Skip to content

BlackBerry Passport SQW100-1 Smartphone

RGY181LW

Impormasyong pangkaligtasan

Bago mo simulang gamitin ang iyong BlackBerry smartphone (tinutukoy dito bilang smartphone), repasuhin ang impormasyong pangkaligtasan at pangregulasyon na ibinigay sa dokumentong ito. Itago ang dokumentong ito sa isang ligtas na lugar upang mapagsanggunian mo ito tuwing kailangan mo ito.

Sa ilang bansa, maaaring may mga paghihigpit sa paggamit ng mga device na pinagana ang Bluetooth at mga wireless na device na may software sa pag-encrypt. Sumangguni sa iyong mga lokal na awtoridad para sa mga paghihigpit sa iyong lugar.

Para makita ang pinakabagong impormasyong pangkaligtasan at pangprodukto, bisitahin ang www.blackberry.com/docs/smartphones.

Upang mahanap ang pinakabagong impormasyon sa warranty, bisitahin ang www.blackberry.com/legal.

Mga mahalagang pangkaligtasang pag-iingat

Ipinapakita ng larawan na ito ang mga elemento na ipinapaliwanag sa mga sumusunod na teksto.

Gumamit lamang ng mga aprubadong baterya at charger sa iyong smartphone. Ang paggamit ng mga baterya o charger na hindi inaprubahan ng BlackBerry ay maaaring magdulot ng panganib ng sunog o pagsabog, na maaaring magdulot ng matinding pinsala, kamatayan, o pagkawala ng pag-aari.

Gumamit lamang ng mga holster na aprubado ng BlackBerry. Ang paggamit ng mga holster na hindi aprubado ng BlackBerry maaring maging sanhi ng smartphone na lumampas sa mga pamantayan ng pagkalatantad sa radio frequency.

Ipinapakita ng larawan na ito ang mga elemento na ipinapaliwanag sa mga sumusunod na teksto.

Ilayo ang smartphone ng hindi baba sa (1.5 cm) 0.59 pulgada. (1.5 cm) 0.59 pulgada ang layo sa iyong katawan. Kung dala-dala mo sa katawan mo ang iyong smartphone, gumamit lamang ng mga aksesorya na mayroong integrated belt clip, at kung aksesorya ay hindi BlackBerry, tiyakin na ang aksesorya ay hindi naglalaman ng bakal. Kung hindi mo susundin ang mga gabay na ito, maaring lumampas sa pamantayan ng pagkalantad sa radio frequency. Kahit na mayroong pangmatagalang epekto sa kalusugan ang lampas sa pamantayan na pagkalantad sa radio frequency ito ay paksa sa patuloy na pag-aaral ng siyensya.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagsunod ng smartphone na ito sa mga panuntunan ng FCC sa radio frequency emission, bisitahin ang www.fcc.gov/oet/ea/fccid at hanapin ang FCC ID para sa iyong smartphone na nakalista sa ibaba. Matatagpuan ang FCC ID sa likod ng iyong smartphone.

 • BlackBerry Passport SQW100-1 smartphone (numero ng modelo RGY181LW): FCC ID L6ARGY180LW
Ipinapakita ng larawan na ito ang mga elemento na ipinapaliwanag sa mga sumusunod na teksto.

Idinisenyo ang iyong smartphone para gumana sa mga temperatura na nasa pagitan ng 32 at 95°F (0 at 35°C). Ang paggamit ng iyong smartphone nang wala sa hanay ng temperatura ay maaaring magdulot ng pinsala sa iyong smartphone o lithium-ion na baterya.

Ipinapakita ng larawan na ito ang mga elemento na ipinapaliwanag sa mga sumusunod na teksto.

Huwag umasa sa iyong smartphone para sa mga pang-emerhensyang pakikipag-usap. Ang mga wireless network na kinakailangan upang gumawa ng mga emerhensyang tawag o magpadala ng mga mensahe ay wala sa lahat ng lugar, at ang mga numero para sa emerhensya, tulad ng 911, 112, o 999, ay maaaring hindi ka ikonekta sa mga serbisyo para sa emerhensya sa lahat ng lugar.

Ipinapakita ng larawan na ito ang mga elemento na ipinapaliwanag sa mga sumusunod na teksto.

Ang iyong smartphone at mga accessory ng smartphone ay hindi para sa mga bata. Kung papayagan mo ang isang anak na gamitin o hawakan ang iyong smartphone o mga accessory ng smartphone, tiyakin na mahigpit mong binabantayan ang iyong anak. Ang iyong smartphone ay mayroong mga maliit na bahagi na mapanganib na malunok ng mga bata.

Ipinapakita ng larawan na ito ang mga elemento na ipinapaliwanag sa mga sumusunod na teksto.

Ilayo ang iyong smartphone mula sa mga gamit na pang-medikal, kabilang ang mga pacemaker at hearing aid, dahil maaaring hindi gumana ang mga ito at magdulot ng matinding pinsala o kamatayan sa iyo o sa iba.

Ipinapakita ng larawan na ito ang mga elemento na ipinapaliwanag sa mga sumusunod na teksto.

Huwag idikit ang iyong smartphone sa mga likido, dahil ito ay maaaring magdulot ng short circuit, sunog, o pagkakakuryente.

Ipinapakita ng larawan na ito ang mga elemento na ipinapaliwanag sa mga sumusunod na teksto.

Kapag ginagamit mo ang speakerphone ng iyong smartphone, kailanman huwag ilagay ang smartphone sa iyong tainga. Maaaring magkaroon ng malubha at permanenteng pinsala sa pandinig.

Ipinapakita ng larawan na ito ang mga elemento na ipinapaliwanag sa mga sumusunod na teksto.

Ang pagkakalantad sa mga kumikislap na ilaw sa iyong smartphone ay maaaring magdulot ng pangingisay na tulad ng mga epilepsya o mahimatay at maaaring maging mapanganib sa iyo o sa iba. Sa kaganapan na makakaranas ka, o ang paggamit mo sa iyong smartphone ay magdudulot sa iba, ng anumang pagkalito, pagkawala ng kamalayan, pagkibot, mga kombulsyon, o anumang hindi mapigilang paggalaw, itigil kaagad ang paggamit sa iyong smartphone at kumonsulta sa isang doktor. Ang ilaw na LED para sa notipikasyon ay makikita sa harapan ng iyong smartphone, sa itaas na kanang sulok. Kung ang modelo ng iyong smartphone ay may camera, ang aperture ng LED na flash ng camera ay makikita sa likuran ng iyong smartphone, alinman sa itaas o kanan ng lente ng camera. Kung ikaw ay may posibilidad ng pangingisay tulad ng mga epilepsya o mahimatay, kumonsulta sa iyong doktor bago gamitin ang iyong smartphone.

Ipinapakita ng larawan na ito ang mga elemento na ipinapaliwanag sa mga sumusunod na teksto.

Huwag gamitin ang iyong smartphone habang nagmamaneho maliban kung pinahihintulutan ka ng batas na gamitin ang smartphone sa hands-free mode. Ang paggamit sa iyong smartphone habang ikaw ay nagmamaneho ay maaaring ilagay ka at ang iba sa mas malaking panganib ng isang aksidente na magdudulot ng matinding pinsala, kamatayan, o pagkawala ng pag-aari.

Ipinapakita ng larawan na ito ang mga elemento na ipinapaliwanag sa mga sumusunod na teksto.

Huwag gamitin ang iyong smartphone kapag mayroong singaw ng gas dahil ito maaari itong magdulot ng panganib ng sunog o pagsabog.

Ipinapakita ng larawan na ito ang mga elemento na ipinapaliwanag sa mga sumusunod na teksto.

Huwag itapon ang iyong smartphone sa apoy dahil maaari itong magdulot ng pagsabog na magbubunga ng matinding pinsala, kamatayan, o pagkawala ng pag-aari.

Ipinapakita ng larawan na ito ang mga elemento na ipinapaliwanag sa mga sumusunod na teksto.

Patayin ang iyong smartphone sa mga eroplano. Ang paggamit ng iyong smartphone sa isang eroplano ay maaaring makaapekto sa paggamit ng mga instrumento, komunikasyon, at pagganap, maaaring maantala ang network, o kung hindi man ay maaaring maging mapanganib sa pagpapatakbo ng eroplano, mga tauhan nito, at pasahero, at maaaring maging labag sa batas.

Ipinapakita ng larawan na ito ang mga elemento na ipinapaliwanag sa mga sumusunod na teksto.

Ang mga smartphone ay hindi likas na ligtas at hindi maaaring gamitin kapag mayroong mga singaw, alikabok, o kung hindi man mga kemikal na maaaring sumabog. Ang mga pagkislap sa mga nasabing lugar ay maaaring magdulot ng pagsabog o sunog na magbubunga ng matinding pinsala, kamatayan, o pinsala sa pag-aari.

Ligtas na paggamit sa iyong smartphone

 • Huwag maglagay ng mga mabigat na bagay sa iyong smartphone.
 • Huwag subukang baguhin o ayusin ang iyong smartphone.
 • Huwag subukang takpan o magpasok ng mga bagay sa mga butas sa iyong smartphone maliban kung inutusang gawin sa dokumentasyon ng smartphone na ibinigay ng BlackBerry. Ang pagkilos na ito ay maaaring magdulot ng short circuit, sunog, o pagkakuryente.
 • Huwag gumamit ng mga matalas na bagay sa screen.
 • Huwag gumamit ng labis na puwersa sa screen.
 • Huwag gamitin ang iyong smartphone o ang mga accessory ng smartphone na malapit sa tubig (halimbawa, malapit sa bathtub o lababo, sa basang basement, o malapit sa isang swimming pool).
 • Huwag ilagay ang iyong smartphone o ang mga accessory ng smartphone sa anumang hindi matibay na ibabaw. Maaaring mahulog ang smartphone o ang mga accessory ng smartphone, at dahil doon malamang na magdulot ito ng matinding pinsala sa isang tao at sa smartphone o accessory ng smartphone.
 • Gawa sa salamin ang screen ng smartphone ninyo. Maaring mabasag o magpira-piraso ang salamin kapag nahulog o binigyan ng puwersa ang salamin ng smartphone ninyo. Kung nabasag o nagpira-piraso, huwag hawakan ang salamin hanggang sa makumpuni.
 • Kapag ginagamit ang iyong smartphone, madalas na magpahinga mula dito. Kung makakaranas ka ng anumang pananakit sa iyong leeg, balikat, braso, sa may pulso, mga kamay (kabilang ang mga hinlalaki at daliri), o ibang bahagi ng katawan kapag ginagamit ang iyong smartphone, itigil kaagad ang paggamit. Kung magpapatuloy ang pananakit, kumonsulta sa isang doktor.
MAG-INGAT:
Ang iyong aparato ay naglalaman ng mga produkto na Class 1 LED laser. Ang paggamit ng mga kontrol o pagsasaayos o pagganap ng mga pamamaraan na iba sa mga tinukoy na disenyo ng produkto/pagsubok na maaring maging resulta ng pagkalantad sa panganib sa radiation ng LED laser output power.

Kaligtasan na may kaugnayan sa kuryente

I-charge ang smartphone gamit lamang ang mga aksesorya na pang-charge na ibinigay ng BlackBerry o partikular na inaprubahan ng BlackBerry para gamitin sa smartphone na ito. Huwag gumamit ng mga aksesorya na pang-charge na hindi sumusunod sa Mga Kinakailangan sa Pagpapatunay ng CTIA para sa Pagsunod sa Sistema ng Baterya sa IEEE Std 1725, dahil maaaring magdulot ito ng panganib ng sunog, pagsabog, pagtagas ng baterya, o ibang panganib, na maaaring magdulot ng matinding pinsala, kamatayan, o pagkawala ng pag-aari, at maaaring ipawalang-bisa ang anumang warranty.

Mga aprubadong modelo ng aksesorya sa pag-charge para sa BlackBerry Passport smartphone

Mga kable sa pag-charge: HDW-50071-001, HDW-50071-002, HDW-50071-003, HDW-50071-004, HDW-51800-001, HDW-51800-002, HDW-59105-001, HDW-62449-001, HDW-62449-002

Mga AC charger: HDW-58920-001, HDW-58921-001, HDW-58922-001, HDW-58923-001, HDW-58924-001, HDW-58925-001, HDW-58926-001

Mga charger ng baterya: HDW-54535-001

Gamitin lamang ang mga aksesorya na pang-charge na ibinigay kasama ng smartphone o anumang iba pang aksesorya na pang-charge na aprubado ng BlackBerry mula sa mga uri ng power source na nasa nakamarkang label. Bago ka gumamit ng anumang power supply, tiyakin na ang boltahe ng kuryente ay alinsunod sa boltaheng nakasulat sa power supply. Ikonekta lamang ang smartphone sa mga adapter na napatunayan ng CTIA, mga produktong may USB-IF logo, o mga produktong nakumpleto ang program ng pagsunod sa USB-IF.

Huwag i-overload ang mga saksakan ng kuryente, extension cord, o saksakan na may kasamang lalagyan dahil maaari itong magbunga ng sunog o pagkakakuryente. Para bawasan ang panganib ng pinsala sa kurdon o plug, hilahin ang plug kaysa sa kurdon kapag tinatanggal mo ang accessory na pang-charge mula sa saksakan ng kuryente o sa saksakan na may kasamang lalagyan.

Protektahan ang kurdon ng kuryente na matapakan o maipit, lalo na sa mga saksakan na may kasamang lalagyan at ang bahagi kung saan nakakonekta ang kurdon ng kuryente sa smartphone. Palaging ipuwesto ang kurdon ng kuryente sa isang paraan na mababawasan ang panganib na mapinsala ang iba, tulad ng madapa o mabulunan. Alisin sa pagkakasaksak ang mga accessories sa pag-charge tuwing kumikidlat o kapag hindi ginagamit. Huwag gamitin ang mga accessories sa pag-charge sa labas o sa anumang lugar na nakalantad sa mga elemento.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagkonekta sa power supply, tingnan ang dokumentasyon na kasama sa iyong smartphone.

Para bumili ng mga accessory para sa iyong smartphone, makipag-ugnayan sa iyong wireless service provider o bisitahin ang .www.shopblackberry.com.

Kaligtasan ng baterya

Mayroong hindi natatanggal na lithium-ion na baterya ang iyong smartphone. Huwag subukang alisin ang baterya. Ipapawalang-bisa ng pag-alis ng baterya ang Limitadong Warranty para sa iyong smartphone at maaaring magdulot ng pinsala sa baterya.

Maaaring magdulot ang baterya ng sunog, pagsabog, pagkapaso sa kemikal, o ibang panganib kung hindi gagamitin nang maayos. Huwag idikit ang iyong baterya sa mga likido. Huwag initin ang baterya na mas mataas sa 140°F (60°C). Ang pag-init sa baterya na mas mataas sa 140°F (60°C) ay maaaring masunog o sumabog ang baterya.

Ipinapakita ng larawan na ito ang mga elemento na ipinapaliwanag sa mga sumusunod na teksto.

Huwag ilagay/ilapit ang smartphone at ang baterya nito sa apoy o iba pang maiinit na bagay, gaya ng maiinit na plato, ibabaw ng lutuan, heater, o oven, dahil maaari itong magsanhi ng pagkasunog o pagsabog.

Ipinapakita ng larawan na ito ang mga elemento na ipinapaliwanag sa mga sumusunod na teksto.

Huwag subukang magpasok ng anumang bagay sa baterya. Huwag buuing muli, i-disassemble, baguhin, pipiin, tusukin, ibaluktot, o pagpira-pirasuhin ang baterya. Kung ang baterya ay binuong muli, na-disassemble, binago, pinipi, tinusok, o inayos sa anumang iba pang paraan, agad na ihinto ang paggamit ng baterya.

Huwag i-short-circuit ang baterya o payagang dumikit ang mga metallic o conductive na bagay sa mga terminal ng baterya.

MAG-INGAT:
Huwag subukang alisin ang baterya.Tinutukoy ng BlackBerry ang mga bateryang gagamitin sa mga smartphone na sumusunod sa IEEE Std 1725. Ang paggamit ng anumang ibang mga baterya ay maaaring magdulot ng panganib ng sunog, pagsabog, pagtulo ng likido mula sa baterya, o ibang panganib. Mangyaring tiyakin na itatapon mo ang mga nagamit nang baterya alinsunod sa mga nakalagay na instruksiyon sa dokumentong ito.
Icon ng nawawalang baterya Icon ng error sa baterya

Kapag lumitaw ang isa sa mga icon na ito sa iyong smartphone, nagka-error sa alinman sa baterya o sa koneksiyon ng baterya. Ibalik ang iyong smartphone sa kuwalipikadong propesyonal sa pagbibigay serbisyo para sa pagkumpuni.

Pagmamaneho at paglalakad nang ligtas

Huwag gamitin ang iyong smartphone habang ikaw ay nagmamaneho. Bigyang-pansin mabuti ang pagmamaneho; ang pagmamaneho nang ligtas ay ang iyong unang pananagutan. Ikaw ang may pananagutan sa pag-alam at pagsunod sa mga batas at regulasyon tungkol sa paggamit ng mga wireless device sa mga lugar kung saan ka nagmamaneho.

Ligtas na itago ang iyong smartphone bago mo imaneho ang iyong sasakyan. Kung may air bag ang iyong sasakyan, huwag ilagay ang iyong smartphone o anumang mga accessory sa ibabaw ng air bag, o kung saan lumalabas ang air bag. Kung lumabas ang air bag, maaaring magkaroon ng matinding pinsala.

Maaaring maapektuhan ng mga radio frequency signal ang mga hindi maayos na na-install o hindi sapat na napoprotektahang mga electronic system sa mga de-motor na sasakyan. Magtanong sa gumawa ng sasakyan o sa kinatawan nito. Kung mayroon mang anumang kagamitan na idinagdag sa iyong sasakyan, dapat ka rin kumonsulta sa gumawa ng kagamitan na iyon para sa impormasyon sa mga radio frequency signal.

Huwag gamitin ang iyong smartphone habang naglalakad o may ginagawa na kailangan ng iyong buong atensyon. Ang hindi pagtuon ng pansin sa mga panganib sa trapiko o ibang mga taong naglalakad ay maaaring magresulta sa matinding pinsala, kamatayan, o pagkawala ng pag-aari.

Mga Accessory

Gamitin lamang ang mga accessory na iyon na inaprubahan ng BlackBerry para magamit sa partikular na modelo ng smartphone na ito. Maaaring mapawalang-bisa ng paggamit ng anumang hindi inaprubahang accessory ang anumang pag-apruba o warranty, na maaaring magresulta sa hindi paggana ng smartphone, at ito ay maaaring mapanganib.

Mga lalagyan: Maaaring walang kasamang holster ang iyong smartphone (aksesorya na isinusuot sa katawan). Kung isinasabit mo ang iyong smartphone sa iyong katawan, palaging ilagay ang iyong smartphone sa holster ng smartphone na may kasamang belt clip na ibinigay o inaprubahan ng BlackBerry. Kung hindi ka gumagamit ng holster na may kasamang belt clip na ibinigay o inaprubahan ng BlackBerry kapag dinadala ang iyong smartphone, panatilihin ang layo ng iyong smartphone nang hindi kukulangin sa 0.59 in. (15 mm) mula sa iyong katawan kapag nagta-transmit ang smartphone. Kapag gumagamit ng anumang feature na gumagamit ng data ng iyong smartphone (halimbawa, mga mensahe sa email, mensahe ng PIN, mensahe sa MMS, o serbisyo ng browser), nang mayroon o walang USB cable, hawakan ang iyong smartphone nang hindi kukulangin sa 0.59 in. (15 mm) mula sa iyong katawan. Ang paggamit ng mga aksesorya na hindi ibinigay o inaprubahan ng BlackBerry ay maaaring maging sanhi ng paglampas ng iyong smartphone sa mga panuntunan sa pagkakalantad sa radio frequency. Kung mayroong pangmatagalang epekto sa kalusugan ang paglampas sa mga pamantayan sa pagkalantad sa radio frequency ay paksa sa patuloy na pag-aaral ng agham. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagkakalantad sa radio frequency, tingnan ang bahaging "Impormasyon sa pagsunod" ng dokumentong ito.

Ang karamihan sa mga lalagyan na inaprubahan ng BlackBerry para sa mga smartphone (halimbawa, mga lalagyan, bag, at pouch) ay may kasamang magnet. Huwag maglagay ng mga bagay na may mga magnetic strip na bahagi, gaya ng mga debit card, credit card, hotel key card, phone card, o katulad na bagay, nang malapit sa mga nasabing lalagyan. Maaaring mapinsala o mabura ng magnet ang nakalagay na data sa magnetic strip.

Magnetometer

May kasamang magnetometer ang iyong smartphone. Ginagamit ang magnetometer ng mga application gaya ng Compass. Maaaring negatibong maapektuhan ng mga magnet o device na naglalaman ng mga magnet, gaya ng mga lalagyan, headphone, o monitor ang kawastuhan ng magnetometer. Huwag umasa sa mga application na gumagamit ng magnetometer para matukoy ang iyong lokasyon, lalo na sa mga emerhensyang sitwasyon.

Media

Maaaring ipagbawal o limitahan ng ilang hurisdiksiyon ang iyong paggamit ng ilang feature sa iyong smartphone. Kapag kumukuha, nagpoproseso, o gumagamit ng mga larawan, sundin ang lahat ng batas, regulasyon, pamamaraan, at patakaran, kabilang ang, na walang limitasyon, sa anumang naaangkop na batas sa copyright, personal na pagkapribado, lihim ng kumpanya, o seguridad na maaaring ipinatutupad sa iyong hurisdiksiyon. Igalang ang mga personal na karapatan ng iba. Maaari kang pigilan ng mga proteksiyon ng copyright sa pagkopya, pagbago, paglipat, o pagpasa ng ilang larawan, musika (kabilang ang mga ring tone), o ibang nilalaman.

Mga audio file: Maaaring magkaroon ng permanenteng pagkawala ng pandinig kung nakikinig ka ng mga audio file nang napakalakas, lalo na sa headphones. Iwasang lakasan ang volume ng iyong headphone upang hindi marinig ang ingay sa kapaligiran. Kung may naririnig kang ugong sa iyong mga tainga o hindi maintindihang salita, kumonsulta sa doktor.

Babalang larawan para sa pagkawala ng pandinig.

Camera: Kung may camera ang iyong smartphone, huwag direktang itutok ang camera sa araw o anumang iba pang maliwanag na ilaw. Kapag ginawa mo ito, maaari nitong labis na mapinsala ang iyong mga mata o masira ang iyong smartphone. Kapag ginagamit ang flash ng camera, panatilihin ang aperture ng LED flash ng camera nang hindi bababa sa 19.69 in. (50 cm) ang layo mula sa mga mata ng kinukunan.

Antenna

Gamitin lamang ang ibinigay na integrated antenna. Maaaring mapinsala ng walang pahintulot na pagbabago o pagkabit ng antenna ang smartphone at maaaring lumabag sa mga regulasyon ng U.S. Federal Communications Commission (FCC).

Interference sa electronic na kagamitan

Pinoprotektahan ang karamihan sa mga modernong elektronikong kagamitan mula sa mga radio frequency signal. Gayunpaman, ang ilang elektronikong kagamitan ay maaaring hindi pinoprotektahan laban sa mga radio frequency signal mula sa iyong smartphone.

Mga Pacemaker:Kumunsulta sa isang doktor o gumawa ng iyong pacemaker kung mayroon kayong anumang mga katanungan tungkol sa epekto ng radio frequency signal sa iyong pacemaker. Tiyakin na ginagamit ninyo ang iyong smartphone alinsunod sa mga pangkaligtasang kinakailangan na may kaugnayan sa iyong partikular na pacemaker, na maaaring kasama ang mga sumusunod na kinakailangan: palaging panatilihin ang iyong smartphone nang mahigit sa 7.88 pulgada (20 cm) ang layo mula sa pacemaker kapag naka-on ang iyong smartphone, huwag ilagay ang iyong smartphone sa iyong bulsa sa may dibdib, at gamitin ang tainga na salungat sa pacemaker para sa paggawa at pagtanggap ng mga tawag sa iyong smartphone para mabawasan ang potensyal na interference. Kung mayroon kang anumang kadahilanan para paghinalaan na mayroong interference, agad na i-off ang lahat ng wireless na koneksyon sa iyong smartphone, itigil ang paggamit ng iyong smartphone, at kumonsulta sa isang doktor.

Mga hearing aid: Maaaring mag-interfere ang ilang mga digital na wireless device sa ilang mga hearing aid. Kung magkaroon ng naturang interference, kumonsulta sa iyong wireless service provider o makipag-ugnayan sa gumawa ng iyong hearing aid upang talakayin ang mga alternatibo.

May kasamang magnetometer ang iyong smartphone, na ginagamit ng mga application na tulad ng Compass. Kung may application na gumagamit ng magnetometer na nagdudulot ng interference sa iyong hearing aid, isara ang application.

Iba pang mga kasangkapang medikal: Kung gumagamit ka ng anumang ibang personal na medikal na kagamitan, kumonsulta sa gumawa upang matukoy kung sapat na napoprotektahan ang iyong medikal na kagamitan mula sa enerhiya ng panlabas na radio frequency. Maaari kang matulungan ng iyong doktor sa pagkuha ng impormasyong ito.

Mga pasilidad para sa pangangalagang pangkalusugan: I-off ang lahat ng wireless na koneksyon sa iyong smartphone sa mga pasilidad para sa pangangalagang pangkalusugan kapag sinasasabi sa iyong gawin ito ng anumang mga nakapaskil na regulasyon sa mga lugar na ito. Maaaring gumagamit ang mga ospital o mga pasilidad sa pangangalagang pangkalusugan ng kagamitang maaaring sensitibo sa enerhiya ng panlabas na radio frequency.

Sasakyang panghimpapawid: Ipinagbabawal ng mga regulasyon ng Federal Aviation Administration (FAA) at Federal Communications Commission (FCC) ang paggamit ng radio ng mga wireless na device habang nasa himpapawid. I-off ang lahat ng wireless na koneksiyon sa iyong smartphone bago sumakay sa isang sasakyang panghimpapawid. Hindi alam ang epekto ng paggamit ng smartphone na naka-on ang mga wireless na koneksiyon sa isang sasakyang panghimpapawid. Maaaring maapektuhan ng naturang paggamit ang mga instrumento, komunikasyon, at paggana ng eroplano, maaaring maantala ang network, o kung hindi man ay maaaring mapanganib sa operasyon ng eroplano, at maaaring ilegal. Nang naka-off ang lahat ng wireless na koneksiyon sa iyong smartphone, gumamit lang ng mga application sa device na hindi nakabase sa radio alinsunod sa mga regulasyon ng airline para sa mga electronikong device.

Mga mapanganib na lugar

Ang iyong smartphone, sa likas na katangian nito, ay hindi ligtas na device at hindi naaangkop na gamitin sa mga mapanganib na paligid, kung saan kailangan ang mga ligtas na device, sa likas na katangian nito, kabilang ang, nang walang limitasyon, sa kung may mga sumisingaw na gas, mga sitwasyong may alikabok na maaaring sumabog, pagpapatakbo ng mga pasilidad para sa nuclear, pagpapalipad ng eroplano o mga serbisyo sa komunikasyon, air traffic control, at mga sistema para sa life support o pang-armas.

Mga kapaligirang may potensyal na magkaroon ng pagsabog: Kung nasa isa kang lugar na may kapaligirang may potensyal na magkaroon ng pagsabog, i-off ang lahat ng wireless na koneksyon sa iyong smartphone at sundin ang lahat ng karatula at tagubilin. Maaaring magsanhi ng pagsabog o ng sunog ang mga pagsiklab sa mga naturang lugar na magreresulta sa pinsala sa katawan o maging pagkamatay.

Madalas, ngunit hindi palagi, malinaw na may marka ang mga lugar na may potensyal na magkaroon ng pagsabog. Kasama sa mga iyon ang mga gasolinahan; sa ibaba ng deck ng mga bangka; mga pasilidad sa paglilipat ng gasolina o kemikal; mga sasakyang gumagamit ng liquefied petroleum gas, gaya ng propane o butane; mga lugar kung saan naglalaman ang hangin ng mga kemikal o bahagi, gaya ng grain, alikabok, o metal powder; at anumang ibang lugar kung saan normal na aabisuhan kang i-off ang makina ng iyong sasakyan.

Huwag gamitin ang telepono sa iyong smartphone upang mag-ulat ng pagtagas ng gas nang malapit sa pinangyarihan ng pagtagas. Lumayo sa lugar at gawin ang pagtawag mula sa isang ligtas na lokasyon, kung available at atkibo ang telepono sa iyong smartphone.

Mga lugar para sa pagpapasabog: Kapag nasa isang "lugar para sa pagpapasabog" o sa isang lugar na nagsasaad na dapat na i-off ang mga two-way na radyo, upang maiwasan ang paggambala sa mga pagpapasabog, i-off ang lahat ng wireless na koneksyon sa iyong smartphone at sundin ang lahat ng karatula at tagubilin.

Mga temperatura sa paggamit at pag-iimbak

Idinisenyo ang iyong smartphone at charger ng smartphone para paganahin at itago sa loob ng mga temperaturang nakalista sa ibaba:

Paggamit sa smartphone: 32 hanggang 95°F (0 hanggang 35°C)

Pag-iimbak sa smartphone (mas mababa sa 3 buwan): -4 hanggang 95°F (-20 hanggang 35°C)

Pag-iimbak sa smartphone (3 buwan o higit pa): 71.6 hanggang 82.4°F (22 hanggang 28°C)

Pagpapagana sa charger: 32 hanggang 95°F (0 hanggang 35°C)

Pagtatago ng charger: -22 hanggang 167°F (-30 hanggang 75°C)

Ang paggamit o pagtatago ng iyong smartphone o mga accessory ng smartphone nang wala sa mga hanay ng temperatura ay maaaring uminit ang iyong smartphone na maaaring magbunga ng matinding pinsala o kamatayan, o magdulot ng pinsala sa smartphone, mga accessory, o lithium-ion na baterya.

Ilayo ang iyong smartphone o mga accessory ng smartphone sa mga pagmumulan ng init, gaya ng mga radiator, heat register, kalan, o ibang mga aparato (kabilang ang mga amplifier) na lumilikha ng init. Kung hindi mo gagamitin ang iyong smartphone nang mahigit sa dalawang linggo, i-off ang power.

Paglilinis at pag-aayos ng smartphone

Paglilinis: Huwag gumamit ng likido, mga panlinis na aerosol, o solvent sa o malapit sa iyong smartphone o mga accessory ng smartphone, kabilang ang baterya. Linisin lamang gamit ang isang malambot at tuyong basahan. Alisin ang anumang mga kable mula sa computer at alisin sa pagkakasaksak ang anumang mga accessory na pang-charge mula sa saksakan bago linisin ang alinman sa iyong smartphone o accessory na pang-charge.

Pag-aayos:Huwag subukang baguhin, kalasin, o ayusin ang iyong smartphone o anumang accessory na pang-charge. Huwag subukang palitan ang iyong hindi natatanggal na baterya. Mga kwalipikadong tauhan sa pag-aayos lamang ang dapat mag-aayos o magpalit ng baterya sa iyong smartphone o mga accessory na pang-charge, at dapat lamang gumamit ng baterya na tinutukoy ng BlackBerry para gamitin sa partikular na modelo ng iyong smartphone.

Kung mangyayari ang alinman sa mga sumusunod na sitwasyon, alisin ang mga kable ng power supply mula sa computer o saksakan ng kuryente at ipaayos ang iyong smartphone o accessory na pang-charge sa kwalipikadong tauhan:
 • Ang kurdon ng power supply, plug, o pang-konekta ay nasira.
 • Natapunan ng likido o nagbagsakan ng mga gamit ang smartphone o accessory na pang-charge.
 • Ang smartphone o accessory na pang-charge ay nabasa ng ulan o tubig.
 • Ang smartphone o accessory umiinit ng napakainit at hindi mahawakan.
 • Ang smartphone o accessory na pang-charge ay naibagsak o nasira sa anumang paraan.
 • Ang smartphone o accessory na pang-charge ay hindi normal na gumagana sa pamamagitan ng pagsunod sa mga instruksiyon na nasa dokumentasyon ng gumagamit.
 • Ang smartphone o accessory na pang-charge ay nagpapakita ng isang kakaibang pagbabago sa paggana.

Upang mabawasan ang peligro ng pagkasunog o pagkakuryente, ayusin lang ang mga kontrol na saklaw ng dokumentasyon ng user para sa iyong smartphone. Ang hindi wastong pag-aayos sa iba pang mga kontrol ay maaaring magsanhi ng pinsala at madalas na mangangailangan ng labis na pagtatrabaho mula sa isang kwalipikadong technician upang maipanumbalik ang iyong smartphone, accessory na pang-charge, o anumang iba pang accessory sa normal na paggana.

Kapag nabigong sundin ang lahat ng mga tagubiling pangkaligtasan na nasa dokumentasyon ng user para sa iyong smartphone, ipapawalang-bisa nito ang Limitadong Warranty at maaaring humantong sa pagkakasuspinde o pagtanggi sa mga serbisyo sa lumabag, legal na pagkilos, o pareho.

Pagtatapon sa smartphone at baterya

Imahe ng pinaghihigpitang tapunan

Huwag itapon ang iyong smartphone o baterya sa mga basurahan sa bahay o sa apoy.

Larawan ng logo ng recycling

Maaring i-recycle ang iyong smartphone at baterya dahil mayroong umiiral na pasilidad. Ang simbolong ito ay hindi para sa paggamit ng na-recycle na mga materyales.

Tumawag sa 1-800-822-8837 para sa impormasyon sa pag-recycle ng baterya

Sa Estados Unidos at Canada, Maari mong i-recycle ang iyong smartphone at baterya sa pamamagitan ng programa ng Call2Recycle. Para sa iba pang impormasyon, sa Estados Unidos bisitahin ang www.call2recycle.org at sa Canada bisitahin ang www.call2recycle.ca.

Para sa impormasyon tungkol sa pagsasauli ng iyong smartphone at mga accessory sa BlackBerry para i-recycle o ligtas na itapon, mula sa browser ng iyong computer, bisitahin ang www.blackberry.com/recycling o https://tradeup.blackberry.com. Mayroon lamang mga programa ng pagre-recycle at trade-in sa ilang mga partikular na lugar.

Kung hindi inaalok ang mga programang ito sa iyong lugar, sumangguni sa iyong lokal na pamahalaan para sa mga regulasyon tungkol sa wastong pagtatapon ng mga elektronikong produkto.

Itapon ang iyong smartphone at baterya nito alinsunod sa mga batas at regulasyon sa iyong lugar na namamahala sa pagtatapon ng mga naturang uri ng cellphone.

Impormasyon sa Pagsunod

Pagkakalantad sa mga radio frequency signal

Ang smartphone radio ay isang radio transmitter at receiver na mahina sa kuryente. Dinisenyo ito upang sumunod sa mga panuntunan at limit ng Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC), at The Council of the European Union, gayundin sa iba pang kaugnay na internasyonal na panuntunan tungkol sa antas ng kaligtasan ng pagkakalantad sa radio frequency para sa mga wireless na device. Ang mga panuntunan na ito ay binuo ng mga hiwalay na eksperto sa agham, gobyerno, at mga organisasyong kabilang ang Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard (IEEE), National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP), at International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).

Upang mapanatili ang pagsunod sa FCC, IC, EU at iba pang kaugnay na internasyonal na panuntunan at limit sa pagkakalantad sa radio frequency, panatilihin ang layo ng smartphone nang hindi kukulangin sa 0.59 pulgada. (1.5 cm) ang layo sa iyong katawan. Kapag nasa katawan mo ang iyong smartphone, gumamit lamang ng mga aksesorya na mayroong integrated belt clip na ibinigay o inaprubahan ng BlackBerry. Kung gumagamit ka ng aksesorya na isinusuot sa katawan na hindi ibinigay ng BlackBerry, tiyakin na walang metal ang aksesorya at panatilihin ang layo ng smartphone nang hindi kukulangin sa 0.59 pulgada. (1.5 cm) mula sa iyong katawan.

Para mabawasan ang pagkakalantad sa radio frequency: (i) gamitin ang smartphone sa lugar na may malakas na wireless signal; (ii) gamitin nag mga opsyon ng hands-free; at (iii) bawasan ang oras na ginugugol sa mga pagtawag, o magpadala na lamang ng email, text na mensahe, o BBMmensahe.

Data ng specific absorption rate

NATUTUGUNAN NG MODELO NG WIRELESS DEVICE NA ITO ANG MGA HINIHILING NG PAMAHALAAN PARA SA PAGKAKALANTAD SA MGA RADIO WAVE KAPAG GINAGAMIT AYON SA SINABI SA BAHAGING ITO.

Dinisenyo at ginawa ang smartphone upang hindi lumampas sa mga limit ng emission sa pagkakalantad sa enerhiya ng radio frequency (RF) na itinakda ng Federal Communications Commission (FCC) ng Pamahalaan ng U.S., at inirerekomenda ng Council of the European Union kapag ginagamit gaya ng iniutos sa naunang seksiyon. Bahagi ang mga limit na ito ng mga komprehensibong panuntunan at nagtatatag ng mga pinahihintulutang antas ng enerhiya ng RF para sa pangkalahatang populasyon. Nakabatay ang mga panuntunan sa mga pamantayan na binuo ng mga hiwalay na organisasyong siyentipiko sa pamamagitan ng pana-panahon at masusing pagsusuri ng mga siyentipikong pag-aaral. Gumagamit ang pamantayan sa pagkakalantad para sa mga wireless na device ng yunit ng pagsukat na kilala bilang Specific Absorption Rate, o SAR. Ang limit ng SAR na itinakda ng FCC ay 1.6W/kg*. Ang limit ng SAR na inirerekomenda ng The Council of the European Union ay 2.0W/kg**. Isinasagawa ang mga pagsubok para sa SAR gamit ang mga karaniwang posisyon sa pagpapagana na tinukoy ng FCC kung saan ang device ay nagta-transmit sa pinakamataas na napatunayang antas ng power nito sa lahat ng sinuring frequency band. Bagaman tinutukoy ang SAR sa pinakamataas na napatunayang antas ng power, ang aktuwal na antas ng SAR ng device habang gumagana ay maaaring higit na mas mababa kaysa sa pinakamataas na halaga. Ito ay dahil dinisenyo ang device upang gumana sa maraming antas ng power upang magamit lamang ang power na kailangan para maabot ang network. Sa pangkalahatan, mas malapit ka sa isang wireless base station antenna, mas mababa ang output na power.

Ang pinakamataas na value ng SAR para sa smartphone na ito nang sinuri para sa paggamit sa tenga ay:

Smartphone

SAR (W/kg) para sa 1 g (FCC/IC)

SAR (W/kg) para sa 1 g (India)

SAR (W/kg) para sa 10 g (R&TTE)

BlackBerry Passport SQW100-1 smartphone (numero ng modelo RGY181LW)

0.58

0.50

0.33

Ang pinakamataas na value ng SAR para sa smartphone na ito kapag sinubukan sa isang holster na inaprubahan ng BlackBerry na may integrated belt clip o sa layong 0.59 inch (1.5 cm) mula sa katawan, ay:

Smartphone

SAR (W/kg) para sa 1 g (FCC/IC)

SAR (W/kg) para sa 1 g (India)

SAR (W/kg) para sa 10 g (R&TTE)

BlackBerry Passport SQW100-1 smartphone (numero ng modelo RGY181LW)

1.45

1.18

0.49

Kapag ginagamit sa mode na Mobile Hotspot, ang pinakamataas na value ng SAR para sa smartphone na ito ay:

Smartphone

SAR (W/kg) para sa 1 g (FCC/IC)

BlackBerry Passport SQW100-1 smartphone (numero ng modelo RGY181LW)

1.44

Magkakaiba ang mga sukat para sa pagsuot sa katawan (inirerekomendang agwat) sa mga wireless na device, kabilang ang mga smartphone, depende sa mga ibinigay o magagamit na aksesorya at mga kaukulang hinihingi ng FCC, IC, at The Council of the European Union.

Iginawad ng FCC ang Equipment Authorization (Pahintulot sa Kagamitan) para sa smartphone na ito batay sa inulat na mga antas ng SAR alinsunod sa mga panuntunan sa FCC radio frequency emission kapag ginagamit ang smartphone gaya ng iniutos sa seksiyong ito. Ang impormasyon sa SAR para sa smartphone na ito ay naka-file sa FCC at matatagpuan sa ilalim ng Display Grant na seksiyon ng www.fcc.gov/oet/ea pagkatapos hanapin ang FCC ID para sa iyong smartphone na nakalista sa ibaba.

Smartphone

FCC ID

BlackBerry Passport SQW100-1 smartphone (numero ng modelo RGY181LW)

L6ARGY180LW

Ang karagdagang impormasyon sa SAR ay matatagpuan sa www.ctia.org (CTIA - The Wireless Association), o www.tele.soumu.go.jp/e/index.htm (Telecommunications Bureau of the Ministry of Internal Affairs and Communications).

___________________________________

* Sa Estados Unidos at Canada, ang limitasyon ng SAR para sa mga mobile device na ginagamit ng publiko ay 1.6W/kg na na-average sa 1 g ng tissue para sa katawan o ulo (4.0W/kg na na-averaged sa 10 g ng tissue para sa mga extremities - mga kamay, pulso, bukung-bukong, at paa).

** Sa Europe, ang limitasyon ng SAR para sa mga mobile device na ginagamit ng publiko ay 2.0W/kg na na-average sa 10 g ng tissue para sa katawan o ulo (4.0W/kg na na-average sa 10 g ng tissue para sa extremities - mga kamay, pulso, bukung-bukong, at paa). Iminumungkahi ng mg apag-aaral na kasama sa pamantayan ang isang makabuluhang agwat ng kaligtasan upang makapagbigay ng karagdagang proteksyon para sa publiko at upang makapagsaalang-alang para sa anumang mga pagkakaiba-iba sa sukat.

Pahayag ng pagsunod sa FCC (Estados Unidos)

FCC Class B Bahagi 15

Ang smartphone na ito ay sumusunod sa Bahagi 15 ng Mga Alituntunin ng Pederal na Komisyon sa Komunikasyhon (Federal Communications Commission o FCC). Ang operasyon ay sasailalim sa mga sumusunod na dalawang kondisyon: (1) ang smartphone na ito ay hindi magdudulot ng mapaminsialang interference, at (2) ang smartphone na ito ay dapat tanggapin ang anumang interference na matatanggap, kabilang ang interference na maaaring magdulot ng hindi ninanais na operasyon.

MAG-INGAT:
Ang mga pagbabago sa gamit na ito na hindi malinaw na inaprubahan ng partidong responsable para sa pagsunod ay maaaring ipawalang-saysay ang karapatan ng gumagamit na gamitin ang kagamitang ito.

Ang kagamitan na ito ay sinubukan na at nalamang sumusunod sa mga limitasyon para sa Class B na digital kagamitan, alinsunod sa Bahagi 15 ng Mga Alituntunin ng FCC. Ang mga limitasyon na ito ay idinisenyo upang magbigay ng makatwirang proteksyon laban sa mapaminsalang interference sa pantahanang instalasyon. Ang kagamitan na ito ay lumilikha, gumagamit, at maaaring magkalat ng enerhiya ng frequency ng radyo at, kung hindi ii-install at gagamitin alinsunod sa mga tagubiln ng gumawa nito, ay maaaring magdulot ng interference na mapaminsala sa komunikasyon sa radyo.

Walang garantiya, gayunpaman, na ang interference ay hindi mangyayari sa isang partikular na instalasyon. Kung magdudulot ng mapaminsalang interference ang kagamitan na ito sa reception ng radyo o telebisyon, na maaaring malaman sa pamamagitan ng pagbukas at pagpatay sa kagamitan, ang gumagamit ay hinihikayat na subukang iwasto ang interference sa pamamagitan ng isa o mahigit pa sa mga sumusunod na pamamaraan: ibahin ang lugar o ilipat ang tumatanggap na antena, dagdagan ang layo sa pagitan ng kagamitan at ng receiver, ikonekta ang kagamitan sa isang saksakann na nasa circuit na iba sa kung saan nakakonekta ang receiver, o kumonsulta sa dealer nito o sa isang may karanasang tekniko sa radyo o TV para tumulong.

Mga Kinakailangan ng US Information Concerning the Federal Communications Commission ("FCC") para sa Compatibility ng Hearing Aid sa Mga Wireless na Device

Kapag gumagamit ng mga wireless na device malapit sa mga hearing device (gaya ng mga hearing aid at cochlear implant), maaaring makarinig ang mga user ng mga ingay na parang mula sa bubuyog, nagha-hum, o matinis na ingay. Higit na immune ang ilang hearing device kaysa sa iba sa interference na ito, at nag-iiba-iba rin ang mga wireless na device sa dami ng interference na nabubuo ng mga iyon.

Nakabuo ang industriya ng wireless na telepono ng mga rating upang matulungan ang mga user ng hearing device sa paghahanap ng mga wireless na device na maaaring compatible sa kanilang mga hearing device. Hindi nabigyan ng rating ang lahat ng wireless na device. Ipapakita ang rating ng mga wireless na device na nabigyan ng rating sa kahon kasama ng iba pang may-katuturang mga marka ng pag-apruba.

Ang mga rating ay hindi mga paggarantiya. Mag-iiba-iba ang mga resulta depede sa hearing device at pagkawala ng pandinig ng user. Kung madaling magambala ng interference ang iyong hearing device, maaaring hindi mo magawang matagumpay na gumamit ng may rating na wireless na device.

Ang pagkonsulta sa iyong propesyunal sa kalusugan ng pandinig at pagsubok sa wireless na device kasama ng iyong hearing device ay ang pinakamahusay na paraan upang masuri ito para sa iyong mga personal na kinakailangan.

Sinubukan at nabigyan ng rating ang smartphone na ito para magamit kasama ng mga hearing aid para sa ilang wireless technology na ginagamit ng smartphone. Gayunman, maaaring magamit ang ibang wireless technology sa smartphone na ito na hindi pa nasubukang magamit kasama ng mga hearing aid. Mahalagang ganap na subukan ang iba't-ibang mga feature ng iyong smartphone at sa iba't-ibang lokasyon para matukoy kung may maririnig kang nakagagambalang ingay kapag ginagamit ang smartphone na ito kasama ng iyong hearing aid o cochlear implant. Konsultahin ang iyong provider mo ng serbisyong wireless tungkol sa mga patakaran nito sa pagsasauli at pagpapalit, at para sa impormasyon tungkol sa kaangkupan sa hearing aid.

Paano gumagana ang mga rating

Mga M-Rating: Natutugunan ng mga wireless na device na may rating na M3 o M4 ang mga kailangan ng FCC at malamang na mas kaunting interference ang mabuo sa mga hearing device kaysa sa mga wireless na device na walang ganitong label. Mas mahusay o mas mataas ang M4 sa dalawang rating na iyon.

Mga T-Rating: Natutugunan ng mga wireless na device na may rating na T3 o T4 ang mga kailangan ng FCC at malamang na mas magagamit kasama ng telecoil ("T Switch" o "Telephone Switch") ng hearing device kaysa sa mga walang rating na wireless na device. Mas mahusay o mas mataas ang T4 sa dalawang rating na iyon. (Tandaan na hindi lahat ng hearing device ay may mga telecoil.)

Maaari ring masukat ang mga hearing device para sa immunity sa ganitong uri ng interference. Maaari kang matulungan ng gumawa ng iyong hearing device o propesyunal sa kalusugan sa pandinig na makita ang mga resulta para sa iyong hearing device. Kapag higit na immune ang iyong hearing aid, mas malabong makaranas ka ng interference na ingay mula sa mga wireless na device.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga pagkilos na isinagawa ng FCC tungkol sa pagkakatugma ng hearing aid sa mga wireless device at ibang mga hakbang na isinagawa ng FCC para matiyak na may access ang mga indibiduwal na may mga kapansanan sa mga serbisyo ng telekomunikasyon, bisitahin ang www.fcc.gov/cgb/dro.

Certification ng Industry Canada

Sumusunod ang smartphone na ito sa (mga) pamantayan ng RSS na hindi nangangailangan ng lisensya sa Industry Canada. Ang pagtakbo nito ay sasailalim sa mga sumusunod na kondisyon: (1) maaaring hindi magdulot ang smartphone na ito ng interference, at (2) dapat tanggapin ng smartphone na ito ang anumang interference, kabilang ang interference na maaaring magdulot ng hindi ninanais na pagtakbo ng smartphone.

Ang BlackBerry Passport SQW100-1 smartphone (numero ng modelo RGY181LW) ay sumusunod sa Industry Canada RSS 102, RSS 130, RSS 132, RSS 133, RSS 139, RSS 199, RSS-GEN, at RSS 210 sa ilalim ng numero ng pagpapatunay na 2503A-RGY180LW.

Ang smartphone na gumagana sa band na 5150-5250 MHz ay para lamang sa indoor (sa loob ng bahay o gusali) na paggamit para mabawasan ang mga posibleng mapaminsalang interference sa mga co-channel mobile satellite system.

Ang pinakamataas na pinahihintulutang masasagap ng antenna para sa mga smartphone sa band na 5250-5350 MHz at 5470-5725 MHz ay dapat na sumunod sa limit ng EIRP.

Ang pinakamataas na pinahihintulutang masasagap ng antenna para sa mga smartphone sa band na 5725-5825 MHz ay dapat sumunod sa mga limit ng EIRP na tinukoy para sa point-to-point at hindi point-to-point na paggana ayon sa naaangkop.

Mangyaring malaman na inilalaan ang malalakas na radar bilang mga pangunahing gumagamit (ito ay, mga priyoridad na gumagamit ) ng band na 5250-5350 MHz at 5650-5850 MHz at maaaring magdulot ang mga radar na ito ng interference at/o pinsala sa mga LE-LAN na smartphone.

Pagsunod sa Class B

Sumusunod ang smartphone na ito sa mga limitasyon ng Class B para sa mga paglalabas ng ingay sa radio gaya ng itinakda sa pamantayan ng kagamitang nagdudulot ng interference na may pamagat na “Information Technology Equipment (ITE) – Limits and methods of measurement,” ICES-003 ng Industry Canada.

Pagsunod sa pagkontrol ng EU

Sa pamamagitan nito ipinapahayag ng BlackBerry na sumusunod ang smartphone na ito sa mga mahalagang kinakailangan at ibang mga may kaugnayang probisyon ng Radio and Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE) Direktiba 1999/5/EC.

BlackBerry Passport SQW100-1 smartphone (numero ng modelo RGY181LW):CE marking na 0168

Maaaring makita ang Declaration of Conformity na ginawa sa ilalim ng Kautusan (Directive) 1999/5/EC (HG nr.88/2003) sa www.blackberry.com/go/declarationofconformity.

Kung mayroon kang smartphone na may gumaganang Wi-Fi, maaaring mapatakbo ang iyong smartphone sa mga Wi-Fi network sa lahat ng bansang miyembro ng European Union. Maaaring gumana ang kagamitang ito sa Turkey.

Isinasaad ng Opisyal na Pahayagan ng European Union Commission Decision ng ika-12 ng Pebrero 2007 na sa frequency band na 5.150 hanggang 5.350 GHz, magiging limitado sa indoor na paggamit ang mga wireless access system (WAS), kabilang ang mga radio local area network (RLAN). Dahil ang paglikha ng network ay nasa loob ng domain ng wireless access point at ang access point ay isang master device, hindi kailanman sinisimulan ng smartphone na ito ang paglikha ng network o kakabit sa isang network sa ad-hoc mode sa frequency band na 5.150 hanggang 5.350 GHz.

Karagdagang pagsunod sa pagkontrol

Maaaring makakuha ng mga partikular na detalye tungkol sa pagsunod sa mga pamantayan at mga lupon sa pagkontrol para sa iyong smartphone mula sa BlackBerry .

Ang module ng laser sensor na ginagamit sa smartphone na ito ay alinsunod sa sumusunod na pamantayan ng International Electrotechnical Commission (IEC): IEC/EN 60825-1 2007-03 ED 2.0.

Upang matingnan ang FCC ID, IC Certification Number, modelo, at impormasyon sa pagsunod para sa iyong smartphone, mag-swipe pababa mula sa tuktok ng home screen. I-tap ang Mga Setting > Tungkol sa, at piliin ang Mga Pag-aprubang Pangregulasyon mula sa drop-down list.

Impormasyon ng produkto: BlackBerry Passport SQW100-1 smartphone

Mga mekanikal na katangian:

Timbang: tinatayang 6.9 oz (194.4 g) kasama ang lithium-ion cell na baterya

Sukat (L x W x H): 5 x 3.6 x 0.4 in. (128 x 90.3 x 9.3 mm)

3 GB memory, 32 GB application storage, microSD card slot

Maaring mailapat ang sumusunod na mga katangian ng laser sensor module sa iyong smartphone:

Class 1 na laser product

Pinakamataas na karaniwang radiated power ay: 0.18 mW

Mga detalye ukol sa kuryente:

Hindi natatanggal, nare-recharge na lithium-ion cell na baterya

Gumagana ang 3V, 1.8V na mga nano SIM card

Port compatibility para sa pag-synchronize ng data at pag-charge: micro USB 2.0, micro USB 3.0

Mga detalye ng mobile network radio:

Octa-band LTE support: LTE 700, LTE 800, LTE 900, LTE 1800, LTE 1900, LTE 2100, LTE 2300, LTE 2600 MHz bands

Gumagana sa Penta-band HSPA+ ang: UMTS 800/UMTS 850, UMTS900, PCS 1900, IMT 2100 MHz band

Class ng Kuryente: Class 1 (PCS 1900), Class E2 (PCS 1900), Class 3 (UMTS, LTE)

Frequency sa pag-transmitt: 704 hanggang 716 MHz, 824 to 849 MHz, 830 hanggang 840 MHz, 832 hanggang 862 MHz, 880 hanggang 915 MHz, 850 hanggang 1910 MHz, 1710 hanggang 1755 MHz, 1710 hanggang 1785 MHz, 1850 hanggang 1910 MHz, 1920 hanggang 1980 MHz, 2500 hanggang 2570 MHz

Frequency sa pagtanggap: 734 to 746 MHz, 791 hanggang 821 MHz, 925 hanggang 960 MHz, 1805 hanggang 1880 MHz, 1930 hanggang 1990 MHz, 2110 hanggang 2155 MHz, 2110 hanggang 2170 MHz, 2300 hanggang 2400 MHz, 2570 hanggang 2620 MHz, 2620 hanggang 2690 MHz

Mga detalye ng Wi-Fi network radio:

Pamantayan ng Wireless LAN: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r

Frequency ng tina-transmit at natatanggap para sa IEEE 802.11b/IEEE 802.11g/IEEE 802.11k/IEEE 802.11n/IEEE 802.11r: 2.412 hanggang 2.472 GHz

Frequency ng tina-transmit at natatanggap para sa IEEE 802.11a/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11k/IEEE 802.11n/IEEE 802.11r: 5.180 hanggang 5.825 GHz

Mga detalye ng Bluetooth radio:

Gumagana sa Single-band ang: ISM 2.4 GHz

Frequency ng tina-transmit at natatanggap: 2402 hanggang 2480 MHz

Bluetooth Class 1

Kung gumagana sa iyong smartphone ang NFC technology, naaangkop ang mga sumusunod na detalye:

Frequency ng paggana: 13.56 MHz

Mga gumaganang mode: reader/writer, card emulation, peer-to-peer

Legal na abiso

©2015 BlackBerry. Nakalaan ang lahat ng karapatan. Ang BlackBerry® at mga kaugnay na trademark, pangalan, at logo ay pagmamay-ari ng BlackBerry Limited at nakarehistro at/o ginagamit sa U.S. at sa mga bansa sa buong mundo. Bluetooth ay tatak-pangkalakal ng Bluetooth SIG. Call2Recycle ay trademark ng Call2Recycle, Inc. CTIA - The Wireless Association ay trademark ng CTIA - Ang Wireless Association. GSM ay trademark ng GSM MOU Association. IEEE Std 1725, IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, IEEE 802.11ac, 802.11k, 802.11r, at 802.11n ay mga trademark ng Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. LTE at UMTS ay mga trademark ng European Telecommunications Standards Institute (ETSI). Wi-Fi ay isang trademark ng Wi-Fi Alliance. Ang lahat ng iba pang tatak-pangkalakal ay pagmamay-ari ng kani-kanilang may-ari. Ang dokumentasyon na ito kabilang ang lahat ng dokumentasyon na kasama ng nakapaloob na sanggunian dito tulad ng dokumentasyon na ibinibigay o makukuha sa website ng BlackBerry ay ibinibigay na "ayon sa kondisyon nang ito ay ibigay" at walang kondisyon, pag-eendorso, garantiya, pagkatawan o warranty, o anumang uri ng pananagutan ng BlackBerry Limited at ng mga kaanib nitong kompanya, ang lahat ng ito ay hayagang ikinakaila hanggang sa pinakasagad na pinapayagan ng kaukulang batas sa iyong hurisdiksyon.

Ang mga tuntunin ng paggamit ng anumang produkto o serbisyo ng BlackBerry ay nakalagay sa isang hiwalay na lisensya o ibang kasunduan na naaangkop sa BlackBerry. WALANG BAHAGI NG DOKUMENTASYONG ITO ANG NILALAYON PARA SAPAWAN ANG ANUMANG MGA TAHASAN O ISINULAT NA KASUNDUAN O WARRANTY NA IBINIBIGAY NG BLACKBERRY PARA SA MGA BAHAGI NG ANUMANG PRODUKTO O SERBISYO NG BLACKBERRY MALIBAN SA DOKUMENTASYONG ITO.


BlackBerry Limited
2200 University Avenue East
Waterloo, Ontario
Canada N2K 0A7

BlackBerry UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
United Kingdom

Inilimbag sa Canada