Skip to content

BlackBerry Passport SQW100-1 Smartphone

RGY181LW

Informacione sigurie

Përpara se të filloni të përdorni telefonin tuaj inteligjent BlackBerry (në vijim i referuar si telefoni inteligjent), shikoni informacionet e sigurisë dhe informacionin rregullator që jepet në këtë dokument. Ruajeni këtë dokument në një vend të sigurt që të mund t'i referoheni sa herë të keni nevojë.

Në disa shtete mund të ketë kufizime për përdorimin e pajisjeve që kanë Bluetooth dhe të pajisjeve me valë me softuer enkriptimi. Pyetni autoritetet tuaja lokale për kufizimet në zonën tuaj.

Për të marrë informacionet e fundit për sigurinë dhe produktet vizitoni www.blackberry.com/safety.

Për informacionet e fundit për garancinë vizitoni www.blackberry.com/legal.

Masat paraprake të rëndësishme për sigurinë

Ky diagram tregon elementet që përshkruhen në tekstin e mëposhtëm.

Përdorni vetëm bateritë dhe karikuesit e miratuar për celularin. Përdorimi i baterive ose i karikuesve që nuk janë miratuar nga BlackBerry mund të përbëjë rrezik zjarri ose shpërthimi, i cili mund të shkaktojë dëmtim serioz, vdekje ose humbje të pronës.

Përdorni vetëm mbajtëse të miratuara nga BlackBerry. Përdorimi i mbajtëseve që nuk janë miratuar nga BlackBerry mund të bëjë që celulari të tejkalojë standardet e ekspozimit ndaj frekuencave.

Ky diagram tregon elementet që përshkruhen në tekstin e mëposhtëm.

Mbajeni celularin së paku 1,5 cm (0,59 inç) larg trupit. Kur e mbani celularin në trup, përdorni vetëm aksesorë të pajisur me kapëse të integruar rripi, dhe nëse aksesori nuk ofrohet nga BlackBerry, verifikoni që të mos përmbajë metal. Nëse nuk i ndiqni këto udhëzime, celulari mund të tejkalojë standardet e ekspozimit ndaj radiofrekuencave. Fakti nëse ka probleme afatgjata shëndetësore të lidhura me tejkalimin e ekspozimit ndaj radiofrekuencave mbetet ende nën studim shkencor.

Për më shumë informacion rreth pajtueshmërisë së këtij celulari me udhëzimet e FCC-së për emetimet e radiofrekuencave, vizitoni faqen e internetit www.fcc.gov/oet/ea/fccid dhe kërkoni për numrin identifikues të FCC-së (FCC ID) për celularin, të renditur në poshtë. Numri identifikues i FCC-së ndodhet në anën e pasme të celularit tuaj.

 • Celular BlackBerry Passport SQW100-1 (numri i modelit RGY181LW): FCC ID L6ARGY180LW
Ky diagram tregon elementet që përshkruhen në tekstin e mëposhtëm.

Celulari juaj është disenjuar për të funksionuar në temperatura midis 32 dhe 95°F (0 dhe 35°C). Përdorimi i celularit jashtë kufirit të rekomanduar të temperaturave mund të shkaktojë dëmtim të celularit ose të baterisë së tij me jone litiumi.

Ky diagram tregon elementet që përshkruhen në tekstin e mëposhtëm.

Mos u mbështetni vetëm mbi celularin për komunikime urgjente. Rrjetet me valë që janë të domosdoshme për bërjen e telefonatave të urgjencës ose për dërgimin e mesazheve nuk janë të disponueshme në të gjitha zonat dhe numrat e urgjencës, si 911, 112 ose 999 mund të mos ju lidhin me shërbimet e urgjencës në të gjitha zonat.

Ky diagram tregon elementet që përshkruhen në tekstin e mëposhtëm.

Celulari dhe aksesorët e tij nuk janë menduar për përdorim nga fëmijët. Nëse lejoni një fëmijë ta përdorë ose të luajë me celularin ose me aksesorët e tij, sigurohuni që ta mbikëqyrni fëmijën. Celulari përmban pjesë të vogla që mund të përbëjnë rrezik mbytjeje për fëmijët.

Ky diagram tregon elementet që përshkruhen në tekstin e mëposhtëm.

Mbajeni celularin larg nga pajisjet mjekësore, përfshirë stimuluesit kardiakë dhe aparatet e dëgjimit, sepse mund të ndikojë në funksionimin e tyre dhe ato mund t’ju shkaktojnë lëndim serioz ose vdekje juve ose të tjerëve.

Ky diagram tregon elementet që përshkruhen në tekstin e mëposhtëm.

Mos e lini celularin të bjerë në kontakt me lëngje, sepse kjo mund të shkaktojë qark të shkurtër, zjarr ose goditje elektrike.

Ky diagram tregon elementet që përshkruhen në tekstin e mëposhtëm.

Kur përdorni altoparlantin e celularit, kurrë mos e mbani celularin në vesh. Mund të ndodhë dëmtim serioz dhe i përhershëm i dëgjimit.

Ky diagram tregon elementet që përshkruhen në tekstin e mëposhtëm.

Ekspozimi ndaj dritave pulsuese në celular mund të shkaktojë kriza epileptike ose verbime dhe mund të jetë i rrezikshëm për ju ose të tjerët. Në rast se përjetoni ose nëse përdorimi i celularit tuaj u shkakton të tjerëve ndonjë çorientim, humbje të vetëdijes, dridhje, të përziera ose ndonjë lëvizje të pavullnetshme, ndaloni menjëherë përdorimin e celularit tuaj dhe konsultohuni me një mjek. Drita sinjalizuese LED ndodhet në pjesën ballore të celularit, në këndin djathtas lart. Nëse modeli i celularit tuaj ka kamerë, vrima e dritës LED e blicit të kamerës ndodhet në pjesën e pasme të celularit, ose sipër, ose djathtas lenteve të kamerës. Nëse jeni të ndjeshëm ndaj krizave epileptike ose verbimeve, konsultohuni me mjekun para se të përdorni celularin.

Ky diagram tregon elementet që përshkruhen në tekstin e mëposhtëm.

Mos e përdorni celularin gjatë drejtimit të mjetit, përveçse kur lejohet nga ligji që celulari të përdoret në modalitetin e përdorimit pa duar. Përdorimi i celularit tuaj gjatë drejtimit të automjetit mund t'ju vendosë ju dhe të tjerët në rrezik të madh për aksident, duke shkaktuar lëndim serioz, vdekje ose humbje të pronës.

Ky diagram tregon elementet që përshkruhen në tekstin e mëposhtëm.

Mos e përdorni celularin në praninë e avujve të karburantit pasi mund të përbëjë rrezik zjarri ose shpërthimi.

Ky diagram tregon elementet që përshkruhen në tekstin e mëposhtëm.

Mos e hidhni celularin në zjarr, sepse mund të shkaktojë një shpërthim që mund të rezultojë në lëndim serioz, vdekje ose humbje të pronës.

Ky diagram tregon elementet që përshkruhen në tekstin e mëposhtëm.

Fikeni celularin në avion. Përdorimi i celularit tuaj në avion mund të ndikojë në instrumentet, komunikimin dhe performancën e avionit, mund të prishë rrjetin, mund të jetë i rrezikshëm për funksionimin e avionit, për ekuipazhin dhe pasagjerët e tij, si dhe mund të jetë i paligjshëm.

Ky diagram tregon elementet që përshkruhen në tekstin e mëposhtëm.

Celularët nuk janë të sigurt nga natyra dhe nuk mund të përdoren në praninë e avujve dhe të pluhurit shpërthyes ose të kimikateve të tjera shpërthyese. Shkëndijat në këto zona mund të shkaktojnë një shpërthim ose zjarr, duke rezultuar në lëndim serioz, vdekje ose dëmtim të pronës.

Përdorimi i telefonit të mençur suaj në mënyrë të sigurt

 • Mos vendosni objekte të rënda mbi celular.
 • Mos u përpiqni të modifikoni ose rregulloni celularin.
 • Mos u përpiqni t’i mbuloni apo të futni objekte në vrimat e celularit nëse në dokumentacionin e celularit të ofruar nga BlackBerry nuk jepen instruksione për të vepruar në këtë mënyrë. Ky veprim mund të shkaktojë qark të shkurtër, zjarr ose goditje elektrike.
 • Mos përdorni objekte të mprehta mbi ekran.
 • Mos përdorni forcë të tepruar mbi ekran.
 • Mos e përdorni celularin ose aksesorët e tij pranë ujit (p.sh. pranë një vaske ose lavamani, në dysheme të lagur ose pranë një pishine).
 • Mos e vendosni celularin ose aksesorët e tij mbi një sipërfaqe të paqëndrueshme. Celulari ose aksesorët e tij mund të bien, ndoshta duke shkaktuar kështu lëndim serioz të ndonjë personi dhe dëmtim serioz të celularit ose të aksesorëve të tij.
 • Ekrani i celularit është prej xhami. Xhami mund të plasaritet ose cifloset nëse celulari ju bie nga dora ose ushtrohet forcë mbi xham. Nëse plasaritet ose cifloset, mos e prekni xhamin derisa ekrani të jetë riparuar.
 • Kur përdorni celularin bëni pushime të shpeshta. Nëse keni ndonjë shqetësim në qafë, shpatulla, krahë, kyçe, duar (përfshirë gishtat e mëdhenj dhe gishtat e tjerë) ose në pjesë të tjera të trupit kur përdorni celularin, ndaloni menjëherë përdorimin e tij. Nëse shqetësimi vazhdon, konsultohuni me një mjek.
KUJDES:
Pajisja juaj përmban produkt laser LED të kategorisë 1. Përdorimi i komandave, rregullimeve ose kryerja e procedurave ndryshe nga ato të përcaktuar në disenjimin/testimin e produktit mund të rezultojë në ekspozim/prodhim energjie të rrezikshme rrezatimi laseri LED.

Siguria elektrike

Ladda smarttelefonen endast med laddningstillbehör som tillhandahålls av BlackBerry eller som uttryckligen har godkänts av BlackBerry för användning tillsammans med smarttelefonen. Använd inte laddningstillbehör som inte överensstämmer med CTIA Certification Requirements for Battery System Compliance (CTIA:s certifieringskrav för batterisystem) för IEEE Std 1725, eftersom de kan medföra risk för brand, explosioner, batteriläckage eller andra faror som kan leda till allvarliga skador, dödsfall och materialskador och göra alla garantier ogiltiga.

Modelet e miratuara të aksesorëve karikues për celularin BlackBerry Passport

Kabllot e karikimit: HDW-50071-001, HDW-50071-002, HDW-50071-003, HDW-50071-004, HDW-51800-001, HDW-51800-002, HDW-59105-001, HDW-62449-001, HDW-62449-002

Karikuesit AC: HDW-58920-001, HDW-58921-001, HDW-58922-001, HDW-58923-001, HDW-58924-001, HDW-58925-001, HDW-58926-001

Karikuesit e baterisë: HDW-54535-001

Använd laddaren som medföljer smarttelefonen eller andra BlackBerry-godkända laddare och tillbehör och koppla dem endast till den typ av strömkälla som anges på etiketten. Innan du använder någon strömkälla måste du kontrollera att elnätets spänning överensstämmer med den spänning som finns angiven på strömkällan. Anslut endast smarttelefonen till CTIA-godkända adaptrar, produkter som har USB-IF-logotypen eller som har godkänts i USB-IF-efterlevnadsprogrammet.

Mos i mbingarkoni prizat elektrike, zgjatuesit ose prizat ndihmëse pasi kjo mund të rezultojë në rrezik zjarri ose goditje elektrike. Për të zvogëluar rrezikun e dëmtimit të kordonit apo të spinës, tërhiqni spinën dhe jo kordonin kur hiqni karikuesin nga priza elektrike ose prizat bashkuese.

Mbrojeni kordonin elektrik nga shkelja ose pickimi, veçanërisht pranë prizave elektrike bashkuese dhe në pikën ku kordoni elektrik lidhet me celularin. Gjithmonë shtrijeni kordonin elektrik në një mënyrë që zvogëlohet mundësia e lëndimit e të tjerëve, si p.sh. pengimi ose mbytja me të. Hiqni karikuesin nga priza kur ka stuhi me rrufe ose kur nuk përdoret. Mos i përdorni karikuesit jashtë ose në ndonjë vend të ekspozuar në shi.

Për më shumë informacion rreth lidhjes me burimin e energjisë, shihni dokumentacionin që ofrohet me celularin.

Për të blerë aksesorë për celularin, kontaktoni ofruesin e shërbimit me valë ose vizitoni faqen e internetit www.shopblackberry.com.

Siguria e baterisë

Celulari juaj ka një bateri të paçmontueshme me jone litiumi. Mos tentoni të hiqni baterinë. Heqja e baterisë do të anulojë garancinë e kufizuar për celularin dhe mund të shkaktojë dëmtim të baterisë.

Bateria mund të shkaktojë zjarr, shpërthim, djegie kimike ose ndonjë rrezik tjetër nëse trajtohet në mënyrë të gabuar. Mos lejoni baterinë të bjerë në kontakt me lëngje. Mos e nxehni baterinë mbi 140°F (60°C). Nxehja e baterisë mbi 140°F (60°C) mund të shkaktojë ndezjen e zjarrit ose shpërthim.

Ky diagram tregon elementet që përshkruhen në tekstin e mëposhtëm.

Mos e ekspozoni telefonin dhe baterinë e tij në zjarr ose në burime të tjera të jashtme nxehtësie, si p.sh. pllakat e nxehta, sipërfaqet e sobave, ngrohësit e ambientit ose furrat, sepse kjo mund të shkaktojë zjarr ose shpërthim.

Ky diagram tregon elementet që përshkruhen në tekstin e mëposhtëm.

Mos tentoni të fusni objekte të huaja në bateri. Mos e përpunoni, çmontoni, modifikoni, shtypni, shponi, përkulni ose mos e zbërtheni baterinë. Nëse bateria përpunohet, çmontohet, modifikohet, shtypet, shpohet apo ndryshohet me ndonjë mënyrë tjetër, ndaloni menjëherë përdorimin e saj.

Mos e lidhni baterinë në lidhje të shkurtër dhe mos lejoni që sendet metalike ose që përcjellin rrymën të prekin me kontaktet e baterisë.

KUJDES:
Mos tentoni të hiqni baterinë. BlackBerry i specifikon bateritë për përdorim në celularë në përputhje me IEEE Std 1725. Përdorimi i ndonjë baterie tjetër mund të paraqesë rrezik për zjarr, shpërthim, rrjedhje të baterisë ose për rreziqe të tjera. Jeni të lutur që bateritë e përdorura t’i hidhni në përputhje me instruksionet e përcaktuara në këtë dokument.
Ikona e mungesës së baterisë Ikona e gabimit të baterisë

Kur shfaqet një nga këto ikona në celular, do të thotë se ka gabim me baterinë ose me lidhjen e baterisë. Dërgojeni celularin për riparim te personeli i kualifikuar i shërbimit.

Ngarja e makinës dhe ecja me siguri

Mos e përdorni telefonin tuaj kur jeni duke i dhënë makinës. Kushtojini vëmendje të plotë ngarjes së makinës; ngarja e sigurt është përgjegjësia juaj parësore. Ju jeni përgjegjës për njohjen dhe zbatimin e ligjeve dhe rregullave për përdorimin e pajisjeve me valë në zonat ku ngisni makinën.

Vendoseni telefonin tuaj inteligjent në vend të sigurt para se të ngisni automjetin. Nëse automjeti juaj është i pajisur me jastëk ajri, mos e vendosni telefonin ose ndonjë aksesor sipër jastëkut të ajrit ose në zonën e hapjes së jastëkut me ajër. Nëse jastëku me ajër fryhet, mund të ndodhin plagosje serioze.

Sinjalet e radiofrekuencës mund të ndikojnë në sistemet elektronike të instaluara gabim ose me mbrojtje të papërshtatshme në mjetet motorike. Bëni verifikimin me prodhuesin e automjetit ose me përfaqësuesin e tij. Nëse keni shtuar ndonjë pajisje në automjetin tuaj, duhet të konsultoheni edhe me prodhuesin e asaj pajisjeje për informacione rreth sinjaleve me radiofrekuencë.

Mos e përdorni telefonin tuaj ndërsa jeni duke ecur ose kur jeni të përfshirë në një veprim që kërkon vëmendjen tuaj të plotë. Mungesa e vëmendjes në trafik ose ndaj rreziqeve të tjera për këmbësorët mund të shkaktojë lëndim serioz, vdekje ose humbje të pronës.

Pajisjet shtesë

Përdorni vetëm ata aksesorë të miratuar nga BlackBerry për përdorim me këtë model të veçantë celulari. Përdorimi i aksesorëve të pamiratuar mund të bëjë të pavleshme miratimet ose garancitë, mund të rezultojë në prishjen e celularit dhe mund të jetë i rrezikshëm.

Opsionet për mbajtjen: Celulari mund të mos vijë me këllëf mbajtës (aksesor që mbahet në trup). Nëse e mbani celularin në trup, gjithmonë futeni në këllëf mbajtës për celular me kapëse të integruar rripi, të ofruar ose të miratuar nga BlackBerry. Nëse, kur mbani celularin, nuk përdorni këllëf mbajtës të pajisur me kapëse të integruar rripi, të ofruar ose të miratuar nga BlackBerry, mbajeni celularin së paku 15 mm (0,59 inç) larg trupit kur është duke transmetuar. Kur përdorni ndonjë funksion të dhënash të celularit (p.sh. mesazhet me email, mesazhet PIN, mesazhet MMS ose shërbimin e shfletuesit), me ose pa kabllo USB, mbajeni celularin së paku 15 mm (0,59 inç) larg trupit. Përdorimi i aksesorëve që nuk ofrohen ose nuk janë miratuar nga BlackBerry mund të bëjë që celulari të tejkalojë vlerat në udhëzimet për ekspozimin ndaj radiofrekuencave. Fakti nëse ka probleme afatgjata shëndetësore të lidhura me tejkalimin e ekspozimit ndaj radiofrekuencave mbetet ende nën studim shkencor. Për më shumë informacion rreth ekspozimit ndaj radiofrekuencave, shihni seksionin "Informacioni rreth pajtueshmërisë" në këtë dokument.

Shumica e produkteve për mbajtjen e celularëve të miratuar nga BlackBerry (p.sh. këllëfët mbajtës, çantat ose portofolat) kanë një magnet. Mos vendosni pranë këtyre mbajtëseve artikuj që kanë elemente me shirit magnetik, si p.sh. karta debiti, karta krediti, karta hoteli për hapjen e dyerve, karta telefonike ose artikuj të ngjashëm. Magneti mund të dëmtojë ose të fshijë të dhënat e ruajtura në shiritin magnetik.

Magnetometër

Telefoni juaj inteligjent përmban një magnetometër. Magnetometri përdoret nga aplikacione të tilla, si p.sh. Compass (Busulla). Magnetet ose pajisjet që përmbajnë magnet, si p.sh. këllëfët mbajtës, kufjet ose monitorët mund të ndikojnë negativisht në saktësinë e magnetometrit. Mos u bazoni vetëm te aplikacionet që përdorin magnetometrin për të përcaktuar vendndodhjen tuaj, veçanërisht në rrethana emergjence.

Media

Disa juridiksione mund të ndalojnë ose të kufizojnë përdorimin e disa tipareve të telefonit tuaj inteligjent. Kur bëni foto, kur përpunoni ose përdorni fotografitë, zbatoni të gjitha ligjet, rregulloret, procedurat dhe politikat e zbatueshme, duke përfshirë pa kufizim çdo ligj për të drejtën e autorit, privatësinë personale, sekretin tregtar ose për sigurinë, të cilat mund të jenë në fuqi në juridiksionin tuaj. Respektoni të drejtat personale të të tjerëve. Mbrojtja e së drejtës së autorit mund t’ju ndalojë që të kopjoni, të modifikoni, të transferoni ose të përcillni disa fotografi, muzikë (përfshirë zile) ose përmbajtje të tjera.

Skedarët audio: Dëgjimi i skedarëve audio me volum të lartë, veçanërisht me kufje, mund të shkaktojë humbje të përhershme të dëgjimit. Shmangni rritjen e volumit të kufjeve për të mposhtur zhurmën e ambientit të jashtëm. Nëse përjetoni në veshët tuaj tingëllima ose zëra të mbytur, konsultohuni me një mjek.

Figurë paralajmëruese për humbje të dëgjimit.

Kamera: Nëse telefoni juaj inteligjent është i pajisur me një kamera, mos e drejtoni atë nga dielli ose në drejtim të ndonjë drite tjetër të fortë. Ky veprim mund të shkaktojë lëndim serioz të syve ose mund të dëmtojë telefonin tuaj. Kur përdorni blicin e kamerës, mbajeni daljen e dritës LED të blicit të kamerës të paktën 19,69 inç (50 cm) larg syve të personit që fotografoni/filmoni.

Antena

Använd endast den medföljande integrerade antennen. Icke godkända modifieringar av antennen eller dess tillbehör kan skada din smarttelefon och kan strida mot förordningar från den amerikanska myndigheten Federal Communications Commission (FCC).

Interferenca me pajisjet elektronike

Shumica e pajisjeve elektronike moderne janë të mbrojtura nga sinjalet e radiofrekuencave. Megjithatë, disa pajisje elektronike mund të mos jenë të mbrojtura ndaj sinjaleve të radiofrekuencave nga telefoni juaj.

Stimuluesit kardiakë: Konsultohuni me një mjek ose me prodhuesin e stimuluesit kardiak nëse keni ndonjë pyetje lidhur me efektin e sinjaleve të radiofrekuencës në stimuluesin tuaj kardiak. Sigurohuni që po e përdorni telefonin tuaj në përputhje me kërkesat e sigurisë së stimuluesit tuaj kardiak të veçantë, ku mund të përfshihen kërkesat në vijim: gjithmonë mbajeni telefonin tuaj më shumë se 7,88 inç (20 cm) larg nga stimuluesi kardiak kur telefoni është i ndezur, mos e mbani telefonin në xhepin përpara pranë gjoksit dhe përdorni veshin në anën e kundërt të stimuluesit kardiak për të bërë dhe për t’iu përgjigjur telefonatave në telefon për të minimizuar rrezikun e interferencës së mundshme. Nëse keni ndonjë arsye për të dyshuar që ka interferencë, fikni menjëherë të gjitha lidhjet me valë në telefonin tuaj, ndaloni përdorimin e telefonit dhe konsultohuni me një mjek.

Aparatet ndihmëse të dëgjimit: Disa pajisje digjitale me valë mund të ndërhyjnë me disa aparate ndihmëse dëgjimi. Në rast të një interference të tillë, konsultohuni me ofruesin e shërbimit me valë ose kontaktoni prodhuesin e aparatit ndihmës të dëgjimit për të diskutuar alternativat.

Smarttelefonen har en magnetometer, som används av program som exempelvis kompassprogrammet. Om ett program som använder magnetometern orsakar interferens med din hörapparat ska du stänga av programmet.

Pajisjet e tjera mjekësore:Nëse përdorni ndonjë pajisje tjetër mjekësore personale, konsultohuni me prodhuesin e saj për të përcaktuar nëse pajisja është e mbrojtur si duhet nga energjia e jashtme e radiofrekuencave. Mjeku juaj mund t'ju ndihmojë që të merrni këtë informacion.

Ambientet e kujdesit shëndetësor:Fikni të gjitha lidhjet me valë në telefonin tuaj në ambientet e kujdesit shëndetësor kur rregullat e afishuara në këto mjedise ju udhëzojnë që ta bëni këtë. Spitalet ose ambientet e kujdesit shëndetësor përdorin pajisje që mund të jenë të ndjeshme ndaj energjisë së jashtme të radiofrekuencave.

Flygplan: Bestämmelserna från Federal Aviation Administration (FAA) och Federal Communications Commission (FCC) förbjuder användning av radion i trådlösa enheten när flygplanet är i luften. Stäng av alla trådlösa anslutningar på smarttelefonen innan du går ombord på flygplan. Det är okänt vilka följder det kan ha att använda smarttelefonen med aktiva trådlösa anslutningar på flygplan. Om du använder enheten ombord på ett flygplan kan det påverka flygplanets instrumentutrustning, kommunikation och prestanda. Det kan störa nätverket och på annat sätt vara farligt för flygplanets drift. Det kan också vara olagligt. Låt alla trådlösa anslutningar på smarttelefonen vara avstängda och använd endast enhetstillämpningar som inte är radiobaserade i enlighet med flygbolagets regler för elektronisk utrustning.

Zonat e rrezikshme

Telefoni juaj inteligjent nuk është një pajisje e sigurt nga natyra dhe nuk është i përshtatshëm për përdorim në ambiente të rrezikshme, ku kërkohet përdorimi i pajisjeve të sigurta, duke përfshirë pa kufizim, praninë e avujve të gazeve, rrethanat me pluhur shpërthyes, përdorimin në uzinat bërthamore, navigimin ajror ose shërbimet e komunikimit, në kontrollin e trafikut ajror, mbështetjen për jetën dhe sistemet e armëve.

Atmosfera potencialisht shpërthyese: Nëse ndodheni në një zonë me atmosferë potencialisht shpërthyese, fikni të gjitha lidhjet me valë në telefonin tuaj dhe zbatoni të gjitha shenjat dhe udhëzimet. Shkëndijat në këto zona mund të shkaktojnë shpërthim ose zjarr duke rezultuar në dëmtim trupor ose edhe vdekje.

Zonat me një atmosferë me mundësi shpërthimi janë shpesh, por jo gjithmonë, të shënuara qartësisht. Ato përfshijnë zonat e furnizimit me karburant si pikat e naftës dhe benzinës; poshtë kuvertës në varkë; transferim karburanti ose kimike ose ambientet e ruajtjes; automjetet që përdorin gaz të lëngshëm si propan ose butan; zonat ku ajri përmban kimikate ose grimca, si thërrmija, pluhur ose pluhur metalik; dhe çdo zonë tjetër ku do të këshilloheshit normalisht që të fikni motorrin e automjetit tuaj.

Mos e përdorni telefonin tuaj për të raportuar një rrjedhje gazi afër vendit të rrjedhjes. Largohuni nga zona dhe bëjeni telefonatën nga një vend i sigurt, nëse telefoni juaj është i disponueshëm dhe aktiv.

Zonat ku kryhen shpërthime: Kur ndodheni në një "zonë ku kryhen shpërthime" ose në një zonë ku kërkohet që radiomarrëset duhen fikur, fikni të gjitha lidhjet me valë në telefonin tuaj dhe zbatoni të gjitha shenjat dhe udhëzimet për të shmangur ndërhyrjen në operacionet e shpërthimit.

Temperaturat e funksionimit dhe ruajtjes

Telefoni juaj dhe karikuesi i tij janë projektuar të përdoren dhe të ruhen brenda temperaturave të përcaktuara më poshtë:

Funksionimi i telefonit inteligjent: 32 deri në 95°F (0 deri në 35°C)

Ruajtja e telefonit inteligjent (më pak se 3 muaj: -4 deri në 95°F (-20 deri në 35°C)

Ruajtja e telefonit inteligjent (3 muaj ose më shumë): 71,6 deri në 82,4°F (22 deri në 28°C)

Funksionimi i karikuesit: 32 deri në 95°F (0 deri në 35°C)

Ruajtja e karikuesit: -22 deri në 167°F (-30 deri në 75°C)

Përdorimi ose ruajtja e telefonit tuaj ose e aksesorëve të telefonit jashtë diapazonit të rekomanduar të temperaturave mund të shkaktojë nxehjen e telefonit, gjë e cila mund të rezultojë në lëndim të rëndë ose vdekje ose mund të shkaktojë dëmtim të telefonit, të aksesorëve të tij ose të baterisë së tij me jone litiumi.

Mbajeni telefonin tuaj inteligjent ose aksesorët e tij larg burimeve të nxehtësisë, si p.sh. radiatorët, pajisjet ngrohëse, furrat ose aparaturat e tjera (përfshirë amplifikatorët) që prodhojnë nxehtësi. Nëse nuk do ta përdorni telefonin për më shumë se dy javë, fikeni telefonin.

Pastrimi dhe riparimi i telefonit inteligjent

Pastrimi: Mos përdorni lëng, pastrues aerosol ose tretës mbi, ose pranë telefonit tuaj ose aksesorëve të tij, përfshirë edhe baterinë. Pastrojeni vetëm me një leckë të pastër dhe të thatë. Shkëputni të gjitha kabllot nga kompjuteri dhe hiqni çdo karikues nga priza elektrike para se të pastroni telefonin ose karikuesin.

Riparimi: Mos provoni të modifikoni, të çmontoni ose t’i bëni shërbim telefonit tuaj ose ndonjë aksesori karikimi. Mos u përpiqni të zëvendësoni baterinë e paçmontueshme. Zëvendësimi i baterive ose riparimet në telefonin tuaj ose në aksesorët e karikimit duhen kryer vetëm nga personel i kualifikuar, dhe duhet të përdorni vetëm baterinë që BlackBerry specifikon për përdorim me modelin e veçantë të telefonit tuaj.

Nëse ndodh ndonjë nga situatat vijuese, shkëputni kabllon e ushqimit elektrik nga kompjuteri ose nga priza elektrike dhe dërgojeni telefonin ose karikuesin për shërbim te personeli i kualifikuar i shërbimit:
 • Kordoni elektrik, spina ose bashkuesi është dëmtuar.
 • Është derdhur lëng ose kanë rënë objekte brenda telefonit tuaj ose brenda karikuesit.
 • Telefoni inteligjent ose karikuesi është ekspozuar ndaj shiut ose ujit.
 • Telefoni inteligjent ose karikuesi është shumë i nxehtë kur preket me dorë.
 • Telefoni inteligjent ose karikuesi është rrëzuar ose është dëmtuar në çfarëdo mënyre.
 • Telefoni inteligjent ose karikuesi nuk funksionon normalisht duke ndjekur instruksionet në dokumentacionin për përdoruesin.
 • Telefoni inteligjent ose karikuesi shfaq një ndryshim të dukshëm në funksionimin e tij.

Për të zvogëluar rrezikun e zjarrit ose të goditjes elektrike, rregulloni vetëm ato kontrolle që përshkruhen në dokumentacionin për përdoruesin të telefonit tuaj. Një rregullim i gabuar i kontrolleve të tjera mund të shkaktojë dëmtim dhe shpesh kërkon shumë punë nga një teknik i kualifikuar për ta rikthyer telefonin, karikuesin ose ndonjë aksesor tjetër në gjendjen normale të funksionimit.

Mosndjekja e të gjitha instruksioneve për sigurinë që jepen në dokumentacionin për përdoruesin e telefonit, anulon garancinë e kufizuar dhe mund të çojë në pezullimin ose refuzimin e shërbimeve, në veprime ligjore kundër shkelësve ose që të dyja bashkë.

Hedhja e telefonit dhe e baterisë

Imazhi i koshit të kufizuar të mbetjeve

Mos e hidhni telefonin tuaj ose baterinë e tij në koshat e mbetjeve urbane ose në zjarr.

Imazhi i logos së riciklimit

Telefoni juaj inteligjent dhe bateria e tij mund të riciklohen aty ku ekzistojnë ambientet. Ky simbol nuk ka për qëllim të tregojë përdorimin e materialeve të ricikluara.

Thirr 1-800-822-8837 për informacion mbi riciklimin e baterive

Në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada mund të ricikloni celularin dhe baterinë nëpërmjet programit Call2Recycle. Për më shumë informacion, në Shtetet e Bashkuara vizitoni www.call2recycle.org dhe në Kanada vizitoni www.call2recycle.ca.

Për më shumë informacion lidhur me rikthimin e telefonit tuaj inteligjent dhe të aksesorëve te BlackBerry për riciklimin dhe asgjësimin e sigurt të tij, vizitoni faqen e internetit www.blackberry.com/recycling ose https://tradeup.blackberry.com, nga një shfletues në kompjuterin tuaj. Riciklimi dhe programet e shkëmbimit janë në dispozicion vetëm në zona të caktuara.

Në qoftë se këto programe nuk ofrohen në zonën tuaj, kontaktoni me njësinë e qeverisjes vendore për të mësuar rregullat lidhur me hedhjen e duhur të produkteve elektronike.

Hidheni telefonin tuaj dhe baterinë e tij në përputhje me ligjet dhe rregulloret në zonën tuaj, të cilat rregullojnë hedhjen e baterive të këtij lloji.

Informacioni rreth pajtueshmërisë

Ekspozimi ndaj sinjaleve të radiofrekuencave

Smarttelefonens radio är en radiosändare och -mottagare med låg effekt. Den är konstruerad att uppfylla riktlinjer och gränsvärden som anges av Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC) och Europeiska rådet, och andra relevanta internationella riktlinjer som avser säkerhetsnivåer för radiofrekvensexponering för trådlösa enheter. De här riktlinjerna har tagits fram av oberoende vetenskapliga experter, myndigheter och organisationer, till exempel Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard (IEEE), National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) och International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).

För att följa riktlinjerna för radiofrekvensexponering från FCC, IC, EU och andra relevanta internationella riktlinjer och gränsvärden för radiofrekvensexponering bör du förvara smarttelefonen på minst 1,5 cm (0,59 tum) från kroppen. Du bör endast använda medföljande tillbehör eller tillbehör som har godkänts av BlackBerry och är utrustade med en fast bältesklämma när du bär smarttelefonen nära kroppen. Om du använder ett tillbehör som inte tillhandahållits av BlackBerry bör du kontrollera att tillbehöret inte innehåller metall, samt hålla smarttelefonen minst 1,5 cm (0,59 tum) från kroppen.

Për të reduktuar ekspozimin ndaj radiofrekuencave: (i) përdoreni celularin në zona ku ka sinjal të fortë me valë; (ii) përdorni opsionet për përdorim pa duar; dhe (iii) reduktoni kohën e shpenzuar në telefonata, ose më mirë dërgoni mesazhe email, teksti ose BBM.

Të dhënat e koeficientit specifik të absorbimit

KY MODEL PAJISJEJE ME VALË PËRMBUSH KËRKESAT RREGULLATORE PËR EKSPOZIMIN NDAJ VALËVE RADIO KUR PËRDOREN SIPAS INSTRUKSIONEVE NË KËTË SEKSION.

Smarttelefonen har utformats och tillverkats så att den inte överskrider de gränsvärden för strålning av radiofrekvensenergi som upprättats av den amerikanska myndigheten FCC (Federal Communications Commission), och rekommenderas av Europeiska rådet, när den används enligt anvisningarna i föregående avsnitt. De här gränserna utgör en del av omfattande riktlinjer och upprättade tillåtna nivåer av radiofrekvensenergi för allmänheten. Riktlinjerna baseras på standarder som har utvecklats av oberoende vetenskapliga organisationer genom periodisk och grundlig utvärdering av vetenskapliga studier. I exponeringsstandarden för trådlösa enheter används en måttenhet som kallas SAR (Specific Absorption Rate, specifik absorptionsfrekvens). SAR-gränsen som upprättats av FCC är 1,6 W/kg*. SAR-gränsen som rekommenderas av Europeiska rådet är 2,0 W/kg**. Tester för SAR utförs genom att man använder standarddriftspositioner som specificerats av FCC medan enheten sänder på högsta certifierade effektnivå i alla testade frekvensband. Även om SAR fastställs vid högsta certifierade effektnivå kan enhetens faktiska SAR-nivå vid drift ligga långt under det maximala värdet. Det beror på att enheten är konstruerad för att fungera på många olika effektnivåer så att endast den effekt som krävs för att nå nätverket används. I allmänhet är uteffekten lägre ju närmare en trådlös basstationsantenn du befinner dig.

Vlera më e lartë SAR për modelin e celularit gjatë testimit për përdorim në vesh është:

Telefoni inteligjent

SAR (W/kg) för 1 g (FCC/IC)

SAR (W/kg) për 1 g (Indi)

SAR (W/kg) për 10g (R&TTE)

Celular BlackBerry Passport SQW100-1 (numri i modelit RGY181LW)

0,58

0,50

0,33

Det högsta rapporterade SAR-värdet för den här smarttelefonen vid testning i ett BlackBerry-godkänt hölster med en fast bältesklämma eller på ett avstånd på 1,5 cm (0,59 in) från kroppen är:

Telefoni inteligjent

SAR (W/kg) för 1 g (FCC/IC)

SAR (W/kg) për 1 g (Indi)

SAR (W/kg) për 10g (R&TTE)

Celular BlackBerry Passport SQW100-1 (numri i modelit RGY181LW)

1,45

1,18

0,49

Vid användning i Mobile Hotspot-läge är det högsta SAR-värdet för den här smarttelefonen:

Telefoni inteligjent

SAR (W/kg) för 1 g (FCC/IC)

Celular BlackBerry Passport SQW100-1 (numri i modelit RGY181LW)

1,44

Mätningar vid förvaring nära kroppen (rekommenderade avstånd från kroppen) varierar mellan olika trådlösa enheter, till exempel smarttelefoner, beroende på medföljande eller tillgängliga tillbehör och tillämpliga krav från FCC, IC och Europeiska rådet.

FCC har beviljat ett godkännande av utrustning för den här smarttelefonen baserat på att de rapporterade SAR-nivåerna överensstämmer med FCC:s riktlinjer för radiofrekvensemission när enheten används enligt anvisningarna i det här avsnittet. SAR-information om den här smarttelefonen finns i FCC:s arkiv under avsnittet Display Grant på www.fcc.gov/oet/ea under FCC-ID:t för din smarttelefon som anges nedan.

Telefoni inteligjent

Numri identifikues FCC

Celular BlackBerry Passport SQW100-1 (numri i modelit RGY181LW)

L6ARGY180LW

Informacione të mëtejshme mbi SAR mund të gjenden në www.ctia.org (CTIA - The Wireless Association) ose www.tele.soumu.go.jp/e/index.htm (Zyra e Telekomunikacioneve e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe të Komunikacioneve).

___________________________________

* Në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada, limiti i SAR-it për pajisjet celulare i përdorur nga publiku është 1,6 W/kg të mesatarizuar për 1 gram ind për trupin ose kokën (4,0 W/kg të mesatarizuar për ekstremet - duart, kyçet, nyjet dhe këmbët).

** Në Evropë, limiti i SAR-it për pajisjet celulare i përdorur nga publiku është 2,0 watts/kg (W/kg) të mesatarizuar për 10 gram indi për trupin ose kokën (4.0W/kg të mesatarizuar për 10 gram indi për ekstremet - duart, kyçet, nyjet dhe këmbët). Studimet sugjerojnë që standardi përfshin një rezervë thelbësore të sigurisë për të dhënë mbrojtjeje shtesë për publikun dhe llogari për çdo variacion në matje.

Deklarata e përputhshmërisë e FCC-it (Shtetet e Bashkuara)

Kategoria B e FCC-it Pjesa 15

Ky telefon inteligjent është në përputhje me pjesën 15 të rregullave të Komisionit Federal të Komunikimeve (FCC). Përdorimi i nënshtrohet dy kushteve të mëposhtme: (1) ky telefon inteligjent nuk duhet të shkaktojë interferencë të dëmshme, dhe (2) ai duhet të pranojë çdo interferencë që merr, përfshirë interferencën që mund të shkaktojë funksionimin e pakënaqshëm të telefonit.

KUJDES:
Ndryshimet ose modifikimet te kjo njësi, jo të miratuara qartësisht nga pala përgjegjëse për përputhshmërinë, mund të anulojnë autoritetin e përdoruesit të përdorë këtë pajisje.

Kjo pajisje është testuar dhe gjetur në pajtim me limitet për një pajisje shifrore të Klasës B, sipas Rregullave të FCC-it te Pjesa 15. Këto limite janë projektuar për të siguruar mbrojtje të arsyeshme kundër ndërhyrjes së dëmshme në instalimet rezidenciale. Kjo pajisje prodhon, përdor dhe rrezaton energji radiofrekuence dhe nëse nuk instalohet dhe përdoret në përputhje me udhëzimet e prodhuesit mund të shkaktojë ndërhyrje të dëmshme te radiokomunikimet.

Por megjithatë, nuk jepet asnjë garanci që nuk do të ndodhë interferencë në ndonjë pajisje të veçantë. Nëse kjo pajisje shkakton interferencë të dëmshme te sinjali i radios ose televizionit, e cila mund të përcaktohet duke e fikur ose ndezur pajisjen, përdoruesi nxitet të provojë ta korrigjojë interferencën me një ose më shumë nga masat e mëposhtme, si p.sh.: ridrejtimi ose rivendosja e antenës marrëse, rritja e distancës midis pajisjes dhe marrësit, lidhja e pajisjes në një prizë në një qark të ndryshëm nga ai ku është lidhur marrësi ose konsultimi për ndihmë me shitësin ose me një teknik me përvojë për radio ose televizorë.

Informacione e SHBA-së në lidhje me Federal Communications Commission ("FCC") Kërkesat për përshtatshmërinë e pajisjeve të dëgjimit me pajisjet me valë

Kur pajisjet me valë përdoren afër pajisjeve të dëgjimit (si pajisjet e dëgjimit dhe transplantimet e brendshme), përdoruesit mund të zbulojnë një zhurmë zukatje, gumëzhitje ose hingëllimë. Disa pajisje dëgjimi janë më të imunizuara se të tjerat nga kjo ndërhyrje dhe pajisjet me valë gjithashtu ndryshojnë në sasinë e ndërhyrjes që ato gjenerojnë.

Industria e telefonit me valë ka zhvilluar parametrat për të asistuar përdoruesit e pajisjes së dëgjimit në gjetjen e pajisjeve me valë që mund të jenë të përputhshme me pajisjet e tyre të dëgjimit. Jo të gjitha pajisjet me valë janë vlerësuar. Pajisjet me valë që janë klasifikuar, do të kenë klasifikimin të shfaqur në kuti bashkë me shënimet e tjera të aprovimit të përshtatshëm.

Klasifikimet nuk janë garanci. Rezultatet do të ndryshojnë në varësi të pajisjes së dëgjimit të përdoruesit dhe të humbjes së dëgjimit. Nëse pajisja kuaj e dëgjimit është e cenueshme nga ndërhyrja, ju nuk mund të jeni i aftë për të përdorur me sukses një pajisje të klasifikuar me valë.

Konsultimi me profesionistin e shëndetit të dëgjimit dhe testimi i pajisjes me valë me pajisjen e dëgjimit është rruga më e mirë për të vlerësuar atë për nevojat tuaja personale.

Denna smarttelefon har testats och klassificerats för användning med hörselhjälpmedel för några av de trådlösa tekniker som används av smarttelefonen. Annan trådlös teknik kan emellertid användas i denna smarttelefon som inte har testats för användning med hörselhjälpmedel. Det är viktigt att testa de olika funktionerna i din smarttelefon noggrant och på olika platser för att fastställa om du hör störande ljud när du använder din smarttelefon tillsammans med hörselhjälpmedel eller kokleära implantat. Fråga din leverantör av trådlösa tjänster om vilken retur- och bytespolicy som gäller och be att få information om kompatibla hörselhjälpmedel.

Si funksionon klasifikimi

Klasifikimet M: Pajisjet me valë, klasifikuar si M3 ose M4, plotësojnë kërkesat e FCC-it dhe janë të përshtatshme të prodhojnë më pak ndërhyrje te pajisjet e dëgjimit se sa pajisjet me valë që nuk janë të etiketuara. M4 është më e mira ose më e larta nga të dyja klasifikimet.

Klasifikimet T: Pajisjet me valë, klasifikuar si T3 ose T4, plotësojnë kërkesat e FCC-it dhe janë të përshtatshme për të qenë më të dobishme me një telebobinë të pajisjes së dëgjimit ("Komutues T" ose "Komutues Telefonik") se sa pajisjet e paklasifikuara me valë. T4 është më e mira ose më e larta nga të dyja klasifikimet. (Vini re që jo të gjitha pajisjet e dëgjimit kanë telebobina në to.)

Pajisjet e dëgjimit gjithashtu mund të maten për imunitetin te ky lloj i ndërhyrjes. Prodhuesi i pajisjes së dëgjimit ose profesionisti i shëndetit të dëgjimit mund t'iu ndihmojë të gjeni rezultatet për pajisjen tuaj të dëgjimit. Sa më e imunizuar të jetë pajisja ndihmëse e dëgjimit, më pak i mundshëm jeni për t'u përballuar me zhurmën e ndërhyrjes nga pajisjet me valë.

Për më shumë informacion rreth veprimeve që FCC ka ndërmarrë në lidhje me përputhshmërinë e pajisjeve ndihmëse të dëgjimit me pajisjet me valë, si dhe me hapat e tjerë që FCC ka ndërmarrë për të siguruar që personat me aftësi të kufizuara të kenë akses në shërbimet e telekomunikimit, vizitoni faqen www.fcc.gov/cgb/dro.

Certifikimi i Industry Canada

Ky telefon inteligjent është në përputhje me standardet RSS për përjashtimin nga leja nga Industry Canada. Përdorimi i nënshtrohet kushteve të mëposhtme: (1) ky telefon inteligjent nuk duhet të shkaktojë interferencë, dhe (2) ai duhet të pranojë çdo interferencë, përfshirë interferencën që mund të shkaktojë funksionimin e pakënaqshëm të telefonit.

Celulari BlackBerry Passport SQW100-1 (numri i modelit RGY181LW) është në përputhje me standardet RSS 102, RSS 130, RSS 132, RSS 133, RSS 139, RSS 199 RSS-GEN dhe RSS 210 të "Industry Canada" sipas certifikimit me numër 2503A-RGY180LW.

Smarttelefoner som är avsedda för bruk i bandet 5150–5250 MHz ska endast användas inomhus för att minimera risken för skadlig interferens med samkanalsmobilsatellitsystem.

Högsta tillåtna antennförstärkning för smarttelefoner i banden mellan 5250–5350 MHz och 5470–5725 MHz ska överensstämma med EIRP-gränsvärdet.

Högsta tillåtna antennförstärkning för smarttelefoner i bandet 5725–5825 MHz ska överensstämma med de EIRP-gränsvärden som anges för antingen point-to-point-drift eller icke-point-to-point-drift.

Tänk på att radaranläggningar med hög effekt tilldelas som primära användare (dvs. prioriterade användare) inom banden mellan 5250–5350 MHz och 5650-5850 MHz och att de här radaranläggningarna kan orsaka interferens och/eller skada på LE-LAN-smarttelefoner.

Pajtimi me Kategorinë B

Ky telefon inteligjent është në përputhje me kufijtë e kategorisë B për emetimet e radio zhurmave, siç përcaktohet në standardin e pajisjeve që shkaktojnë ndërhyrje, të titulluar “Information Technology Equipment (ITE) – Limits and methods of measurement”, ICES-003 i Industry Canada.

Përputhshmëria me rregullat e BE-së

Nëpërmjet këtij dokumenti, BlackBerry deklaron që ky celular është në përputhje me kërkesat thelbësore dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivës 1999/5/EC për pajisjet radio dhe pajisjet fundore të telekomunikacioneve (R&TTE).

Celular BlackBerry Passport SQW100-1 (numri i modelit RGY181LW): Markimi CE 0168

Deklarata e pajtueshmërisë kryer sipas Direktivës 1999/5/KE (HG nr.88/2003) disponohet për shikim në adresën: www.blackberry.com/go/declarationofconformity.

Nëse keni opsion Wi-Fi në celular, celulari mund të përdoret në rrjetet Wi-Fi në të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Kjo pajisje mund të përdoret në Turqi.

I Europeiska unionens officiella tidning, kommissionens beslut den 12 februari 2007, framgår det att frekvensbandet 5,150 till 5,350 GHz WAS (wireless access systems) inklusive RLAN-nätverk (Radio Local Area Network) ska begränsas till inomhusbruk. Eftersom upprättandet av ett nätverk är inom domänen för den trådlösa åtkomstpunkten och åtkomstpunkten är en masterenhet initierar aldrig smarttelefonen upprättande av ett nätverk och ansluter aldrig till ett nätverk i ad-hoc-läge i frekvensbandet 5,150 till 5,350 GHz.

Përputhshmëria shtesë me rregullat

Detajet specifike rreth pajtueshmërisë me standardet dhe organet rregullatore për celularin mund të merren nga BlackBerry.

Moduli i sensorit të laserit të përdorur në këtë celular është konform standardit vijues të Komisionit Ndërkombëtar Elektroteknik (IEC): IEC/EN 60825-1 2007-03 ED 2.0.

Për të shfaqur ID-në e FCC-së, numrin e certifikimit të IC-së, modelin dhe informacionet e pajtueshmërisë së celularit, rrëshqisni për poshtë nga maja e ekranit kryesor. Prekni Settings > About (Cilësimet > Informacion) dhe zgjidhni Regulatory Approvals (Miratime rregullatore) nga lista vertikale.

Informacioni i produktit: Celular BlackBerry Passport SQW100-1

Karakteristikat mekanike:

Pesha: afërsisht 6,9 oz (194,4 gr) duke përfshirë baterinë me jone litiumi

Përmasat (Gjat x Gjer x Lart): 128 x 90,3 x 9,3 mm (5 x 3,6 x 0,4 inç)

Memorie 3 GB, hapësirë aplikacionesh 32 GB, fole karte microSD

Për celularin tuaj mund të vlejnë karakteristikat e mëposhtme të modulit të sensorit laser:

Produkt laser, kategoria 1

Energjia maksimale e rrezatuar: 0,18 mW

Specifikimet e energjisë:

Bateri e paçmontueshme dhe e karikueshme, me jone litiumi

Mbështet nanokartat SIM 3 V, 1,8 V

Përputhshmëria e portës për sinkronizimin e të dhënave dhe karikim: micro USB 2.0, micro USB 3.0

Specifikimet radio të rrjetit celular:

Mbështetje në tetë breza për LTE: LTE 700, LTE 800, LTE 900, LTE 1800, LTE 1900, LTE 2100, LTE 2300, LTE 2600 MHz

Mbështetje në pesë breza për HSPA+: UMTS 800/UMTS 850, UMTS 900, PCS 1900, IMT 2100 MHz

Kategoria e energjisë: Kategoria 1 (PCS 1900), Kategoria E2 (PCS 1900), Kategoria 3 (UMTS, LTE)

Frekuenca transmetuese: 704 deri në 716 MHz, 824 deri në 849 MHz, 832 deri në 862 MHz, 880 deri në 915 MHz, 880 deri në 950 MHz, 1710 deri në 1755 MHz, 1710 deri në 1785 MHz, 1850 deri në 1910 MHz, 1920 deri në 1980 MHz, 2500 deri në 2570 MHz

Frekuenca marrëse: 734 deri në 746 MHz, 791 deri në 821 MHz, 925 deri në 960 MHz, 1805 deri në 1880 MHz, 1930 deri në 1990 MHz, 2110 deri në 2155 MHz, 2110 deri në 2170 MHz, 2300 deri në 2400 MHz, 2570 deri në 2620 MHz, 2620 deri në 2690 MHz

Specifikimet radio të rrjetit Wi-Fi:

Standardi i LAN me valë: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r , IEEE 802.11g

Frekuenca e transmetimit dhe e marrjes për IEEE 802.11b/IEEE 802.11g/IEEE 802.11k/IEEE 802.11n/IEEE 802.11r: 2,412 deri në 2,472 GHz

Frekuenca e transmetimit dhe e marrjes për IEEE 802.11a/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11k/IEEE 802.11n/IEEE 802.11r: 5,180 deri në 5,825 GHz

Specifikimet radio të Bluetooth:

Mbështetje në një brez: ISM 2,4 GHz

Frekuenca e transmetimit dhe e marrjes: 2402 deri në 2480 MHz

Bluetooth Kategoria 1 i

Nëse celulari mbështet teknologjinë NFC, zbatohen specifikimet vijuese:

Frekuenca e funksionimit: 13,56 MHz

Modalitetet e mbështetura: lexues/shkrues, emulacion i kartës, komunikim i barabartë

Paralajmërim ligjor

©2015 BlackBerry. Të gjitha të drejtat të rezervuara. BlackBerry® dhe markat tregtare, emrat dhe logot të lidhura me të janë pronë e kompanisë BlackBerry Limited dhe janë regjistruar dhe/ose përdoren në SHBA dhe në shtete të tjera të botës. Bluetooth është markë e Bluetooth SIG. Call2Recycle është markë tregtare e Call2Recycle, Inc. CTIA - The Wireless Association është një markë tregëtie e CTIA - Shoqata me Valë. GSM është markë e GSM MOU Association. IEEE Std 1725, IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, IEEE 802.11ac, 802.11k, 802.11r, dhe 802.11n janë marka të Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. LTE dhe UMTS është markë e Institutit Evropian të Standardeve të Telekomunikacionit. Wi-Fi është markë e Wi-Fi Alliance. Të gjitha markat e tjera tregtare janë pronë e pronarëve të tyre përkatës. Ky dokumentacion, përfshirë të gjithë dokumentacionin e treguar si referencë përbrenda si dokumentacioni i ofruar ose i vënë në dispozicion në faqen e internetit të BlackBerry jepet "siç është" dhe pa kusht, miratim, garanci, përfaqësim ose përgjegjësi të asnjë lloji nga BlackBerry Limited dhe kompanitë filiale të saj, që të gjitha të përjashtuara qartë në nivelin maksimal të lejuar nga ligjet në fuqi në juridiksionin tuaj.

Kushtet e përdorimit të çdo produkti ose shërbimi të BlackBerry përcaktohen në një licencë të veçantë ose në një marrëveshje tjetër me BlackBerry, të cilat zbatohen për to. ASGJË NË KËTË DOKUMENTACION NUK KA SI SYNIM TË ZËVENDËSOJË NDONJË MARRËVESHJE ME SHKRIM OSE GARANCI TË SHPREHUR QARTË QË OFROHET NGA BLACKBERRY PËR PJESË TË ÇDO PRODUKTI OSE SHËRBIMI TË BLACKBERRY, PËRVEÇ KËTIJ DOKUMENTACIONI.


BlackBerry Limited
2200 University Avenue East
Waterloo, Ontario
Canada N2K 0A7

BlackBerry UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
United Kingdom

Botuar në Kanada