Skip to content

BlackBerry Passport SQW100-1 Smartphone

RGY181LW

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed uruchomieniem smartfonu BlackBerry (zwanego dalej „smartfonem”) należy zapoznać się z informacjami związanymi z bezpieczeństwem i przepisami zawartymi w tym dokumencie. Warto przechowywać ten dokument w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby móc skorzystać z niego w przyszłości.

W niektórych krajach korzystanie z urządzeń obsługujących technologię Bluetooth i urządzeń bezprzewodowych z oprogramowaniem szyfrującym może podlegać pewnym ograniczeniom. Aby sprawdzić zasady obowiązujące w danym regionie, należy skonsultować się z lokalnymi władzami.

Najnowsze informacje dotyczące bezpieczeństwa i dane techniczne produktu można znaleźć pod adresem www.blackberry.com/safety.

Aby znaleźć najświeższe informacje dotyczące gwarancji, odwiedź stronę www.blackberry.com/legal.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Na diagramie przedstawiono elementy opisane w poniższym tekście.

W smartfonie należy używać tylko zatwierdzonych baterii i ładowarek. Korzystanie z baterii lub ładowarek niezatwierdzonych przez firmę BlackBerry może stwarzać ryzyko pożaru lub wybuchu, a w konsekwencji wystąpienia poważnych obrażeń, śmierci lub strat materialnych.

Należy korzystać wyłącznie z etui zatwierdzonych przez firmę BlackBerry. Korzystanie z etui, które nie zostały zatwierdzone przez firmę BlackBerry, może spowodować, że smartfon przekroczy standardy dotyczące narażenia na działanie fal o częstotliwości radiowej.

Na diagramie przedstawiono elementy opisane w poniższym tekście.

Telefon należy trzymać w odległości co najmniej 1,5 cm (0,59 cala) od ciała. Nosząc smartfon przy ciele należy korzystać jedynie z akcesoriów wyposażonych w zintegrowany zatrzask do paska, a jeśli nie zostały one wyprodukowane przez firmę BlackBerry, należy upewnić się, że nie zawierają one metalowych części. W przypadku nie przestrzegania tych wytycznych, telefon może przekroczyć standardy dotyczące narażenia na działanie fal o częstotliwości radiowej. Wciąż prowadzone są badania dotyczące negatywnego oddziaływania fal o częstotliwości radiowych na organizm.

Więcej informacji na temat zgodności tego smartfonu z wytycznymi FCC dotyczącymi fal radiowych można znaleźć na stronie www.fcc.gov/oet/ea/fccid po wyszukaniu identyfikatora FCC smartfonu widocznego poniżej. Identyfikator FCC znajduje się z tyłu smartfonu.

 • Smartfon BlackBerry Passport SQW100-1 (numer modelu RGY181LW): FCC ID L6ARGY180LW
Na diagramie przedstawiono elementy opisane w poniższym tekście.

Smartfon jest przeznaczony do użytkowania w zakresie temperatur od 0 do 35°C (od 32 do 95°F). Korzystanie ze smartfonu w temperaturze wyższej lub niższej od zalecanej może prowadzić do uszkodzenia samego urządzenia lub baterii litowo-jonowej.

Na diagramie przedstawiono elementy opisane w poniższym tekście.

Smartfon nie służy do wykonywania połączeń alarmowych. Nie we wszystkich regionach sieci bezprzewodowe niezbędne do nawiązywania połączeń alarmowych lub wysyłania wiadomości są dostępne, a numery alarmowe (takie jak 911, 112 lub 999) umożliwiają nawiązanie połączenia ze służbami ratunkowymi.

Na diagramie przedstawiono elementy opisane w poniższym tekście.

Zarówno smartfon, jak i jego akcesoria nie powinny być używane przez dzieci. W przypadku zezwolenia dziecku na używanie smartfonu lub jego akcesoriów, należy je nadzorować. Smartfon zawiera niewielkie podzespoły, którymi dziecko może się zadławić.

Na diagramie przedstawiono elementy opisane w poniższym tekście.

Smartfon należy przechowywać z dala od aparatury medycznej, w tym rozruszników serca i aparatów słuchowych, ponieważ w przeciwnym wypadku może ona nieprawidłowo funkcjonować, stwarzając ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci u użytkownika bądź innych osób.

Na diagramie przedstawiono elementy opisane w poniższym tekście.

Smartfon nie powinien mieć kontaktu z cieczami, aby nie doprowadzić do zwarcia, pożaru lub porażenia prądem.

Na diagramie przedstawiono elementy opisane w poniższym tekście.

W trakcie korzystania z trybu głośnomówiącego nie należy trzymać smartfonu przy uchu. Postępowanie takie grozi poważnym i trwałym uszkodzeniem narządów słuchowych.

Na diagramie przedstawiono elementy opisane w poniższym tekście.

Migające lampki smartfonu mogą spowodować ataki epilepsji lub zamroczenia i w ten sposób stwarzać zagrożenie dla użytkownika lub innych osób. Jeśli użycie smartfonu wywołuje u użytkownika lub u innych osób dezorientację, utratę świadomości, tiki, konwulsje lub jakiekolwiek mimowolne ruchy, należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia i skontaktować się z lekarzem. Informacyjna lampka LED znajduje się z przodu smartfonu, w górnym prawym rogu. Jeśli używany model smartfonu jest wyposażony w aparat, z tyłu po prawej stronie lub powyżej obiektywu aparatu znajduje się otwór lampy błyskowej. Osoby podatne na ataki epilepsji lub zamroczenia powinny przed skorzystaniem ze smartfonu skonsultować się z lekarzem.

Na diagramie przedstawiono elementy opisane w poniższym tekście.

Nie należy używać smartfonu podczas prowadzenia samochodu, chyba że prawodawstwo zezwala na korzystanie z urządzenia w trybie głośnomówiącym. Korzystanie ze smartfonu podczas jazdy samochodem zwiększa ryzyko wypadku skutkującego poważnymi obrażeniami, śmiercią lub stratami materialnymi.

Na diagramie przedstawiono elementy opisane w poniższym tekście.

Nie należy korzystać ze smartfonu w obecności oparów paliwa, ponieważ może to stwarzać ryzyko pożaru lub eksplozji.

Na diagramie przedstawiono elementy opisane w poniższym tekście.

Nie należy utylizować smartfonu poprzez wrzucenie go do ognia, aby nie stwarzać zagrożenia eksplozją skutkującą poważnymi obrażeniami, śmiercią lub uszkodzeniem mienia.

Na diagramie przedstawiono elementy opisane w poniższym tekście.

W trakcie lotu samolotem należy wyłączyć smartfon. Korzystanie ze smartfonu na pokładzie samolotu może wpływać na działanie urządzeń pokładowych, komunikację i działanie samolotu oraz zakłócać pracę sieci. Prawdopodobne są także innego rodzaju zagrożenia dla działania samolotu, załogi i pasażerów. Używanie urządzenia w takich okolicznościach może być niezgodne z przepisami.

Na diagramie przedstawiono elementy opisane w poniższym tekście.

Smartfony nie są samoistnie bezpieczne, dlatego nie należy z nich korzystać w obecności oparów paliwa, pyłów materiałów wybuchowych ani innych chemikaliów grożących eksplozją. Iskry pojawiające się w takich miejscach mogą spowodować eksplozję lub pożar skutkujące poważnymi obrażeniami, śmiercią lub uszkodzeniem mienia.

Bezpieczne korzystanie ze smartfonu

 • Nie należy kłaść ciężkich przedmiotów na smartfonie.
 • Nie należy dokonywać samodzielnych napraw lub modyfikacji smartfonu.
 • Nie należy zakrywać ani wkładać przedmiotów w otwory w smartfonie, o ile nie zostało to określone w dokumentacji do smartfonu dostarczonej przez firmę BlackBerry. Takie działania mogą spowodować zwarcie, pożar lub porażenie prądem.
 • Nie należy dotykać ekranu przedmiotami o ostrych krawędziach.
 • Nie należy obsługiwać ekranu przy użyciu siły.
 • Nie należy korzystać ze smartfonu ani z akcesoriów do urządzenia w pobliżu wody (na przykład wanny lub zlewu, a także w wilgotnych piwnicach lub w pobliżu basenu).
 • Nie należy umieszczać smartfonu ani jego akcesoriów na niestabilnej powierzchni. Smartfon lub akcesoria do urządzenia mogą spaść, powodując przy tym poważne urazy u osób i znaczne uszkodzenie samego urządzenia lub akcesoriów do smartfonu.
 • Ekran telefonu wykonany jest ze szkła. Szkło może pęknąć lub skruszyć się, jeśli telefon zostanie upuszczony lub na szkło zostanie wywarty nacisk. W przypadku pęknięcia lub skruszenia szkła nie należy dotykać go do momentu naprawienia ekranu.
 • Korzystając ze smartfonu, należy robić częste przerwy. W wypadku wystąpienia bólu szyi, barków, ramion, nadgarstków, dłoni (także kciuków i palców) lub innych części ciała podczas korzystania ze smartfonu powinno się natychmiast zaprzestać jego używania. Jeśli ból nie ustąpi, należy skontaktować się z lekarzem.
OSTRZEŻENIE:
Urządzenie z laserem diodowym klasy 1. Używanie pokręteł, dokonywanie zmian lub wykonywanie procedur innych niż te, które opisano w niniejszym opisie produktu lub opisie badań może spowodować szkodliwe napromieniowanie laserem diodowym.

Bezpieczne korzystanie z instalacji elektrycznej

Do ładowania smartfonu należy stosować wyłącznie ładowarki dostarczone przez firmę BlackBerry lub zatwierdzone przez firmę BlackBerry do użytku z tym urządzeniem. Nie należy używać akcesoriów do ładowania, które nie są zgodne z wymaganiami certyfikatu CTIA dotyczącymi zgodności baterii z IEEE Std 1725, ponieważ może to stwarzać ryzyko pożaru, wybuchu, wycieku lub innego zagrożenia, a w konsekwencji poważnych obrażeń, śmierci lub uszkodzeń mienia, a także prowadzić do utraty gwarancji.

Zatwierdzone modele ładowarek do smartfonu BlackBerry Passport

Kable do ładowania: HDW-50071-001, HDW-50071-002, HDW-50071-003, HDW-50071-004, HDW-51800-001, HDW-51800-002, HDW-59105-001, HDW-62449-001, HDW-62449-002

Ładowarki sieciowe: HDW-58920-001, HDW-58921-001, HDW-58922-001, HDW-58923-001, HDW-58924-001, HDW-58925-001, HDW-58926-001

Ładowarki baterii: HDW-54535-001

Należy korzystać wyłącznie z akcesoriów do ładowania dostarczonych ze smartfonem lub innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę BlackBerry, podłączając je do źródeł zasilania o charakterystyce zgodnej z oznaczeniem na etykiecie. Przed podłączeniem jakiejkolwiek ładowarki trzeba się upewnić, że napięcie w sieci zasilającej jest zgodne z oznaczeniem na etykiecie ładowarki. Należy podłączać smartfon tylko do przejściówek z certyfikatem CTIA, urządzeń z logo USB-IF lub takich, które spełniają wymagania programu zgodności USB-IF.

Podłączenie zbyt dużej liczby odbiorników prądu do gniazd zasilających, przedłużaczy i rozgałęźników stwarza ryzyko pożaru lub porażenia prądem. Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia kabla lub wtyczki ładowarki przy wyciąganiu jej z gniazda zasilającego lub rozgałęźnika, należy zawsze ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel.

Kabel zasilający trzeba chronić przed nadepnięciem i silnym ściskaniem, zwłaszcza w pobliżu rozgałęźnika oraz w miejscu podłączenia do smartfonu. Kabel zasilający powinien być poprowadzony w sposób, który ogranicza ryzyko obrażeń u innych osób, na przykład w wyniku potknięcia się czy zadzierzgnięcia przewodu. Ładowarkę należy odłączać od źródła zasilania w czasie burzy z piorunami, a także wtedy, gdy nie jest używana. Ładowarek nie powinno się eksploatować na zewnątrz ani w miejscach narażonych na silne oddziaływanie czynników atmosferycznych.

Więcej informacji na temat sposobu podłączania ładowarki zawiera dokumentacja dostarczona ze smartfonem.

Aby nabyć akcesoria do smartfonu, można skontaktować się z dostawcą usług bezprzewodowych lub odwiedzić stronę www.shopblackberry.com.

Bezpieczne korzystanie z akumulatora

Smartfon jest wyposażony w niewymienną baterię litowo-jonową. Nie należy próbować wymieniać baterii. Wymiana baterii spowoduje unieważnienie ograniczonej gwarancji na smartfon i może być przyczyną uszkodzenia baterii.

Niewłaściwa eksploatacja baterii stwarza ryzyko pożaru, poparzenia substancjami chemicznymi lub inne zagrożenia. Należy zapobiegać kontaktowi urządzenia z substancjami płynnymi. Nie należy wystawiać baterii na działanie temperatur wyższych niż 140°F (60°C). Ogrzanie baterii do temperatury powyżej 140°F (60°C) może spowodować, że zacznie się ona palić lub eksploduje.

Na diagramie przedstawiono elementy opisane w poniższym tekście.

Nie należy wystawiać smartfonu i baterii na działanie ognia lub innych zewnętrznych źródeł ciepła, takich jak płyty grzejne, płyty kuchenne, grzejniki lub piekarniki, ponieważ może to spowodować pożar lub eksplozję.

Na diagramie przedstawiono elementy opisane w poniższym tekście.

Nie należy wprowadzać obcych obiektów do baterii. Baterii nie można regenerować, rozmontowywać, modyfikować, zgniatać, przebijać, zginać ani ciąć. W wypadku regeneracji, demontażu, zgniecenia, przebicia baterii lub wprowadzenia jakichkolwiek modyfikacji należy natychmiast zaprzestać korzystania z niej.

Styki baterii należy chronić przed przypadkowym kontaktem z metalowymi przedmiotami i zwarciem.

OSTRZEŻENIE:
Nie należy próbować wymieniać baterii.Firma BlackBerry zaleca stosowanie określonych baterii w danym modelu smartfonu zgodnie z wymogami normy IEEE Std 1725. Używanie innych baterii może stwarzać ryzyko pożaru, eksplozji, wycieku lub innego zagrożenia. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym dokumencie.
Ikona wskazująca brak baterii Ikona błędu baterii

Pojawienie się jednej z tych ikon na ekranie smartfonu oznacza wystąpienie usterki w baterii lub połączeniu z nią. Należy przekazać smartfon do naprawy przez wykwalifikowany personel serwisowy.

Bezpieczeństwo podczas chodzenia i prowadzenia samochodu

Nie należy używać smartfonu podczas prowadzenia samochodu. Podczas prowadzenia samochodu należy zachować pełną koncentrację. Zachowanie bezpieczeństwa na drodze to podstawowa odpowiedzialność kierowcy. Obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się z przepisami dotyczącymi obsługi urządzeń bezprzewodowych podczas prowadzenia samochodu i przestrzeganie tych przepisów.

Przed rozpoczęciem jazdy smartfon powinno się umieścić w bezpiecznym miejscu. Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, smartfonu ani żadnych akcesoriów nie należy układać nad poduszką ani w miejscu, który poduszka może zająć po jej uruchomieniu. W razie uruchomienia poduszki powietrznej stwarzają one ryzyko poważnych obrażeń.

Sygnały o częstotliwości radiowej mogą zakłócać działanie elektronicznych podzespołów pojazdu, jeśli podzespoły te zostały nieprawidłowo zamontowane lub są pozbawione należytego ekranowania. Informacji na ten temat należy zasięgnąć u producenta pojazdu lub przedstawiciela producenta. Jeśli w pojeździe zamontowano jakiekolwiek dodatkowe wyposażenie, należy również zasięgnąć informacji u producenta tego sprzętu na temat jego wrażliwości na sygnały o częstotliwości radiowej.

Nie powinno się używać smartfonu podczas chodzenia lub wykonywania innych czynności, które wymagają skupienia uwagi. Niezwracanie uwagi na ruch uliczny lub inne niebezpieczeństwa dla pieszych naraża użytkownika na poważne obrażenia, śmierć lub straty materialne.

Akcesoria

Należy korzystać wyłącznie z akcesoriów zatwierdzonych przez firmę BlackBerrydo użytku z określonym modelem smartfonu. Korzystanie z niezatwierdzonych akcesoriów może prowadzić do unieważnienia homologacji lub utraty gwarancji na smartfon. Może też spowodować uszkodzenie smartfonu i zagrażać bezpieczeństwu jego użytkownika.

Akcesoria do noszenia: Smartfon może nie być dostarczany wraz z etui (do noszenia blisko ciała). Jeśli smartfon jest noszony blisko ciała, należy zawsze go umieszczać w etui (z odpowiednim zaczepem) dostarczonym lub zatwierdzonym przez firmę BlackBerry. Jeśli użytkownik nie korzysta z etui (z odpowiednim zaczepem) zatwierdzonego lub dostarczonego przez firmę BlackBerry do noszenia smartfonu, smartfon trzeba trzymać w odległości co najmniej 15 mm (0,59 cala) od ciała podczas nadawania sygnału. W trakcie korzystania z dowolnej funkcji przesyłania danych w smartfonie (np. obsługi wiadomości e-mail, wiadomości PIN, wiadomości MMS lub przeglądarki), za pomocą kabla USB lub bez niego, należy trzymać smartfon w odległości co najmniej 15 mm (0,59 cala) od ciała. Korzystanie z akcesoriów niedostarczonych lub niezatwierdzonych przez firmę BlackBerry może spowodować przekroczenie w smartfonie dopuszczalnych poziomów narażenia na fale o częstotliwości radiowej. Wciąż prowadzone są badania dotyczące negatywnego oddziaływania fal o częstotliwości radiowych na organizm. Więcej informacji na temat dopuszczalnych norm emisji fal o częstotliwości radiowej znajduje się w rozdziale „Zgodność z normami” niniejszego dokumentu.

Większość akcesoriów firmy BlackBerry do noszenia smartfonów (na przykład etui, torby czy woreczki) wyposażona jest w magnes. W pobliżu akcesoriów do noszenia smartfonu nie należy umieszczać przedmiotów z paskiem magnetycznym, takich jak karty płatnicze i kredytowe, klucze hotelowe w postaci kart, karty telefoniczne. Magnes może spowodować uszkodzenie lub wymazanie danych zapisanych na pasku magnetycznym.

Czujnik pola magnetycznego

Smartfon jest wyposażony w czujnik pola magnetycznego. Wykorzystuje się go w różnych aplikacjach, takich jak Kompas. Obecność magnesów lub przedmiotów zawierających magnesy, takich jak etui, słuchawki czy monitory, może ujemnie wpływać na dokładność czujnika. Określając swoje położenie, szczególnie w sytuacjach zagrożenia, nie należy polegać wyłącznie na działaniu aplikacji, w których używany jest czujnik pola magnetycznego.

Multimedia

Systemy prawne niektórych krajów mogą zakazywać lub ograniczać używanie określonych funkcji smartfonu. Podczas wykonywania i obróbki zdjęć lub wykorzystywania ich należy przestrzegać wszelkich praw, przepisów, procedur i zasad, w tym między innymi wszelkich praw autorskich, zasad ochrony prywatności, tajemnic handlowych oraz przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w jurysdykcji użytkownika. Należy uszanować osobiste prawa innych osób. Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, przesyłanie lub przekazywanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych (w tym dzwonków) lub innych treści może być zabronione.

Pliki dźwiękowe: Odtwarzanie plików dźwiękowych z dużą głośnością, zwłaszcza przy użyciu słuchawek, może prowadzić do trwałej utraty słuchu. Nie należy zwiększać głośności w celu wytłumienia zakłóceń z otoczenia. Jeśli wystąpi efekt dzwonienia w uszach lub przytłumionej mowy, należy skontaktować się z lekarzem.

Obraz z ostrzeżeniem o niebezpieczeństwie utraty słuchu.

Aparat: Jeśli smartfon ma wbudowany aparat, nie należy kierować obiektywu bezpośrednio ku słońcu ani w stronę innych źródeł światła W ten sposób można spowodować poważne uszkodzenie oczu lub zniszczenie smartfonu. Podczas korzystania z lampy błyskowej aparatu należy trzymać otwór lampy błyskowej w odległości co najmniej 19,69 cala (50 cm) od oczu fotografowanej osoby.

Antena

Należy korzystać wyłącznie ze znajdującej się w zestawie wbudowanej anteny. Niedozwolone modyfikacje anteny i innych elementów mocowanych mogą spowodować uszkodzenie smartfonu, a także naruszyć przepisy amerykańskiej Federalnej Komisji Komunikacji (FCC).

Zakłócanie pracy sprzętu elektronicznego

Większość obecnie używanego sprzętu elektronicznego jest ekranowana przed wpływem fal o częstotliwości radiowej. Niemniej jednak niektóre urządzenia elektroniczne mogą być wrażliwe na sygnały o częstotliwości radiowej emitowane przez smartfon.

Rozruszniki serca: Wszelkie pytania dotyczące wpływu sygnałów o częstotliwości radiowej na posiadany rozrusznik serca należy kierować do lekarza lub producenta rozrusznika. Użytkownik powinien upewnić się, że korzysta ze smartfonu zgodnie z zaleceniami bezpieczeństwa obowiązującymi dla danego modelu rozrusznika. W szczególności mogą to być następujące zasady: włączony smartfon należy trzymać w odległości większej niż 7,88 cala (20 cm) od rozrusznika serca, smartfonu nie należy nosić w kieszeni na piersi oraz powinno się przykładać go do ucha znajdującego się po przeciwnej stronie ciała niż rozrusznik serca, aby do minimum ograniczyć ryzyko zakłóceń. W razie powstania jakichkolwiek podejrzeń, że sygnały radiowe wywołują zakłócenia, należy jak najszybciej wyłączyć wszystkie połączenia bezprzewodowe w smartfonie, zaprzestać używania urządzenia i skontaktować się z lekarzem.

Aparaty słuchowe: Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać pracę pewnych aparatów słuchowych. W razie stwierdzenia takich zakłóceń należy porozumieć się z operatorem usług bezprzewodowych albo z producentem aparatu słuchowego w celu rozważenia alternatywnych rozwiązań.

Smartfon wyposażono w czujnik pola magnetycznego, który jest stosowany w niektórych aplikacjach, takich jak Kompas. Jeśli aplikacja, w której używany jest czujnik, zakłóca działanie aparatu słuchowego, należy ją zamknąć.

Pozostały sprzęt medyczny: Osoby korzystające z innego osobistego sprzętu medycznego powinny zasięgnąć informacji u producentów, aby ustalić wrażliwość danego urządzenia na zewnętrzne źródła częstotliwości radiowej. W uzyskaniu odpowiednich informacji pomocna może okazać się konsultacja z lekarzem.

Placówki medyczne: Nie można wykonywać połączeń bezprzewodowych za pomocą smartfonu na terenie placówek opieki zdrowotnej, jeżeli zakazują tego wywieszone tam informacje. W szpitalach i w innych placówkach medycznych często wykorzystywany jest sprzęt wrażliwy na sygnały o częstotliwości radiowej.

Samolot: Przepisy Urzędu Lotnictwa Cywilnego (FAA) oraz Federalnej Komisji Komunikacji (FCC) zabraniają korzystania z modułów radiowych urządzeń bezprzewodowych na pokładach samolotów. Przed wejściem na pokład samolotu należy wyłączyć wszystkie połączenia bezprzewodowe w smartfonie. Skutki korzystania ze smartfonu z włączonym połączeniem bezprzewodowym na pokładzie samolotu nie są znane. Korzystanie z urządzenia może wpłynąć na pracę i sprawność instrumentów pokładowych i sprzętu komunikacyjnego, zakłócić działanie sieci łącznościowej, a także stwarzać inne zagrożenia dla sprawnego funkcjonowania samolotu, niezależnie od naruszania obowiązujących przepisów. Zgodnie z przepisami prawa lotniczego po wyłączeniu wszystkich połączeń bezprzewodowych w smartfonie można używać jedynie aplikacji, które nie wykorzystują modułów radiowych.

Niebezpieczne obszary

Smartfon nie jest samoistnie bezpieczny. Zatem nie nadaje się do użytku w niebezpiecznych warunkach, w tym w obecności oparów benzyny, pyłów materiałów wybuchowych, podczas obsługi obiektów związanych z technologią nuklearną, w nawigacji i komunikacji samolotowej, podczas kontroli lotu, w systemach podtrzymywania życia lub militarnych.

Miejsca potencjalnie zagrożone wybuchem: Przebywając w miejscach zagrożonych wybuchem, należy wyłączyć wszelkie połączenia bezprzewodowe smartfonu i przestrzegać oznaczeń oraz instrukcji. Wykrzesanie iskry w takim miejscu może prowadzić do wybuchu lub pożaru, a w konsekwencji do obrażeń ciała lub śmierci.

Miejsca zagrożone wybuchem są często, chociaż nie zawsze, odpowiednio oznakowane. Należą do nich stacje benzynowe, wnętrza pod pokładem łodzi, magazyny i przepompownie paliw i chemikaliów, pojazdy napędzane skroplonym gazem (propan lub butan), miejsca, gdzie w powietrzu znajdują się rozproszone pyły lub aerozole dowolnych substancji oraz wszelkie inne miejsca, w których na przykład istnieje wymóg wyłączania silników pojazdów.

Nie należy zgłaszać wycieku gazu, używając telefonu w smartfonie w pobliżu miejsca wycieku. Powinno się opuścić obszar zagrożony wybuchem i zadzwonić z bezpieczniejszego miejsca, jeśli funkcje telefoniczne w smartfonie są nadal dostępne.

Miejsca prac strzałowych: Przebywając w pobliżu miejsca prac strzałowych lub na terenie, który oznaczono nakazami wyłączenia urządzeń do dwukierunkowej komunikacji radiowej, w celu uniknięcia zakłócania prac należy wyłączyć wszelkie połączenia bezprzewodowe smartfonu i przestrzegać oznaczeń oraz instrukcji.

Temperatura eksploatacji i przechowywania

Smartfon oraz ładowarka do urządzenia powinny być użytkowane i przechowywane w temperaturach podanych poniżej:

Korzystanie ze smartfonu: od 0 do 35°C (od 32 to 95°F)

Przechowywanie smartfonu (do 3 miesięcy): od -20 do 35°C (-4 do 95°F)

Przechowywanie smartfonu (3 miesiące lub dłużej): od 22 do 28°C (71,6 do 82,4°F)

Eksploatacja ładowarki: od 0 do 35°C (od 32 do 95°F)

Przechowywanie ładowarki: od -30 do 75°C (-22 do 167°F)

Korzystanie ze smartfonu lub akcesoriów do urządzenia oraz ich przechowywanie w temperaturze niższej lub wyższej od zalecanej może prowadzić do zbytniego nagrzania się smartfonu, co naraża użytkownika na poważne obrażenia lub śmierć lub uszkodzenie smartfonu, akcesoriów lub baterii litowo-jonowej.

Smartfon oraz akcesoria do urządzenia należy przechowywać w miejscach oddalonych od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, nawiewy ciepłego powietrza, piece oraz wszelkie inne urządzenia (na przykład wzmacniacze) wytwarzające ciepło. Jeśli smartfon nie będzie używany przez okres dłuższy niż dwa tygodnie, użytkownik powinien wyłączyć urządzenie.

Czyszczenie i naprawa smartfonu

Czyszczenie: Do czyszczenia smartfonu i akcesoriów do urządzenia , w tym baterii, nie wolno stosować środków czyszczących ani rozpuszczalników w płynie czy w aerozolu. Zabiegi czyszczące należy wykonywać przy użyciu miękkiej, suchej szmatki. Przed przystąpieniem do czyszczenia smartfonu lub ładowarki należy odłączyć je od komputera oraz gniazda zasilającego.

Naprawa: Nie należy podejmować prób samodzielnego modyfikowania, rozmontowywania lub naprawiania smartfonu ani ładowarki. Nie wolno samodzielnie podejmować prób wymiany niewymiennych baterii. Naprawą smartfonu lub jego akcesoriów bądź wymianą baterii może zajmować się jedynie wykwalifikowany personel serwisowy, który powinien używać baterii wskazanych przez firmę BlackBerry do używania w danym modelu smartfonu.

W razie wystąpienia którejkolwiek z niżej wymienionych okoliczności należy odłączyć kable zasilające od komputera lub źródła zasilania i przekazać smartfon lub ładowarkę do punktu serwisowego w celu dokonania naprawy:
 • Uszkodzony został kabel, wtyczka lub złącze zasilania.
 • Zalanie płynem lub przedostanie się drobnych przedmiotów do smartfonu lub ładowarki.
 • Smartfon (lub ładowarka) był wystawiony na działanie deszczu lub wody.
 • Smartfon (lub ładowarka) nagrzał się do bardzo wysokiej temperatury.
 • Smartfon (lub ładowarka) został upuszczony bądź w inny sposób uszkodzony.
 • Smartfon (lub ładowarka) nie działa w oczekiwany sposób, mimo postępowania zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumentacji.
 • Sposób działania smartfonu (lub ładowarki) uległ wyraźnej zmianie.

Aby obniżyć ryzyko porażenia prądem, należy regulować wyłącznie elementy opisane w dokumentacji użytkownika smartfonu. Niewłaściwe nastawienie innych elementów może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, po którym przywrócenie sprawności smartfonu, ładowarki lub innych akcesoriów nierzadko wymaga interwencji ze strony wykwalifikowanego technika serwisowego.

Nieprzestrzeganie jakichkolwiek instrukcji dotyczących bezpieczeństwa zawartych w dokumentacji smartfonu stanowi naruszenie warunków gwarancji i może być podstawą do zawieszenia lub odmowy świadczenia usług bądź podjęcia kroków prawnych względem użytkownika.

Utylizacja smartfonu i baterii

Obraz przekreślonego kosza na śmieci

Smartfonu lub baterii nie należy wyrzucać do domowych koszy na śmieci ani wrzucać do ognia.

Obraz logo recyklingu

Smartfon oraz bateria nadają się do recyklingu i powinny być wyrzucane do odpowiednich pojemników. Symbol nie oznacza użycia materiałów z recyklingu.

Zadzwoń pod numer 1-800-822-8837 aby uzyskać informacje dotyczące recyklingu baterii

W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie smartfony i baterie mogą być poddawane recyklingowi przez program Call2Recycle. Aby uzyskać więcej informacji na terenie Stanów Zjednoczonych, odwiedź stronę www.call2recycle.org a w Kanadzie odwiedź www.call2recycle.ca.

Więcej informacji na temat zwrotu smartfonu do firmy BlackBerry w celu recyklingu i bezpiecznej utylizacji znajduje się na stronach www.blackberry.com/recycling lub https://tradeup.blackberry.com dostępnych za pomocą przeglądarki w komputerze. Programy recyklingu i wymiany produktów są dostępne jedynie w niektórych regionach.

Jeżeli programy te nie są dostępne na danym obszarze, należy sprawdzić lokalne przepisy odnoszące się do właściwej utylizacji produktów elektronicznych.

Utylizację zużytego smartfonu i jego baterii należy przeprowadzać zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi usuwania telefonów komórkowych tego typu.

Zgodność z normami

Oddziaływanie fal o częstotliwości radiowej

Moduł radiowy smartfonu jest odbiornikiem i nadajnikiem fal niskiej mocy o częstotliwości radiowej. Zaprojektowano go zgodnie z wytycznymi i limitami Federalnej Komisji Komunikacji (FCC), Industry Canada (IC) i Rady Unii Europejskiej oraz międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi dopuszczalnego poziomu emisji fal radiowych przez przenośne urządzenia bezprzewodowe. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależnych naukowców, rządy i organizacje, takie jak instytut Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard (IEEE), Państwowa Komisja do Spraw Pomiaru Promieniowania i Ochrony przed Jego Skutkami (NCRP) oraz Międzynarodowa Komisja do Spraw Ochrony przed Skutkami Promieniowania Niejonizującego (ICNIRP).

Aby zachować zgodność z wytycznymi FCC, IC, UE i innymi wytycznymi dotyczącymi dopuszczalnych poziomów i limitów narażenia na promieniowanie o częstotliwości, należy trzymać telefon w odległości co najmniej 1,5 cm (0,59 cala) od ciała. Smartfonu należy używać wyłącznie z akcesoriami ze zintegrowanym zaczepem na pasek, dostarczanymi albo zatwierdzanymi przez firmę BlackBerry. W wypadku korzystania z akcesoriów, które nie zostały dostarczone przez firmę BlackBerry do noszenia smartfonu, należy upewnić się, że akcesoria nie zawierają metalu, i trzymać smartfon w odległości co najmniej 1,5 cm (0,59 cala) od ciała.

W celu zmniejszenia narażenia na oddziaływanie fal o częstotliwości radiowej: (i) należy używać smartfonu w obszarach, w których dostępny jest silny sygnał bezprzewodowy; (ii) należy użyć zestawu głośnomówiącego; oraz (iii) skrócić czas rozmów, lub wysyłać wiadomości e-mail, wiadomości tekstowe lub BBM SMS.

Współczynnik absorpcji właściwej (SAR)

NINIEJSZY MODEL URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWEGO SPEŁNIA OFICJALNE NORMY POZIOMU WYTWARZANEGO PROMIENIOWANIA RADIOWEGO, JEŚLI UŻYWANY JEST ZGODNIE Z ZALECENIAMI PODANYMI W NINIEJSZEJ SEKCJI.

Projekt i procedura wytwarzania smartfonu uwzględniają normy emisji fal o częstotliwości radiowej (RF), ustalone przez amerykańską Federalną Komisję Komunikacji (FCC), i zalecane przez Radę Unii Europejskiej, w wypadku urządzeń używanych zgodnie z wytycznymi podanymi w poprzedniej sekcji. Normy te stanowią część kompleksowych wytycznych określających najwyższe dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych o częstotliwości radiowej w codziennym otoczeniu człowieka. Wytyczne bazują na normach opracowanych przez niezależne instytucje naukowe drogą regularnych i wnikliwych analiz badań naukowych. Przy wyznaczaniu norm emisji fal radiowych przez urządzenia bezprzewodowe stosuje się wielkość fizyczną o nazwie absorpcja właściwa. Limit absorpcji właściwej zgodnie z wytycznymi FCC wynosi 1,6 W/kg*. Limit absorpcji właściwej zalecany przez Radę Unii Europejskiej wynosi 2 W/kg**. Pomiary absorpcji właściwej prowadzi się w typowo spotykanych położeniach określonych przez wytyczne FCC przy emisji z maksymalnym natężeniem, jakie dopuszcza świadectwo techniczne urządzenia we wszystkich badanych pasmach częstotliwości. Jakkolwiek absorpcja właściwa jest określana przy najwyższym certyfikowanym poziomie mocy, rzeczywisty jej poziom dla urządzenia podczas pracy może być znacznie niższy niż wartość maksymalna. Dzieje się tak, ponieważ urządzenie może pracować na wielu poziomach mocy, zawsze wykorzystując tylko taki poziom, jaki wystarcza do uzyskania dostępu do sieci. Na ogół emisja promieniowania jest tym niższa, im aparat znajduje się bliżej anteny stacji bazowej.

Najwyższe zmierzone wartości absorpcji właściwej (SAR) dla tego smartfonu w pozycji przy uchu przedstawiono poniżej:

Smartfon

Absorpcja właściwa (W/kg) dla 1 g (FCC/IC)

Absorpcja właściwa (W/kg) dla 1 g (Indie)

Absorpcja właściwa (W/kg) dla 10 g (R&TTE)

Smartfon BlackBerry Passport SQW100-1 (numer modelu RGY181LW)

0,58

0,50

0,33

Najwyższe zmierzone wartości absorpcji właściwej (SAR) dla tego smartfonu podczas korzystania z zatwierdzonego przez firmę BlackBerry etui z zaczepem do paska w odległości 1,5 cm (0,59 cala) od ciała wynoszą:

Smartfon

Absorpcja właściwa (W/kg) dla 1 g (FCC/IC)

Absorpcja właściwa (W/kg) dla 1 g (Indie)

Absorpcja właściwa (W/kg) dla 10 g (R&TTE)

Smartfon BlackBerry Passport SQW100-1 (numer modelu RGY181LW)

1,45

1,18

0,49

Podczas pracy w trybie mobilnego punktu aktywnego najwyższe zmierzone wartości absorpcji właściwej dla tego modelu smartfonu wynoszą:

Smartfon

Absorpcja właściwa (W/kg) dla 1 g (FCC/IC)

Smartfon BlackBerry Passport SQW100-1 (numer modelu RGY181LW)

1,44

Wyniki pomiarów dla różnych modeli urządzeń bezprzewodowych, w tym smartfonów noszonych blisko ciała (w sugerowanej odległości) mogą odbiegać od siebie w zależności od dostępnych akcesoriów i treści wytycznych FCC, IC i Rady Unii Europejskiej.

Federalna Komisja Komunikacji (FCC) przyznała temu modelowi smartfonu świadectwo zgodności wszystkich zmierzonych wartości absorpcji właściwej z wytycznymi FCC, jeśli smartfon jest używany zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej sekcji. Dane o emisji fal elektromagnetycznych przez ten model smartfonu są do wglądu w archiwach FCC. Można je także przeglądać w części Display Grant witryny internetowej www.fcc.gov/oet/ea, po wyszukaniu na liście poniżej identyfikatora FCC używanego smartfonu.

Smartfon

Identyfikator FCC ID

Smartfon BlackBerry Passport SQW100-1 (numer modelu RGY181LW)

L6ARGY180LW

Dodatkowe informacje na temat absorpcji właściwej można znaleźć na stronachwww.ctia.org (CTIA - The Wireless Association) i www.tele.soumu.go.jp/e/index.htm (Biuro Telekomunikacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Komunikacji).

___________________________________

* W Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie limit absorpcji właściwej obowiązujący dla urządzeń przenośnych w powszechnym użyciu wynosi 1,6 W/kg z uśrednieniem na każdy 1 gram ciała w rejonie tułowia i głowy (4,0 W/kg z uśrednieniem na każde 10 g ciała w kończynach — dłoniach, nadgarstkach, kostkach i stopach).

** W Europie limit absorpcji właściwej obowiązujący dla urządzeń przenośnych w powszechnym użyciu wynosi 2,0 W/kg z uśrednieniem na każde 10 gramów ciała w rejonie tułowia i głowy (4,0 W/kg z uśrednieniem na każde 10 gramów ciała w kończynach — dłoniach, nadgarstkach, kostkach i stopach). Badania wskazują, że norma ta zawiera duży margines bezpieczeństwa, mający zapewnić dodatkową ochronę użytkownikom oraz uwzględnić ewentualne błędy pomiarowe.

Oświadczenie o zgodności z przepisami FCC (Stany Zjednoczone)

FCC klasa B, część 15

Smartfon spełnia wymogi części 15 przepisów Federalnej Komisji Komunikacji (FCC). Obsługa urządzenia podlega następującym dwóm ograniczeniom: (1) Smartfon nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń. (2) Musi być odporny na wszelkie zakłócenia pochodzące z dowolnych źródeł, w tym zakłócenia mogące prowadzić do niepożądanego działania.

OSTRZEŻENIE:
Wszelkie zmiany lub przeróbki tego urządzenia, na które nie uzyskano wyraźnej zgody instytucji odpowiedzialnej za przestrzeganie zgodności z normami, mogą doprowadzić do utraty przez użytkownika prawa do korzystania z urządzenia.

To urządzenie pomyślnie przeszło testy na zgodność z normą dla urządzeń cyfrowych klasy B w rozumieniu części 15 przepisów FCC. Normy te mają zapewnić należytą ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w budynkach mieszkalnych. To urządzenie generuje, używa i może emitować fale o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostało zainstalowane zgodnie z instrukcjami producenta, może powodować zakłócenia w łączności radiowej.

Nie można jednak zagwarantować, że w określonych warunkach nie będą występowały żadne zakłócenia. Jeśli sprzęt zakłóca pracę odbiorników radiowych i telewizyjnych (występowanie zakłóceń można stwierdzić przez wyłączenie i ponowne włączenie sprzętu), zaleca się przedsięwzięcie poniższych środków, aby zmniejszyć intensywność zakłóceń: zmiana położenia anteny odbiorczej lub przeniesienie jej w inne miejsce, zwiększenie odległości pomiędzy odbiornikiem a urządzeniem, podłączenie urządzenia do gniazda należącego do odrębnego obwodu niż ten, do którego podłączony jest odbiornik, lub zasięgnięcie pomocy u sprzedawcy czy doświadczonego specjalisty radiowego lub telewizyjnego.

Stany Zjednoczone — informacja o wymaganiach Federalnej Komisji Komunikacji („FCC”) dotyczących zgodności aparatów słuchowych z urządzeniami bezprzewodowymi

Gdy urządzenia bezprzewodowe są używane w pobliżu urządzeń słuchowych (takich jak aparaty słuchowe lub implanty ślimakowe), użytkownicy mogą słyszeć zakłócenia w postaci brzęczenia, buczenia lub pisków. Niektóre urządzenia słuchowe są bardziej odporne na zakłócenia niż inne. Również poszczególne urządzenia bezprzewodowe powodują zakłócenia o różnej sile.

Firmy zajmujące się telefonią bezprzewodową opracowały klasyfikację ułatwiającą użytkownikom wybieranie urządzeń bezprzewodowych zgodnych z używanymi przez nich urządzeniami słuchowymi. Nie wszystkie urządzenia bezprzewodowe zostały sklasyfikowane. Sklasyfikowane urządzenia bezprzewodowe mają oznaczenia na opakowaniu razem z innymi oznaczeniami dotyczącymi zgodności.

Oznaczenia dotyczące zgodności nie stanowią gwarancji. Rzeczywiste rezultaty różnią się w zależności od urządzenia słuchowego oraz stopnia utraty słuchu. Jeśli urządzenie słuchowe jest podatne na zakłócenia, używanie sklasyfikowanego urządzenia bezprzewodowego może być niemożliwe.

Najlepszym sposobem na dobranie urządzenia bezprzewodowego do indywidualnych potrzeb i sprawdzenie zgodności z urządzeniem słuchowym jest skonsultowanie się lekarzem.

Smartfon został przetestowany i zakwalifikowany do użytku z urządzeniami słuchowymi w odniesieniu do niektórych wykorzystywanych technologii bezprzewodowych. Jednakże w tym smartfonie mogą być także zastosowane inne technologie bezprzewodowe, których nie przetestowano pod kątem używania z urządzeniami słuchowymi. Ważne jest dokładne przetestowanie różnych funkcji smartfonu w wielu miejscach, aby określić, czy podczas użytkowania w połączeniu z urządzeniem słuchowym lub implantem ślimakowym słychać uciążliwy hałas. Aby uzyskać informacje na temat zwrotu lub wymiany urządzenia oraz jego zgodności z aparatem słuchowym, należy skontaktować się z dostawcą usług bezprzewodowych.

Jak przyznawana jest kategoria urządzenia

Kategorie M: Urządzenia oznaczone jako M3 lub M4 są zgodne z wymaganiami komisji FCC i powinny generować mniejsze zakłócenia w działaniu urządzeń słuchowych niż urządzenia bez tych oznaczeń. M4 jest lepszą (wyższą) z tych dwóch kategorii.

Kategorie T Urządzenia oznaczone jako T3 lub T4 są zgodne z wymaganiami komisji FCC i powinny lepiej współpracować z cewkami indukcyjnymi urządzenia słuchowego („przełącznik T” lub „przełącznik telefoniczny”) niż urządzenia bez tych oznaczeń. T4 jest lepszą (wyższą) z tych dwóch kategorii. (Nie wszystkie urządzenia słuchowe są wyposażone w cewkę indukcyjną).

Urządzenia słuchowe mogą być również badane pod kątem odporności na ten rodzaj zakłóceń. W uzyskaniu wyników badań danego urządzenia słuchowego może pomóc jego producent lub lekarz. Im aparat słuchowy jest odporniejszy, tym mniejsze ryzyko wystąpienia zakłóceń powodowanych przez urządzenia bezprzewodowe.

Więcej informacji na temat działań podjętych przez FCC w odniesieniu do uzyskania zgodności z aparatami słuchowymi oraz innych kroków poczynionych przez FCC w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępności do usług telekomunikacyjnych można znaleźć pod adresem www.fcc.gov/cgb/dro.

Świadectwo zgodności z przepisami IC (Industry Canada)

Ten smartfon spełnia nieobjęte licencjami normy RSS Industry Canada. Obsługa urządzenia podlega następującym ograniczeniom: (1) Smartfon nie może wywoływać zakłóceń. (2) Musi być odporny na wszelkie zakłócenia pochodzące z dowolnych źródeł, w tym zakłócenia mogące prowadzić do niepożądanego działania.

Smartfon BlackBerry Passport SQW100-1 (numer modelu RGY181LW) jest zgodny z wymogami norm Industry Canada RSS 102, RSS 130, RSS 132, RSS 133, RSS 139, RSS 199, RSS-GEN i RSS 210. Zgodność poświadcza certyfikat nr 2503A-RGY180LW.

Smartfon działający w paśmie 5150-5250 MHz jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach, dzięki czemu można zmniejszyć potencjalne szkodliwe zakłócenia mobilnych systemów satelitarnych na tym samym kanale.

Maksymalne dopuszczalne wzmocnienie sygnału anteny dla pasma 5250-5350 MHz i 5470-5725 MHz w smartfonie musi być zgodne z limitami EIRP (efektywnej izotropowej mocy wypromieniowanej).

Maksymalne dopuszczalne wzmocnienie sygnału dla smartfonów w paśmie 5725-5825 MHz musi być zgodne z limitami EIRP określonymi odpowiednio dla operacji typu point-to-point oraz innych rodzajów.

Należy pamiętać, że radary o wysokiej mocy są traktowane jak użytkownicy podstawowi (tzn. użytkownicy priorytetowi) pasm 5250-5350 MHz i 5650-5850 MHz, w związku z czym takie radary mogą powodować zakłócenia i (lub) uszkodzenia smartfonów LE-LAN.

Zgodność z wymogami dla urządzeń klasy B

Ten model smartfonu spełnia ograniczenia emisji szumu radiowego określone dla urządzeń klasy B zgodnie z normą dotyczącą sprzętu powodującego zakłócenia sygnałów radiowych „Sprzęt informatyczny — limity i metody pomiaru”, ICES-003 Industry Canada.

Zgodność z normami Unii Europejskiej

Firma BlackBerry niniejszym oświadcza, że smartfon spełnia zasadnicze wymogi oraz inne odnośne postanowienia Dyrektywy 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

Smartfon BlackBerry Passport SQW100-1 (numer modelu RGY181LW):Oznaczenie CE 0168

Deklaracja zgodności z wymogami Dyrektywy 1999/5/WE (HG nr 88/2003) jest dostępna do wglądu na stroniewww.blackberry.com/go/declarationofconformity.

Jeśli smartfon obsługuje sieci Wi-Fi, z urządzenia można korzystać w sieciach Wi-Fi we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Ten sprzęt może być obsługiwany w Turcji.

W decyzji opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 12 lutego 2007 r. stwierdza się, że systemy dostępu bezprzewodowego operujące w paśmie częstotliwości 5,150-5,350 GHz (Wireless Access Systems — WAS), w tym radiowe sieci lokalne (Radio Local Area Networks — RLAN), mogą być wykorzystywane jedynie w pomieszczeniach. Ponieważ utworzenie sieci to zadanie bezprzewodowego punktu dostępowego, który odgrywa rolę urządzenia głównego, w smartfonie nigdy nie jest inicjowane tworzenie sieci ani nie odbywa się przyłączenie do sieci w trybie ad-hoc w paśmie częstotliwości 5,150-5,350 GHz.

Inne świadectwa zgodności z normami

Dokumenty poświadczające zgodność smartfonu z poniższymi normami i wytycznymi instytucji normalizacyjnych można uzyskać od firmy BlackBerry.

Moduł czujnika laserowego użyty w tym telefonie jest zgodny z następującymi standardami Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC): IEC/EN 60825-1 2007-03 ED 2.0.

Aby zobaczyć identyfikator FCC, numer certyfikacyjny IC, model oraz informacje o zgodności z normami swojego smartfonu, przesuń palcem w dół z góry ekranu głównego. Kliknij Ustawienia > Informacje, a następnie wybierz Zatwierdzenia wynikające z przepisów.

Dane techniczne wyrobu: smartfon BlackBerry Passport SQW100-1

Własności mechaniczne:

Waga: ok. 6,9 uncji (194,4 grama) razem z baterią litowo-jonową

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 5 x 3,6 x 0,4 cala (128 x 90,3 x 9,3 mm)

3 GB pamięci, 32 GB pamięci aplikacji, gniazdo karty microSD

Następujące właściwości modułu czujnika laserowego mogą mieć zastosowanie do smartfona:

Produkt laserowy klasy 1

Maksymalna średnia moc promieniowania: 0,18 mW

Charakterystyka zasilania:

Niewymienna, ładowalna bateria litowo-jonowa

Zgodne z formatem kart nano SIM 3 V/1,8 V

Port do transmisji danych i ładowania baterii: mikro USB 2.0, mikro USB 3.0

Charakterystyka modułu radiowego sieci komórkowej:

Ośmiozakresowy moduł LTE: pasma LTE 700, LTE 800, LTE 900, LTE 1800, LTE 1900, LTE 2100, LTE 2300, LTE 2600 MHz

Pięciozakresowy moduł HSPA+: pasma UMTS 800/UMTS 850, UMTS 900, PCS 1900, IMT 2100 MHz

Klasa mocy: Klasa 1 (PCS 1900), Klasa E2 (PCS 1900), Klasa 3 (UMTS, LTE)

Pasmo nadawcze: 704–716 MHz, 824–849 MHz, 832–862 MHz, 880–915 MHz, 880–950 MHz, 1710–1755 MHz, 1710–1785 MHz, 1850–1910 MHz, 1920–1980 MHz, 2500–2570 MHz

Pasmo odbiorcze: 734–746 MHz, 791–821 MHz, 925–960 MHz, 1805–1880 MHz, 1930–1990 MHz, 2110–2155 MHz, 2110–2170 MHz, 2300–2400 MHz, 2570–2620 MHz, 2620–2690 MHz

Charakterystyka modułu radiowego sieci Wi-Fi:

Standard sieci bezprzewodowej LAN: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r

Pasmo nadawcze i odbiorcze dla IEEE 802.11b/IEEE 802.11g/IEEE 802.11k/IEEE 802.11n/IEEE 802.11r: 2,412–2,472 GHz

Pasmo nadawcze i odbiorcze dla IEEE 802.11a/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11k/IEEE 802.11n/IEEE 802.11r: 5,180–5,825 GHz

Charakterystyka modułu radiowego Bluetooth:

Moduł jednozakresowy: ISM 2,4 GHz

Pasmo nadawcze i odbiorcze dla: 2402–2480 MHz

Bluetooth Klasa 1

Jeśli smartfon obsługuje technologię NFC, dotyczą go następujące dane:

Pasmo robocze: 13,56 MHz

Obsługiwane tryby: odczyt i zapis, emulacja karty, równorzędny

Informacje prawne

©2015 BlackBerry. Wszelkie prawa zastrzeżone. BlackBerry® oraz pokrewne znaki towarowe, nazwy i logotypy stanowią własność firmy BlackBerry Limited i są zastrzeżone i/lub wykorzystywane jako znaki towarowe w Stanach Zjednoczonych a także innych krajach na całym świecie. Bluetooth jest znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG. Call2Recycle jest znakiem towarowym firmy Call2Recycle, Inc. CTIA - The Wireless Association jest znakiem towarowym firmy CTIA - The Wireless Association. GSM jest znakiem towarowym GSM MOU Association. IEEE Std 1725, IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, IEEE 802.11ac, 802.11k, 802.11r, oraz 802.11n są znakami towarowymi instytutu Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. LTE i UMTS są znakiem towarowym Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI). Wi-Fi jest znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance. Wszystkie pozostałe znaki towarowe stanowią własność odpowiednich podmiotów. Niniejsza dokumentacja, w tym dokumentacja załączona do niniejszego podręcznika przez odniesienie, na przykład dokumentacja udostępniona na stronie firmy BlackBerry, dostarczana jest „tak, jak jest”, bez warunków, aprobaty, gwarancji, poręczenia ani zobowiązań jakiegokolwiek rodzaju ze strony firmy BlackBerry Limited i jej spółek stowarzyszonych, a wszystkie te warunki, aprobaty, poręczenia i zobowiązania zostają niniejszym odrzucone w maksymalnym zakresie dozwolonym przez odpowiednie zapisy prawne w jurysdykcji użytkownika.

Warunki wykorzystania jakichkolwiek produktów i usług firmy BlackBerry są określone w mającej zastosowanie oddzielnej licencji bądź umowie z firmą BlackBerry. ŻADEN ZAPIS W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI NIE ZASTĘPUJE ŻADNYCH WYRAŹNYCH, PISEMNYCH UMÓW BĄDŹ GWARANCJI DOSTARCZONYCH PRZEZ FIRMĘ BLACKBERRY W ODNIESIENIU DO CZĘŚCI PRODUKTÓW LUB USŁUG FIRMY BLACKBERRY INNYCH NIŻ NINIEJSZA DOKUMENTACJA.

BlackBerry Limited
2200 University Avenue East
Waterloo, Ontario
Kanada N2K 0A7

BlackBerry UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
Wielka Brytania

Wydano w Kanadzie