Skip to content

BlackBerry Passport Silver Edition SQW100-4 Smartphone

RHR191LW

Turvaohjeita

Tutustu tässä dokumentissa annettuihin turvallisuutta ja määräyksiä koskeviin tietoihin ennen kuin aloitat BlackBerry-älypuhelimen (jota tästä lähtien kutsutaan vain älypuhelimeksi) käytön. Säilytä tämä dokumentti, jotta voit käyttää sitä tarvittaessa.

Joidenkin maiden säännökset voivat rajoittaa Bluetooth-tekniikkaa käyttävien ja langattomien laitteiden käyttöä salausohjelmistojen kanssa. Tarkista paikallisilta viranomaisilta mahdolliset oman alueesi rajoitukset.

Katso uusimmat turvallisuus- ja tuotetiedot osoitteesta www.blackberry.com/safety.

Katso uusimmat takuutiedot osoitteesta www.blackberry.com/legal.

Tärkeitä turvaohjeita

Tässä kaaviossa näkyvät seuraavassa kuvatut kohteet.

Käytä älypuhelimen kanssa vain hyväksyttyjä akkuja ja latureita. Muiden kuin BlackBerryn hyväksymien akkujen tai latureiden käyttäminen saattaa aiheuttaa palo- tai räjähdysvaaran, vakavan vamman, hengenvaaran tai omaisuuden menetyksen.

Käytä ainoastaan BlackBerryn hyväksymiä koteloita. Jos käytät muuta kuin BlackBerryn hyväksymää koteloa, älypuhelin voi ylittää radiotaajuusaltistusta koskevat turvarajat.

Tässä kaaviossa näkyvät seuraavassa kuvatut kohteet.

Pidä älypuhelin vähintään 1,5 cm:n (0,59 tuuman) päässä vartalosta. Kun pidät älypuhelinta vartalolla, käytä vain lisävarusteita, joissa on integroitu vyöpidike. Jos lisävaruste ei ole BlackBerryn toimittama, varmista että se ei sisällä metallia. Jos et noudata näitä ohjeita, älypuhelin saattaa ylittää radiotaajuusaltistuksen turvarajat. Radiotaajuusaltistuksen turvarajojen ylittämisen mahdollisia pitkäaikaisia vaikutuksia terveyteen tutkitaan jatkuvasti.

Lisätietoja tämän älypuhelimen FCC:n säteilyturvallisuutta koskevien vaatimusten mukaisuudesta on osoitteessa www.fcc.gov/oet/ea/fccid. Hae älypuhelimesi tiedot sen FCC-tunnuksella.

 • BlackBerry Passport SQW100-4 -älypuhelin (mallinumero RHR191LW): FCC-tunnus L6ARHR190LW
Tässä kaaviossa näkyvät seuraavassa kuvatut kohteet.

Älypuhelimen käyttölämpötila on 0 - 35 °C (32 - 95 °F). Älypuhelimen käyttäminen suosituslämpötilojen ulkopuolella saattaa vahingoittaa älypuhelinta tai litiumioniakkua.

Tässä kaaviossa näkyvät seuraavassa kuvatut kohteet.

Älä jätä hätäpuheluita älypuhelimen varaan. Hätäpuheluiden soittamiseen tai hätäviestien lähettämiseen tarvittavat langattomat verkot eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla, ja hätänumerot (esimerkiksi 112, 911 tai 999) eivät välttämättä yhdistä hätäpalveluihin.

Tässä kaaviossa näkyvät seuraavassa kuvatut kohteet.

Älypuhelinta tai sen lisävarusteita ei ole tarkoitettu lapsille. Jos annat lapsen käyttää tai käsitellä älypuhelinta tai sen lisävarusteita, valvo lasta tarkasti. Älypuhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa lapselle tukehtumisvaaran.

Tässä kaaviossa näkyvät seuraavassa kuvatut kohteet.

Pidä älypuhelin etäällä lääketieteellisistä laitteista, kuten sydämentahdistimista ja kuulolaitteista, sillä laite saattaa aiheuttaa niiden toimintahäiriön ja vakavia haittoja tai kuoleman.

Tässä kaaviossa näkyvät seuraavassa kuvatut kohteet.

Älä altista älypuhelinta nesteille, sillä se saattaa aiheuttaa oikosulun, tulipalon tai sähköiskun.

Tässä kaaviossa näkyvät seuraavassa kuvatut kohteet.

Kun käytät älypuhelimen kaiutinpuhelinta, älä pidä älypuhelinta lähellä korvaa. Se voi aiheuttaa vakavan ja pysyvän kuulovamman.

Tässä kaaviossa näkyvät seuraavassa kuvatut kohteet.

Altistuminen älypuhelimen vilkkuville valoille voi aiheuttaa epilepsiakohtauksen tai pyörtymisen ja olla vaaraksi sinulle tai muille. Jos älypuhelimen käyttäminen aiheuttaa sinulle tai jollekulle toiselle sekavuutta, tajunnan heikentymistä, nykimistä, kouristuksia tai pakkoliikkeitä, lopeta älypuhelimen käyttö välittömästi ja käänny lääkärin puoleen. LED-merkkivalo sijaitsee älypuhelimen etupuolella oikeassa yläkulmassa. Jos älypuhelimessa on kamera, LED-salamavalo sijaitsee älypuhelimen taustapuolella kameran objektiivin yläpuolella tai oikealla puolella. Jos olet altis epilepsiakohtauksille tai pyörtymisille, keskustele lääkärin kanssa ennen älypuhelimen käyttämistä.

Tässä kaaviossa näkyvät seuraavassa kuvatut kohteet.

Älä käytä älypuhelinta ajaessasi, ellei laki salli älypuhelimen käyttämistä handsfree-tilassa. Älypuhelimen käyttäminen ajaessa saattaa aiheuttaa onnettomuusriskin, josta voi seurata vakava vamma, kuolema tai omaisuusvahinko.

Tässä kaaviossa näkyvät seuraavassa kuvatut kohteet.

Älä käytä älypuhelinta bensiinihöyryjen läheisyydessä, sillä se voi aiheuttaa palo- tai räjähdysvaaran.

Tässä kaaviossa näkyvät seuraavassa kuvatut kohteet.

Älä altista älypuhelinta tulelle, sillä se saattaa räjähtää ja aiheuttaa vakavan vamman, kuoleman tai omaisuuden menetyksen.

Tässä kaaviossa näkyvät seuraavassa kuvatut kohteet.

Lentokoneissa älypuhelin on pidettävä sammutettuna. Älypuhelimen käyttö voi vaikuttaa lentokoneen laitteistoon, viestintään ja toimintaan, häiritä verkkoa, olla muuten vaaraksi lentokoneen toiminnalle, henkilökunnalle tai matkustajille tai se voi olla laitonta.

Tässä kaaviossa näkyvät seuraavassa kuvatut kohteet.

Älypuhelimet eivät ole luonnostaan turvallisia eikä niitä voi käyttää räjähdysherkkien kaasujen, pölyjen tai kemikaalien läheisyydessä. Kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai palovaaran, vakavan vamman, hengenvaaran tai omaisuusvahinkoja.

Älypuhelimen turvallinen käyttö

 • Älä aseta painavia esineitä älypuhelimen päälle.
 • Älä yritä muuttaa tai huoltaa älypuhelinta.
 • Älä yritä peittää älypuhelimen aukkoja tai työntää esineitä niihin paitsi jos BlackBerryn toimittamissa käyttöoppaissa neuvotaan tekemään niin. Aukkojen peittäminen tai esineiden työntäminen niihin voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon tai sähköiskun.
 • Älä kosketa näyttöä terävillä esineillä.
 • Älä kosketa näyttöä voimaa käyttäen.
 • Älä käytä älypuhelinta tai älypuhelimen lisävarusteita veden läheisyydessä (esimerkiksi kylpyamme, pesuallas, uima-allas tai kostea kellari).
 • Älä aseta älypuhelinta tai älypuhelimen lisävarusteita epätasaiselle alustalle. Älypuhelin tai älypuhelimen lisävaruste voi pudota, mikä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai vahingoittaa vakavasti älypuhelinta tai älypuhelimen lisävarusteita.
 • Älypuhelimesi näyttö on lasia. Lasi voi haljeta tai lohjeta, jos se pudotetaan tai jos siihen kohdistetaan voimaa. Jos lasissa on halkeamia tai lohkeamia, älä koske lasiin ennen kuin näyttö on korjattu.
 • Pidä säännöllisesti taukoja, kun käytät älypuhelinta. Jos tunnet niskassa, hartioissa, käsivarsissa, ranteissa, käsissä (mukaan lukien peukalot ja muut sormet) tai muualla vartalossa kipua älypuhelimen käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi. Jos kipu jatkuu, käänny lääkärin puoleen.
MUISTUTUS:
Laite sisältää luokan 1 LED-lasertuotteen. Muut kuin tämän laitteen suunnittelun/testauksen yhteydessä mainitut määritykset, säädöt tai toimenpiteet voivat altistaa vaaralliselle merkkivalon aiheuttamalle lasersäteilylle tai kasvattaa säteilyn tehoa.

Sähköturvallisuus

Charge the smartphone using only charging accessories provided by BlackBerry or specifically approved by BlackBerry for use with this smartphone. Do not use charging accessories that do not comply with CTIA Certification Requirements for Battery System Compliance to IEEE Std 1725, as they might present a risk of fire, explosion, battery leakage, or other hazard, which could cause serious harm, death, or property loss, and might invalidate any warranty.

Approved charging accessory models for the BlackBerry Passport smartphone

Charging cables: HDW-50071-001, HDW-50071-002, HDW-50071-003, HDW-50071-004, HDW-51800-001, HDW-51800-002, HDW-62449-001, HDW-62449-002

AC chargers: HDW-46445-001, HDW-46446-001, HDW-46447-001, HDW-46448-001, HDW-46449-001, HDW-46450-001, HDW-46451-001, HDW-58920-001, HDW-58921-001, HDW-58922-001, HDW-58923-001, HDW-58924-001, HDW-58925-001, HDW-58926-001, HDW-61383-001

Use the charging accessories provided with the smartphone or any other BlackBerry approved charging accessories only from the type of power source indicated on the marking label. Before you use any power supply, verify that the mains voltage is in accordance with the voltage printed on the power supply. Connect the smartphone only to CTIA certified adapters, products that bear the USB-IF logo, or products that have completed the USB-IF compliance program.

Älä ylikuormita pistorasioita, jatkojohtoja tai muita jatkoliittimiä, sillä ylikuormitus voi aiheuttaa palovaaran tai sähköiskun. Jotta johto tai pistoke ei vahingoitu, irrota laturi seinäpistorasiasta tai jatkoliittimestä tarttumalla pistokkeeseen johdon sijasta.

Varmista, että johdon päälle ei astuta ja että siihen ei kohdistu puristusta varsinkaan jatkoliittimien tai älypuhelimen liitännän kohdalla. Varmista, että virtajohto ei aiheuta esimerkiksi kaatumis- tai tukehtumisvaaraa. Irrota laturi virtalähteestä ukkosmyrskyn aikana ja laitteen ollessa käyttämättömänä. Älä käytä latauslaitetta ulkona tai tiloissa, jotka ovat alttiita säänvaihteluille.

Lisätietoja virtalähteen kytkemisestä on älypuhelimen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Voit hankkia älypuhelimen lisävarusteita ottamalla yhteyttä langattoman palvelun tarjoajaan tai käymällä osoitteessa www.shopblackberry.com.

Akkujen turvallisuus

Älypuhelimen litiumioniakkua ei saa vaihtaa. Älä yritä irrottaa akkua. Akun irrottaminen mitätöi älypuhelimen rajoitetun takuun ja saattaa vahingoittaa akkua.

Väärinkäytettynä akku voi aiheuttaa palovaaran, räjähdyksen, kemiallisen palovamman tai muun vaaran. Älä altista akkua nesteille. Älä anna akun kuumentua yli 60 °C:n (140 °F) lämpötilaan. Jos akku kuumentuu yli tämän rajan, se voi syttyä tuleen tai räjähtää.

Tässä kaaviossa näkyvät seuraavassa kuvatut kohteet.

Älä altista älypuhelinta tai sen akkua tulelle tai muille ulkoisille lämmönlähteille, sillä tämä saattaa sytyttää tulipalon tai aiheuttaa räjähdyksen. Vältettäviä lämmönlähteitä ovat keittolevyt, hellat, sähkölämmittimet ja uunit.

Tässä kaaviossa näkyvät seuraavassa kuvatut kohteet.

Älä yritä työntää vieraita esineitä akun sisään. Älä kokoa uudelleen, pura, muokkaa, murskaa, taivuta tai silppua akkua tai tee siihen reikää. Jos akku on koottu uudelleen, purettu, murskattu, siinä on reikä tai sitä on muokattu tai muutettu millään tavoin, lopeta akun käyttö välittömästi.

Älä aiheuta akkuun oikosulkua tai anna metallisten tai sähköä johtavien esineiden koskettaa akkuliitäntöjä.

MUISTUTUS:
Älä yritä irrottaa akkua. BlackBerry määrittää älypuhelimissa käytettävät akut IEEE Std 1725 -standardin mukaisesti. Muiden akkujen käyttäminen saattaa aiheuttaa palo- tai räjähdysvaaran, akun vuotamista tai muun vaaran. Hävitä käytetyt akut tämän asiakirjan ohjeiden mukaisesti.
Akku puuttuu -kuvake Akkuvirhe-kuvake

Jos älypuhelimessa näkyy jompikumpi näistä kuvakkeista, älypuhelimessa on akku- tai akkuliitäntävirhe. Älypuhelimen huollon saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilö.

Ajaminen ja käveleminen turvallisesti

Älä käytä älypuhelinta ajon aikana. Kohdista täysi huomiosi ajamiseen: liikenneturvallisuus on ensisijaista. Olet vastuussa siitä, että tarkistat langattoman laitteen ajonaikaista käyttöä koskevat paikalliset lait ja säännökset ja noudatat niitä.

Aseta älypuhelin turvalliseen paikkaan autossa, ennen kuin lähdet liikkeelle. Jos autossasi on turvatyyny, älä aseta älypuhelinta tai lisävarusteita turvatyynyn päälle tai sen käyttöalueelle. Jos turvatyyny avautuu, sen päällä olevat esineet voivat aiheuttaa vakavia vammoja.

Radiotaajuussignaalit voivat häiritä moottoriajoneuvojen väärin asennettuja tai riittämättömästi suojattuja sähköjärjestelmiä. Pyydä lisätietoja autosi valmistajalta tai myyntiedustajalta. Jos autossasi on lisälaitteita, pyydä laitevalmistajalta lisätietoja niiden alttiudesta radiotaajuushäiriöille.

Älä käytä älypuhelinta kävellessäsi tai täydellistä keskittymistä vaativan toiminnan aikana. Tarkkaamattomuus liikenteessä voi aiheuttaa jalankulkijalle vakavan vamman, hengenvaaran tai omaisuusvahinkoja.

Lisävarusteet

Käytä vain lisävarusteita, jotka BlackBerry on hyväksynyt käytettäväksi tämän älypuhelinmallin kanssa. Muiden kuin hyväksyttyjen lisävarusteiden käyttö voi mitätöidä hyväksynnän tai takuun, aiheuttaa älypuhelimen toimintahäiriön ja olla vaarallista.

Kantoratkaisut: Älypuhelimesi mukana ei välttämättä toimiteta koteloa (vartalolla käytettävä lisävaruste). Jos pidät älypuhelinta vartalolla, aseta se aina älypuhelimen koteloon, jonka kiinteän vyöpidikkeen BlackBerry on hyväksynyt. Jos et käytä BlackBerry n hyväksymää kiinteällä vyöpidikkeellä varustettua koteloa kantaessasi älypuhelinta, pidä älypuhelin vähintään 15 mm:n (0,59 tuuman) etäisyydellä vartalostasi älypuhelimen käytön aikana. Kun käytät mitä tahansa älypuhelimen dataominaisuutta (kuten sähköpostia, PIN-viestejä, MMS-viestejä tai selainpalvelua) USB-kaapelin kanssa tai ilman, pidä älypuhelin vähintään 15 mm:n (0,59 tuuman) etäisyydellä vartalostasi. Jos käytät muita kuin BlackBerryn toimittamia tai hyväksymiä lisävarusteita, älypuhelin voi ylittää radiotaajuussäteilyille altistumista koskevat turvarajat. Radiotaajuusaltistuksen turvarajojen ylittämisen mahdollisia pitkäaikaisia vaikutuksia terveyteen tutkitaan jatkuvasti. Lisätietoja radiotaajuusaltistuksesta on tämän oppaan kohdassa Vaatimustenmukaisuus.

Useimmissa BlackBerryn hyväksymissä älypuhelinten kantoratkaisuissa, kuten koteloissa ja pusseissa, on kiinnitysmagneetti. Älä sijoita tällaisen kantoratkaisun lähelle magneettinauhallisia esineitä, kuten pankkikorttia, luottokorttia, hotellin avainkorttia, puhelinkorttia tai vastaavia. Magneetti voi vahingoittaa magneettinauhalle tallennettuja tietoja tai poistaa ne.

Magnetometri

Tässä älypuhelimessa on magnetometri. Magnetometriä käyttää muun muassa Kompassi-sovellus. Magneetit tai magneetteja sisältävät laitteet, kuten kantokotelot, kuulokkeet tai näytöt, voivat heikentää magnetometrin tarkkuutta. Kun määrität sijaintiasi, älä luota yksin magnetometriä käyttäviin sovelluksiin varsinkaan hätätilanteessa.

Media

Joidenkin alueiden lainsäädäntö voi kieltää tiettyjen älypuhelimen toimintojen käyttämisen. Kun otat, käsittelet tai käytät valokuvia, noudata kaikkia lainkäyttöalueesi lakeja, säännöksiä ja toimintatapoja, mukaan lukien varauksetta kaikkia sovellettavia lakeja, jotka koskevat tekijänoikeuksia, yksityisyyttä, liikesalaisuuksia tai tietosuojaa. Kunnioita toisten yksityisyydensuojaa. Tekijänoikeuslait voivat kieltää joidenkin kuvien, äänitiedostojen (kuten soittoäänien) tai sisältöjen kopioimisen, muokkaamisen, siirtämisen tai lähettämisen edelleen.

Äänitiedostot: Äänitiedostojen kuunteleminen suurilla äänenvoimakkuuksilla etenkin kuulokkeilla voi aiheuttaa pysyvän kuulovaurion. Älä yritä peittää ympäristön melua lisäämällä kuulokkeiden äänenvoimakkuutta. Jos korvasi soivat tai puhe kuuluu vaimeana, ota yhteyttä lääkäriin.

Varoituskuva kuulovaurioista.

Kamera: Jos älypuhelimessa on kamera, älä suuntaa sitä suoraan aurinkoa tai muuta kirkasta valonlähdettä kohti. Tämä saattaa vahingoittaa silmiäsi tai älypuhelintasi. Kun käytät kameran salamaa, pidä kameravalon aukko vähintään 50 cm:n etäisyydellä kuvattavan henkilön silmistä.

Antenni

Käytä vain laitteen sisäistä antennia. Antenniin tehdyt luvattomat muutokset tai liitännät voivat vahingoittaa älypuhelinta ja rikkoa Yhdysvaltain tietoliikennekomission (FCC) säännöksiä.

Sähkölaitteille aiheutuvat häiriöt

Useimmat sähkölaitteet on nykyisin suojattu radiotaajuussignaaleilta. Jotkin sähkölaitteet voivat silti olla alttiita älypuhelimen lähettämille radiotaajuussignaaleille.

Sydämentahdistimet: Kysy lääkäriltäsi tai tahdistimen valmistajalta lisätietoja radiotaajuussignaalien vaikutuksesta tahdistimeesi. Jos käytät sydämentahdistinta, varmista että noudatat älypuhelimen käytössä tahdistimen turvaohjeita, joita saattavat olla esimerkiksi seuraavat: pidä käytössä oleva älypuhelin aina yli 20 cm:n etäisyydellä tahdistimesta, älä pidä älypuhelinta rintataskussa, ja kun soitat älypuhelimella, älä käytä tahdistimen puoleista korvaa, jotta häiriötä ei aiheutuisi. Jos epäilet älypuhelimen häiritsevän tahdistinta, poista välittömästi kaikki älypuhelimen langattomat yhteydet käytöstä, lopeta älypuhelimen käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin.

Kuulolaitteet: Jotkin langattomat digitaalilaitteet voivat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä ilmenee, kysy lisätietoja langattoman palvelun tarjoajalta tai kuulolaitteen valmistajalta.

Älypuhelin sisältää magnetometrin, jota muun muassa Kompassi-sovellus käyttää. Jos magnetometriä käyttävä sovellus aiheuttaa kuulolaitteeseen häiriöitä, sulje sovellus.

Muut lääketieteelliset laitteet: Jos käytät jotakin muuta henkilökohtaista lääketieteellistä laitetta, kysy sen valmistajalta, onko laite suojattu ulkoiselta radiotaajuusenergialta. Voit pyytää lisätietoja myös lääkäriltäsi.

Terveydenhuoltolaitokset: Poista kaikki älypuhelimen langattomat yhteydet käytöstä terveydenhuoltolaitoksissa, mikäli niin vaaditaan. Sairaaloissa ja muissa terveydenhuoltolaitoksissa voi olla käytössä laitteita, jotka ovat häiriöalttiita ulkoiselle radiotaajuusenergialle.

Lentokoneet: Yhdysvaltain ilmailuviranomaisen (FAA) ja Yhdysvaltain tietoliikennekomission (FCC) säännökset kieltävät langattoman laitteen radion käyttämisen lennon aikana. Poista kaikki älypuhelimen langattomat yhteydet käytöstä, ennen kuin nouset lentokoneeseen. Älypuhelimen langattomien yhteyksien käyttämisen seurauksia lentokoneessa ei tunneta. Yhteyksien käyttö voi vaikuttaa lentokoneen laitteistoon, viestintään ja toimintaan, häiritä verkkoa, olla muuten vaaraksi lentokoneen toiminnalle tai olla laitonta. Kun kaikki älypuhelimen langattomat yhteydet on poistettu käytöstä, voit käyttää muita kuin radiota tarvitsevia sovelluksia lentoyhtiön sähkölaitteiden käyttöä koskevien säännösten mukaan.

Vaaralliset alueet

Tämä älypuhelin ei ole luontaisesti turvallinen laite eikä sovi käytettäväksi vaarallisessa ympäristössä, missä luontaisesti turvallisia laitteita tarvittaisiin, mukaan lukien rajoituksetta kaasuhöyryjä tai räjähtävää pölyä sisältävät alueet, ydinvoimalat, lentoliikenteen ohjaus- ja viestintäpalvelut, lennonjohtotornit, teho-osastot ja asejärjestelmät.

Mahdollisesti räjähdysvaaralliset ympäristöt: Jos olet alueella, jolla on räjähdysvaara, sammuta kaikki älypuhelimen langattomat yhteydet ja noudata kaikkia alueen varoituksia ja ohjeita. Tällaisella alueella kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai palovaaran ja johtaa vammaan tai jopa kuolemaan.

Räjähdysherkät alueet on yleensä, mutta ei aina, merkitty selkeästi. Näitä alueita ovat esimerkiksi huoltoasemien mittarikentät ja veneiden alakannet sekä alueet, joilla säilytetään tai siirretään polttoaineita ja kemikaaleja, joilla on nestekaasua (kuten propaania tai butaania) käyttäviä ajoneuvoja, joiden ilmassa on vilja-, pöly- tai metallihiukkasia tai joilla ajoneuvon moottorin sammuttaminen on yleensä suositeltua.

Älä ilmoita kaasuvuodosta älypuhelimen puhelimella kaasuvuodon läheisyydessä. Poistu alueelta ja soita turvallisesta paikasta, jos älypuhelimen puhelin on käytettävissä.

Räjäytystyömaat: Kun olet räjäytystyömaalla tai alueella, jolla ei sallita kaksisuuntaisten räjäytystöitä häiritsevien radiolaitteiden käyttöä, sammuta kaikki älypuhelimen langattomat yhteydet ja noudata kaikkia varoituksia ja ohjeita.

Käyttö- ja säilytyslämpötila

Älypuhelin ja älypuhelimen laturi on tarkoitettu käytettäväksi ja säilytettäväksi alla ilmoitetuissa lämpötiloissa:

Älypuhelimen käyttö: 0–35 °C (32–95 °F)

Älypuhelimen säilytys (alle kolme kuukautta): -20–35 °C (-4–95 °F)

Älypuhelimen säilytys (vähintään kolme kuukautta): 22–28 °C (71,6–82,4 °F )

Laturin käyttö: 0–35 °C (32–95 °F)

Laturin säilytys: -30–75 °C (-22–167 °F)

Jos älypuhelinta tai sen lisävarusteita käytetään suosituslämpötilojen vastaisesti, älypuhelin saattaa kuumentua, mikä saattaa johtaa vakaviin vammoihin, hengenvaaraan tai älypuhelimen tai litiumioniakun vahingoittumiseen.

Älä säilytä älypuhelinta tai lisävarusteita lähellä lämmönlähdettä, kuten lämpöpatteria, lämmitintä, liettä tai muuta lämpöä tuottavaa laitetta (mukaan lukien vahvistimet). Ellet käytä älypuhelinta yli kahteen viikkoon, katkaise älypuhelimen virta.

Älypuhelimen puhdistus ja korjaus

Puhdistus: Älä puhdista älypuhelinta, lisävarusteita tai akkua nestemäisellä tai suihkutettavalla puhdistusaineella tai liuottimilla tai edes käytä niitä älypuhelimen, sen lisävarusteiden tai akun lähellä. Käytä puhdistuksessa vain pehmeää, kuivaa liinaa. Irrota mahdolliset tietokonekaapelit ja irrota latauslaite virtalähteestä, ennen kuin puhdistat älypuhelimen tai laturin.

Korjaus: Älä yritä muuttaa, purkaa tai huoltaa älypuhelinta tai latauslaitetta. Älä yritä vaihtaa älypuhelimen akkua, jota ei saa vaihtaa. Vain pätevä huoltohenkilö saa korjata älypuhelimen tai latauslaitteen tai vaihtaa älypuhelimen akun, ja kyseisen henkilön tulee käyttää akkua, jonka BlackBerry on määrittänyt käytettäväksi älypuhelinmallissasi.

Jos jokin seuraavista tilanteista ilmenee, irrota virtajohdot tietokoneesta tai pistorasiasta ja toimita älypuhelin tai laturi valtuutettuun huoltoon:
 • Virtajohto, pistoke tai liitin on vahingoittunut.
 • Nestettä on valunut älypuhelimeen tai laturiin tai jokin esine on pudonnut älypuhelimen tai laturin päälle.
 • Älypuhelin tai laturi on altistunut sateelle tai vedelle.
 • Älypuhelin tai laturi kuumenee erittäin voimakkaasti.
 • Älypuhelin tai laturi on pudonnut tai vahingoittunut.
 • Älypuhelin tai laturi ei toimi normaalisti käyttöohjeiden mukaisesti.
 • Älypuhelimen tai laturin toiminnassa ilmenee selkeä muutos.

Vähennä tulipalon tai sähköiskun vaaraa säätämällä vain säätimiä, jotka on mainittu älypuhelimen käyttöohjeissa. Muiden säätimien säätäminen väärin voi aiheuttaa toimintahäiriöitä, ja älypuhelimen, latauslaitteen tai muun lisävarusteen korjaaminen voi viedä kauan.

Älypuhelimen käyttöohjeiden turvaohjeiden noudattamatta jättäminen mitätöi rajoitetun takuun ja voi johtaa palvelujen käyttökieltoon ja/tai oikeustoimiin.

Älypuhelimen ja akun hävittäminen

Erikoisjätteen roska-astian kuva

Älä hävitä -älypuhelinta tai sen akkua kotitalousjätteen mukana tai polttamalla.

Kierrätyslogon kuva

Älypuhelin ja akku voidaan kierrättää asianmukaisissa kierrätyspisteissä. Tämä symboli ei tarkoita kierrätysmateriaalien käyttöä.

Kysy lisätietoja akun kierrätyksestä numerosta 1-800-822-8837

Yhdysvalloissa ja Kanadassa älypuhelimen ja sen akun voi kierrättää Call2Recycle-ohjelman kautta. Lisätietoja on osoitteessa www.call2recycle.org (Yhdysvallat) ja www.call2recycle.ca (Kanada).

Jos haluat lisätietoja älypuhelimen ja sen lisävarusteiden palauttamisesta BlackBerrylle kierrätystä ja turvallista hävitystä varten, siirry tietokoneella osoitteeseen www.blackberry.com/recycling tai https://tradeup.blackberry.com. Kierrätys- ja vaihtopalvelua tarjotaan vain tietyillä alueilla.

Jos näitä ohjelmia ei ole tarjolla alueellasi, tutustu paikallisiin elektroniikkatuotteiden hävittämistä koskeviin säädöksiin.

Hävitä älypuhelin ja sen akku kyseisten akkutyyppien hävittämistä koskevien paikallisten lakien ja säännösten mukaisesti.

Vaatimustenmukaisuustiedot

Altistuminen radiotaajuisille signaaleille

Älypuhelimen radio on pienitehoinen radiolähetin ja -vastaanotin. Se noudattaa Yhdysvaltain tietoliikennekomission (FCC), Kanadan teollisuusministeriön (IC) ja Euroopan unionin neuvoston säännöksiä ja rajoituksia sekä muita oleellisia kansainvälisiä langattomien laitteiden radiotaajuusaltistusta koskevia turvaohjeistuksia. Näitä säännöksiä ovat kehittäneet riippumattomat tieteelliset asiantuntijat, viranomaiset ja organisaatiot, kuten IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard), Yhdysvaltain kansallinen säteilysuojeluneuvosto (NCRP) ja kansainvälinen ionisoimattoman säteilyn komitea (ICNIRP).

Varmista FCC:n, IC:n, EU:n ja muiden oleellisten radiotaajuusaltistuksen ohjearvojen mukaisuus pitämällä älypuhelin vähintään 1,5 cm:n (0,59 tuuman) päässä vartalosta. Kun pidät älypuhelinta vartalolla, käytä ainoastaan BlackBerryn valmistamia tai hyväksymiä lisävarusteita, joissa on integroitu vyöpidike. Jos käytät muuta kuin BlackBerryn toimittamaa lisävarustetta, varmista, että lisävaruste ei sisällä metallia, ja pidä älypuhelin vähintään 1,5 cm:n (0,59 tuuman) päässä vartalosta.

Voit vähentää altistumista radiotaajuisille signaaleille (i) käyttämällä älypuhelinta alueilla, joilla langaton signaali on vahva, (ii) käyttämällä handsfree-lisävarusteita ja (iii) vähentämällä tai lyhentämällä puheluita taikka lähettämällä niiden sijasta sähköpostia, tekstiviestejä tai BBM-viestejä.

Tietoja ominaisabsorptionopeuksista (SAR)

TÄMÄ LANGATTOMAN LAITTEEN MALLI TÄYTTÄÄ RADIOAALLOILLE ASETETUT VIRANOMAISVAATIMUKSET, KUN LAITETTA KÄYTETÄÄN TÄMÄN OSION OHJEIDEN MUKAAN.

Älypuhelin on suunniteltu ja valmistettu niin, että se ei ylitä Yhdysvaltain tietoliikennekomission (FCC) asettamia ja Euroopan unionin neuvoston suosittamia radiotaajuista säteilyä koskevia säteilyrajoja, kun sitä käytetään edellisen osion ohjeiden mukaan. Nämä rajat ovat koko väestöä koskevien radiotaajuisen säteilyn sallittujen ohjearvomäärien mukaisia. Ohjearvot perustuvat itsenäisten tieteellisten laitosten standardeihin, joilla on kattava tieteellisen tutkimuksen tuki. Langattomien laitteiden altistusstandardissa käytetään suuretta SAR (Specific Absorption Rate). FCC:n asettama SAR-raja on 1,6 W/kg*. Euroopan unionin neuvoston suosittama SAR-raja on 2,0 W/kg**. SAR-testaus suoritetaan FCC:n vakiokäyttötavoilla siten, että laite lähettää suurimmalla sertifioidulla teholla kaikilla testatuilla taajuuskaistoilla. Vaikka SAR-arvo määritetään suurimmalla sertifioidulla teholla, todellinen SAR-arvo laitetta käytettäessä voi jäädä huomattavasti enimmäisarvon alle. Laite on suunniteltu niin, että se käyttää vain sitä tehoa, minkä verkon hakeminen vaatii. Mitä lähempänä olet langatonta tukiasemaa, sitä vähäisempää tehoa yleensä käytetään.

Seuraavassa on älypuhelimesi suurin SAR-testiarvo, kun laitetta pidetään korvalla:

Älypuhelin

SAR (W/kg) 1 grammalla (FCC/IC)

SAR (W/kg) 1 grammalla (Intia)

SAR (W/kg) 10 grammalla (R&TTE)

BlackBerry Passport SQW100-4 -älypuhelin (mallinumero RHR191LW)

0,861

0,559

0,403

Alla näkyy suurin ilmoitettu SAR-arvo tälle älypuhelimelle, kun sitä säilytetään vyöllä BlackBerryn hyväksymässä tai kiinteällä vyöpidikkeellä varustetussa kotelossa vähintään 1,5 cm:n (0,59 tuuman) päässä vartalosta:

Älypuhelin

SAR (W/kg) 1 grammalla (FCC/IC)

SAR (W/kg) 1 grammalla (Intia)

SAR (W/kg) 10 grammalla (R&TTE)

BlackBerry Passport SQW100-4 -älypuhelin (mallinumero RHR191LW)

1,44

0,914

0,735

Tämän älypuhelimen suurin SAR-arvo, kun se toimii mobiiliyhteyspistetilassa:

Älypuhelin

SAR (W/kg) 1 grammalla (FCC/IC)

BlackBerry Passport SQW100-4 -älypuhelin (mallinumero RHR191LW)

1,44

Kun laitetta pidetään vartalolla, suositellut välien arvot vaihtelevat langattoman laitteen, kuten älypuhelimen, mukaan sekä mukana toimitettujen tai saatavilla olevien lisävarusteiden sekä oleellisten FCC:n, IC:n ja Euroopan unionin neuvoston vaatimusten mukaan.

FCC on hyväksynyt tämän älypuhelimen mallin, koska sen testatut SAR-arvot ovat FCC:n RF-päästörajoitusten mukaisia, kun älypuhelinta käytetään tämän osion ohjeiden mukaisesti. Tämän älypuhelimen SAR-tiedot on tallennettu FCC:n tietokantaan, ja voit tarkastella niitä Display Grant -osassa FCC:n sivustossa osoitteessa www.fcc.gov/oet/ea. Hae tiedot alla mainitun älypuhelimen FCC-tunnisteen mukaan.

Älypuhelin

FCC-tunnus

BlackBerry Passport SQW100-4 -älypuhelin (mallinumero RHR191LW)

L6ARHR190LW

Lisätietoja SAR-arvoista on osoitteessa www.ctia.org (CTIA - The Wireless Association) tai www.tele.soumu.go.jp/e/index.htm (Telecommunications Bureau of the Ministry of Internal Affairs and Communications).

___________________________________

* Yhdysvalloissa ja Kanadassa kuluttajakäytössä olevien mobiililaitteiden SAR-raja on 1,6 W/kg keskiarvoistettuna 1 grammalle vartalon tai pään kudosta (4,0 W/kg keskiarvoistettuna 10 grammalle raajojen kudosta [kämmenet, ranteet, nilkat ja jalkaterät]).

** Euroopassa kuluttajakäytössä olevien mobiililaitteiden SAR-raja on 2,0 W/kg keskiarvoistettuna 10 grammalle vartalon tai pään kudosta (4,0 W/kg keskiarvoistettuna 10 grammalle raajojen [kämmenet, ranteet, nilkat ja jalkaterät]). Tutkimusten mukaan standardi sisältää turvarajan, joka takaa kuluttajien turvallisuuden sekä turvallisuuden mittausvaihteluiden osalta.

FCC-vaatimustenmukaisuuslausunto (Yhdysvallat)

FCC luokka B osa 15

Tämä älypuhelin toimii Yhdysvaltain tietoliikennekomission (FCC) antamien säännösten osan 15 mukaisesti. Seuraavat kaksi ehtoa koskevat käyttöä: (1) tämä älypuhelin ei saa aiheuttaa haitallista interferenssiä ja (2) tämän älypuhelimen on siedettävä kaikki interferenssi, mukaan lukien laitteen toimintaa mahdollisesti haittaava interferenssi.

MUISTUTUS:
Jos yhteensopivuudesta vastuussa oleva osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt muutoksia, käyttäjän oikeus käyttää laitetta saattaa mitätöityä.

Tämä laite on testattu ja se täyttää luokan B digitaalilaitteille asetetut rajat Yhdysvaltain tietoliikennekomission (FCC) antamien säännösten osan 15 mukaisesti. Näiden rajojen tarkoituksena on varmistaa riittävä suojaus haitallisilta häiriöiltä kotikäytössä. Laite tuottaa, käyttää ja saattaa lähettää radiotaajuista energiaa. Laite voi aiheuttaa häiriöitä radioviestintään, jos sitä ei asenneta ja käytetä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Ei kuitenkaan voida taata, että kaikissa asennuksissa vältyttäisiin interferenssiltä. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiolähetyksissä, minkä voi todeta käynnistämällä ja sulkemalla laitteen, käyttäjä voi yrittää poistaa häiriöitä seuraavilla toimilla: muuttamalla vastaanottoantennin suuntaa tai paikkaa, lisäämällä laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä, kytkemällä laitteen eri virtapiirin pistorasiaan kuin mihin vastaanotin on kytketty, tai kysymällä neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai TV-korjaajalta.

Yhdysvaltain tietoliikennekomission (FCC) vaatimukset langattomien laitteiden yhteensopivuudesta kuulolaitteen kanssa

Kun langatonta laitetta käytetään lähellä kuulolaitetta (kuten kuulokoje tai sisäkorvaimplantti), käyttäjä voi kuulla surinaa, huminaa tai vinguntaa. Jotkin kuulolaitteet ovat häiriösietoisempia, ja häiriötaso vaihtelee langattoman laitteen mukaan.

Langattomien puhelimien valmistajat ovat kehittäneet luokitusjärjestelmän, jonka avulla käyttäjä voi löytää kuulolaitteeseensa parhaiten sopivan langattoman laitteen. Kaikkia langattomia laitteita ei ole luokiteltu. Jos langaton laite on luokiteltu, luokitus näkyy tuotepakkauksessa muiden hyväksyntämerkintöjen ohella.

Luokitukset ovat suuntaa-antavia. Tulokset vaihtelevat käyttäjän kuulolaitteen ja kuulovamman mukaan. Jos kuulolaitteesi on häiriöaltis, et välttämättä voi käyttää luokiteltua langatonta laitetta kunnolla.

Voit selvittää henkilökohtaiset tarpeesi keskustelemalla korvalääkärisi kanssa ja testaamalla langatonta laitetta kuulolaitteesi kanssa.

Tämä älypuhelin on testattu kuulolaitteen kanssa, ja jotkin älypuhelimen käyttämistä langattomista tekniikoista ovat yhteensopivia kuulolaitteen kanssa. Tässä älypuhelimessa voidaan kuitenkin käyttää myös sellaisia langattomia tekniikoita, joita ei ole testattu kuulolaitteita varten. Tarkista, aiheuttaako tämän älypuhelimen käyttö kuulolaitteen tai korvaimplantin kanssa häiriöääniä, kokeilemalla älypuhelimen eri ominaisuuksia perusteellisesti ja eri sijainneissa. Keskustele langattoman yhteyden palveluntarjoajan kanssa laitteen palautus- ja vaihtomahdollisuuksista ja pyydä lisätietoja yhteensopivuudesta kuulolaitteiden kanssa.

Luokitukset

M-luokitukset: Jos langattoman laitteen luokitus on M3 tai M4, se täyttää FCC-vaatimukset ja luultavasti häiritsee kuulolaitetta vähemmän kuin luokittelemattomat langattomat laitteet. M4 on luokituksista parempi.

T-luokitukset: Jos langattoman laitteen luokitus on T3 tai T4, se täyttää FCC-vaatimukset ja sopii luultavasti paremmin yhteen kuulolaitteen telecoil-johdon kanssa (T-kytkin tai puhelinkytkin) kuin luokittelemattomat langattomat laitteet. T4 on luokituksista parempi. (Huomaa, että kaikissa kuulolaitteissa ei ole telecoil-johtoa.)

Myös kuulolaitteiden häiriöalttiutta on testattu. Voit kysyä lisätietoja kuulolaitteesi valmistajalta tai korvalääkäriltäsi. Mitä häiriösietoisempi kuulolaitteesi on, sitä vähemmän häiriötä langaton laitteesi sille aiheuttaa.

Lisätietoja FCC:n toimenpiteistä, jotka koskevat kuulolaitteiden yhteensopivuutta langattomien laitteiden kanssa ja televiestinnän esteettömyyttä, on osoitteessa www.fcc.gov/cgb/dro.

Kanadan teollisuusministeriön sertifiointi

Tämä älypuhelin on Kanadan teollisuusministeriön RSS-standardien mukainen. Seuraavat ehdot koskevat käyttöä: (1) tämä älypuhelin ei saa aiheuttaa interferenssiä ja (2) tämän älypuhelimen on siedettävä kaikki interferenssi, mukaan lukien laitteen toimintaa mahdollisesti haittaava interferenssi.

BlackBerry Passport SQW100-4 -älypuhelin (mallinumero RHR191LW) on Kanadan teollisuusministeriön säännösten RSS 102, RSS 130, RSS 132, RSS 133, RSS 139, RSS 199, RSS-GEN ja RSS 210 mukainen, ja sertifiointinumero on 2503A-RHR190LW.

Älypuhelinta, joka käyttää taajuusaluetta 5 150–5 250 MHz, saa käyttää vain sisätiloissa, jotta se aiheuttaisi mahdollisimman vähän haitallisia häiriöitä samaa taajuutta käyttävissä satelliittijärjestelmissä.

Älypuhelimien suurimman sallitun antennivahvistuksen taajuusalueella 5 250–5 350 MHz ja 5 470–5 725 MHz on noudatettava EIRP-raja-arvoja.

Älypuhelimien suurimman sallitun antennivahvistuksen taajuusalueella 5 725–5 825 MHz on noudatettava EIRP-määritysten mukaisia pisteestä pisteeseen- ja ei-pisteestä pisteeseen -käytön raja-arvoja.

Suurtehotutkat ovat taajuusalueiden 5 250–5 350 MHz ja 5 650–5 850 MHz ensisijaisia käyttäjiä. Tällaiset tutkat voivat aiheuttaa häiriöitä ja/tai vaurioittaa LE-LAN-älypuhelimia.

Luokan B vaatimustenmukaisuus

Tämä älypuhelin täyttää luokan B mukaiset radiohäiriöiden säteilyrajat, jotka on määritelty Kanadan teollisuusministeriön interferenssiä aiheuttavia laitteita koskevassa Information Technology Equipment (ITE) – Limits and methods of measurement ICES-003 -standardissa.

EU:n vaadittu säännöstenmukaisuus

BlackBerry ilmoittaa täten, että tämä älypuhelin on Radio- ja telepäätelaite (R&TTE) -direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

BlackBerry Passport SQW100-4 -älypuhelin (mallinumero RHR191LW): CE-merkintä 0168

Direktiivin 1999/5/EY (HG 88/2003) vaatimustenmukaisuusvakuutus (Declaration of Conformity) on luettavissa osoitteessa www.blackberry.com/go/declarationofconformity.

Jos älypuhelin on Wi-Fi-yhteensopiva, älypuhelinta saa käyttää Wi-Fi-verkoissa kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Tätä laitetta saa käyttää Turkissa.

Euroopan unionin virallinen lehti (EUVL): komission päätöksessä 12. helmikuuta 2007 todetaan, että taajuusaluetta 5,150–5,350 GHz käyttävät langattomat tiedonsiirtojärjestelmät (WAS) ja langattomat lähiverkot (RLAN) ovat sallittuja vain sisätiloissa. Koska verkon luonti tapahtuu langattoman, päälaitteena toimivan käyttöpisteen toimialueella, tämä älypuhelin ei koskaan aloita verkon luontia tai muodosta verkkoyhteyttä ad-hoc-tilassa 5,150–5,350 GHz:n taajuuskaistalla.

Muu vaadittu säännöstenmukaisuus

BlackBerry tarjoaa tarvittaessa lisätietoja älypuhelimen standardien ja viranomaissäännösten mukaisuudesta:

Tässä älypuhelimessa käytetty laseranturimoduuli täyttää seuraavan International Electrotechnical Commissionin (IEC) standardin vaatimukset: IEC/EN 60825-1 2007-03 ED 2.0.

Voit katsoa älypuhelimen FCC-tunnuksen, IC-sertifiointinumeron, mallin ja vaatimustenmukaisuustiedot pyyhkäisemällä kotinäytön yläreunasta alaspäin. Valitse Asetukset > Tietoja ja valitse avattavasta luettelosta Viranomaishyväksynnät.

Tuotetiedot: BlackBerry Passport SQW100-4 -älypuhelin

Mekaaniset ominaisuudet:

Paino: noin 203 g (7,16 unssia) litiumioniakun kanssa

Mitat (P x L x K): 131,4 x 90,5 x 9,3 mm, 9,8 mm kameran kohdalta (5,2 x 3,6 x 0,36 tuumaa, 0,38 tuumaa kameran kohdalta)

3 Gt muistia, 32 Gt sovellusten tallennustilaa, microSD-korttipaikka

Seuraavat laseranturimoduulin ominaisuudet saattavat koskea älypuhelintasi:

Luokan 1 lasertuote

Suurin keskimääräinen säteilyteho: 0,18 mW

Virtatiedot:

Ladattava litiumioniakku, ei vaihdettavissa

Tukee 3 V:n / 1,8 V:n nano-SIM-kortteja

Micro USB 2.0 -porttiyhteensopivuus lataamiseen ja tietojen synkronointiin

Mobiiliverkon radiotiedot:

LTE-taajuustuki: LTE 700, LTE 800, LTE 850, LTE 900, LTE 1700, LTE 1800, LTE 1900, LTE 2100, LTE 2600 MHz

HSPA+-taajuustuki: UMTS 800/UMTS 850, UMTS 900, AWS 1700, PCS 1900, IMT 2100 MHz

GSM-taajuustuki: GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 MHz

Teholuokka: luokka 1 (DCS 1800, PCS 1900), luokka 3 (UMTS, LTE), luokka 4 (GSM 850) standardin GSM 5.05 mukaan, luokka 4 (GSM 900) standardin GSM 02.06 mukaan, luokka E2 (GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900)

Lähetystaajuus: 704 - 716 MHz, 777 - 787 MHz, 824 - 849 MHz, 832 - 862 MHz, 880 - 915 MHz, 880 - 950 MHz, 1710 - 1755 MHz, 1710 - 1785 MHz, 1850 - 1910 MHz, 1920 - 1980 MHz, 2500 - 2570 MHz

Vastaanottotaajuus: 734 - 746 MHz, 746 - 756 MHz, 791 - 821 MHz, 869 - 894 MHz, 925 - 960 MHz, 1805 - 1880 MHz, 1930 - 1990 MHz, 2110 - 2155 MHz, 2110 - 2170 MHz, 2620 - 2690 MHz

Wi-Fi-verkon radiotiedot:

Langaton lähiverkko: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r

Lähetys- ja vastaanottotaajuus, IEEE 802.11b/IEEE 802.11g/IEEE 802.11k/IEEE 802.11n/IEEE 802.11r: 2,412–2,472 GHz

Lähetys- ja vastaanottotaajuus, IEEE 802.11a/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11k/IEEE 802.11n/IEEE 802.11r: 5,180–5,825 GHz

Bluetooth-radiotiedot:

Yksitaajuustuki: ISM 2,4 GHz

Lähetys- ja vastaanottotaajuus: 2402–2480 MHz

Bluetooth-luokka 1

Jos älypuhelimesi tukee NFC-tekniikkaa, seuraavat tekniset tiedot koskevat sitä:

Toimintataajuus: 13,56 MHz

Tuetut tilat: luku-/kirjoitustila, kortin emulointi, vertaisyhteys (P2P)

Laillisuusilmoitus

©2015 BlackBerry. Kaikki oikeudet pidätetään. BlackBerry® ja siihen liittyvät tavaramerkit, nimet ja logot ovat BlackBerry -yhtiön omaisuutta, ja ne on rekisteröity ja/tai niitä käytetään tavaramerkkeinä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Bluetooth on Bluetooth SIG -järjestön tavaramerkki. Call2Recycle on Call2Recycle, Inc:n tavaramerkki. CTIA - The Wireless Association on CTIA - The Wireless Associationin tavaramerkki. GSM on GSM MOU Association -järjestön tavaramerkki. IEEE Std 1725, IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, IEEE 802.11ac, 802.11k, 802.11r, 802.11n ja ovat Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.:n tavaramerkkejä. LTE ja UMTS ovat European Telecommunications Standards Institute -järjestön (ETSI) tavaramerkkejä. Wi-Fi on Wi-Fi Alliance -järjestön tavaramerkki. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Nämä oppaat ja kaikki viiteasiakirjat, kuten BlackBerryn sivustossa saatavana olevat asiakirjat, toimitetaan "sellaisenaan" ja ilman mitään BlackBerry Limitedin ja sen tytäryhtiöiden myöntämiä ehtoja, hyväksyntää, takeita, lausuntoja tai takuuta, ja mainitut yhtiöt sanoutuvat irti vastuusta lainkäyttöalueesi soveltuvan lain sallimassa määrin.

BlackBerry-tuotteiden ja -palvelujen käyttöehdot on määritelty erillisessä käyttöoikeussopimuksessa tai muussa soveltuvassa BlackBerryn kanssa tehdyssä sopimuksessa. NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET EIVÄT OHITA MITÄÄN BLACKBERRYN TARJOAMAA SUORAA KIRJALLISTA SOPIMUSTA TAI TAKUUTA, JOKA KOSKEE JOTAIN BLACKBERRY-TUOTETTA TAI -PALVELUA JA JOTA EI OLE MAINITTU NÄISSÄ KÄYTTÖOHJEISSA.

BlackBerry Limited
2200 University Avenue East
Waterloo, Ontario
Kanada N2K 0A7

BlackBerry UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
Yhdistynyt kuningaskunta

Julkaistu Kanadassa