Skip to content

BlackBerry Passport SQW100-1 Smartphone

RGY181LW

Informaţii despre siguranţă

Înainte de a utiliza telefonul smartphone BlackBerry (denumit în continuare telefonul smartphone), consultaţi informaţiile despre siguranţă şi reglementare furnizate în cadrul acestui document. Păstraţi acest document într-un loc sigur, astfel încât să îl puteţi consulta oricând doriţi.

În unele ţări pot exista restricţii privind utilizarea dispozitivelor compatibile Bluetooth şi a dispozitivelor wireless cu software de criptare. Consultaţi autorităţile locale în legătură cu restricţiile din zona dvs.

Pentru a găsi cele mai recente informaţii despre siguranţă şi despre produs, vizitaţi www.blackberry.com/safety.

Pentru a găsi cele mai recente informaţii despre garanţie, vizitaţi www.blackberry.com/legal.

Măsuri importante de siguranţă

Această diagramă conţine elementele care sunt descrise în textul următor.

Utilizaţi doar baterii şi încărcătoare aprobate cu telefonul smartphone. Utilizarea unor baterii sau încărcătoare neaprobate de BlackBerry poate prezenta risc de incendiu sau explozie, care poate cauza vătămare corporală gravă, deces sau pagube materiale.

Utilizaţi exclusiv tocuri aprobate de BlackBerry. Dacă folosiţi tocuri neaprobate de BlackBerry, telefonul smartphone poate să depăşească standardele de expunere la radiofrecvenţă.

Această diagramă conţine elementele care sunt descrise în textul următor.

Păstraţi telefonul smartphone la cel puţin 15 mm (0,59 in.) de corp. Atunci când purtaţi telefonul smartphone, utilizaţi numai accesoriile echipate cu o clemă integrată pentru curea, iar dacă accesoriul nu este furnizat de către BlackBerry, verificaţi ca accesoriul să nu conţină elemente metalice. Dacă nu respectaţi aceste instrucţiuni, există posibilitatea ca telefonul smartphone să depăşească standardele de expunere la radiofrecvenţă. Posibila existenţă a unor efecte pe termen lung asupra sănătăţii ale depăşirii standardelor de expunere la radiofrecvenţă face obiectul unor studii ştiinţifice aflate în desfăşurare.

Pentru informaţii suplimentare despre conformitatea acestui telefon smartphone cu standardele FCC de emisii de radiofrecvenţă, vizitaţi www.fcc.gov/oet/ea/fccid şi efectuaţi o căutare după ID-ul FCC pentru telefonul dvs. smartphone enumerat mai jos. ID-ul FCC se află pe partea din spate a telefonului smartphone.

 • Telefon smartphone BlackBerry Passport SQW100-1 (număr model RGY181LW): ID FCC L6ARGY180LW
Această diagramă conţine elementele care sunt descrise în textul următor.

Telefonul smartphone este conceput pentru a funcţiona la temperaturi între 32 şi 95°F (între 0 şi 35°C). Utilizarea telefonului smartphone în afara intervalului de temperatură specificat poate determina deteriorarea telefonului smartphone sau a bateriei litiu-ion.

Această diagramă conţine elementele care sunt descrise în textul următor.

Nu vă bazaţi pe telefonul dvs. smartphone pentru comunicaţiile urgente. Reţelele wireless necesare pentru efectuarea de apeluri sau trimiterea de mesaje de urgenţă nu sunt disponibile în toate zonele şi este posibil ca numerele de urgenţă, precum 911, 112 sau 999, să nu vă conecteze la serviciile de urgenţă în toate zonele.

Această diagramă conţine elementele care sunt descrise în textul următor.

Telefonul smartphone şi accesoriile acestuia nu sunt destinate utilizării de către copii. Dacă permiteţi unui copil să utilizeze sau să manevreze telefonul smartphone sau accesoriile acestuia, aveţi grijă să supravegheaţi îndeaproape copilul. Telefonul smartphone conţine componente mici care pot prezenta pericol de înec pentru copii.

Această diagramă conţine elementele care sunt descrise în textul următor.

Menţineţi telefonul smartphone la distanţă de dispozitive medicale, inclusiv stimulatoare cardiace şi dispozitive auditive, deoarece acestea se pot defecta şi pot prezenta risc de vătămare corporală gravă şi de deces pentru dvs. şi alte persoane.

Această diagramă conţine elementele care sunt descrise în textul următor.

Nu permiteţi contactul telefonului smartphone cu lichide, deoarece riscaţi un scurtcircuit, un incendiu sau electrocutarea.

Această diagramă conţine elementele care sunt descrise în textul următor.

Atunci când utilizaţi difuzorul telefonului smartphone, nu ţineţi niciodată telefonul smartphone aproape de ureche. Pot rezulta afecţiuni grave şi permanente ale auzului.

Această diagramă conţine elementele care sunt descrise în textul următor.

Expunerea la luminile intermitente de pe telefonul smartphone poate să provoace crize de epilepsie sau pierderea cunoştinţei şi poate fi periculoasă pentru dvs. sau alte persoane. Dacă, în urma utilizării telefonului smartphone, dvs. sau alte persoane suferiţi de dezorientare, pierderea cunoştinţei, spasme, convulsii sau mişcări involuntare, întrerupeţi imediat utilizarea telefonului smartphone şi consultaţi un medic. LED-ul de notificare este localizat în partea din faţă a telefonului smartphone, în colţul din dreapta sus. Dacă modelul dvs. de telefon smartphone are cameră foto, deschiderea LED-urilor bliţului camerei este localizată în partea din spate a telefonului smartphone, fie deasupra, fie în partea dreaptă a obiectivului camerei. Dacă sunteţi predispus la crize de epilepsie sau de pierdere a cunoştinţei, consultaţi medicul înainte de a utiliza telefonul smartphone .

Această diagramă conţine elementele care sunt descrise în textul următor.

Nu utilizaţi telefonul smartphone în timp ce conduceţi, cu excepţia cazului în care este permis de lege să utilizaţi telefonul smartphone în modul hands-free. Utilizarea telefonului smartphone în timp ce conduceţi prezintă pentru dvs. şi alte persoane un risc ridicat de accident, rezultând în vătămări corporale grave, deces sau pagube materiale.

Această diagramă conţine elementele care sunt descrise în textul următor.

Nu utilizaţi telefonul smartphone în locuri unde se află vapori inflamabili, deoarece există pericol de incendiu sau explozie.

Această diagramă conţine elementele care sunt descrise în textul următor.

Nu aruncaţi telefonul smartphone în foc, deoarece riscaţi o explozie cu pericol de vătămare corporală gravă, deces sau pagube materiale.

Această diagramă conţine elementele care sunt descrise în textul următor.

Dezactivaţi telefonul smartphone în aparatele de zbor. Utilizarea telefonului smartphone într-un aparat de zbor poate afecta instrumentele, sistemul de comunicare şi performanţele aparatului de zbor, poate întrerupe funcţionarea reţelei sau poate pune în alt fel în pericol funcţionarea avionului, echipajul şi pasagerii şi poate fi ilegală.

Această diagramă conţine elementele care sunt descrise în textul următor.

Telefoanele smartphone nu sunt sigure în mod inerent şi nu pot fi utilizate în locuri în care se află vapori explozibili, pulberi cu potenţial exploziv sau alte substanţe chimice cu potenţial exploziv. Scânteile produse în aceste zone pot declanşa explozii sau incendii care pot provoca vătămări corporale grave, decesul sau daune materiale.

Utilizarea în siguranţă a telefonului smartphone

 • Nu aşezaţi obiecte grele pe telefonul smartphone.
 • Nu încercaţi să modificaţi sau să reparaţi telefonul smartphone.
 • Nu încercaţi să acoperiţi sau să împingeţi obiecte în orificiile telefonului smartphone dacă nu aveţi instrucţiuni în acest sens în documentaţia telefonului smartphone oferită de BlackBerry. Această acţiune poate provoca scurtcircuit, incendiu sau electrocutare.
 • Nu utilizaţi corpuri ascuţite pe ecran.
 • Nu aplicaţi forţă excesivă pe ecran.
 • Nu utilizaţi telefonul smartphone sau accesoriile telefonului smartphone în apropierea surselor de apă (de exemplu lângă o cadă sau o chiuvetă, într-un subsol cu umezeală sau lângă o piscină).
 • Nu aşezaţi telefonul smartphone sau accesoriile telefonului smartphone pe o suprafaţă instabilă. Telefonul smartphone sau accesoriile telefonului smartphone pot să cadă, provocând astfel vătămări corporale grave unor persoane şi deteriorarea gravă a telefonului smartphone sau a accesoriilor acestuia.
 • Ecranul telefonului smartphone este realizat din sticlă. Sticla se poate fisura sau ciobi dacă scăpaţi telefonul smartphone pe jos sau dacă aplicaţi forţă pe sticlă. Dacă sticla este fisurată sau ciobită, nu o atingeţi înainte de a repara ecranul.
 • Când utilizaţi telefonul smartphone, luaţi pauze dese. Dacă resimţiţi disconfort la nivelul gâtului, al umerilor, braţelor, încheieturilor, palmelor (inclusiv degetelor) sau al altor părţi ale corpului când utilizaţi telefonul smartphone, încetaţi imediat utilizarea acestuia. Dacă disconfortul persistă, consultaţi medicul.
ATENŢIONARE:
Dispozitivul dvs. conţine un produs laser cu LED-uri din clasa 1. Folosire altor comenzi ori reglaje sau efectuarea altor proceduri decât cele specificate în proiectul produsului/procedura de testare poate cauza emisii de radiaţii laser LED periculoase sau expunerea la astfel de radiaţii.

Siguranţa electrică

Încărcaţi telefonul smartphone utilizând doar încărcătoare furnizate de BlackBerry sau aprobate special de BlackBerry pentru utilizare cu acest telefon smartphone. Nu utilizaţi încărcătoare care nu respectă cerinţele de certificare ale CTIA cu privire la conformarea sistemelor de baterii cu IEEE Std 1725, deoarece acestea pot prezenta risc de incendiu, explozie, scurgeri ale bateriei sau alte pericole, care ar putea cauza vătămări corporale grave, deces sau pagube materiale şi ar putea anula orice garanţie.

Modele de încărcătoare aprobate pentru telefonul smartphone BlackBerry Passport

Cabluri de încărcare: HDW-50071-001, HDW-50071-002, HDW-50071-003, HDW-50071-004, HDW-51800-001, HDW-51800-002, HDW-59105-001, HDW-62449-001, HDW-62449-002

Încărcătoare c.a.: HDW-58920-001, HDW-58921-001, HDW-58922-001, HDW-58923-001, HDW-58924-001, HDW-58925-001, HDW-58926-001

Încărcătoare pentru baterie: HDW-54535-001

Utilizaţi încărcătoarele furnizate cu telefonul smartphone sau orice alte încărcătoare aprobate de BlackBerry doar de la tipul de sursă electrică indicat pe etichetă. Înainte de a utiliza o sursă de alimentare, verificaţi dacă tensiunea de reţea corespunde tensiunii tipărite pe sursa de alimentare. Conectaţi telefonul smartphone numai la adaptoare certificate CTIA sau la produse care au sigla USB-IF sau care respectă programul de conformitate USB-IF.

Nu supraîncărcaţi prizele electrice, prelungitoarele sau prizele multiple, deoarece acest lucru ar putea provoca incendii sau electrocutări. Pentru a reduce riscul deteriorării cablului sau a ştecherului, trageţi de ştecher şi nu de cablu atunci când deconectaţi accesoriul de încărcare din priza electrică sau din priza multiplă.

Protejaţi cablul de alimentare astfel încât acesta să nu fie traversat sau agăţat, mai ales la prize multiple şi în punctul în care cablul de alimentare se conectează la telefonul smartphone. Direcţionaţi întotdeauna cablul de alimentare în aşa fel încât să reduceţi riscul de vătămare a altor persoane, prin împiedicare sau strangulare. Deconectaţi accesoriile de încărcare în timpul furtunilor cu descărcări electrice sau când nu le utilizaţi. Nu utilizaţi accesoriile de încărcare în exterior şi în nicio zonă expusă la intemperii.

Pentru informaţii suplimentare despre conectarea sursei de alimentare, consultaţi documentaţia furnizată împreună cu telefonul smartphone.

Pentru a cumpăra accesorii pentru telefonul smartphone, contactaţi furnizorul de servicii wireless sau vizitaţi www.shopblackberry.com.

Siguranţa bateriei

Telefonul smartphone conţine o baterie Li-Ion nedetaşabilă. Nu încercaţi să scoateţi bateria. Scoaterea acesteia va anula Garanţia limitată pentru telefonul dvs. smartphone şi ar putea avaria bateria.

Dacă nu este manevrată corespunzător, bateria poate prezenta pericol de incendiu, explozie, arsuri chimice sau alte pericole. Nu aduceţi bateria în contact cu lichidele. Nu expuneţi bateria la temperaturi de peste 140°F (60°C). Expunerea bateriei la o temperatură de peste 140°F (60°C) poate cauza aprinderea sau explozia bateriei.

Această diagramă conţine elementele care sunt descrise în textul următor.

Nu expuneţi telefonul smartphone şi bateria acestuia la foc deschis sau surse de căldură, cum ar fi plite, ochiuri de aragaz, aeroterme sau cuptoare, deoarece riscaţi să provocaţi o explozie sau un incendiu.

Această diagramă conţine elementele care sunt descrise în textul următor.

Nu încercaţi să introduceţi obiecte străine în baterie. Nu remanufacturaţi, dezasamblaţi, modificaţi, zdrobiţi, găuriţi, îndoiţi sau sfărâmaţi bateria. Dacă bateria a fost remanufacturată, dezasamblată, modificată, zdrobită, găurită sau a suferit orice fel de transformări, încetaţi imediat utilizarea bateriei.

Nu scurtcircuitaţi bateria şi nu permiteţi contactul între obiecte metalice şi bornele bateriei.

ATENŢIONARE:
Nu încercaţi să scoateţi bateria. BlackBerry specifică bateriile care pot fi utilizate pentru telefoane smartphone în conformitate cu IEEE Std 1725. Utilizarea oricărei alte baterii poate prezenta risc de incendiu, explozie, scurgere a bateriei sau alte pericole. Colectaţi şi reciclaţi bateriile uzate conform instrucţiunilor prezentate în acest document.
pictogramă baterie lipsă pictogramă eroare baterie

Atunci când vedeţi una dintre aceste pictograme pe telefonul smartphone, înseamnă că a survenit o eroare legată de baterie sau de conexiunea bateriei. Apelaţi la un tehnician de service calificat pentru repararea telefonului smartphone.

Siguranţa auto şi pietonală

Nu utilizaţi telefonul smartphone în timp ce conduceţi. Acordaţi întreaga atenţie conducerii autovehiculului; siguranţa auto este responsabilitatea dvs. principală. Sunteţi responsabil pentru cunoaşterea şi respectarea legilor şi reglementărilor privind utilizarea dispozitivelor wireless în zonele în care conduceţi autovehiculul.

Depozitaţi telefonul smartphone în siguranţă înainte de a conduce vehiculul. Dacă vehiculul dvs. este echipat cu airbag, nu aşezaţi telefonul smartphone sau orice accesorii deasupra airbag-ului sau în zona de acţiune a acestuia. Dacă airbagul se umflă, pot rezulta accidentări grave.

Semnalele de radiofrecvenţă pot afecta sistemele electronice instalate necorespunzător sau ecranate inadecvat în autovehicule. Contactaţi producătorul vehiculului sau un reprezentant al acestuia. Dacă aţi adăugat echipamente suplimentare vehiculului dvs., trebuie să consultaţi şi producătorul acestor echipamente pentru informaţii despre semnalele de radiofrecvenţă.

Nu utilizaţi telefonul smartphone în timpul mersului sau când efectuaţi o activitate care necesită atenţie. Lipsa de atenţie faţă de trafic sau alte pericole cu care se pot confrunta pietonii poate provoca vătămări corporale grave, deces sau pagube materiale.

Accesorii

Utilizaţi numai accesoriile aprobate de BlackBerry pentru utilizarea cu acest model de telefon smartphone. Utilizarea oricăror accesorii neaprobate poate conduce la anularea oricărei aprobări sau garanţii, la nefuncţionarea telefonului smartphone şi poate fi periculoasă.

Soluţii de transport: este posibil ca telefonul smartphone să nu fie livrat împreună cu un toc (accesoriu pentru purtarea dispozitivului aproape de corp). Când purtaţi telefonul smartphone aproape de corp, puneţi-l întotdeauna într-un toc de telefon smartphone echipat cu clemă integrată pentru curea, furnizat sau aprobat de BlackBerry. Dacă nu utilizaţi un toc echipat cu clemă integrată pentru curea furnizat sau aprobat de BlackBerry pentru transportarea telefonului smartphone, ţineţi telefonul la cel puţin 15 mm (0,59 in) de corp când acesta transmite. Când utilizaţi caracteristicile de date ale telefonului smartphone (de exemplu, mesaje de e-mail, mesaje PIN, mesaje MMS sau serviciul pentru browser), cu sau fără un cablu USB, ţineţi telefonul smartphone la cel puţin 15 mm (0,59 in) de corp. Dacă sunt utilizate accesorii care nu au fost furnizate sau aprobate de BlackBerry, telefonul smartphone poate depăşi standardele de expunere la radiofrecvenţă. Eventualele efecte pe termen lung asupra sănătăţii ale depăşirii standardelor de expunere la radiofrecvenţă fac obiectul unor studii ştiinţifice aflate în desfăşurare. Pentru mai multe informaţii despre expunerea la radiofrecvenţă, consultaţi secţiunea „Informaţii despre conformitate” din acest document.

Majoritatea soluţiilor de transport aprobate de BlackBerry pentru telefoanele smartphone (de exemplu, tocuri, cutii şi huse) prezintă un magnet încorporat. Nu aşezaţi niciun articol care conţine componente cu benzi magnetice, precum carduri de debit, carduri de credit, carduri de acces de la hoteluri, cartele telefonice sau articole similare, în apropierea soluţiilor de transport. Magnetul poate deteriora sau şterge datele stocate pe banda magnetică.

Magnetometrul

Telefonul smartphone include un magnetometru. Magnetometrul este utilizat în aplicaţii precum Busolă. Magneţii sau dispozitivele care conţin magneţi, precum tocurile, căştile sau monitoarele, pot afecta precizia magnetometrului. Nu vă bazaţi pe aplicaţii care utilizează magnetometrul pentru a stabili locaţia, mai ales în situaţii de urgenţă.

Media

În anumite jurisdicţii, anumite caracteristici ale telefonului smartphone ar putea fi interzise sau restricţionate. Când realizaţi, procesaţi sau utilizaţi fotografii, respectaţi toate legile, reglementările, procedurile şi politicile, inclusiv, dar fără a vă limita la, orice legi aplicabile cu privire la copyright, intimitatea personală, secretele comerciale sau securitate, care ar putea fi aplicabile în jurisdicţia dvs. Respectaţi drepturile personale ale celorlalţi. Măsurile de protecţie a drepturilor de autor pot preveni copierea, modificarea, transferarea sau redirecţionarea anumitor imagini, melodii (inclusiv tonuri de apel) sau a altor tipuri de conţinut.

Fişiere audio: Ascultarea fişierelor audio la volum ridicat, în special cu căşti, poate provoca pierderea definitivă a auzului. Evitaţi creşterea volumului din căşti pentru a acoperi zgomotele de fond. Dacă auziţi un ţiuit în urechi sau auziţi vocile înfundat, consultaţi un medic.

Imagine cu avertisment privind pierderea auzului.

Camera foto: dacă telefonul smartphone are o cameră foto, nu îndreptaţi camera foto direct spre soare sau spre altă sursă de lumină puternică. Aceasta poate provoca afecţiuni grave ale ochilor sau poate deteriora telefonul smartphone . Când utilizaţi bliţul camerei foto, menţineţi deschiderea ledurilor bliţului camerei la cel puţin 19,69 in. (50 cm) de ochii subiectului.

Antena

Utilizaţi numai antena integrată furnizată. Modificările neautorizate aduse antenei sau ataşamentele neautorizate pot deteriora telefonul smartphone şi pot încălca reglementările FCC (Federal Communications Commission - Comisia federală de comunicaţii din S.U.A.).

Interferenţa cu echipamentele electronice

Majoritatea echipamentelor electronice moderne sunt protejate împotriva semnalelor de radiofrecvenţă. Cu toate acestea, este posibil ca anumite echipamente electronice să nu fie protejate împotriva semnalelor de radiofrecvenţă emise de telefonul smartphone.

Stimulatoare cardiace: dacă aveţi întrebări referitoare la efectul semnalelor de radiofrecvenţă asupra stimulatorului cardiac, consultaţi un medic sau producătorul stimulatorului cardiac. Verificaţi dacă utilizaţi telefonul smartphone în conformitate cu cerinţele de siguranţă pentru stimulatorul cardiac respectiv, care pot include următoarele: păstraţi întotdeauna telefonul smartphone la o distanţă de cel puţin 7,88 in. (20 cm) de stimulatorul cardiac, dacă telefonul este pornit, nu ţineţi telefonul smartphone în buzunarul de la piept şi utilizaţi urechea opusă stimulatorului cardiac pentru efectuarea şi preluarea apelurilor de pe telefonul smartphone pentru a minimiza eventualele interferenţe. Dacă aveţi vreun motiv de a suspecta producerea de interferenţe, dezactivaţi imediat toate conexiunile wireless de pe telefonul smartphone, încetaţi utilizarea acestuia şi consultaţi imediat un medic.

Dispozitive auditive: Unele dispozitive wireless digitale pot interfera cu anumite dispozitive auditive. În cazul producerii unor astfel de interferenţe, consultaţi furnizorul de servicii wireless sau contactaţi producătorul dispozitivului auditiv pentru a discuta alternativele.

Telefonul smartphone include un magnetometru, care este utilizat de aplicaţii precum Busolă. Dacă o aplicaţie care utilizează magnetometrul produce interferenţe cu dispozitivul auditiv, închideţi aplicaţia.

Alte dispozitive medicale: Dacă utilizaţi orice alt dispozitiv medical personal, consultaţi producătorul pentru a verifica dacă dispozitivul este ecranat corespunzător împotriva energiei de radiofrecvenţă externe. Medicul dvs. vă poate ajuta la obţinerea acestor informaţii.

Unităţi medicale: Dezactivaţi toate conexiunile wireless ale telefonului smartphone în unităţile medicale în care sunt afişate reglementări care prevăd acest lucru. Spitalele sau unităţile medicale pot utiliza echipamente sensibile la energia de radiofrecvenţă externă.

Aparate de zbor: Reglementările FAA (Federal Aviation Administration - Administraţia federală de aviaţie) şi FCC (Federal Communications Commission - Comisia federală de comunicaţii) interzic utilizarea funcţiilor radio ale dispozitivelor wireless în timpul zborului. Dezactivaţi toate conexiunile wireless de pe telefonul smartphone înainte de a vă sui la bordul unui aparat de zbor. Efectele utilizării telefonului smartphone cu conexiuni wireless activate într-un aparat de zbor nu sunt cunoscute. Utilizarea dispozitivului într-un aparat de zbor poate afecta instrumentele, sistemul de comunicare şi performanţa aparatului de zbor, poate întrerupe funcţionarea reţelei, poate periclita în alt fel funcţionarea avionului şi poate fi ilegală. Având dezactivate toate conexiunile wireless de pe telefonul smartphone, utilizaţi numai aplicaţiile dispozitivului care nu utilizează unde radio, în conformitate cu regulamentul liniei aeriene referitor la dispozitivele electronice.

Zone periculoase

Telefonul smartphone nu este un dispozitiv sigur în mod inerent şi nu este corespunzător pentru a fi utilizat în medii periculoase, unde sunt necesare dispozitive sigure în mod inerent, inclusiv (fără a se limita la acestea) în prezenţa vaporilor inflamabili, pulberilor cu potenţial exploziv, în unităţi nucleare, în serviciile de dirijare a avioanelor sau de comunicaţii, în apropierea sistemelor de control al traficului aerian, sistemelor de terapie intensivă sau de armament.

Atmosfere cu potenţial exploziv: Dacă vă aflaţi într-o zonă cu o atmosferă potenţial explozivă, dezactivaţi toate conexiunile wireless de pe telefonul smartphone şi respectaţi toate semnele şi instrucţiunile. Scânteile produse în aceste zone pot declanşa explozii sau incendii, care pot provoca vătămări corporale sau chiar deces.

Zonele cu o atmosferă potenţial explozivă sunt adesea, dar nu întotdeauna, marcate corespunzător. Acestea includ zonele de alimentare cu combustibil, precum staţiile de benzină; spaţiile aflate sub puntea navelor; unităţile de transfer sau depozitare a combustibililor sau substanţelor chimice; vehiculele care utilizează gaz petrolier lichefiat, de ex. propan sau butan; zone în care aerul conţine substanţe chimice sau particule, precum granule, praf sau pulberi metalice şi orice alte zone în care în mod normal vi s-ar recomanda să opriţi motorul vehiculului.

Nu utilizaţi telefonul integrat în telefonul smartphone pentru a anunţa producerea unor scurgeri de gaze în apropierea zonei respective. Părăsiţi zona şi efectuaţi apelul dintr-un loc sigur, dacă telefonul este disponibil şi activ pe telefonul smartphone.

Zone de detonare: Într-o zonă de detonare sau într-o zonă care indică oprirea aparatelor radio bidirecţionale, pentru a evita interferenţele cu echipamentele de declanşare a exploziilor, dezactivaţi toate conexiunile wireless ale telefonului smartphone şi respectaţi toate semnele şi instrucţiunile.

Temperaturile de funcţionare şi de depozitare

Telefonul dvs. smartphone şi încărcătorul acestuia sunt concepute pentru a funcţiona şi a fi depozitate la temperaturile menţionate mai jos:

Funcţionarea telefonului smartphone: 32 - 95 °F (0 - 35 °C)

Depozitarea telefonului smartphone (mai puţin de 3 luni): -4 - 95°F (-20 - 35°C)

Depozitarea telefonului smartphone (3 luni sau mai mult): 71,6 - 82,4 °F (22 - 28 °C)

Funcţionarea încărcătorului: 32 - 95°F (0 - 35°C)

Depozitarea încărcătorului: -22 - 167°F (-30 - 75°C)

Utilizarea sau depozitarea telefonului smartphone sau a accesoriilor acestuia în afara intervalelor de temperatură specificate poate determina încingerea telefonului smartphone, fapt care poate cauza vătămări corporale grave sau deces, sau avarierea telefonului smartphone, a accesoriilor sau a bateriei litiu-ion.

Ţineţi telefonul smartphone sau accesoriile acestuia departe de surse de căldură, precum radiatoare, guri de ventilaţie, cuptoare sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură. Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi telefonul smartphone pe o perioadă mai mare de două săptămâni, opriţi alimentarea.

Curăţarea şi repararea telefonului smartphone

Curăţare: nu utilizaţi lichide, produse de curăţat sub formă de aerosoli sau solvenţi pe sau în apropierea telefonului smartphone şi a accesoriilor acestuia, inclusiv bateria. Pentru curăţare, utilizaţi numai o cârpă moale şi uscată. Înainte de a curăţa telefonul smartphone sau încărcătorul, deconectaţi cablurile de la computer şi încărcătoarele de la priza electrică.

Reparare: nu încercaţi să modificaţi, să dezasamblaţi sau să reparaţi telefonul smartphone sau orice accesoriu de încărcare. Nu încercaţi să înlocuiţi bateria nedetaşabilă. Repararea telefonului smartphone sau a accesoriilor de încărcare, sau înlocuirea bateriei este permisă numai personalului de service calificat. Trebuie utilizată numai bateria specificată de BlackBerry pentru utilizarea cu modelul de telefon smartphone respectiv.

Dacă apare una dintre următoarele situaţii, deconectaţi cablurile de alimentare de la computer sau de la priza electrică şi duceţi telefonul smartphone sau încărcătorul pentru service la personalul de service calificat:
 • cablul de alimentare, ştecherul sau conectorul este deteriorat.
 • s-a vărsat lichid sau au căzut obiecte peste telefonul smartphone sau peste încărcător.
 • telefonul smartphone sau încărcătorul a fost expus la ploaie sau apă.
 • telefonul smartphone sau încărcătorul devine prea fierbinte la atingere.
 • telefonul smartphone sau încărcătorul a căzut sau a fost deteriorat în vreun mod.
 • telefonul smartphone sau încărcătorul nu funcţionează normal pe baza instrucţiunilor din documentaţia de utilizare.
 • telefonul smartphone sau încărcătorul prezintă o modificare vizibilă a performanţei.

Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, utilizaţi numai comenzile prezentate în documentaţia de utilizare a telefonului smartphone. Utilizarea necorespunzătoare a altor comenzi poate deteriora dispozitivul şi deseori necesită intervenţii complexe din partea unui tehnician calificat pentru a repune în stare de funcţionare normală telefonul smartphone, încărcătorul sau alte accesorii.

Nerespectarea tuturor instrucţiunilor de siguranţă incluse în documentaţia de utilizare a telefonului smartphone va anula garanţia limitată şi poate conduce la suspendarea sau refuzul serviciilor pentru contravenient, la acţionarea în instanţă a acestuia sau la luarea ambelor măsuri.

Casarea telefonului smartphone şi a bateriei

imagine cu recipient de deşeuri menajere restricţionat

Nu aruncaţi telefonul smartphone sau bateria în recipiente de deşeuri menajere sau în foc.

imagine cu simbolul reciclării

Telefonul dvs. smartphone şi bateria acestuia sunt reciclabile, acolo unde există asemenea facilităţi. Scopul acestui simbol nu este acela de a indica utilizarea materialelor reciclate.

Apelaţi 1-800-822-8837 pentru informaţii privind reciclarea bateriei

În Statele Unite şi Canada, vă puteţi recicla telefonul smartphone şi bateria prin programul Call2Recycle. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.call2recycle.org pentru Statele Unite şi www.call2recycle.ca pentru Canada.

Pentru informaţii despre returnarea telefonului smartphone şi a accesoriilor acestuia către BlackBerry pentru reciclare şi casare în condiţii de siguranţă, accesaţi www.blackberry.com/recycling sau https://tradeup.blackberry.com din browserul computerului. Programul de reciclare şi schimb este disponibil numai în anumite regiuni.

Dacă în zona dvs. nu este oferit un asemenea program, contactaţi autorităţile locale pentru a afla informaţii despre casarea şi reciclarea corectă a produselor electronice.

Casaţi telefonul smartphone şi bateria acestuia în conformitate cu legile şi reglementările din zona dvs. privind casarea acestui tip de baterii.

Informaţii despre conformitate

Expunerea la semnalele de radiofrecvenţă

Funcţionalitatea radio a telefonului smartphone are la bază un emiţător-receptor radio de mică putere. Acesta este proiectat în conformitate cu recomandările şi limitele FCC (Federal Communications Commission - Comisia federală de comunicaţii), ale Industry Canada (IC) şi ale Consiliului Uniunii Europene, precum şi cu alte reglementări internaţionale relevante cu privire la nivelurile de siguranţă privind expunerea la radiofrecvenţă pentru dispozitivele wireless. Aceste reglementări au fost elaborate de către experţi ştiinţifici independenţi, de guverne şi organizaţii, printre care Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE - Institutul inginerilor electricieni şi electronişti), National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP - Consiliul naţional pentru măsurarea şi protecţia împotriva radiaţiilor) şi International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP - Comisia Internaţională de Protecţie împotriva Radiaţiilor Neionizante).

Pentru a menţine conformitatea cu orientările FCC, IC, UE şi cu alte reglementări şi limite internaţionale relevante privind expunerea la radiofrecvenţă, păstraţi telefonul smartphone la cel puţin 1,5 cm (0,59 in.) de corp. Atunci când purtaţi telefonul smartphone aproape de corp, utilizaţi numai accesorii echipate cu o clemă integrată pentru curea, furnizate sau aprobate de BlackBerry. Dacă purtaţi un accesoriu nefurnizat de BlackBerry, verificaţi ca acesta să nu conţină elemente metalice şi păstraţi telefonul smartphone la cel puţin 1,5 cm (0,59 in.) de corp.

Pentru a reduce expunerea la radiofrecvenţă: (i) utilizaţi telefonul smartphone în zone în care semnalul wireless este puternic; (ii) utilizaţi modul de operare hands-free; şi (iii) reduceţi timpul petrecut în convorbire sau trimiteţi e-mail-uri, mesaje text ori mesaje BBM în locul unui apel.

Date privind rata de absorbţie specifică

ACEST MODEL DE DISPOZITIV WIRELESS ÎNDEPLINEŞTE CERINŢELE GUVERNAMENTALE PRIVIND EXPUNEREA LA UNDE RADIO ATUNCI CÂND ESTE UTILIZAT CONFORM INSTRUCŢIUNILOR DIN ACEASTĂ SECŢIUNE.

Telefonul smartphone este proiectat şi fabricat pentru a nu depăşi limitele de emisii pentru expunerea la energie de radiofrecvenţă (RF) stabilite de FCC (Federal Communications Commission - Comisia federală de comunicaţii) a Guvernului S.U.A. şi recomandate de Consiliul Uniunii Europene atunci când este utilizat conform instrucţiunilor din secţiunea anterioară. Aceste limite sunt atent reglementate şi stabilesc nivelurile de energie RF permise pentru publicul general. Aceste reglementări se bazează pe standarde dezvoltate de organizaţii ştiinţifice independente în urma unei evaluări periodice şi laborioase a studiilor ştiinţifice. Standardul de expunere pentru dispozitivele wireless utilizează un indicator numit „rată de absorbţie specifică” sau SAR. Limita SAR stabilită de FCC este 1,6 W/kg*. Limita SAR recomandată de Consiliul Uniunii Europene este 2,0 W/kg**. Testele pentru SAR sunt efectuate utilizând poziţiile de operare standard specificate de FCC, cu dispozitivul transmiţând la cel mai înalt nivel de putere autorizat în toate benzile de frecvenţă testate. Deşi valoarea SAR este stabilită la cel mai înalt nivel de putere autorizat, nivelul SAR efectiv al dispozitivului în funcţiune poate fi mult mai mic decât valoarea maximă. Acest lucru se datorează faptului că dispozitivul este proiectat pentru a funcţiona la mai multe niveluri de putere, astfel încât să utilizeze numai puterea necesară pentru accesarea reţelei. În general, cu cât sunteţi mai aproape de o antenă a staţiei de bază wireless, cu atât puterea furnizată este mai redusă.

Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest telefon smartphone, obţinută la testarea pentru utilizarea la ureche, este:

Telefon smartphone

SAR (W/kg) pentru 1 g (FCC/IC)

SAR (W/kg) pentru 1 g

SAR (W/kg) pentru 10 g (R&TTE)

Telefon smartphone BlackBerry Passport SQW100-1 (număr model RGY181LW)

0,58

0,50

0,33

Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest telefon smartphone, obţinută la testarea într-un toc aprobat BlackBerry cu clemă integrată pentru curea sau la o distanţă de 1,5 cm (0,59 in.) de corp, este:

Telefon smartphone

SAR (W/kg) pentru 1 g (FCC/IC)

SAR (W/kg) pentru 1 g

SAR (W/kg) pentru 10 g (R&TTE)

Telefon smartphone BlackBerry Passport SQW100-1 (număr model RGY181LW)

1,45

1,18

0,49

Dacă funcţionează în modul hotspot mobil, cea mai ridicată valoare SAR pentru acest telefon smartphone este:

Telefon smartphone

SAR (W/kg) pentru 1 g (FCC/IC)

Telefon smartphone BlackBerry Passport SQW100-1 (număr model RGY181LW)

1,44

Măsurătorile la purtarea pe corp (distanţele de separare recomandate) diferă de la un dispozitiv wireless la altul, inclusiv în ceea ce priveşte telefoanele smartphone, în funcţie de accesoriile furnizate sau disponibile şi de cerinţele aplicabile impuse de FCC, IC şi Consiliul Uniunii Europene.

FCC a aprobat acest telefon smartphone pe baza nivelurilor SAR raportate conforme cu reglementările FCC cu privire la emisiile de radiofrecvenţă atunci când telefonul smartphone este utilizat conform instrucţiunilor din această secţiune. Informaţiile despre SAR pentru acest telefon smartphone sunt depuse la FCC şi pot fi consultate în secţiunea Display Grant a site-ului www.fcc.gov/oet/ea în urma efectuării unei căutări după ID-ul FCC pentru telefonul smartphone listat mai jos.

Telefon smartphone

ID FCC

Telefon smartphone BlackBerry Passport SQW100-1 (număr model RGY181LW)

L6ARGY180LW

Informaţii suplimentare despre SAR puteţi găsi pe site-ul web www.ctia.org (CTIA - The Wireless Association), sau www.tele.soumu.go.jp/e/index.htm (Biroul de telecomunicaţii din cadrul Ministerul Afacerilor Interne şi al Comunicaţiilor).

___________________________________

* În Statele Unite şi Canada, limita SAR pentru dispozitivele mobile utilizate de public este de 1,6 W/kg în medie pentru 1 g de ţesut pentru corp sau cap (4,0 W/kg în medie pentru 10 g de ţesut pentru extremităţi - mâini, încheieturi ale mâinii, glezne şi picioare).

** În Europa, limita SAR pentru dispozitivele mobile utilizate de public este de 2,0 W/kg în medie pentru 10 g de ţesut pentru corp sau cap (4,0 W/kg în medie pentru 10 g de ţesut pentru extremităţi - mâini, încheieturi ale mâinii, glezne şi picioare). Studiile sugerează că standardul include o marjă substanţială de siguranţă, pentru a oferi protecţie suplimentară publicului şi pentru a ţine cont de eventualele diferenţe dintre măsurători.

Declaraţie de conformitate FCC (Statele Unite ale Americii)

FCC Clasa B Partea 15

Acest telefon smartphone respectă Partea 15 din regulile FCC (Federal Communications Commission - Comisia federală de comunicaţii). Utilizarea sa este supusă următoarelor două condiţii: (1) acest telefon smartphone nu poate provoca interferenţe dăunătoare şi (2) acest telefon smartphone trebuie să accepte orice interferenţă primită, inclusiv interferenţele care pot cauza o funcţionare nedorită.

ATENŢIONARE:
Transformările sau modificările aduse acestei unităţi, care nu sunt aprobate în mod explicit de partea responsabilă pentru conformitate, pot anula autoritatea utilizatorului de a folosi acest echipament.

Acest echipament a fost testat şi găsit conform cu limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu Partea 15 a Reglementărilor FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecţie corespunzătoare împotriva interferenţelor dăunătoare dintr-un mediu casnic. Acest echipament generează, utilizează şi poate emite energie de radiofrecvenţă şi, în cazul în care nu este instalat şi utilizat în conformitate cu instrucţiunile producătorului, poate provoca interferenţe dăunătoare comunicaţiilor radio.

Totuşi, nu există nicio garanţie că nu vor avea loc interferenţe loc într-o anumită instalaţie. Dacă acest echipament provoacă interferenţe dăunătoare recepţiei radio sau TV, lucru care poate fi verificat prin pornirea sau oprirea echipamentului, încercaţi corectarea interferenţelor prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri: reorientaţi sau mutaţi antena receptoare, măriţi distanţa dintre echipament şi receptor, conectaţi echipamentul la o priză dintr-un alt circuit faţă de cel la care este conectat receptorul sau consultaţi furnizorul sau un tehnician radio sau TV cu experienţă pentru asistenţă.

Informaţii SUA referitoare la cerinţele Comisiei Federale de Comunicaţii - Federal Communications Commission („FCC“) cu privire la compatibilitatea dispozitivelor auditive cu dispozitivele wireless

Dacă dispozitivele wireless sunt utilizate în apropierea dispozitivelor auditive (precum aparate auditive şi implanturi cohleare), este posibil ca utilizatorii să detecteze un zumzet, un bâzâit sau un ţiuit. Anumite dispozitive auditive prezintă un grad mai mare de imunitate faţă de astfel de interferenţe, iar dispozitivele wireless diferă şi în privinţa volumului de interferenţe pe care le generează.

Industria telefoniei wireless a creat clasificări cu scopul de a oferi asistenţă utilizatorilor de dispozitive auditive la căutarea unor dispozitive wireless care să fie compatibile cu dispozitivele lor auditive. Nu au fost clasificate toate dispozitivele wireless. Pentru dispozitivele wireless care au fost evaluate, pe cutie va fi afişată clasificarea împreună cu alte marcaje de aprobare importante.

Clasificările nu reprezintă garanţii. Rezultatele vor varia în funcţie de dispozitivul auditiv al utilizatorului şi de nivelul de pierdere a auzului. Dacă dispozitivul dvs. auditiv este vulnerabil la interferenţe, este posibil să nu puteţi utiliza cu succes un dispozitiv wireless clasificat.

Cea mai bună modalitate de a-l evalua pentru nevoile dvs. personale este să consultaţi medicul specialist în ORL şi să testaţi dispozitivul wireless cu dispozitivul dvs. auditiv.

Acest telefon smartphone a fost testat şi evaluat pentru utilizare cu aparate auditive pentru unele dintre tehnologiile wireless utilizate de telefonul smartphone. Cu toate acestea, acest telefon smartphone poate utiliza alte tehnologii wireless care nu au fost testate pentru utilizarea cu aparate auditive. Este important să testaţi diferitele funcţii ale telefonului smartphone în mod riguros şi în locaţii diferite, pentru a stabili dacă auziţi zgomote de interferenţă când utilizaţi acest telefon smartphone cu aparatul auditiv sau implantul cohlear. Consultaţi furnizorul de servicii wireless despre returnarea acestuia şi politicile de înlocuire şi pentru informaţii despre compatibilitatea cu aparatele auditive.

Cum funcţionează clasificările

Clasificările M: Dispozitivele wireless care au fost clasificate la nivelul M3 sau M4 îndeplinesc cerinţele FCC şi sunt susceptibile să genereze mai puţine interferenţe cu dispozitivele auditive decât dispozitivele wireless care nu sunt etichetate. M4 este varianta mai bună sau superioară dintre cele două evaluări.

Clasificările T: Dispozitivele wireless care au fost clasificate la nivelul T3 sau T4 îndeplinesc cerinţele FCC şi sunt susceptibile să fie utilizate mai eficient cu un dispozitiv de tip telecoil dintr-un aparat auditiv („T Switch“ sau „Telephone Switch“ - Comutare la telefon) decât dispozitivele wireless neclasificate. T4 este varianta mai bună sau superioară dintre cele două evaluări. (Reţineţi că nu toate dispozitivele auditive sunt prevăzute cu telecoil.)

Imunitatea dispozitivelor auditive faţă de acest tip de interferenţă poate fi, de asemenea, măsurată. Producătorul dvs. de dispozitive auditive sau medicul specialist în ORL vă poate ajuta să aflaţi rezultatele pentru dispozitivul auditiv. Cu cât dispozitivul dvs. auditiv are un grad mai ridicat de imunitate, cu atât este mai puţin probabil să experimentaţi zgomote de interferenţă provenite de la dispozitivele wireless.

Pentru informaţii suplimentare despre acţiunile întreprinse de FCC cu privire la compatibilitatea dispozitivelor auditive cu dispozitivele wireless şi la alte măsuri pe care FCC le-a luat pentru a asigura accesul persoanelor cu dizabilităţi la serviciile de telecomunicaţii, vizitaţi site-ul www.fcc.gov/cgb/dro.

Certificarea Industry Canada

Acest telefon smartphone respectă standardele RSS Industry Canada scutite de licenţă. Condiţiile de funcţionare ale acestui dispozitiv sunt următoarele: (1) acest telefon smartphone nu poate provoca interferenţe şi (2) acest telefon smartphone trebuie să accepte orice interferenţă, inclusiv interferenţele care pot cauza o funcţionare nedorită a acestuia.

Telefonul smartphone BlackBerry Passport SQW100-1 (număr model RGY181LW) respectă standardele Industry Canada RSS 102, RSS 130, RSS 132, RSS 133, RSS 139, RSS 199, RSS-GEN şi RSS 210 cu numărul de certificare 2503A-RGY180LW.

Telefonul smartphone pentru utilizare în banda de frecvenţă de 5150-5250 MHz este doar pentru utilizare în interior, pentru a reduce riscul unor interferenţe dăunătoare cu sistemele de sateliţi mobili care funcţionează pe acelaşi canal.

Amplificarea maximă a antenei permisă pentru telefoanele smartphone în benzile de frecvenţă de 5250-5350 MHz şi 5470-5725 MHz va fi în conformitate cu limita EIRP.

Amplificarea maximă a antenei permisă pentru telefoanele smartphone în benzile de frecvenţă de 5725-5825 MHz va fi în conformitate cu limitele EIRP specificate pentru utilizarea point-to-point sau non point-to-point, după cum este necesar.

Reţineţi că radarele de mare putere sunt alocate ca utilizatori principali (adică utilizatori prioritari) ai benzilor de frecvenţă de 5250-5350 MHz şi 5650-5850 MHz şi că aceste radare pot provoca interferenţe şi/sau deteriora telefoanele smartphone LE-LAN.

Conformitatea cu clasa B

Acest telefon smartphone respectă limitele din clasa B pentru emisiile de zgomot radio stipulate de standardul pentru echipamente care provoacă interferenţe, intitulat „Information Technology Equipment (ITE) – Limits and methods of measurement,” ICES-003 al Industry Canada.

Conformitatea cu reglementările UE

BlackBerry declară că acest telefon smartphone este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu celelalte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE privind echipamentele terminale radio şi de telecomunicaţii (R&TTE).

Telefon smartphone BlackBerry Passport SQW100-1 (număr model RGY181LW)Marcaj CE 0168

Declaraţia de conformitate formulată pe baza Directivei 1999/5/CE (HG nr. 88/2003) poate fi consultată la adresa www.blackberry.com/go/declarationofconformity.

Dacă aveţi un telefon smartphone activat pentru Wi-Fi, telefonul dvs. smartphone poate fi folosit în reţelele Wi-Fi în toate ţările membre ale Uniunii Europene. Acest echipament poate fi utilizat în Turcia.

Decizia Comisiei din 12 februarie 2007 din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene consemnează faptul că sistemele de acces wireless (WAS) între 5,150 şi 5,350 GHz, inclusiv reţelele locale prin unde radio (RLAN), vor fi restricţionate la utilizarea în interior. Deoarece crearea unei reţele este de domeniul unui punct de acces wireless, iar punctul de acces este un dispozitiv master, acest telefon smartphone nu iniţiază niciodată crearea unei reţele şi nu se ataşează la o reţea în modul ad-hoc în banda de frecvenţă de 5,150 - 5,350 GHz.

Conformitatea cu reglementări suplimentare

Detalii specifice despre conformitatea cu următoarele standarde şi organisme de reglementare ale telefonului smartphone pot fi obţinute de la BlackBerry.

Modulul cu senzor laser utilizat în acest telefon smartphone este în conformitate cu standardul IEC (International Electrotechnical Commission - Comisia Electrotehnică Internaţională): IEC/EN 60825-1 2007-03 ED 2.0.

Pentru a vizualiza ID-ul FCC, numărul de certificare IC, modelul şi informaţiile despre conformitate pentru telefonul dvs. smartphone, treceţi rapid cu degetul în jos din partea superioară a ecranului. Atingeţi Setări > Despre şi selectaţi Aprobări de reglementare din lista derulantă.

Informaţii despre produs: telefon smartphone BlackBerry Passport SQW100-1

Proprietăţi mecanice:

Greutate: aproximativ 194,4 g (6,9 oz), inclusiv bateria cu celulă litiu-ion

Dimensiuni (L x l x Î): 128 x 90,3 x 9,3 mm (5 x 3,6 x 0,4 in.)

3 GB de memorie, 32 GB spaţiu de stocare pentru aplicaţii, slot pentru carduri microSD

Următoarele proprietăţi ale modulelor cu senzor laser se pot aplica telefonului dvs. smartphone:

Produs laser, clasa 1

Putere radiată maximă (medie): 0,18 mW

Specificaţii referitoare la alimentare:

Baterie nedetaşabilă, reîncărcabilă, litiu-ion

Acceptă cartele nano SIM de 3 V şi 1,8 V

Port pentru sincronizarea datelor şi încărcare: micro USB 2.0, micro USB 3.0

Specificaţii radio reţea mobilă:

Compatibilitate LTE octa-band: LTE 700, LTE 800, LTE 900, LTE 1800, LTE 1900, LTE 2100, LTE 2300, LTE 2600 MHz

Compatibilitate HSPA+ penta-band: UMTS 800/UMTS 850, UMTS 900, PCS 1900, IMT 2100 MHz

Clasa de putere: Clasa 1 (PCS 1900), Clasa E2 (PCS 1900), Clasa 3 (UMTS, LTE)

Frecvenţă de transmisie: 704 - 716 MHz, 824 - 849 MHz, 832 - 862 MHz, 880 - 915 MHz, 880 - 950 MHz, 1710 - 1755 MHz, 1710 - 1785 MHz, 1850 - 1910 MHz, 1920 - 1980 MHz, 2500 - 2570 MHz

Frecvenţă de recepţie: 734 - 746 MHz, 791 - 821 MHz, 925 - 960 MHz, 1805 - 1880 MHz, 1930 - 1990 MHz, 2110 - 2155 MHz, 2110 - 2170 MHz, 2300 - 2400 MHz, 2570 - 2620 MHz, 2620 - 2690 MHz

Specificaţii reţea radio Wi-Fi:

Standard wireless LAN: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r

Frecvenţa de transmisie şi recepţie pentru IEEE 802.11b/IEEE 802.11g/IEEE 802.11k/IEEE 802.11n/IEEE 802.11r: 2,412 - 2,472 GHz

Frecvenţa de transmisie şi recepţie pentru IEEE 802.11a/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11k/IEEE 802.11n/IEEE 802.11r: 5,180 - 5,825 GHz

Specificaţii radio Bluetooth:

Compatibilitate single-band: ISM 2,4 GHz

Frecvenţa de transmisie şi recepţie: 2402 - 2480 MHz

Bluetooth Clasa 1

Dacă telefonul dvs. smartphone acceptă tehnologia NFC, se aplică următoarele specificaţii:

Frecvenţa de funcţionare: 13,56 MHz

Moduri acceptate: citire/scriere, emulare card, peer-to-peer

Notificare legală

©2015 BlackBerry. Toate drepturile rezervate. BlackBerry® şi mărcile comerciale, numele şi siglele corelate sunt proprietatea BlackBerry Limited şi sunt înregistrate şi/sau utilizate în SUA şi în ţări din întreaga lume. Bluetooth este o marcă comercială a Bluetooth SIG. Call2Recycle este marcă comercială a Call2Recycle, Inc. CTIA - The Wireless Association este o marcă comercială a CTIA - The Wireless Association. GSM este o marcă comercială a GSM MOU Association. IEEE Std 1725, IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, IEEE 802.11ac, 802.11k, 802.11r, şi 802.11n sunt mărci comerciale ale Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. LTE şi UMTS sunt mărci comerciale ale European Telecommunications Standards Institute (ETSI). Wi-Fi este o marcă comercială a Wi-Fi Alliance. Toate celelalte mărci comerciale aparţin proprietarilor respectivi. Acest document, cuprinzând toată documentaţia încorporată prin referinţă în acest document, precum documentaţia furnizată sau pusă la dispoziţie pe site-ul web BlackBerry este oferită „ca atare“, fără condiţii, aprobare, garanţie, reprezentare de garanţie sau responsabilitate de orice tip din partea BlackBerry Limited şi a companiilor sale asociate, toate acestea denegând responsabilitatea explicit în cea mai mare măsură permisă de legea în vigoare în jurisdicţia dvs.

Termenii de utilizare a oricărui produs sau serviciu al companiei BlackBerry sunt stabiliţi într-o licenţă separată sau alt acord cu BlackBerry aplicabil. NIMIC DIN ACEST DOCUMENT NU ESTE INTENŢIONAT A ÎNLOCUI ORICE ACORDURI SAU GARANŢII SCRISE EXPLICITE, OFERITE DE CĂTRE BLACKBERRY PENTRU PORŢIUNI ALE ORICĂRUI PRODUS SAU SERVICIU BLACKBERRY, ALTELE DECÂT ACEST DOCUMENT.

BlackBerry Limited
2200 University Avenue East
Waterloo, Ontario
Canada N2K 0A7

BlackBerry UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
Marea Britanie

Publicat în Canada