van alle producten of diensten van BlackBerry worden vermeld in een afzonderlijke licentie of andere overeenkomst met BlackBerry die hierop van toepassing is. NIETS IN DEZE DOCUMENTATIE IS BEDOELD ALS VERVANGING VAN UITDRUKKELIJKE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMSTEN OF GARANTIES DIE, ANDERS DAN DEZE DOCUMENTATIE, ZIJN VERSTREKT DOOR BLACKBERRY VOOR ONDERDELEN VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN BLACKBERRY.

BlackBerry Limited
2200 University Avenue East
Waterloo, Ontario
Canada N2K 0A7

BlackBerry UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
Verenigd Koninkrijk

Gepubliceerd in Canada