Skip to content

BlackBerry Passport SQW100-3 Smartphone

RGV161LW

Drošības informācija

Pirms izmantojat savu BlackBerryviedtālruni (turpmāk sauktu - viedtālrunis) apskatiet drošības informāciju un noteikumus, kas ir šajā dokumentā. Turiet šo dokumentu drošā vietā, lai vajadzības gadījumā vienmēr varat tajā ieskatīties.

Dažās valstīs var būt spēkā ierobežojumi attiecībā uz tādu bezvadu ierīču izmantošanu, kurām ir iespējota Bluetooth funkcija un uzstādīta šifrēšanas programmatūra. Noskaidrojiet vietējās varas iestādēs, vai jūsu dzīvesvietā pastāv šādi ierobežojumi.

Lai skatītu jaunāko informāciju par drošību un produkciju, apmeklējiet tīmekļa vietni www.blackberry.com/safety.

Lai skatītu jaunāko informāciju par garantijām, apmeklējiet vietni www.blackberry.com/legal.

Svarīgi drošības piesardzības pasākumi

Šajā diagrammā parādīti elementi, kas aprakstīti norādītajā tekstā.

Viedtālrunī izmantojiet tikai apstiprinātus akumulatorus un lādētājus. Lietojot tādus akumulatorus vai lādētājus, ko nav apstiprinājis BlackBerry, pastāv aizdegšanās vai sprādziena risks, kas var izraisīt nopietnus savainojumus, nāvi vai mantas bojājumus.

Lietojiet tikai BlackBerry apstiprinātus maciņus. Izmantojot maciņus, ko nav apstiprinājis BlackBerry, var pārsniegt viedtālruņa radiofrekvenču izmantošanas standartus.

Šajā diagrammā parādīti elementi, kas aprakstīti norādītajā tekstā.

Turiet viedtālruni ne mazāk kā 1,5 cm (0,59 collas) atstatumā no ķermeņa. Nēsājot viedtālruni uz ķermeņa, izmantojiet tikai piederumus ar iestrādātu jostas skavu; izmantojot piederumus, kurus nenodrošina BlackBerry, pārliecinieties, vai tie nesatur metālu. Neievērojot šos norādījumus, var tikt pārsniegti viedtālruņa radiofrekvences starojuma standarti. Radiofrekvences starojuma pārsniegšanas iespējamā ilgtermiņa nelabvēlīgā ietekme uz veselību pašlaik tiek pētīta zinātniskos pētījumos.

Lai saņemtu plašāku informāciju par šī viedtālruņa atbilstību FCC RF emisijas vadlīnijām, apmeklējiet vietni www.fcc.gov/oet/ea/fccid un meklējiet dotajā sarakstā sava viedtālruņa FCC ID. FCC ID atrodas viedtālruņa aizmugurē.

 • BlackBerry Passport SQW100-3 viedtālrunis (modeļa numurs RGV161LW): FCC ID L6ARGV160LW
Šajā diagrammā parādīti elementi, kas aprakstīti norādītajā tekstā.

Jūsu viedtālrunis paredzēts izmantošanai temperatūrā no 32 līdz 95°F (no 0 līdz 35°C). Izmantojot viedtālruni ārpus ieteicamās temperatūras, jūsu viedtālrunis vai tā litija jonu akumulators var tikt bojāts.

Šajā diagrammā parādīti elementi, kas aprakstīti norādītajā tekstā.

Nepaļaujieties uz viedtālruni ārkārtas sakaru vajadzībām. Bezvadu tīkli, kas nepieciešami zvanu veikšanai vai ziņu sūtīšanai ārkārtas situācijās, nav pieejami visos reģionos, un, zvanot uz avārijas dienestu numuriem, piemēram, 911, 112 vai 999, iespējams, visos reģionos netiksit savienots ar avārijas dienestiem.

Šajā diagrammā parādīti elementi, kas aprakstīti norādītajā tekstā.

Jūsu viedtālrunis un tā piederumi nav domāti bērniem. Ja jūs ļaujat bērnam izmantot jūsu viedtālruni vai tā piederumus, nodrošiniet, ka jūs uzmanīgi uzraugāt bērnu. Jūsu viedtālrunis satur mazas daļiņas, tāpēc bērnam pastāv aizrīšanās risks.

Šajā diagrammā parādīti elementi, kas aprakstīti norādītajā tekstā.

Turiet viedtālruni prom no medicīnas iekārtām, tostarp elektrokardiostimulatoriem un dzirdes aparātiem, jo tas var traucēt šo iekārtu darbību, izraisot nopietnus savainojumus vai pat nāvi jums vai citām personām.

Šajā diagrammā parādīti elementi, kas aprakstīti norādītajā tekstā.

Nodrošiniet, ka viedtālrunis nesaskaras ar šķidrumiem, jo tas var izraisīt īssavienojumu, aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.

Šajā diagrammā parādīti elementi, kas aprakstīti norādītajā tekstā.

Izmantojot viedtālruņa skaļruni, nekad neturiet viedtālruni pie auss. Pretējā gadījumā jūsu dzirde var nopietni un neatgriezeniski pasliktināties.

Šajā diagrammā parādīti elementi, kas aprakstīti norādītajā tekstā.

Viedtālruņa zibspuldžu ekspozīcija var izraisīt epilepsijas lēkmi vai samaņas zudumu un kaitēt jums vai citiem. Ja jūs pats sajūtat vai ja jūsu viedtālrunis izraisa citu personu dezorientāciju, samaņas zudumu, muskuļu raustīšanos, konvulsijas vai jebkādas nevēlamas kustības, nekavējoties pārtrauciet lietot viedtālruni un sazinieties ar ārstu. LED paziņojuma indikators ir izvietots viedtālruņa priekšpusē, augšējā labajā stūrī. Ja viedtālruņa modelis ir aprīkots ar kameru, kameras zibspuldzes LED atvērums atrodas viedtālruņa aizmugurē pa labi no kameras objektīva vai virs tā. Ja jums iespējama epilepsijas lēkme vai varat zaudēt samaņu, pirms viedtālruņa izmantošanas konsultējieties ar ārstu.

Šajā diagrammā parādīti elementi, kas aprakstīti norādītajā tekstā.

Nelietojiet viedtālruni, kad vadāt automašīnu, ja vien ar likumu nav atļauts lietot viedtālruni brīvroku režīmā. Viedtālruņa izmantošana, vadot automašīnu, var apdraudēt gan jūsu, gan citu personu drošību, jo pastāv avārijas risks, kas var izraisīt nopietnus savainojumus, nāvi vai mantas bojājumus.

Šajā diagrammā parādīti elementi, kas aprakstīti norādītajā tekstā.

Nelietojiet viedtālruni vietās, kur ir gāzes tvaiki, jo tā var radīt aizdegšanās vai sprādziena risku.

Šajā diagrammā parādīti elementi, kas aprakstīti norādītajā tekstā.

Neatbrīvojieties no viedtālruņa, to dedzinot atklātā ugunī, jo tas var uzsprāgt, izraisot nopietnus savainojumus, nāvi vai mantas bojājumus.

Šajā diagrammā parādīti elementi, kas aprakstīti norādītajā tekstā.

Izslēdziet viedtālruni lidmašīnā. Viedtālruņa izmantošana lidmašīnā var ietekmēt lidmašīnas mēraparatūru, sakarus un veiktspēju, pārtraukt tīkla darbību, citādi apdraudēt lidmašīnas darbību, tās apkalpi un pasažierus, kā arī var būt nelikumīga.

Šajā diagrammā parādīti elementi, kas aprakstīti norādītajā tekstā.

Viedtālruņi būtībā nav droši un tos nedrīkst lietot vietās, kur ir sprādzienbīstami tvaiki, putekļi vai citas sprādzienbīstamas ķimikālijas. Šādās vietās dzirksteles var izraisīt sprādzienu vai aizdegšanos, izraisot nopietnus savainojumus, nāvi vai mantas bojājumus.

Drošā viedtālruņa izmantošana

 • Nenovietojiet uz viedtālruņa smagus priekšmetus.
 • Nemēģiniet modificēt viedtālruni vai nodrošināt tā tehnisko apkopi.
 • Nemēģiniet ievietot vai iestumt objektus BlackBerry viedtālruņa atverēs, ja to neliek darīt nodrošinātajā viedtālruņa dokumentācijā. Šāda rīcība var izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
 • Nepieskarieties ekrānam ar asiem priekšmetiem.
 • Nespiediet ekrānu ar pārmērīgu spēku.
 • Neizmantojiet viedtālruni vai viedtālruņa papildaprīkojumu ūdens tuvumā (piemēram, vannas vai izlietnes tuvumā, slapjā pagrabā vai baseina tuvumā).
 • Nenovietojiet viedtālruni vai viedtālruņa papildaprīkojumu uz nestabilas virsmas. Viedtālrunis vai viedtālruņa papildaprīkojums var nokrist, izraisot nopietnus savainojumus un viedtālruņa vai papildaprīkojuma bojājumus.
 • Viedtālruņa ekrāns ir izgatavots no stikla. Viedtālruņa nomešanas vai pārmērīgas ekrāna saspiešanas gadījumā stikls var saplaisāt vai saplīst. Ja stikls ir saplaisājis vai saplīsis, nepieskarieties tam, līdz ekrāns ir salabots.
 • Lietojot viedtālruni, nepieciešami bieži pārtraukumi. Ja viedtālruņa izmantošanas laikā jūtat diskomfortu kakla apvidū, plecos, rokās, plaukstu locītavās, plaukstās (arī īkšķos un pirkstos) vai citās ķermeņa daļās, nekavējoties pārstājiet lietot viedtālruni. Ja diskomforta sajūta nepāriet, apmeklējiet ārstu.
UZMANĪBU:
Šī ierīce atbilst LED 1. klases lāzerizstrādājumiem. Izstrādājumam/testēšanā šeit nenorādītu veiktspējas procedūru izpilde vai regulēšana un pielāgojumi var izraisīt bīstamu LED lāzera radiācijas noplūdi/eksploziju.

Elektrodrošība

Ja jūs izmantojat AC vai DC lādētāju, uzlādējiet viedtālruni, izmantojot uzlādes piederumus, kurus nodrošina BlackBerry vai kurus BlackBerry ir īpaši apstiprinājis lietošanai viedtālruņiem. Neizmantojiet uzlādes piederumus, kas neatbilst CTIA sertifikāta akumulatora drošības saderības prasībām IEEE Std 1725, jo tādējādi var radīt aizdegšanās, sprādziena, akumulatora noplūdes risku vai citu apdraudējumu, kas var nodarīt nopietnu kaitējumu, izraisīt nāvi vai īpašuma zaudējumu, kā arī var padarīt garantiju par spēkā neesošu.

Qi logotipa attēls Power Matters Alliance sertifikāta zīme

Qi un Power Matters Alliance (PMA) ir sertificējuši šo viedtālruni izmantošanai ar bezvadu lādētājiem. Izmantojiet tikai tādas trešo pušu bezvadu lādēšanas sistēmas, kas ir saskaņā ar Qi vai PMA sertifikātu prasībām un kurām ir Qi vai PMA sertifikācijas zīme. Lietojot citu uzlādes papildaprīkojumu, pastāv aizdegšanās vai sprādziena risks, kas var izraisīt nopietnus savainojumus, nāvi vai mantas bojājumus, un garantija var zaudēt spēku.

Lai skatītu visu Qi sertificēto bezvadu lādētāju sarakstu, apmeklējiet www.wirelesspowerconsortium.com/products/.

Nelieciet citus priekšmetus uz bezvadu lādētāja virsmas, jo šie priekšmeti var sakarst un radīt uguns risku.

Apstiprinātie uzlādes papildaprīkojuma modeļi, kas paredzēti BlackBerry Passport viedtālrunim

Lādēšanas vadi: HDW-50071-001, HDW-50071-002, HDW-50071-003, HDW-50071-004, HDW-51800-001, HDW-51800-002, HDW-59105-001, HDW-62449-001, HDW-62449-002

Maiņstrāvas lādētāji: HDW-58920-001, HDW-58921-001, HDW-58922-001, HDW-58923-001, HDW-58924-001, HDW-58925-001, HDW-58926-001

Akumulatora lādētājs: HDW-54535-001

Viedtālrunim piegādāto uzlādes piederumu vai jebkuru citu BlackBerry apstiprinātu uzlādes piederumu izmantojiet tikai savienojumā ar tāda veida strāvas avotu, kāds norādīts uz marķējuma. Pirms barošanas bloka izmantošanas pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts uz barošanas bloka. Pievienojiet viedtālruni tikai CTIA sertificētiem adapteriem, izstrādājumiem, kuriem ir USB-IF logotips vai kuri ir apstiprināti USB-IF atbilstības programmā.

Nepārslogojiet strāvas kontaktligzdas vai pagarinātājus, jo pārslodze var izraisīt ugunsgrēka vai elektrošoka risku. Lai samazinātu vada vai kontaktdakšas bojājumu risku, atvienojot uzlādes iekārtu no kontaktligzdas, pavelciet kontaktdakšu, nevis vadu.

Nodrošiniet, lai uz strāvas vada neviens neuzkāptu vai to neiespiestu, jo īpaši pie kontaktligzdas un vietā, kur strāvas vads savienots ar viedtālruni. Vienmēr novietojiet strāvas vadu tā, lai pēc iespējas samazinātu citu personu traumu gūšanas risku, piemēram, paklūpot vai nosmokot. Negaisa laikā vai tad, ja uzlādes iekārtu neizmanto, atvienojiet to no elektrotīkla. Neizmantojiet uzlādes iekārtas ārpus telpām vai zonās, kur tās ir pakļautas dabas stihijām.

Plašāku informāciju par elektropadeves bloka pieslēgšanu skatiet dokumentācijā, ko saņēmāt kopā ar viedtālruni.

Lai iegādātos viedtālruņa papildaprīkojumu, sazinieties ar bezvadu pakalpojumu sniedzēju vai apmeklējiet tīmekļa vietni www.shopblackberry.com.

Akumulatora drošība

Viedtālruņa komplektācijā ir iekļauts neizņemams litija jonu akumulators. Nemēģiniet izņemt akumulatoru! Izņemot akumulatoru, viedtālruņa ierobežotā garantija zaudē spēku un var rasties akumulatora bojājumi.

Ja ar akumulatoru rīkojas nepareizi, tas var izraisīt ugunsgrēku, sprādzienu, ķīmisku apdegumu vai citu risku. Nepieļaujiet akumulatora saskari ar šķidrumiem. Nesakarsējiet akumulatoru līdz temperatūrai, kas pārsniedz 140°F (60°C). Akumulatora sakarsēšana līdz temperatūrai, kas pārsniedz 140°F (60°C), var izraisīt akumulatora aizdegšanos vai uzsprāgšanu.

Šajā diagrammā parādīti elementi, kas aprakstīti norādītajā tekstā.

Nepakļaujiet viedtālruni un tā akumulatoru uguns vai citu ārēju siltuma avotu iedarbībai, piemēram, karstiem plīts riņķiem, krāsns virsmām, telpu sildītājiem vai cepeškrāsnīm, jo tas var izraisīt aizdegšanos vai eksploziju.

Šajā diagrammā parādīti elementi, kas aprakstīti norādītajā tekstā.

Nemēģiniet akumulatorā ievietot svešķermeņus. Nepārveidojiet akumulatoru, neizjauciet, nepielāgojiet, nesaspiediet un nesaduriet to. Ja akumulators ir pārveidots, izjaukts, pielāgots, saspiests, sadurts vai citādi pārveidots, nekavējoties pārtrauciet akumulatora izmantošanu.

Nepieļaujiet akumulatora īsslēgumu un tā termināļu saskaršanos ar metāla priekšmetiem vai vadītspējīgiem priekšmetiem.

UZMANĪBU:
Nemēģiniet izņemt akumulatoru. BlackBerry precizē akumulatorus izmantošanai viedtālruņos IEEE Std 1725. Citu akumulatoru izmantošana var radīt uguns draudus, sprādzienu, akumulatora sūci vai citas briesmas. Lietotu akumulatoru utilizācija ir jāveic atbilstoši norādēm šajā drošības informācijas bukletā.
Trūkst akumulatora ikonas Akumulatora kļūdas ikona

Kad viedtālrunī redzama kāda no šīm ikonām, ir radusies kļūda akumulatorā vai tā savienojumā. Nododiet viedtālruni kvalificētiem remontdarbu speciālistiem.

Droša braukšana un pastaigas

Braucot neizmantojiet viedtālruni. Veltiet visu uzmanību transportlīdzekļa vadīšanai; satiksmes drošība ir galvenā prioritāte. Jūs esat atbildīgs par visu vietējo likumu un noteikumu zināšanu un ievērošanu saistībā ar bezvadu sakaru ierīču lietošanu braukšanas laikā.

Novietojiet viedtālruni drošā vietā, pirms sākat braukt ar transportlīdzekli. Ja jūsu transportlīdzeklis ir aprīkots ar drošības spilvenu, nenovietojiet viedtālruni vai jebkādu papildaprīkojumu virs drošības spilvena vai tā izplešanās zonā. Ja tiek piepūsts drošības spilvens, var gūt nopietnus savainojumus.

Radiofrekvenču signāli var ietekmēt nepareizi uzstādītas vai nepietiekami ekranētas transportlīdzekļu elektroniskās sistēmas. Vaicājiet transportlīdzekļa ražotājam vai tā pārstāvim. Ja transportlīdzeklim pievienots jauns aprīkojums, jākonsultējas arī ar tā ražotāju, lai saņemtu informāciju par RF signāliem.

Nelietojiet viedtālruni, pastaigājoties vai veicot tādu darbību, kurai nepieciešama visa jūsu uzmanība. Nevērīga attieksme pret satiksmi vai citām briesmām, kas apdraud kājāmgājējus, var izraisīt nopietnus savainojumus, nāvi vai mantas bojājumus.

Papildaprīkojums

Izmantojiet tikai BlackBerry apstiprinātu papildaprīkojumu šim viedtālruņa modelim. Izmantojot papildaprīkojumu, kas nav apstiprināts lietošanai, varat zaudēt tiesības uz viedtālruņa garantijas remontu, viedtālrunis var pārstāt darboties un šāda aprīkojuma izmantošana var būt bīstama.

Nēsāšanas risinājumi: jūsu viedtālrunim var nebūt maciņa (aksesuārs nēsāšanai pie ķermeņa). Ja turat viedtālruni pie ķermeņa, vienmēr ievietojiet viedtālruni BlackBerry piegādātā vai apstiprinātā viedtālruņa maciņā ar iestrādātu jostas skavu. Ja viedtālruņa pārnēsāšanai neizmantojat BlackBerry piegādātu vai apstiprinātu maciņu ar iestrādātu jostas skavu, turiet viedtālruni vismaz 15 mm 0,59 collu atstatumā no ķermeņa, kad viedtālrunis pārraida datus. Ar USB kabeli vai bez tā izmantojot viedtālrunī jebkuru datu funkciju (piemēram, e-pasta ziņojumus, PIN ziņojumus, MMS ziņojumus vai pārlūkprogrammas pakalpojumu), turiet viedtālruni vismaz 15 mm (0,59 collu) atstatumā no ķermeņa. Izmantojot papildaprīkojumu, ko nav piegādājis vai apstiprinājis BlackBerry, jūsu viedtālrunis var pārsniegt radiofrekvenču iedarbības vadlīnijas. Radiofrekvences starojuma pārsniegšanas iespējamā ilgtermiņa nelabvēlīgā ietekme uz veselību pašlaik tiek izvērtēta zinātniskajos pētījumos. Lai uzzinātu vairāk par radiofrekvenču iedarbību, skatiet šī dokumenta sadaļu "Atbilstības informācija".

Gandrīz visos BlackBerry apstiprinātajos pārnēsāšanas risinājumos, kas paredzēti viedtālruņiem (piemēram, maciņos un somiņās), ir iestrādāts magnēts. Nenovietojiet priekšmetus, kuros ir magnētiskās lentes komponenti, piemēram, debetkartes, kredītkartes, viesnīcas numuriņu atslēgas, tālruņu kartes vai līdzīgus priekšmetus, viedtālruņa pārnēsāšanas risinājumu tuvumā. Magnēts var bojāt vai izdzēst magnētiskajā lentē ierakstītos datus.

Magnetometrs

viedtālrunī ir magnetometrs. Magnetometrs tiek izmantots tādām lietojumprogrammām kā Compass. Magnēti vai ierīces ar magnētiem, piemēram, maciņš, austiņas vai monitori, var nelabvēlīgi ietekmēt magnetometra precizitāti. Ārkārtas situācijā, lai noteiktu savu atrašanās vietu, nepaļaujieties uz lietojumprogrammām, kas izmanto magnetometru.

Multivide

Iespējams, noteiktās jurisdikcijās zināmu viedtālruņa funkciju lietošana ir aizliegta vai ierobežota. Uzņemot, apstrādājot vai izmantojot attēlus, ievērojiet visus tiesību aktus, noteikumus, procedūras un nostādnes, tostarp bez ierobežojuma attiecīgos autortiesību, privātās dzīves neaizskaramības, komercnoslēpuma vai drošības tiesību aktus, kas var būt spēkā jūsu jurisdikcijā. Cieniet citu personu tiesības. Autortiesību aizsardzības noteikumi, iespējams, liedz kopēt, pielāgot, pārraidīt vai pārsūtīt noteiktus attēlus, mūziku (arī zvanu signālus) vai citu saturu.

Audio faili: audio failu klausīšanās lielā skaļumā, it īpaši izmantojot austiņas, var radīt neatgriezenisku dzirdes zudumu. Nepalieliniet austiņu skaļuma līmeni, lai kompensētu apkārtējos trokšņus. Ja ausīs dzirdat džinkstoņu vai slikti dzirdat citu teikto, dodieties pie ārsta.

Brīdinājuma attēls par dzirdes zaudēšanas draudiem.

Kamera: Ja viedtālrunī ir kamera, tad nevērsiet kameru tieši pret sauli vai citiem spilgtas gaismas objektiem. Šādi rīkojoties, var rasties nopietni acu vai viedtālruņa bojājumi. Lietojot kameras zibspuldzi, turiet kameras zibspuldzes LED apertūru vismaz 19,69 collu (50 cm) atstatumā no fotografējamās personas acīm.

Antena

Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto iebūvēto antenu. Nesankcionēti antenas pielāgojumi un papildinājumi var sabojāt viedtālruni un var tikt pārkāpti ASV Federālās Sakaru komisijas (FCC) noteikumi.

Elektronisko iekārtu traucējumi

Vairums mūsdienu elektronisko iekārtu ir ekranētas pret radiofrekvenču signāliem. Tomēr dažas elektroniskās iekārtas, iespējams, nav ekranētas pret viedtālruņa raidītajiem radiofrekvenču signāliem.

Raidītājs Ja jums ir radušies jautājumi par radiofrekvenču signālu ietekmi uz jūsu elektrokardiostimulatoru, sazinieties ar tā ražotāju vai ārstu. Pārliecinieties, vai izmantojat viedtālruni, ievērojot sava elektrokardiostimulatora drošības prasības. Tās var būt šādas: vienmēr turiet viedtālruni vismaz 7,88collu (20cm) attālumā no elektrokardiostimulatora, kad viedtālrunis ir ieslēgts, neturiet viedtālruni krūšu kabatā, un izmantojot viedtālruni zvanīšanai un atbildēšanai uz tālruņa zvaniem, turiet to pie auss elektrokardiostimulatoram pretējā ķermeņa pusē, lai pēc iespējas samazinātu potenciālos traucējumus. Ja jums ir iemesls uzskatīt, ka ir radušies šādi traucējumi, nekavējoties izslēdziet visus viedtālruņa bezvadu savienojumus, pārtrauciet lietot viedtālruni un sazinieties ar ārstu.

Dzirdes aparāti: daļa digitālo bezvadu ierīču var izraisīt dzirdes aparāta darbības traucējumus. Ja ir radušies šādi traucējumi, sazinieties ar savu bezvadu pakalpojumu sniedzēju vai dzirdes aparāta ražotāju, lai apspriestu iespējamās alternatīvas.

Viedtālrunim ir magnetometrs, ko izmanto tādas lietojumprogrammas kā kompass. Ja lietojumprogramma, kas izmanto magnetometru, rada traucējumus jūsu dzirdes palīglīdzekļiem, aizveriet lietojumprogrammu.

Citas medicīnas ierīces: Ja izmantojat kādu citu personīgo medicīnas ierīci, sazinieties ar ierīces ražotāju, lai noskaidrotu, vai medicīnas ierīce ir pietiekami ekranēta pret ārējo radiofrekvenču enerģiju. Iespējams, saņemt šo informāciju jums var palīdzēt jūsu ārsts.

Veselības aprūpes iestādes: Izslēdziet visus viedtālruņa bezvadu savienojumus, kad atrodaties veselības aprūpes iestādēs, ja tajās ir izvietotas norādes šādi rīkoties. Slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs var būt iekārtas ar paaugstinātu jutību pret ārējo radiofrekvenču enerģiju.

Lidaparāti: Federālās civilās aviācijas pārvaldes (Federal Aviation Administration — FAA) un Federālās sakaru komisijas (Federal Communications Commission — FCC) noteikumi aizliedz izmantot bezvadu ierīču raidīšanas funkciju lidojuma laikā. Izslēdziet visus viedtālruņa bezvadu savienojumus pirms iekāpšanas lidaparātā. Nav zināms, kāda ir viedtālruņa bezvadu savienojumu ietekme, ja tos lieto lidaparātā. Šāda izmantošana lidaparātā var ietekmēt lidaparāta mēraparatūru, sakarus un veiktspēju, pārtraukt tīkla darbību, citādi apdraudēt lidaparāta darbību, kā arī būt nelikumīga. Izslēdziet visus viedtālruņa bezvadu savienojumus un saskaņā ar aviolīnijas noteikumiem par elektroniskām ierīcēm lietojiet tikai tās lietojumprogrammas, kas neizmanto radiosakarus.

Bīstamās zonas

Viedtālrunis nav universāli droša ierīce, un tā nav piemērota lietošanai bīstamā vidē, kur ir nepieciešamas universāli drošas ierīces, tostarp bez ierobežojuma gāzes izgarojumu un sprādzienbīstamu putekļu tuvumā, atomreaktoru, lidaparātu navigācijas vai sakaru pakalpojumu, gaisa satiksmes vadības, dzīvības uzturēšanas vai ieroču sistēmu darbības zonās.

Potenciāli sprādzienbīstama vide: Ja atrodaties zonā, kurā ir potenciāli sprādzienbīstama vide, izslēdziet viedtālruņa visus bezvadu savienojumus un ievērojiet zīmes un norādījumus. Šādā vidē dzirksteles var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku, kura rezultātā iespējams gūt ievainojumus vai pat iet bojā.

Zonās, kur ir potenciāli sprādzienbīstama atmosfēra parasti, bet ne vienmēr ir izvietoti nepārprotami brīdinājumi. Sprādzienbīstama vide var būt degvielas uzpildes zonās, piemēram, benzīna uzpildes stacijās; kuģos zem klāja; degvielas vai ķimikāliju pārkraušanas vai uzglabāšanas telpās, transportlīdzekļos, kas izmanto sašķidrinātu naftas gāzi, piemēram, propānu vai butānu, zonās, kur gaiss satur ķimikālijas vai mikrodaļiņas, piemēram, labības daļiņas, putekļus vai metāla pulverus un jebkurā zonā, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļa dzinēju.

Neizmantojiet viedtālruni kā tālruni, lai paziņotu par gāzes noplūdi, ja atrodaties noplūdes avota tuvumā. Pametiet sprādzienbīstamo zonu un, ja viedtālruņa tālruņa funkcija ir pieejama un darbojas, zvaniet no drošas vietas.

Spridzināšanas zonas: Kad atrodaties „spridzināšanas zonā” vai zonā, kurā norādīts, ka jāizslēdz divvirzienu radiosakaru ierīces, izslēdziet visus viedtālruņa bezvadu savienojumus un ievērojiet zīmes un norādījumus.

Ekspluatācijas un uzglabāšanas temperatūra

viedtālrunis un tā uzlādes ierīce ir paredzēta izmantošanai un glabāšanai temperatūru robežās, kas norādītas zemāk:

Viedtālruņa izmantošana: No 0 līdz 35 °C (no 32 līdz 95 °F)

Viedtālruņa uzglabāšana (mazāk par 3 mēnešiem): no -20 līdz 35 °C (no -4 līdz 95 °F)

Viedtālruņa uzglabāšana (vairāk par 3 mēnešiem): No 22 līdz 28 °C (no 71,6 līdz 82,4 °F)

Lādētājs darbojas: 32 to 95°F (0 to 35°C)

Lādētāja glabāšana: -22 –– 167°F (-30 –– 75°C)

Viedtālruņa vai tā aksesuāru izmantošana vai glabāšana ārpus ieteiktās temperatūras diapazona var izraisīt viedtālruņa sakaršanu, kas var radīt nopietnus ievainojumus vai nāvi, kā arī bojāt viedtālruni, aksesuārus vai litija jonu akumulatoru.

Nenovietojiet viedtālruni vai viedtālruņa papildaprīkojumu siltuma avotu tuvumā, piemēram, pie radiatoriem, siltā gaisa ieplūdes atverēm, plītīm vai citām iekārtām (tostarp pastiprinātājiem), kas izdala siltumu. Ja neizmantosiet viedtālruni ilgāk par divām nedēļām, tad izslēdziet to.

Viedtālruņa tīrīšana un remonts

Tīrīšana: neizmantojiet šķidrumus, aerosola veida tīrītājus vai šķīdinātājus viedtālruņa vai viedtālruņa papildaprīkojuma, tostarp akumulatora, tīrīšanai. Tīriet tikai ar mīkstu, sausu drāniņu. Pirms viedtālruņa vai tā uzlādes iekārtas tīrīšanas atvienojiet kabeli no datora un atvienojiet uzlādes iekārtu no elektropadeves ligzdas.

Labošana: nemēģiniet modificēt, izjaukt vai labot viedtālruni vai kādu no uzlādes piederumiem. Nemēģiniet nomainīt neizņemamo akumulatoru. Viedtālruņa un uzlādes papildaprīkojuma remontu un nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēti remontdarbu speciālisti. Izmantojiet tikai akumulatoru, ko uzņēmums BlackBerrynorādījis izmantošanai tieši ar jūsu viedtālruņa modeli.

Atvienojiet elektropadeves kabeļus no datora vai no elektrības ligzdas un nododiet viedtālruni vai uzlādes iekārtu kvalificētiem remontdarbu speciālistiem remonta veikšanai, ja rodas kāda no šīm situācijām:
 • ir bojāts elektropadeves vads, kontaktdakša vai savienojums;
 • uz viedtālruņa vai uzlādes iekārtas ir uzšļakstījies šķidrums vai tajā ir iekritis kāds priekšmets;
 • viedtālrunis vai uzlādes iekārta bijusi pakļauta ūdens iedarbībai;
 • viedtālrunis vai uzlādes iekārta stipri sakarst;
 • viedtālrunis vai uzlādes iekārta ir nokritusi vai jebkādā veidā sabojāta;
 • ievērojot lietotāja dokumentācijas norādījumus, viedtālrunis vai uzlādes iekārta nedarbojas pareizi;
 • ir konstatētas viedtālruņa vai uzlādes iekārtas veiktspējas būtiskas pārmaiņas.

Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektrošoka risku, izmantojiet tikai tos vadības līdzekļus, kas minēti viedtālruņa lietotāja dokumentācijā. Citu vadības līdzekļu nepareiza regulēšana var izraisīt bojājumus un nereti prasa plašus remontdarbus, kas jāveic kvalificētam speciālistam, lai atjaunotu viedtālruņa, uzlādes iekārtas vai cita papildaprīkojuma normālu darbību.

Ja lietotājs neievēro viedtālruņa lietotāja dokumentācijā ietvertos norādījumus, ierobežotā garantija zaudē spēku un šāda neievērošana var izraisīt pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu vai liegšanu, tiesas darbus vai gan vienu, gan otru.

Viedtālruņa un akumulatora utilizācija

Atkritumu tvertnes ierobežojuma attēls

Nemetiet viedtālruni vai akumulatoru mājsaimniecības atkritumu tvertnēs vai ugunī.

Otreizējās pārstrādes attēla logo

Jūsu viedtālrunis un akumulatros ir pārstrādājami, ka ir šāda iespēja. Šis simbols nav paredzēts, lai norādītu pārstrādāto materiālu izmantošanu.

Lai iegūtu informāciju par akumulatoru pārstrādi, piezvaniet uz 1-800-822-8837

Amerikas Savienotajās Valstīs un Kanādā viedtālruņu un akumulatoru pārstrādei var izmantot programmu Call2Recycle. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet vietni www.call2recycle.org (Amerikas Savienotajās Valstīs) vai www.call2recycle.ca (Kanādā).

Lai saņemtu informāciju par viedtālruņa un papildaprīkojuma nodošanu BlackBerry otrreizējai pārstrādei un drošu utilizāciju, datora pārlūkprogrammā apmeklējiet vietni www.blackberry.com/recycling vai https://tradeup.blackberry.com. Nodošana otrreizējai pārstrādei un pārstrādes programmas ir pieejamas tikai atsevišķos apgabalos.

Ja jūsu apgabalā šīs programmas netiek piedāvātas, pārbaudiet vietējo likumdošanu, kas attiecas uz pareizu elektropreču utilizāciju.

Utilizējiet viedtālruni un tā akumulatoru saskaņā ar tiesību aktiem un noteikumiem, kas jūsu valstī reglamentē šādu akumulatoru veidu utilizēšanu.

Informācija par atbilstību

Radiofrekvenču signālu iedarbība

Viedtālrunis ir mazjaudas radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir izstrādāts saskaņā ar Federālās Sakaru komisijas (Federal Communications Commission — FCC) un Kanādas Rūpniecības departamenta (Industry Canada (IC)) vadlīnijām un ierobežojumiem, kā arī citām būtiskām starptautiskām vadlīnijām attiecībā uz bezvadu ierīču radiofrekvences starojuma drošības līmeņiem. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīgi zinātniskie eksperti, valdības un organizācijas, tostarp Elektrisko un elektronisko inženierijas standartu institūts (Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard — IEEE) un Nacionālo mērījumu padome aizsardzībai pret starojumu (National Council on Radiation Protection and Measurements — NCRP).

Lai nodrošinātu atbilstību FCC, IC un citām būtiskām starptautiskajām vadlīnijām un ierobežojumiem radiofrekvences starojuma jomā, turiet viedtālruni vismaz 1,5 cm (0,59 collas) atstatumā no ķermeņa. Nēsājot viedtālruni uz ķermeņa, izmantojiet tikai BlackBerry piegādātus vai apstiprinātus piederumus ar iestrādātu jostas skavu. Ja viedtālruņa pārnēsāšanai izmantojat papildaprīkojumu, ko nav piegādājis BlackBerry, pārliecinieties, vai tas nesatur metālu, un turiet viedtālruni vismaz 1,5 cm (0,59 collas) astatumā no ķermeņa.

Lai samazinātu radiofrekvences starojumu: (i) lietojiet viedtālruni zonās, kur ir spēcīgs bezvadu signāls; (ii) izmantojiet brīvroku opcijas; un (iii) samaziniet laiku, ko veltāt zvaniem, vai tā vietā sūtiet e-pasta ziņas, īsziņas vai BBM ziņas.

Īpatnējās absorbcijas intensitātes dati

ŠIS BEZVADU IERĪCES MODELIS ATBILST VALDĪBAS NOTEIKUMIEM PAR RADIOVIĻŅU IZMANTOŠANU, JA TIEK IEVĒROTI ŠAJĀ SADAĻĀ SNIEGTIE NORĀDĪJUMI.

Viedtālrunis ir izstrādāts un ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas emisijas ierobežojumus, ko noteikusi ASV valdības Federālā sakaru komisija (Federal Communications Commission, FCC), ja tiek izmantots tā, kā norādīts iepriekšējā sadaļā. Šie ierobežojumi ir daļa no visaptverošām vadlīnijām un nosaka pieļaujamo RF enerģijas līmeni iedzīvotāju lietošanai. Šo vadlīniju pamatā ir standarti, ko izstrādājušas neatkarīgas zinātniskās organizācijas, periodiski un rūpīgi izvērtējot zinātniskos pētījumus. Bezvadu ierīču iedarbības standartvērtības nosaka, izmantojot rādītāju, ko dēvē par īpatnējo absorbcijas intensitāti (Specific Absorption Rate, SAR). FCC noteiktais SAR ierobežojums ir 1,6 W/kg*. SAR pārbaudes veic, izmantojot FCC noteiktos ekspluatācijas standartstāvokļus, kad ierīce raida ar augstāko apstiprināto jaudas līmeni visās pārbaudāmajās frekvenču joslās. Lai gan SAR mērījumus veic, kad ierīce raida ar augstāko apstiprināto jaudas līmeni, tās faktiskais SAR līmenis izmantošanas laikā var būt ievērojami zemāks par maksimālo vērtību. Šo apstākli nosaka fakts, ka ierīce darbojas ar dažādiem jaudas līmeņiem, lai izmantotu tikai tik lielu jaudu, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Jo tuvāk atrodaties bezvadu bāzes stacijas antenai, jo mazāka ir jauda, ar kādu ierīce raida.

Šī viedtālruņa augstākā SAR vērtība, veicot viedtālruņa pārbaudi, to turot pie auss, ir šāda:

Viedtālrunis

SAR (W/kg) uz 1 g

BlackBerry Passport SQW100-3 viedtālrunis (modeļa numurs RGV161LW)

1,35

Šī ir viedtālruņa augstākā SAR vērtība, veicot viedtālruņa pārbaudi, kad viedtālrunis ir ievietots BlackBerry apstiprinātā maciņā ar iestrādātu jostas skavu vai atrodas 1,5 cm (0,59 collu) atstatumā no ķermeņa, ir šāda:

Viedtālrunis

SAR (W/kg) uz 1 g

BlackBerry Passport SQW100-3 viedtālrunis (modeļa numurs RGV161LW)

1,49

Kad šis viedtālrunis darbojas mobilā tīklāja režīmā, tā augstākā SAR vērtība ir:

Viedtālrunis

SAR (W/kg) uz 1 g

BlackBerry Passport SQW100-3 viedtālrunis (modeļa numurs RGV161LW)

1,38

Mērījumi, kas veikti, turot ierīci pie ķermeņa (ieteicamie attālumi no ķermeņa), dažādām bezvadu ierīcēm, tostarp viedtālruņiem, atšķiras atkarībā no komplektācijā iekļautā vai pieejamā papildaprīkojuma un piemērojamajām FCC un IC prasībām.

FCC šim viedtālrunim ir piešķīrusi aprīkojuma izmantošanas atļauju, pamatojoties uz visu SAR līmeņu atbilstību FCC radiofrekvenču emisijas vadlīnijām, ja viedtālrunis tiek lietots saskaņā ar šajā sadaļā sniegtajiem norādījumiem. SAR informācija par šo viedtālruni ir reģistrēta FCC reģistros, un to var atrast sadaļā Display Grant vietnē www.fcc.gov/oet/ea meklējamais FCC ID jūsu viedtālrunim ir norādīts tālāk.

Viedtālrunis

FCC ID

BlackBerry Passport SQW100-3 viedtālrunis (modeļa numurs RGV161LW)

L6ARGV160LW

Papildinformācija par SAR ir pieejama tīmekļa vietnē www.ctia.org (CTIA - The Wireless Association) un www.tele.soumu.go.jp/e/index.htm (Iekšlietu un sakaru ministrijas telekomunikāciju birojs — Telecommunications Bureau of the Ministry of Internal Affairs and Communications).

___________________________________

* Amerikas Savienotajās Valstīs un Kanādā SAR ierobežojums mobilajām ierīcēm, ko piedāvā iedzīvotājiem, ir vidēji 1,6 W/kg uz gramu ķermeņa vai galvas audu (vidēji 4,0 W/kg uz 10 gramiem ekstremitāšu audu — rokām, plaukstu locītavām, potītēm un pēdām).

FCC atbilstības deklarācija (Savienotās Valstis)

FCC B klase, 15. daļa

Šis viedtālrunis atbilst Federālās Sakaru komisijas (FCC) noteikumu 15. daļai. Uz tā darbību attiecas šādi nosacījumi: (1) šis viedtālrunis nedrīkst izraisīt traucējumus un (2) šim viedtālrunim ir jāuztver traucējumi, tostarp tādi traucējumi, kas var izraisīt viedtālruņa nevēlamu darbību.

UZMANĪBU:
izmaiņas vai pārveidojumi, kas veikti šai ierīcei bez saskaņošanas ar pusi, kura atbild par atbilstību, var lietotājam liegt tiesības izmantot šo iekārtu.

Šī iekārta ir pārbaudīta, un tā atbilst B klases digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šo ierobežojumu mērķis ir nodrošināt atbilstošu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās ēkas instalācijā. Šī ierīce rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja to neuzstāda vai neizmanto saskaņā ar ražotāja norādījumiem, tā var izraisīt nevēlamus radiosakaru traucējumus.

Taču atsevišķā dzīvojamās ēkas instalācijā traucējumi var parādīties. Ja šī ierīce tomēr izraisa nevēlamus radiosakaru vai televīzijas uztveršanas traucējumus, ko var konstatēt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam iesaka novērst šos traucējumus, veicot vienu vai vairākas no turpmāk norādītajām darbībām: pārorientējiet uztveršanas antenu vai novietojiet to citur, palieliniet attālumu starp ierīci un uztvērēju, pievienojiet ierīci kontaktligzdai, kas neatrodas vienā ķēdē ar to kontaktligzdu, kurai pievienots uztvērējs vai sazinieties ar preču izplatītāju vai kompetentu radio vai televizoru tehniķi, lai saņemtu palīdzību.

ASV informācija par Federālās Sakaru komisijas (Federal Communications Commission — FCC) prasībām attiecībā uz dzirdes aparātu savietojamību ar bezvadu ierīcēm

Izmantojot bezvadu ierīces dzirdes palīglīdzekļu (piemēram, dzirdes aparātu un auss gliemežnīcas implantu) tuvumā, to lietotāji, iespējams, dzird dūcošu, sanošu vai svelpjošu skaņu. Daži dzirdes aparāti ir noturīgāki pret šiem traucējumiem nekā citi, un arī bezvadu ierīces rada dažāda stipruma traucējumus.

Bezvadu telefonijas nozare ir izstrādājusi novērtējumu sistēmu, lai palīdzētu dzirdes palīglīdzekļu lietotājiem atrast bezvadu ierīces, kas ir savietojamas ar to dzirdes palīglīdzekļiem. Ne visas bezvadu ierīces ir saņēmušas šādu vērtējumu. Bezvadu ierīcēm, kurām ir šāds vērtējums, tas būs norādīts uz iepakojuma kopā ar citiem attiecīgajiem atbilstības marķējumiem.

Šie vērtējumi nav uzskatāmi par garantiju. Atkarībā no lietotāja dzirdes palīglīdzekļa veida un dzirdes zuduma pakāpes šie rezultāti būs atšķirīgi. Ja jūsu dzirdes aparāts uztver traucējumus, iespējams, jūs nevarēsit sekmīgi lietot bezvadu ierīci.

Pārrunājiet šo jautājumu ar savu dzirdes speciālistu un pārbaudiet attiecīgās bezvadu ierīces mijiedarbību ar savu dzirdes palīglīdzekli — tas ir labākais veids, kā izvērtēt jūsu personīgās vajadzības.

Šis viedtālrunis ir pārbaudīts un ir saņēmis vērtējumu par dažu šajā viedtālrunī izmantoto bezvadu tehnoloģiju lietošanu kopā ar dzirdes palīglīdzekļiem. Tomēr šajā viedtālrunī var būt izmantotas arī citas bezvadu tehnoloģijas, kuru lietošana kopā ar dzirdes palīglīdzekļiem nav pārbaudīta. Ir svarīgi rūpīgi pārbaudīt viedtālruņa dažādās funkcijas atšķirīgās atrašanās vietās, lai noskaidrotu, vai nav dzirdami traucējoši trokšņi, kad šo viedtālruni lieto dzirdes palīglīdzekļa vai auss gliemežnīcas implanta tuvumā. Konsultējieties ar bezvadu pakalpojumu sniedzēju par preces atgriešanas un apmaiņas politikām un lūdziet informāciju par saderību ar dzirdes palīglīdzekļiem.

Ko nozīmē šie novērtējumi

„M” novērtējums: bezvadu ierīces, kas saņēmušas M3 vai M4 novērtējumu, atbilst FCC prasībām un, domājams, izraisīs mazāk traucējumu dzirdes palīglīdzekļiem nekā bezvadu ierīces, kurām nav šāda marķējuma. M4 ir labākais/augstākais no šiem diviem novērtējumiem.

„T” novērtējums: bezvadu ierīces, kas saņēmušas T3 vai T4 novērtējumu, atbilst FCC prasībām un, domājams, ir sekmīgāk izmantojamas ar dzirdes palīglīdzekļa indukcijas spoli („T Switch” vai „Telephone Switch”) nekā bezvadu ierīces, kurām nav šāda novērtējuma. T4 ir labākais/augstākais no šiem dieviem novērtējumiem. (Ņemiet vērā, ka ne visos dzirdes palīglīdzekļos ir indukcijas spoles.)

Arī dzirdes palīglīdzekļu noturību pret šāda veida traucējumiem var izmērīt. Jūsu dzirdes palīglīdzekļa ražotājs vai dzirdes speciālists var palīdzēt atrast jūsu dzirdes palīglīdzekļa datus. Jo noturīgāks ir jūsu dzirdes palīglīdzeklis, jo mazāka ir iespēja, ka radīsies bezvadu ierīču izraisīti traucējumi.

Lai saņemtu papildinformāciju par FCC īstenotajām darbībām saistībā ar bezvadu ierīcēm, kas ir saderīgas ar dzirdes palīglīdzekļiem, un par citiem pasākumiem, ko veikusi FCC, lai nodrošinātu personām ar invaliditāti piekļuvi telekomunikāciju pakalpojumiem, apmeklējiet vietni www.fcc.gov/cgb/dro.

Industry Canada sertifikācija

Šis viedtālrunis atbilst Kanādas Industrijas RSS standartam(-iem), kam nav nepieciešama licence. (1) šis viedtālrunis nedrīkst izraisīt traucējumus un (2) šim viedtālrunim ir jāuztver traucējumi, tostarp tādi traucējumi, kas var izraisīt viedtālruņa nevēlamu darbību.

Šis BlackBerry Passport SQW100-3 viedtālrunis (modeļa numurs RGV161LW) atbilst Kanādas Rūpniecības departamenta (Industry Canada) RSS 102, RSS 130, RSS 132, RSS 133, RSS 139, RSS 199 RSS-GEN un RSS 210 ar sertifikāta numuru 2503A-RGV160LW.

Šis viedtālrunis darbībai 5150-5250 MHz joslā ir paredzēts vienīgi lietošanai telpās, lai samazinātu iespējamos kaitīgos traucējumus sakaros ar kopēja kanāla mobilo satelītu sistēmām.

Viedtālruņu antenu maksimālajam atļautajam pastiprinājumam 5250-5350 MHz un 5470-5725 MHz joslā jāatbilst EIRP ierobežojumiem.

Viedtālruņu antenu maksimālajam atļautajam pastiprinājumam 5725-5825 MHz joslā jāatbilst EIRP ierobežojumiem, kas noteikti divpunktu un citām, nevis divpunktu darbībām.

Ņemiet vērā, ka lieljaudas radari ir izvietoti kā 5250-5350 MHz un 5650-5850 MHz joslas primārie lietotāji (t.i., prioritārie lietotāji) un šie radari var radīt traucējumus un/vai LE-LAN viedtālruņu bojājumus.

Atbilstība B klases normatīviem

Šis ICES-003 viedtālrunis atbilst B klases radiotrokšņu emisiju ierobežojumiem, kas norādīti traucējumus izraisošo iekārtu standartā „Informācijas tehnoloģiju iekārtu (Information Technology Equipment—ITE) ierobežojumi un mērīšanas metodes”, ko izdevis Kanādas valdības Rūpniecības departaments.

Papildu informācija par atbilstību normatīviem

No BlackBerry varat saņemt detalizētu informāciju par jūsu viedtālruņa atbilstību šādiem standartiem un reglamentējošo iestāžu prasībām.

Šajā viedtālrunī izmantotais lāzera sensora modulis atbilst šādam Starptautiskās Elektrotehniskās komisijas (International Electrotechnical Commission — IEC) standartam: IEC/EN 60825-1 2007-03 ED 2.0.

Lai skatītu sava viedtālruņa FCC ID, IC sertifikāta numuru, modeli un atbilstības informāciju, pārvelciet lejup no sākumekrāna augšējās daļas. Pieskarieties Iestatījumi > Par un nolaižamajā sarakstā atlasiet Reglamentējošie apstiprinājumi.

Informācija par izstrādājumu: BlackBerry Passport SQW100-3 viedtālrunis

Mehāniskie raksturlielumi

Svars: aptuveni 6,9 unces (194,4 g) kopā ar litija jonu akumulatoru

Izmēri (G x P x A): 5 x 3,6 x 0,4 collas (128 x 90,3 x 9,3 mm)

3 GB atmiņa, 32 GB lietojumprogrammas glabātava, mikroSD kartes slots

Jūsu viedtālrunim var tikt pielāgoti šādi lāzersensora modeļa raksturlielumi.

1. klases lāzerizstrādājums

Vidējā maksimālā izstarotā jauda: 0,18 mW

Strāvas specifikācijas

Neizņemams, uzlādējams litija jonu šūnu akumulators

Atbalsta 3 V, 1,8 V nano SIM kartes

Savietojams ports datu sinhronizēšanai un uzlādei: mikro USB 2.0, mikro USB 3.0

Mobilā tīkla raidīšanas specifikācijas:

Deviņu joslu LTE atbalsts: LTE 700, LTE 800, LTE 850, LTE 900, LTE 1700, LTE 1800, LTE 1900, LTE 2100, LTE 2600 MHz joslas

Piecjoslu HSPA+ atbalsts: UMTS800/UMTS 850, UMTS900, AWS 1700, PCS 1900, IMT 2100 MHz joslas

Četrjoslu GSM atbalsts: GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 MHz joslas

Enerģijas klase: 1. klase (DCS 1800, PCS 1900), 4. klase (GSM 850) saskaņā ar GSM 5.05, 4. klase (GSM 900) saskaņā ar GSM 02.06, E2 klase (GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900), 3. klase (UMTS, LTE)

Raidīšanas frekvence: 704––716 MHz, 824––849 MHz, 830––840 MHz, 832––862 MHz, 880––915 MHz, 850––1910 MHz, 1710––1755 MHz, 1710––1785 MHz, 1850––1910 MHz, 1920––1980 MHz, 2500––2570 MHz

Uztveršanas frekvence: 734––746 MHz, 791––821 MHz, 869––894 MHz, 875––885 MHz, 925––960 MHz, 1805––1880 MHz, 1930––1990 MHz, 2110––2155 MHz, 2110––2170 MHz, 2620––2690 MHz

Wi-Fi tīkla raidīšanas specifikācijas:

Bezvadu LAN standarts: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r

Pārraides un uztveršanas frekvence IEEE 802.11b/IEEE 802.11g/IEEE 802.11k/IEEE 802.11n/IEEE 802.11r: no 2412 līdz 2472 GHz

Pārraides un uztveršanas frekvence IEEE 802.11a/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11k/IEEE 802.11n/IEEE 802.11r: no 5180 līdz 5825 GHz

Bluetooth raidīšanas specifikācijas:

Vienas joslas atbalsts ISM 2,4 GHz

Pārraides un uztveršanas frekvence: no 2402 līdz 2480 MHz

Bluetooth 1. klase

Ja viedtālrunis atbalsta NFC tehnoloģiju, tad uz to attiecināmas šādas specifikācijas:

Darbības frekvence: 13,56 MHz

Atbalstītie režīmi: lasītājs/rakstītājs, kartes emulācija, vienādranga sakari

Juridisks paziņojums

©2015 BlackBerry. Visas tiesības saglabātas. BlackBerry® un saistītās prečzīmes, nosaukumi un logo ir BlackBerry Limited īpašums, un ir reģistrēti un/vai lietoti ASV un valstīs visā pasaulē. Bluetooth ir Bluetooth SIG preču zīme. Call2Recycle ir Call2Recycle, Inc. preču zīme. CTIA - The Wireless Association ir CTIA — The Wireless Association preču zīme. GSM ir GSM MOU Association preču zīme. IEEE Std 1725, IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, IEEE 802.11ac, 802.11k, 802.11r, un 802.11n ir Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. preču zīmes. LTE un UMTS ir Eiropas Telekomunikāciju standarta institūta (ETSI) preču zīmes. PMA Certified un PMA Certified logotipi ir Power Matters Alliance, Inc. (PMA) sertificēšanas zīmes. Simbols “Qi” ir Wireless Power Consortium preču zīme. Wi-Fi ir Wi-Fi Alliance preču zīme. Visas pārējās preču zīmes ir attiecīgo īpašnieku īpašums. Šie dokumenti, kā arī visi atsaucei pievienotie dokumenti, kā piemēram, dokumenti, kas nodrošināti vai ir pieejami Blackberry tīmekļa vietnē, ir nodrošināti vai ir pieejami „tādi kā ir”, un bez BlackBerry Limited un tā saistīto uzņēmumu nosacījumiem, apstiprinājuma, galvojuma, pārstāvniecības vai jebkāda veida garantijas vai saistībām, un visas šīs komercsabiedrības atsakās no šādas atbildības, ciktāl to atļauj jūsu jurisdikcijā spēkā esošie tiesību akti.

Ikviena BlackBerry produkta vai pakalpojuma lietošanas noteikumi ir izdoti atsevišķā licencē vai citā līgumā ar BlackBerry, kas attiecīgajā gadījumā pielietojams. NEKAS NO ŠAJĀ DOKUMENTĀCIJĀ MINĒTĀ NAV PAREDZĒTS TĀDA SKAIDRI UZRAKSTĪTA LĪGUMA VAI GARANTIJAS AIZSTĀŠANAI, KO BLACKBERRY NODROŠINA BLACKBERRY PRODUKTU UN PAKALPOJUMU DAĻĀM, KAS NAV ŠĪ DOKUMENTĀCIJA.


BlackBerry Limited
2200 University Avenue East
Waterloo, Ontario
Kanādā N2K 0A7

BlackBerry UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
Apvienotā Karaliste

Apgrozībā laists Kanādā