Skip to content

BlackBerry Passport SQW100-3 Smartphone

RGV161LW

ข้อมูลความปลอดภัย

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งานสมาร์ทโฟน BlackBerry ของคุณ (ในที่นี้จะเรียกว่า สมาร์ทโฟน) ให้ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและข้อกำหนดการปฏิบัติที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ เก็บเอกสารนี้ไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อให้คุณสามารถใช้อ้างอิงได้ในเวลาที่ต้องการ

ในบางประเทศ อาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการเปิดใช้อุปกรณ์ Bluetooth และอุปกรณ์ไร้สายที่มีซอฟต์แวร์การเข้ารหัส ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นของคุณสำหรับข้อจำกัดในพื้นที่ของคุณ

หากต้องการดูข้อมูลความปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ล่าสุด โปรดไปที่ www.blackberry.com/safety

หากต้องการดูข้อมูลการรับประกันล่าสุด โปรดไปที่ www.blackberry.com/legal

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

แผนภาพนี้แสดงส่วนประกอบที่อธิบายอยู่ในข้อความต่อไปนี้

ใช้แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้กับสมาร์ทโฟนของคุณเท่านั้น การใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้รับการอนุมัติโดย BlackBerry อาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือระเบิดซึ่งอาจทำให้บาดเจ็บ เสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหาย

ใช้เฉพาะซองหนังที่ได้รับการรับรองจาก BlackBerry เท่านั้น การใช้ซองหนังที่ไม่ได้รับการรับรองโดย BlackBerry อาจทำให้สมาร์ทโฟนเกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรับคลื่นความถี่วิทยุได้

แผนภาพนี้แสดงส่วนประกอบที่อธิบายอยู่ในข้อความต่อไปนี้

เก็บสมาร์ทโฟนให้ห่างอย่างน้อย 0.59 นิ้ว (1.5 ซม.) จากตัว เมื่อคุณพกพาสมาร์ทโฟนติดตัว ให้ใช้อุปกรณ์เสริมที่มีคลิปหนีบเข็มขัดในตัว และหากอุปกรณ์เสริมไม่ได้ให้มาโดย BlackBerry ให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เสริมไม่มีส่วนประกอบของโลหะ หากคุณไม่ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติเหล่านี้ สมาร์ทโฟนของคุณอาจเกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรับคลื่นความถี่วิทยุ ผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวของการเกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรับคลื่นความถี่วิทยุอยู่ในระหว่างการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้สำหรับหลักปฏิบัติการปล่อยความถี่วิทยุของ FCC โปรดไปที่ www.fcc.gov/oet/ea/fccid และค้นหา FCC ID สำหรับสมาร์ทโฟนของคุณที่แสดงทางด้านล่าง FCC ID จะอยู่ที่ด้านหลังของสมาร์ทโฟน

 • สมาร์ทโฟน BlackBerry Passport SQW100-3 (หมายเลขรุ่น RGV161LW): FCC ID L6ARGV160LW
แผนภาพนี้แสดงส่วนประกอบที่อธิบายอยู่ในข้อความต่อไปนี้

สมาร์ทโฟนของคุณได้รับการออกแบบให้ทำงานภายในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 32 ถึง 95°F (0 ถึง 35°C) การใช้งานสมาร์ทโฟนของคุณภายนอกช่วงอุณหภูมิที่แนะนำ อาจสร้างความเสียหายให้กับสมาร์ทโฟน หรือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนได้

แผนภาพนี้แสดงส่วนประกอบที่อธิบายอยู่ในข้อความต่อไปนี้

ในการสื่อสารกรณีฉุกเฉิน โปรดอย่าเชื่อถือสมาร์ทโฟนของคุณเพียงอย่างเดียว เครือข่ายไร้สายที่มีความจำเป็นในการโทรฉุกเฉินหรือส่งข้อความนั้น ใช้งานได้ในบางพื้นที่เท่านั้น และเบอร์ฉุกเฉิน เช่น 911 112 หรือ 999 อาจเชื่อมต่อคุณกับบริการฉุกเฉินได้ในบางพื้นที่เท่านั้น

แผนภาพนี้แสดงส่วนประกอบที่อธิบายอยู่ในข้อความต่อไปนี้

สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เสริมสมาร์ทโฟนของคุณไม่มีการออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับเด็ก หากคุณอนุญาตให้เด็กใช้หรือจัดการสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์เสริมสมาร์ทโฟนของคุณ ให้แน่ใจว่า คุณมีการอธิบายและดูแลเด็กอย่างเข้มงวด สมาร์ทโฟนของคุณประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็กซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อการสำลักหรือกลืนสำหรับเด็ก

แผนภาพนี้แสดงส่วนประกอบที่อธิบายอยู่ในข้อความต่อไปนี้

เก็บสมาร์ทโฟนของคุณให้ห่างจากอุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจและเครื่องช่วยฟัง เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์เหล่านั้นทำงานผิดปกติ และส่งผลให้คุณหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

แผนภาพนี้แสดงส่วนประกอบที่อธิบายอยู่ในข้อความต่อไปนี้

ระวังอย่าให้สมาร์ทโฟนของคุณสัมผัสน้ำ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการลัดวงจร ไฟไหม้ หรือไฟฟ้าดูด

แผนภาพนี้แสดงส่วนประกอบที่อธิบายอยู่ในข้อความต่อไปนี้

เมื่อใช้สปีกเกอร์โฟนในสมาร์ทโฟน อย่าถือสมาร์ทโฟนใกล้กับหูของคุณ อาจส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อการได้ยินและสูญเสียการได้ยินอย่างถาวร

แผนภาพนี้แสดงส่วนประกอบที่อธิบายอยู่ในข้อความต่อไปนี้

การรับแสงแฟลชในสมาร์ทโฟน อาจเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะลมชักหรือหมดสติ และอาจเป็นอันตรายกับคุณและผู้อื่น ในกรณีที่คุณเคยประสบหรือการใช้สมาร์ทโฟนของคุณ ส่งผลให้ผู้อื่นมีอาการเวียนศีรษะ การสูญเสียการรับรู้ การกระตุก การชัก หรือการเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถบังคับได้ ให้หยุดใช้สมาร์ทโฟนทันทีและปรึกษาแพทย์ ไฟการแจ้งเตือน LED อยู่ที่ด้านหน้าสมาร์ทโฟนของคุณที่มุมบนขวา หากรุ่นสมาร์ทโฟนของคุณมีกล้อง ช่อง LED แฟลชกล้องจะอยู่ที่ด้านหลังของสมาร์ทโฟนทางด้านบนหรือทางด้านขวาของเลนส์กล้อง หากคุณสงสัยว่ามีอาการชักหรือหมดสติ ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้สมาร์ทโฟนของคุณ

แผนภาพนี้แสดงส่วนประกอบที่อธิบายอยู่ในข้อความต่อไปนี้

อย่าใช้สมาร์ทโฟนขณะขับขี่ เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ใช้สมาร์ทโฟนในโหมดแฮนด์ฟรีได้ การใช้สมาร์ทโฟนของคุณขณะขับขี่รถ อาจทำให้คุณและบุคคลอื่นเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้บาดเจ็บ เสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหาย

แผนภาพนี้แสดงส่วนประกอบที่อธิบายอยู่ในข้อความต่อไปนี้

อย่าใช้สมาร์ทโฟนในบริเวณที่มีไอก๊าซ เนื่องจากอาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือระเบิด

แผนภาพนี้แสดงส่วนประกอบที่อธิบายอยู่ในข้อความต่อไปนี้

อย่ากำจัดทิ้งสมาร์ทโฟนของคุณโดยการเผา เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดทำให้บาดเจ็บ เสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหาย

แผนภาพนี้แสดงส่วนประกอบที่อธิบายอยู่ในข้อความต่อไปนี้

ปิดสมาร์ทโฟนของคุณขณะเดินทางบนเครื่องบิน การใช้สมาร์ทโฟนของคุณบนเครื่องบินอาจส่งผลกระทบต่อเครื่องมือวัด การสื่อสาร และประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องบิน อาจทำให้เครือข่ายขัดข้อง หรืออาจเป็นอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน พนักงาน และผู้โดยสาร และอาจผิดกฎหมาย

แผนภาพนี้แสดงส่วนประกอบที่อธิบายอยู่ในข้อความต่อไปนี้

สมาร์ทโฟนอาจไม่ปลอดภัย และไม่สามารถใช้งานในบริเวณที่มีไอ ฝุ่นผง หรือสารเคมีอื่นที่ระเบิดได้ ประกายไฟในพื้นที่ดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ จนอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย เสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหาย

การใช้สมาร์ทโฟนของคุณอย่างปลอดภัย

 • อย่าวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากบนสมาร์ทโฟนของคุณ
 • อย่าดัดแปลงหรือซ่อมแซมสมาร์ทโฟนของคุณ
 • อย่าปิดหรือดันวัตถุเข้าไปในช่องต่างๆ ของสมาร์ทโฟน เว้นแต่มีการระบุให้ดำเนินการดังกล่าวในเอกสารของสมาร์ทโฟนที่มาจาก BlackBerry การดำเนินการนี้อาจทำให้เกิดการลัดวงจร ไฟไหม้ หรือไฟฟ้าดูด
 • อย่าใช้วัตถุแหลมคมบนหน้าจอ
 • อย่าใช้แรงกดอย่างรุนแรงบนหน้าจอ
 • อย่าใช้สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์เสริมของสมาร์ทโฟนใกล้น้ำ (เช่น ใกล้อ่างอาบน้ำหรืออ่างล้างมือ ในพื้นเปียกหรือใกล้สระว่ายน้ำ)
 • อย่าวางสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์เสริมของสมาร์ทโฟนบนพื้นที่ไม่มั่นคง สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์เสริมของสมาร์ทโฟนอาจตกหล่น และเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงต่อบุคคล และเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์เสริมของสมาร์ทโฟนได้
 • หน้าจอของสมาร์ทโฟนของคุณทำจากแก้ว แก้วอาจร้าวหรือแตกได้หากสมาร์ทโฟนของคุณตกหรือมีแรงกดลงบนแก้ว หากร้าวหรือแตก ห้ามสัมผัสแก้วจนกว่าหน้าจอจะได้รับการซ่อม
 • ในระหว่างใช้งานสมาร์ทโฟน ให้พักการใช้งานบ่อยๆ หากคุณรู้สึกไม่สบายที่คอ ไหล่ แขน ข้อมือ มือ (รวมถึงนิ้วโป้งและนิ้วอื่นๆ) หรือส่วนอื่นๆ ของร่างกายเมื่อใช้สมาร์ทโฟน ให้หยุดใช้อุปกรณ์ทันที หากยังคงรู้สึกไม่สบายอยู่ ให้ปรึกษาแพทย์
ข้อควรระวัง:
อุปกรณ์ของคุณมีผลิตภัณฑ์เลเซอร์ LED Class 1 การควบคุมหรือการปรับหรือการดำเนินการขั้นตอนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์/การทดสอบอาจทำให้เกิดกำลังเอาต์พุต/การรับรังสีเลเซอร์ LED ที่เป็นอันตราย

ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

หากคุณกำลังใช้อุปกรณ์ชาร์จ AC หรือ DC ให้ชาร์จสมาร์ทโฟนโดยใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการชาร์จที่ให้มาโดย BlackBerry หรือที่ได้รับการรับรองโดยเฉพาะจาก BlackBerry สำหรับใช้กับสมาร์ทโฟนนี้ อย่าใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการชาร์จที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่ผ่านการรับรองโดย CTIA สำหรับระบบแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้กับ IEEE Std 1725 เนื่องจากอาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ การระเบิด แบตเตอรี่รั่ว หรืออันตรายอื่นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง ถึงแก่ชีวิต หรือสูญเสียทรัพย์สิน รวมถึงอาจทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

ภาพโลโก้ Qi เครื่องหมายการรับรอง Power Matters Alliance

สมาร์ทโฟนนี้ได้รับการรับรอง Qi และ Power Matters Alliance (PMA) สำหรับใช้กับอุปกรณ์ชาร์จแบบไร้สาย ใช้เฉพาะระบบชาร์จแบบไร้สายจากบริษัทที่ตรงตามข้อกำหนดซึ่งผ่านการรับรอง Qi หรือ PMA และมีเครื่องหมายรับรอง Qi หรือ PMA เท่านั้น การใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการชาร์จแบบไร้สายอื่นๆ อาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ การ ระเบิด แบตเตอรี่รั่ว หรืออันตรายอื่นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง ถึงแก่ชีวิต หรือสูญเสียทรัพย์สิน รวมถึงอาจทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

สำหรับรายการอุปกรณ์ชาร์จแบบไร้สายทั้งหมดที่ได้รับการรับรอง Qi โปรดไปที่ www.wirelesspowerconsortium.com/products/

อย่าวางวัตถุอื่นๆ บนหน้าสัมผัสของอุปกรณ์ชาร์จแบบไร้สาย เนื่องจากวัตถุดังกล่าวอาจร้อนและเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ได้

รุ่นอุปกรณ์เสริมสำหรับการชาร์จที่ได้รับการรับรองให้ใช้สำหรับสมาร์ทโฟน BlackBerry Passport

สายชาร์จ: HDW-50071-001, HDW-50071-002, HDW-50071-003, HDW-50071-004, HDW-51800-001, HDW-51800-002, HDW-59105-001, HDW-62449-001, HDW-62449-002

อุปกรณ์ชาร์จ AC: HDW-58920-001, HDW-58921-001, HDW-58922-001, HDW-58923-001, HDW-58924-001, HDW-58925-001, HDW-58926-001

อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่: HDW-54535-001

ใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการชาร์จที่ให้มากับสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์เสริมสำหรับการชาร์จอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองโดย BlackBerry โดยเลือกจากประเภทแหล่งจ่ายไฟที่ระบุไว้ในป้ายเครื่องหมายกำกับเท่านั้น ก่อนที่คุณจะใช้แหล่งจ่ายไฟ ให้ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าเมนตรงตามแรงดันไฟฟ้าที่พิมพ์บนแหล่งจ่ายไฟ เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับอะแดปเตอร์ที่ได้รับการรับรอง CTIA ผลิตภัณฑ์ที่มีโลโก้ USB-IF หรือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านโครงการปฏิบัติตาม USB-IF เท่านั้น

อย่าให้เกิดการโอเวอร์โหลดที่เต้าเสียบ สายต่อ หรือเต้ารับ เนื่องจากอาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าดูด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการชำรุดของสายไฟหรือปลั๊ก ให้ดึงที่ปลั๊ก อย่าดึงสายไฟ เมื่อต้องการถอดอุปกรณ์เสริมสำหรับการชาร์จออกจากเต้าเสียบหรือเต้ารับ

ป้องกันอย่าให้สายไฟถูกเดินเหยียบหรือถูกบีบอัด โดยเฉพาะที่เต้ารับ และจุดที่สายไฟเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน เดินสายไฟในลักษณะที่ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของผู้อื่นเสมอ เช่น สะดุดหรือติดพัน ถอดปลั๊กอุปกรณ์เสริมสำหรับการชาร์จระหว่างพายุฟ้าคะนองหรือเมื่อไม่ใช้งาน อย่าใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการชาร์จนอกอาคารหรือในบริเวณที่สัมผัสกับสภาพแวดล้อม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ กรุณาดูเอกสารที่มาพร้อมกับสมาร์ทโฟน

หากต้องการซื้ออุปกรณ์เสริมสำหรับสมาร์ทโฟนของคุณ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบไร้สายของคุณ หรือไปที่ www.shopblackberry.com.

ความปลอดภัยของแบตเตอรี่

สมาร์ทโฟนของคุณมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ถอดออกไม่ได้ อย่าพยายามถอดแบตเตอรี่ออก การถอดแบตเตอรี่จะทำให้การรับประกันแบบจำกัดเป็นโมฆะสำหรับสมาร์ทโฟนของคุณ และอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้

แบตเตอรี่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากไฟ การระเบิด สารเคมี หรือสารอันตรายอื่นๆ หากใช้งานไม่ถูกต้อง ระวังอย่าให้แบตเตอรี่ของคุณสัมผัสน้ำ ระวังอย่าให้แบตเตอรี่ร้อนเกินกว่า 140°F (60°C) แบตเตอรี่ที่ร้อนเกินกว่า 140°F (60°C) อาจทำให้แบตเตอรี่ลุกไหม้หรือระเบิดได้

แผนภาพนี้แสดงส่วนประกอบที่อธิบายอยู่ในข้อความต่อไปนี้

อย่าวางสมาร์ทโฟนและแบตเตอรี่ไว้ใกล้ไฟ หรือแหล่งความร้อนภายนอกอื่นๆ เช่น แผ่นจานร้อน บนเตา ระบบทำความร้อน หรือเตาอบ เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่ลุกไหม้หรือระเบิดได้

แผนภาพนี้แสดงส่วนประกอบที่อธิบายอยู่ในข้อความต่อไปนี้

อย่าพยายามสอดใส่วัตถุแปลกปลอมเข้าไปในแบตเตอรี่ ห้ามผลิตซ้ำ ถอดแยก ดัดแปลง บด เจาะ ทำให้แบตเตอรี่งอ หรือเป็นชิ้นๆ หากแบตเตอรี่ถูกผลิตซ้ำ ถอดแยก ดัดแปลง ทุบ เจาะ หรือแก้ไขด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ให้หยุดใช้แบตเตอรี่ทันที

ระวังอย่าให้แบตเตอรี่เกิดการลัดวงจร หรืออย่าให้วัตถุโลหะหรือวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าสัมผัสกับขั้วแบตเตอรี่

ข้อควรระวัง:
อย่าพยายามถอดแบตเตอรี่ออก BlackBerry ระบุแบตเตอรี่สำหรับใช้กับสมาร์ทโฟนซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดการปฏิบัติของ IEEE Std 1725 การใช้แบตเตอรี่อื่นอาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ ระเบิด แบตเตอรี่รั่ว หรืออันตรายอื่นๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการกำจัดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้
ไอคอนแบตเตอรี่หายไป ไอคอนข้อผิดพลาดแบตเตอรี่

เมื่อไอคอนเหล่านี้ปรากฏบนสมาร์ทโฟนของคุณ แสดงว่าเกิดข้อผิดพลาดกับแบตเตอรี่หรือการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ ส่งคืนสมาร์ทโฟนเพื่อรับการซ่อมแซมโดยช่างที่ได้รับการรับรอง

ความปลอดภัยในการขับขี่และการเดินเท้า

อย่าใช้สมาร์ทโฟนในขณะขับขี่รถ ขับขี่รถอย่างระมัดระวัง ความปลอดภัยในการขับขี่เป็นความรับผิดชอบอันดับแรกของคุณ คุณจะต้องรับผิดชอบสำหรับการศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไร้สายในพื้นที่การขับขี่ของคุณ

เก็บสมาร์ทโฟนอย่างปลอดภัยก่อนขับรถ หากมีการติดตั้งถุงลมนิรภัยในรถของคุณ อย่าวางสมาร์ทโฟนของคุณหรืออุปกรณ์เสริมใดๆ เหรือตำแหน่งถุงลมนิรภัยหรือในบริเวณที่กันไว้สำหรับเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัว หากถุงลมนิรภัยพองตัว อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง

สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุอาจส่งผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งไว้ไม่ถูกต้องหรือหุ้มฉนวนไม่เพียงพอในรถ ตรวจสอบกับผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถของคุณ หากมีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มในรถของคุณ คุณควรปรึกษาผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาณคลื่นวิทยุ

อย่าใช้สมาร์ทโฟนขณะเดินเท้าหรือทำกิจกรรมที่ต้องการความระมัดระวัง การไม่ระมัดระวังอันตรายจากการจราจรถบนท้องถนนหรือบุคคลอื่นๆ ที่เดินบนทางเท้าอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหาย

อุปกรณ์เสริม

ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการอนุมัติโดย BlackBerry สำหรับใช้กับสมาร์ทโฟนเฉพาะรุ่นเท่านั้น การใช้อุปกรณ์เสริมใดๆ ที่ไม่ผ่านการอนมุติ อาจส่งผลให้การอนุมัติหรือการรับประกันสมาร์ทโฟนเป็นโมฆะ อาจทำให้สมาร์ทโฟนไม่ทำงาน และอาจเป็นอันตราย

การพกพาอุปกรณ์ติดตัว: สมาร์ทโฟนของคุณอาจไม่ได้มาพร้อมซองหนังสำหรับใส่สมาร์ทโฟน (อุปกรณ์เสริมแบบพกติดตัว) หากคุณพกพาสมาร์ทโฟนติดตัว ให้ใส่สมาร์ทโฟนไว้ในซองหนังสำหรับสมาร์ทโฟนที่มีคลิปหนีบเข็มขัดในตัวซึ่งให้มาหรือรับรองโดย BlackBerry เสมอ หากคุณไม่ใช้ซองหนังที่มีคลิปหนีบเข็มขัดในตัวที่ให้มาหรือรับรองโดย BlackBerry เมื่อพกพาสมาร์ทโฟน โปรดเก็บสมาร์ทโฟนให้ห่างอย่างน้อย 0.59 นิ้ว (15 มม.) จากตัว เมื่อสมาร์ทโฟนกำลังเชื่อมต่อสัญญาณ เมื่อใช้คุณสมบัติข้อมูลใดๆ ของสมาร์ทโฟน (ตัวอย่างเช่น ข้อความอีเมล์, ข้อความ PIN, ข้อความ MMS, หรือบริการเบราเซอร์) โดยใช้หรือไม่ใช้สาย USB ให้ถือสมาร์ทโฟนห่างอย่างน้อย 0.59 นิ้ว (15 มม.) จากตัว การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้ให้มาหรือรับรองโดย BlackBerry อาจทำให้สมาร์ทโฟนเกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ในหลักปฏิบัติการรับคลื่นความถี่วิทยุ ผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวของการเกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรับคลื่นความถี่วิทยุอยู่ในระหว่างการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับคลื่นความถี่วิทยุ โปรดดูที่ส่วน "ข้อมูลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ" ของเอกสารนี้

อุปกรณ์พกพาที่ได้รับการอนุมัติโดย BlackBerry สำหรับสมาร์ทโฟนโดยส่วนใหญ่ (ตัวอย่างเช่น ซองหนัง ถุง และกระเป๋า) จะมีส่วนประกอบแม่เหล็กอยู่ อย่าวางสิ่งของที่มีแถบแม่เหล็ก เช่น บัตรเดบิต บัตรเครดิต บัตรห้องพักโรงแรม บัตรโทรศัพท์ หรือสิ่งของอื่นๆ ชนิดเดียวกันนี้ ไว้ใกล้กับอุปกรณ์พกพาดังกล่าว เนื่องจากแม่เหล็กอาจทำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในแถบแม่เหล็กชำรุดเสียหายหรือถูกลบทิ้ง

แมกนิโทมิเตอร์

สมาร์ทโฟนของคุณมีแมกนิโทมิเตอร์รวมอยู่ด้วย จะมีการใช้แมกนิโทมิเตอร์โดยแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น เข็มทิศ แม่เหล็กหรืออุปกรณ์ที่มีแม่เหล็ก เช่น ซองหนัง หูฟัง หรือจอภาพ อาจส่งผลกระทบต่อความแม่นยำของแมกนิโทมิเตอร์ได้ อย่าพึ่งพาเพียงแอปพลิเคชันที่ใช้แมกนิโทมิเตอร์ในการกำหนดตำแหน่งของคุณ โดยเฉพาะในกรณีฉุกเฉิน

มีเดีย

ในบางเขตอำนาจศาล อาจมีข้อห้ามหรือจำกัดการใช้งานคุณสมบัติบางอย่างในสมาร์ทโฟนของคุณ ขณะถ่ายภาพ ประมวลภาพ หรือใช้งานภาพ โปรดปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขั้นตอน และนโยบายทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ความเป็นส่วนตัวของบุคคล ความลับทางการค้า หรือกฎหมายความปลอดภัยที่อาจมีการกำหนดไว้ในกฏหมายท้องถิ่น เคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น การป้องกันลิขสิทธิ์ห้ามไม่ให้คุณคัดลอก แก้ไข ถ่ายโอน หรือส่งต่อรูปภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเข้า) หรือเนื้อหาอื่นๆ

ไฟล์เสียง: อาจเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยินอย่างถาวรหากคุณฟังไฟล์เสียงโดยเปิดระดับเสียงดัง โดยเฉพาะเมื่อใช้หูฟัง หลีกเลี่ยงการเพิ่มระดับเสียงในหูฟังของคุณเพื่อปิดเสียงดังภายนอกที่อยู่ล้อมรอบ ถ้าคุณได้ยินเสียงก้องหรือคำพูดพึมพำในหู โปรดขอคำปรึกษาจากแพทย์

ภาพคำเตือนสำหรับการสูญเสียการได้ยิน

กล้อง: หากสมาร์ทโฟนของคุณมีกล้อง อย่าส่องกล้องโดยตรงไปที่ดวงอาทิตย์หรือจุดที่มีแสงสว่างจ้าอื่นๆ เนื่องจากอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงที่ดวงตา หรือสมาร์ทโฟนอาจเสียหายได้ เมื่อใช้แฟลชกล้อง ให้ช่อง LED แฟลชกล้องอยู่ห่างอย่างน้อย 19.69 นิ้ว (50 ซม.) จากตาของบุคคล

เสาอากาศ

ใช้เฉพาะเสาอากาศในตัวที่ให้มาเท่านั้น การปรับแต่งหรือติดตั้งเสาอากาศที่ไม่ได้รับอนุญาต อาจทำให้สมาร์ทโฟนเสียหายและอาจเป็นการละเมิดกฎระเบียบของ Federal Communications Commission (FCC) (คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร) ของสหรัฐอเมริกา

สัญญาณรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยส่วนใหญ่จะมีการหุ้มฉนวนป้องกันสัญญาณคลื่นวิทยุ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางประเภทอาจไม่มีการหุ้มฉนวนป้องกันสัญญาณคลื่นวิทยุจากสมาร์ทโฟน

เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจ: ปรึกษาแพทย์หรือผู้ผลิตเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจของคุณ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลกระทบของสัญญาณคลื่นวิทยุที่มีต่อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจของคุณ ตรวจสอบว่าคุณมีการใช้สมาร์ทโฟน ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเฉพาะสำหรับเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงข้อกำหนดต่อไปนี้: เก็บสมาร์ทโฟนของคุณให้ห่างจากเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจของคุณมากกว่า 7.88 นิ้ว (20 ซม.) ทุกครั้งที่เปิดสมาร์ทโฟน อย่าใส่สมาร์ทโฟนไว้ในกระเป๋าที่อกเสื้อ และใช้หูข้างที่ตรงข้ามกับเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจเมื่อโทรออกและรับสายจากสมาร์ทฟโฟนของคุณ เพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้นได้ให้ต่ำที่สุด หากคุณเชื่อว่ามีสัญญาณรบกวน ให้ปิดการเชื่อมต่อไร้สายทั้งหมดในสมาร์ทโฟนของคุณทันที หยุดใช้สมาร์ทโฟนของคุณ และปรึกษาแพทย์

เครื่องช่วยฟัง: อุปกรณ์ไร้สายดิจิตอลบางประเภทอาจรบกวนการทำงานของเครื่องช่วยฟัง ในกรณีที่มีคลื่นสัญญาณรบกวน ขอคำปรึกษาจากผู้ให้บริการไร้สายของคุณหรือติดต่อผู้ผลิตเครื่องช่วยฟังของคุณเพื่อหาทางเลือกอื่นๆ

สมาร์ทโฟนของคุณมีแมกนิโทมิเตอร์อยู่ ซึ่งมีการใช้โดยแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น เข็มทิศ หากแอปพลิเคชันที่ใช้แมกนิโทมิเตอร์ทำให้เกิดการรบกวนเครื่องช่วยฟัง ให้ปิดแอปพลิเคชัน

อุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ: หากคุณใช้อุปกรณ์การแพทย์ส่วนบุคคลประเภทอื่นๆ ให้ขอคำปรึกษาจากผู้ผลิตเพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์การแพทย์ของคุณมีการหุ้มฉนวนป้องกันพลังงานคลื่นความถี่วิทยุจากภายนอกหรือไม่ แพทย์ของคุณอาจสามารถช่วยเหลือคุณในการหาข้อมูลนี้ได้

สถานบริการด้านสุขภาพ: ปิดการเชื่อมต่อไร้สายทั้งหมดในสมาร์ทโฟนของคุณ เมื่ออยู่ในสถานบริการด้านสุขภาพ หากมีกฎระเบียบให้ปิดการใช้อุปกรณ์ในพื้นที่ดังกล่าว โรงพยาบาลหรือสถานบริการด้านสุขภาพอาจใช้อุปกรณ์ที่ไวต่อการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุจากภายนอก

เครื่องบิน: กฎระเบียบของ Federal Aviation Administration (FAA) (องค์การบริหารการบินสหรัฐอเมริกา) และ Federal Communications Commission (FCC) (คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร) ห้ามไม่ให้ใช้งานวิทยุในอุปกรณ์ไร้สายขณะเดินทาง ปิดการเชื่อมต่อไร้สายทั้งหมดในสมาร์ทโฟนก่อนขึ้นเครื่องบิน ผลกระทบของการใช้สมาร์ทโฟนโดยเปิดการเชื่อมต่อไร้สายขณะอยู่บนเครื่องบินยังไม่มีการระบุไว้อย่างแน่ชัด การใช้งานดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อเครื่องมือวัด การสื่อสาร และประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องบิน อาจรบกวนเครือข่าย หรืออาจเป็นอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน และอาจผิดกฎหมาย เมื่อปิดการเชื่อมต่อไร้สายทั้งหมดในสมาร์ทโฟน ให้ใช้เฉพาะแอปพลิเคชันอุปกรณ์ที่ไม่ใช้คลื่นวิทยุ ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนเครื่องบินเท่านั้น

พื้นที่อันตราย

สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยในพื้นที่ไวต่อการระเบิด และไม่เหมาะสำหรับใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายซึ่งจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่ปลอดภัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีไอก๊าซ ฝุ่นผงที่ระเบิดได้ การใช้งานอุปกรณ์นิวเคลียร์ ระบบนำทางบนเครื่องบินหรือบริการสื่อสาร การควบคุมการจราจรทางอากาศ และระบบการช่วยชีวิตหรือระบบอาวุธ

บรรยากาศที่อาจเกิดการระเบิด: หากคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีบรรยากาศที่อาจเกิดการระเบิด ให้ปิดการเชื่อมต่อไร้สายทั้งหมดบนสมาร์ทโฟนและปฏิบัติตามเครื่องหมายและคำแนะนำทั้งหมด ประกายไฟในพื้นที่ดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ จนอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิต

พื้นที่ที่มีบรรยากาศที่อาจเกิดการระเบิดส่วนใหญ่จะมีเครื่องหมายแจ้งเตือนอย่างชัดเจน แต่ไม่เสมอไป พื้นที่ดังกล่าว ได้แก่ พื้นที่เติมน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น สถานีบริการน้ำมันดีเซลหรือเบนซิน ชั้นล่างของเรือ สถานที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสารเคมีหรือสถานที่จัดเก็บ รถยนต์ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว เช่น โพรเพนหรือบิวเทน พื้นที่ที่มีสารเคมีหรือฝุ่นละออง เช่น เมล็ดพืช ฝุ่น หรือผงโลหะ ปนเปื้อนในอากาศ และพื้นที่อื่นๆ ที่คุณได้รับคำแนะนำให้ดับเครื่องยนต์ของคุณ

ห้ามใช้สมาร์ทโฟนในการโทรออกเพื่อรายงานการรั่วของก๊าซในบริเวณใกล้กับจุดที่เกิดการรั่ว ออกจากพื้นที่และโทรศัพท์จากพื้นที่ที่ปลอดภัย หากสามารถใช้งานสมาร์ทโฟนในการโทรออกได้

พื้นที่ระเบิด: เมื่ออยู่ใน "พื้นที่ระเบิด" หรือพื้นที่ที่ระบุให้ปิดวิทยุสื่อสารสองทางเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนการใช้ระเบิด ให้ปิดการเชื่อมต่อไร้สายทั้งหมดในสมาร์ทโฟนและปฏิบัติตามเครื่องหมายและคำแนะนำทั้งหมด

อุณหภูมิในการใช้งานและจัดเก็บ

สมาร์ทโฟนของคุณและอุปกรณ์ชาร์จของสมาร์ทโฟนได้รับการออกแบบให้ทำงานและจัดเก็บภายในอุณหภูมิที่ระบุไว้ด้านล่าง:

การใช้งานสมาร์ทโฟน: 32 ถึง 95°F (0 ถึง 35°C)

การจัดเก็บสมาร์ทโฟน (น้อยกว่า 3 เดือน): -4 ถึง 95°F (-20 ถึง 35°C)

การจัดเก็บสมาร์ทโฟน (3 เดือน หรือ มากกว่า): 71.6 ถึง 82.4°F (22 ถึง 28°C)

การใช้งานอุปกรณ์ชาร์จ: 32 ถึง 95°F (0 ถึง 35°C)

การจัดเก็บอุปกรณ์ชาร์จ: -22 ถึง 167°F (-30 ถึง 75°C)

การใช้หรือการจัดเก็บสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์เสริมสำหรับสมาร์ทโฟนของคุณนอกช่วงอุณหภูมิตามที่แนะนำไว้ อาจเป็นสาเหตุให้สมาร์ทโฟนของคุณเกิดความร้อน และทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต หรืออาจทำให้เกิดความเสียหายต่อสมาร์ทโฟน อุปกรณ์เสริม หรือแบตเตอรี่ลิเธียมอิออน

เก็บสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์เสริมของสมาร์ทโฟนให้ห่างจากแหล่งความร้อน เช่น เครื่องทำความร้อน ช่องระบายความร้อน เตาผิง หรืออุปกรณ์อื่นๆ (รวมทั้งแอมปลิฟายเออร์) ที่มีความร้อน หากคุณจะไม่ใช้สมาร์ทโฟนเป็นเวลามากกว่าสองสัปดาห์ ให้ปิดเครื่อง

การทำความสะอาดและซ่อมแซมสมาร์ทโฟน

การทำความสะอาด: อย่าใช้ของเหลว น้ำยาพ่นหรือสารละลายบนหรือใกล้กับสมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์เสริมของสมาร์ทโฟน รวมถึงแบตเตอรี่ ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งนุ่มเท่านั้น ถอดสายเคเบิลออกจากคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบไฟฟ้า ก่อนทำความสะอาดสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ชาร์จ

ซ่อมแซม: อย่าพยายามแก้ไข ถอดแยก ซ่อมสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ชาร์จ อย่าพยายามเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ถอดออกไม่ได้ การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ชาร์จต้องดำเนินการโดยช่างที่ได้รับการรับรองเท่านั้น และควรใช้แบตเตอรี่ที่ BlackBerry กำหนดให้ใช้งานกับรุ่นสมาร์ทโฟน ของคุณโดยเฉพาะเท่านั้น

หากเกิดสถานการณ์ต่อไปนี้ ให้ถอดสายไฟออกจากคอมพิวเตอร์หรือเต้าเสียบ และนำสมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์ชาร์จเข้ารับบริการจากช่างที่ได้รับการรับรอง:
 • สายแหล่งจ่ายไฟ ปลั๊ก หรือคอนเนคเตอร์เสียหาย
 • มีน้ำหยดหรือวัตถุตกใส่สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์เสริมสำหรับการชาร์จ
 • สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์เสริมสำหรับการชาร์จถูกฝนหรือเปียกน้ำ
 • สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์เสริมสำหรับการชาร์จร้อนเมื่อสัมผัส
 • สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์เสริมสำหรับการชาร์จตกหล่นหรือชำรุดเสียหาย
 • สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์เสริมสำหรับการชาร์จทำงานไม่ปกติตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในเอกสารคู่มือผู้ใช้
 • สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์เสริมสำหรับการชาร์จมีการเปลี่ยนแปลงด้านประสิทธิภาพ

เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟดูด ให้ปรับการควบคุมเฉพาะที่ครอบคลุมในเอกสารคู่มือผู้ใช้สำหรับสมาร์ทโฟนเท่านั้น การปรับการควบคุมอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นสาเหตุให้อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย และบ่อยครั้งจำเป็นต้องให้ช่างเทคนิคที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขสมาร์ทโฟน อุปกรณ์ชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ ให้กลับสู่สถานะการทำงานตามปกติ

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยทั้งหมดที่ให้ไว้ในเอกสารคู่มือผู้ใช้สำหรับสมาร์ทโฟน อาจส่งผลให้การรับประกันที่จำกัดมีผลเป็นโมฆะ และอาจนำไปสู่การระงับหรือปฏิเสธการบริการแก่ผู้ละเมิดและมีการดำเนินการทางกฎหมายหรือทั้งสองอย่าง

การกำจัดทิ้งสมาร์ทโฟนและแบตเตอรี่

ภาพของถังขยะสำหรับวัสดุควบคุมพิเศษเฉพาะ

ห้ามกำจัดทิ้งสมาร์ทโฟนของคุณหรือแบตเตอรี่ในถังขยะประจำบ้านหรือโดยการเผา

ภาพของโลโก้รีไซเคิล

สมาร์ทโฟนและแบตเตอรี่ของคุณสามารถรีไซเคิลได้หากมีการรองรับ สัญลักษณ์ไม่ได้แสดงการใช้งานของวัสดุที่ผ่านการรีไซเคิล

โทร 1-800-822-8837 เพื่อขอรับข้อมูลการรีไซเคิลแบตเตอรี่

ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา คุณสามารถรีไซเคิลสมาร์ทโฟนและแบตเตอรี่ของคุณผ่านโปรแกรม Call2Recycle สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาไปที่ www.call2recycle.org และในประเทศแคนาดา กรุณาไปที่ www.call2recycle.ca

สำหรับข้อมูลในการคืนสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เสริมของคุณให้กับ BlackBerry เพื่อทำการรีไซเคิลและกำจัดทิ้งอย่างปลอดภัย จากเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ กรุณาไปที่ www.blackberry.com/recycling หรือ https://tradeup.blackberry.com แผนการรีไซเคิลและแลกเครื่องจะมีเฉพาะในบางพื้นที่เท่านั้น

หากไม่มีการนำเสนอแผนนี้ในพื้นที่ของคุณ โปรดตรวจสอบเรื่องกฎระเบียบเกี่ยวกับการกำจัดทิ้งผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสมกับรัฐบาลท้องถิ่นของคุณ

การกำจัดทิ้งแบตเตอรี่ต้องดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบการควบคุมการกำจัดทิ้งขยะประเภทเซลล์ดังกล่าวในพื้นที่ของคุณ

ข้อมูลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การรับสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ

วิทยุในสมาร์ทโฟนเป็นทั้งตัวส่งและตัวรับคลื่นวิทยุกำลังต่ำ ซึ่งได้รับการออกแบบโดยสอดคล้องกับหลักปฏิบัติและขีดจำกัดของ Federal Communications Commission (FCC) (คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร) และ Industry Canada (IC) (สำนักงานอุตสาหกรรมแคนาดา) รวมทั้งหลักปฏิบัติระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับระดับความปลอดภัยในการรับคลื่นความถี่วิทยุของอุปกรณ์ไร้สาย หลักปฏิบัติเหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์อิสระ รัฐบาล และองค์กรรวมถึง Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard (IEEE) (สถาบันมาตรฐานวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) และ National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) (สภาแห่งชาติเพื่อการป้องกันและการคำนวณอันตรายจากรังสี)

เพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติและขีดจำกัดของ FCC, IC และการรับคลื่นความถี่วิทยุระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดเก็บสมาร์ทโฟนให้ห่างอย่างน้อย 0.59 นิ้ว (1.5 ซม.) จากตัว เมื่อคุณพกพาสมาร์ทโฟนติดตัว ใช้อุปกรณ์เสริมที่มีคลิปหนีบเข็มขัดในตัวที่ให้มากับหรือรับรองโดย BlackBerry เท่านั้น หากคุณใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับพกพาที่ไม่ได้ให้มาโดย BlackBerry โปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์เสริมไม่มีส่วนประกอบของโลหะ และเก็บสมาร์ทโฟนให้ห่างอย่างน้อย 0.59 นิ้ว (1.5 ซม.) จากตัว

ในการลดการรับสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ: (i) ใช้สมาร์ทโฟนในบริเวณที่มีสัญญาณไร้สายแรง (ii) ใช้ตัวเลือกแฮนด์ฟรี และ (iii) ลดระยะเวลาที่ใช้ในการสนทนา หรือส่งอีเมล์ ข้อความตัวอักษร หรือข้อความ BBM แทน

ข้อมูลอัตราการดูดกลืนพลังงานจําเพาะ

รุ่นอุปกรณ์ไร้สายนี้สอดคล้องตามข้อกำหนดของรัฐเกี่ยวกับการรับคลื่นวิทยุ เมื่อใช้ตามคำแนะนำในส่วนนี้

สมาร์ทโฟนได้รับการออกแบบและผลิตที่สอดคล้องตามขีดจำกัดการปล่อยคลื่นสำหรับการรับพลังงานคลื่นวิทยุ (RF) ที่กำหนดโดย Federal Communications Commission (FCC) (คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร) ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เมื่อใช้ตามที่กำหนดไว้ในส่วนก่อนหน้า ขีดจำกัดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักปฏิบัติที่ครอบคลุม และกำหนดระดับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ที่ยอมรับได้สำหรับประชากรทั่วไป หลักปฏิบัตินี้ยึดตามมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นโดยองค์กรวิทยาศาสตร์อิสระ โดยใช้การประเมินการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ตามช่วงเวลาและโดยตลอด มาตรฐานความเสี่ยงในการรับคลื่นวิทยุจากอุปกรณ์ไร้สายใช้หน่วยวัดที่เรียกว่า Specific Absorption Rate (อัตราการดูดกลืนพลังงานจําเพาะ) หรือค่า SAR ขีดจำกัดค่า SAR ที่กำหนดโดย FCC อยู่ที่ 1.6 วัตต์/กก.* การทดสอบค่า SAR ใช้ตำแหน่งการใช้งานมาตรฐานที่ระบุโดย FCC ขณะที่อุปกรณ์ส่งสัญญาณที่ระดับกำลังที่ได้รับการรับรองสูงสุดในทุกคลื่นความถี่ที่ทดสอบ ถึงแม้ว่าค่า SAR จะถูกกำหนดไว้ที่ระดับกำลังที่ได้รับการรับรองสูงสุด ระดับค่า SAR ที่แท้จริงของอุปกรณ์ขณะใช้งานต้องต่ำกว่าค่าสูงสุดเสมอ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากอุปกรณ์ได้รับการออกแบบให้สามารถใช้งานที่ระดับกำลังหลายระดับ เพื่อใช้กำลังเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นในการเข้าถึงเครือข่าย โดยทั่วไป ยิ่งคุณอยู่ใกล้กับเสาอากาศสถานีฐานไร้สายมากเท่าใด เอาต์พุตกำลังก็จะยิ่งต่ำมากเท่านั้น

ค่า SAR สูงสุดสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เมื่อทดสอบการใช้งานที่หูคือ:

สมาร์ทโฟน

SAR (วัตต์/กก.) สำหรับ 1 กรัม

สมาร์ทโฟน BlackBerry Passport SQW100-3 (หมายเลขรุ่น RGV161LW)

1.35

ค่า SAR สูงสุดสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เมื่อทดสอบในซองหนังที่รับรองโดย BlackBerry ที่มีคลิปหนีบเข็มขัดในตัว หรือที่ระยะ 0.59 นิ้ว (1.5 ซม.) จากตัว คือ:

สมาร์ทโฟน

SAR (วัตต์/กก.) สำหรับ 1 กรัม

สมาร์ทโฟน BlackBerry Passport SQW100-3 (หมายเลขรุ่น RGV161LW)

1.49

เมื่อใช้งานในโหมด Mobile Hotspot ค่า SAR สูงสุดสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ คือ:

สมาร์ทโฟน

SAR (วัตต์/กก.) สำหรับ 1 กรัม

สมาร์ทโฟน BlackBerry Passport SQW100-3 (หมายเลขรุ่น RGV161LW)

1.38

การวัดค่าขณะพกพาอุปกรณ์ติดตัว (ระยะห่างที่แนะนำ) จะแตกต่างกันในแต่ละรุ่นอุปกรณ์ไร้สาย รวมถึงสมาร์ทโฟน ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมที่ให้มาหรือมีอยู่ และข้อกำหนดของ FCC (คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารสหรัฐอเมริกา) และ IC (สำนักงานอุตสาหกรรมแคนาดา) ที่เกี่ยวข้อง

FCC อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์สำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ตามระดับค่า SAR ที่รายงานสอดคล้องกับหลักปฏิบัติการปล่อยคลื่นความถี่วิทยุของ FCC เมื่อใช้สมาร์ทโฟนตามคำแนะนำในส่วนนี้ ข้อมูลค่า SAR สำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ได้ยื่นเอกสารให้กับ FCC แล้ว และสามารถดูได้ในส่วนแสดงการอนุญาตใน www.fcc.gov/oet/ea หลังจากค้นหา FCC ID สำหรับสมาร์ทโฟนของคุณที่แสดงทางด้านล่าง

สมาร์ทโฟน

FCC ID

สมาร์ทโฟน BlackBerry Passport SQW100-3 (หมายเลขรุ่น RGV161LW)

L6ARGV160LW

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR ได้ที่ www.ctia.org (CTIA - The Wireless Association) หรือ www.tele.soumu.go.jp/e/index.htm (Telecommunications Bureau of the Ministry of Internal Affairs and Communications) (สำนักงานการสื่อสารโทรคมนาคมของกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร)

___________________________________

* ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ขีดจำกัดค่า SAR สำหรับการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ในที่สาธารณะคือ 1.6 วัตต์/กก. ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยต่อเนื้อเยื่อร่างกายหรือศีรษะ 1 กรัม (4.0 วัตต์/กก. ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยต่อเนื้อเยื่อแขนและขา 10 กรัม - มือ ข้อมือ ข้อเท้า และเท้า)

คำประกาศการปฏิบัติตามกฎระเบียบ FCC (สหรัฐอเมริกา)

FCC คลาส B ส่วนที่ 15

สมาร์ทโฟนนี้สอดคล้องตามส่วนที่ 15 ของกฎ Federal Communications Commission (FCC) (คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร) การทำงานต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขต่อไปนี้: (1) สมาร์ทโฟนนี้จะต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) สมาร์ทโฟนนี้ต้องสามารถยอมรับสัญญาณรบกวนที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจเป็นสาเหตุให้มีการทำงานที่ไม่ต้องการเกิดขึ้นได้

ข้อควรระวัง:
การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขชุดอุปกรณ์นี้โดยไม่ได้รับการรับรองโดยผู้ที่รับผิดชอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจส่งผลให้สิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์นี้ของผู้ใช้มีผลเป็นโมฆะ

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและสอดคล้องตามขีดจำกัดอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B ตามส่วนที่ 15 ของกฎ FCC ขีดจำกัดนี้ได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันคลื่นสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายสำหรับการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถแผ่รังสีพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ และหากไม่ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำของผู้ผลิต อาจทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุ

อย่างไรก็ตาม ไม่อาจรับประกันได้ว่าจะไม่มีคลื่นสัญญาณรบกวนเมื่อติดตั้งอย่างเหมาะสม หากอุปกรณ์นี้ทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากการเปิดและปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำให้ผู้ใช้แก้ไขการรบกวนโดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้: ติดตั้งหรือจัดวางเสาอากาศรับสัญญาณใหม่ เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และตัวรับสัญญาณ ต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้าเสียบในวงจรที่แยกจากวงจรที่เชื่อมต่อตัวรับสัญญาณ หรือปรึกษากับตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิควิทยุหรือโทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

ข้อมูลประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับข้อกำหนดในการใช้งานเครื่องช่วยฟังร่วมกับอุปกรณ์ไร้สายโดย Federal Communications Commission ("FCC") (คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร)

เมื่อใช้อุปกรณ์ไร้สายใกล้กับอุปกรณ์ช่วยการฟัง (เช่น เครื่องช่วยฟังและประสาทหูเทียม) ผู้ใช้อาจได้ยินเสียงสั่น เสียงหึ่ง หรือเสียงอู้อี้ อุปกรณ์ช่วยการฟังบางประเภทป้องกันคลื่นรบกวนได้ดีกว่าประเภทอื่น และอุปกรณ์ไร้สายจะสร้างคลื่นรบกวนในปริมาณที่แตกต่างกัน

อุตสาหกรรมโทรศัพท์ไร้สายได้พัฒนาการจัดระดับเพื่อช่วยผู้ที่ใช้อุปกรณ์ช่วยการฟัง ในการค้นหาอุปกรณ์ไร้สายที่อาจสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ช่วยการฟังของพวกเขาได้ มีการจัดระดับอุปกรณ์ไร้สายเพียงบางประเภทเท่านั้น อุปกรณ์ไร้สายที่ได้รับการจัดระดับจะมีระดับแสดงอยู่ที่กล่องพร้อมเครื่องหมายรับรองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การจัดระดับไม่ใช่การรับประกัน ผลที่ได้รับอาจแตกต่างกันตามอุปกรณ์ช่วยการฟังและการสูญเสียการได้ยินของผู้ใช้ ถ้าอุปกรณ์ช่วยการฟังของคุณเกิดคลื่นรบกวนได้ง่าย คุณอาจไม่สามารถใช้อุปกรณ์ไร้สายที่ได้รับการจัดระดับได้

วิธีที่ดีที่สุดในการประเมินความต้องการส่วนบุคคลของคุณ คือ ขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยิน และทดสอบการใช้อุปกรณ์ไร้สายกับอุปกรณ์ช่วยการฟังของคุณ

สมาร์ทโฟนนี้ได้รับการทดสอบและจัดระดับการใช้กับเครื่องช่วยฟังสำหรับเทคโนโลยีไร้สายบางอย่างที่ใช้ในสมาร์ทโฟน อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีไร้สายอื่นที่ใช้ในสมาร์ทโฟนอาจยังไม่ได้รับการทดสอบสำหรับใช้กับเครื่องช่วยฟัง ดังนั้น คุณควรลองใช้คุณสมบัติต่างๆ ของสมาร์ทโฟนของคุณให้ครบถ้วนในสถานที่ต่างๆ กัน เพื่อพิจารณาว่าคุณได้ยินเสียงรบกวนขณะใช้สมาร์ทโฟนนี้กับเครื่องช่วยฟังหรือประสาทหูเทียมหรือไม่ ปรึกษาผู้ให้บริการอุปกรณ์ไร้สายของคุณเกี่ยวกับนโยบายการคืนและเปลี่ยนสินค้า และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานร่วมกับเครื่องช่วยฟัง

วิธีการจัดระดับ

การจัดระดับ M: อุปกรณ์ไร้สายระดับ M3 หรือ M4 สอดคล้องตามข้อกำหนด FCC และมีแนวโน้มในการสร้างคลื่นรบกวนในอุปกรณ์ช่วยการฟังน้อยกว่าในอุปกรณ์ไร้สายที่ไม่มีป้ายกำกับ M4 ดีกว่าหรือสูงกว่าในสองระดับนี้

การจัดระดับ T: อุปกรณ์ไร้สายระดับ T3 หรือ T4 สอดคล้องตามข้อกำหนด FCC และมีแนวโน้มในการใช้งานกับเทเลคอยล์ของอุปกรณ์ช่วยการฟัง ("สวิตช์ T" หรือ "สวิตช์โทรศัพท์") ได้ดีกว่าอุปกรณ์ไร้สายที่ไม่ได้รับการจัดระดับ T4 ดีกว่าหรือสูงกว่าในสองระดับนี้ (โปรดสังเกตว่ามีอุปกรณ์ช่วยการฟังบางประเภทเท่านั้นที่มีเทเลคอยล์ในตัว)

อุปกรณ์ช่วยการฟังสามารถวัดการป้องกันการรับคลื่นรบกวนประเภทนี้ได้ ผู้ผลิตอุปกรณ์ช่วยการฟังหรือผู้เชี่ยวชาญการได้ยินอาจช่วยตรวจสอบผลที่ได้รับจากอุปกรณ์ช่วยการฟังของคุณ ยิ่งเครื่องช่วยฟังของคุณป้องกันคลื่นรบกวนได้มากเพียงใด คุณก็จะได้ยินเสียงรบกวนจากอุปกรณ์ไร้สายน้อยลงเท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการของ FCC เกี่ยวกับเครื่องช่วยฟังที่ใช้ร่วมกันได้กับอุปกรณ์ไร้สาย และขั้นตอนอื่นๆ ที่ FCC ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่มีความทุพพลภาพสามารถเข้าใช้บริการโทรคมนาคมได้ กรุณาไปที่ www.fcc.gov/cgb/dro

การรับรองจาก Industry Canada (สำนักงานอุตสาหกรรมแคนาดา)

สมาร์ทโฟนนี้สอดคล้องกับมาตรฐาน RSS แบบไม่มีใบอนุญาตของ Industry Canada (สำนักงานอุตสาหกรรมแคนาดา) โดยการดำเนินการนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้: (1) สมาร์ทโฟนนี้จะต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน และ (2) สมาร์ทโฟนนี้ต้องสามารถยอมรับสัญญาณรบกวนที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจเป็นสาเหตุให้มีการทำงานของสมาร์ทโฟนแบบที่ไม่ต้องการเกิดขึ้นได้

สมาร์ทโฟน BlackBerry Passport SQW100-3 (หมายเลขรุ่น RGV161LW) สอดคล้องกับมาตรฐาน Industry Canada RSS 102, RSS 130, RSS 132, RSS 133, RSS 139, RSS 199, RSS-GEN และ RSS 210 ภายใต้หมายเลขรับรอง 2503A-RGV160LW

สมาร์ทโฟนสำหรับการใช้งานในคลื่นความถี่ 5150-5250 MHz ต้องใช้ภายในอาคารเท่านั้น เพื่อลดโอกาสเกิดการรบกวนที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมแบบช่องสัญญาณร่วม

อัตราขยายของเสาอากาศสูงสุดที่อนุญาตสำหรับสมาร์ทโฟนในคลื่นความถี่ 5250-5350 MHz และ 5470-5725 MHz สอดคล้องกับขีดจำกัดของ EIRP

อัตราขยายของเสาอากาศสูงสุดที่อนุญาตสำหรับสมาร์ทโฟนในคลื่นความถี่ 5725-5825 MHz สอดคล้องกับขีดจำกัดของ EIRP ที่ระบุไว้สำหรับการใช้งานแบบ point-to-point และไม่ใช่แบบ point-to-point ตามที่เหมาะสม

ระบบเรดาร์กำลังสูงถูกจัดสรรให้เป็นผู้ใช้หลัก (ผู้ใช้ที่มีระดับความสำคัญสูงกว่า) ในคลื่นความถี่ 5250-5350 MHz และ 5650-5850 MHz และระบบเรดาร์เหล่านี้อาจทำให้เกิดการรบกวนและ/หรือความเสียหายกับสมาร์ทโฟน LE-LAN ได้

การปฏิบัติตามคลาส B

สมาร์ทโฟนนี้สอดคล้องตามขีดจำกัดคลาส B สำหรับการปล่อยคลื่นรบกวนวิทยุ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน “อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITE) – ขีดจำกัดและวิธีการวัด” ICES-003 ของ Industry Canada (สำนักงานอุตสาหกรรมแคนาดา)

ความสอดคล้องกับกฎระเบียบเพิ่มเติม

สามารถขอรับรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานและหน่วยงานออกกฎระเบียบสำหรับสมาร์ทโฟนของคุณได้จาก BlackBerry

โมดูลเซนเซอร์เลเซอร์ที่ใช้ในสมาร์ทโฟนรุ่นนี้สอดคล้องกับมาตรฐาน International Electrotechnical Commission (IEC) (คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์): IEC/EN 60825-1 2007-03 ED 2.0

ในการดู FCC ID, หมายเลขรับรอง IC, รุ่น และข้อมูลการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับสมาร์ทโฟนของคุณ ให้ลากนิ้วลงจากด้านบนของหน้าจอหลัก แตะ การตั้งค่า > เกี่ยวกับ และเลือก การรับรองตามกฎระเบียบ จากรายการดรอปดาวน์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์: สมาร์ทโฟน BlackBerry Passport SQW100-3

คุณสมบัติทางกล:

น้ำหนัก: ประมาณ 6.9 ออนซ์ (194.4 กรัม) รวมแบตเตอรี่เซลล์ลิเธียมไอออน

ขนาด (ย x ก x ส): 5 x 3.6 x 0.4 นิ้ว (128 x 90.3 x 9.3 มม.)

หน่วยความจำ 3 GB, พื้นที่จัดเก็บข้อมูลแอปพลิเคชัน 32 GB, ช่องใส่การ์ด microSD

คุณสมบัติของโมดูลเซนเซอร์เลเซอร์ต่อไปนี้อาจมีผลใช้กับสมาร์ทโฟนของคุณด้วย:

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ Class 1

กำลังส่งเฉลี่ยสูงสุด: 0.18 mW

ข้อมูลจำเพาะด้านพลังงาน:

แบตเตอรี่เซลล์ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้ที่ถอดออกไม่ได้

รองรับซิมการ์ดนาโน 3V, 1.8V

พอร์ตที่เข้ากันได้สำหรับการซิงโครไนซ์ข้อมูลและการชาร์จ: micro USB 2.0, micro USB 3.0

ข้อมูลจำเพาะของวิทยุเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่:

รองรับเก้าคลื่นความถี่ LTE: ความถี่ LTE 700, LTE 800, LTE 850, LTE 900, LTE 1700, LTE 1800, LTE 1900, LTE 2100, LTE 2600 MHz

รองรับห้าคลื่นความถี่ HSPA+: ความถี่ UMTS 800/UMTS 850, UMTS 900, AWS 1700, PCS 1900, IMT 2100 MHz

รองรับสี่คลื่นความถี่ GSM: ความถี่ GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 MHz

คลาสกำลัง: คลาส 1 (DCS 1800, PCS 1900), คลาส 4 (GSM 850) ตามที่กำหนดใน GSM 5.05, คลาส 4 (GSM 900) ตามที่กำหนดใน GSM 02.06, คลาส E2 (GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900), คลาส 3 (UMTS, LTE)

ความถี่การส่ง: 704 ถึง 716 MHz, 824 ถึง 849 MHz, 830 ถึง 840 MHz, 832 ถึง 862 MHz, 880 ถึง 915 MHz, 850 ถึง 1910 MHz, 1710 ถึง 1755 MHz, 1710 ถึง 1785 MHz, 1850 ถึง 1910 MHz, 1920 ถึง 1980 MHz, 2500 ถึง 2570 MHz

ความถี่การรับ: 734 ถึง 746 MHz, 791 ถึง 821 MHz, 869 ถึง 894 MHz, 875 ถึง 885 MHz, 925 ถึง 960 MHz, 1805 ถึง 1880 MHz, 1930 ถึง 1990 MHz, 2110 ถึง 2155 MHz, 2110 ถึง 2170 MHz, 2620 ถึง 2690 MHz

ข้อมูลจำเพาะของวิทยุเครือข่าย Wi-Fi:

มาตรฐาน LAN ไร้สาย: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r

ความถี่การส่งและรับสำหรับ IEEE 802.11b/IEEE 802.11g/IEEE 802.11k/IEEE 802.11n/IEEE 802.11r: 2.412 ถึง 2.472 GHz

ความถี่การส่งและรับสำหรับ IEEE 802.11a/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11k/IEEE 802.11n/IEEE 802.11r: 5.180 ถึง 5.825 GHz

ข้อมูลจำเพาะของวิทยุ Bluetooth:

รองรับหนึ่งคลื่นความถี่: ISM 2.4 GHz

ความถี่การส่งและรับ: 2402 ถึง 2480 MHz

Bluetooth คลาส 1

หากสมาร์ทโฟนของคุณสนับสนุนเทคโนโลยี NFC จะมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

ความถี่ในการใช้งาน: 13.56 MHz

โหมดที่สนับสนุน: ตัวอ่าน/ตัวเขียน การจำลองการ์ด เพียร์ทูเพียร์

ประกาศทางกฎหมาย

©2015 BlackBerry สงวนลิขสิทธิ์ BlackBerry® และเครื่องหมายการค้า ชื่อ และโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นทรัพย์สินของ BlackBerry และได้รับการจดทะเบียน และ/หรือใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าของ Bluetooth SIG Call2Recycle เป็นเครื่องหมายการค้าของ Call2Recycle, Inc. CTIA - The Wireless Association เป็นเครื่องหมายการค้าของ CTIA - The Wireless Association GSM เป็นเครื่องหมายการค้าของ GSM MOU Association IEEE Std 1725, IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, IEEE 802.11ac, 802.11k, 802.11r, และ 802.11n เป็นเครื่องหมายการค้าของ Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. LTE และ UMTS เป็นเครื่องหมายการค้าของ European Telecommunications Standards Institute (ETSI) PMA Certified และโลโก้ PMA Certified เป็นเครื่องหมายรับรองของ Power Matters Alliance, Inc. (PMA) สัญลักษณ์ 'Qi' เป็นเครื่องหมายการค้าของ Wireless Power Consortium Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าของ Wi-Fi Alliance เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ เอกสารฉบับนี้รวมถึงเอกสารทั้งหมดที่อ้างอิงถึงในที่นี้ เช่น เอกสารที่จัดหาให้หรือมีอยู่ในเว็บไซต์ BlackBerry จัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่กำหนดเงื่อนไข ไม่รับรอง ไม่ประกัน ไม่เป็นตัวแทน หรือไม่รับประกัน หรือไม่รับผิดในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้นโดย BlackBerry Limited และบริษัทในเครือ และปฏิเสธการรับผิดทั้งหมดโดยชัดแจ้งภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลของคุณอนุญาต

เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของ BlackBerry มีกำหนดไว้ในใบอนุญาตที่แยกต่างหาก หรือในข้อตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ BlackBerry ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดในเอกสารฉบับนี้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแทนที่ข้อตกลงหรือการรับประกันใดๆ สำหรับส่วนต่างๆ ของผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของ BLACKBERRY ที่เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งโดย BLACKBERRY ที่นอกเหนือไปจากเอกสารฉบับนี้

BlackBerry Limited
2200 University Avenue East
Waterloo, Ontario
Canada N2K 0A7

BlackBerry UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
United Kingdom

จัดพิมพ์ในแคนาดา