Skip to content

BlackBerry Passport SQW100-1 Smartphone

RGY181LW

Saugos informacija

Prieš pradėdami naudotis savo „BlackBerry“ išmaniuoju telefonu (toliau vadinamu išmaniuoju telefonu), peržiūrėkite šiame dokumente pateikiamą saugos ir reglamentinę informaciją. Šį dokumentą laikykite saugioje vietoje, kur galėtumėte prireikus jį pažiūrėti.

Kai kuriose šalyse gali būti apribotas „„Bluetooth®““ ir belaidžio ryšio įrenginių su šifravimo programine įranga naudojimas. Dėl apribojimų jūsų vietoje kreipkitės į vietinius valdžios organus.

Naujausią saugos ir gaminio informaciją rasite adresu www.blackberry.com/safety.

Naujausią informaciją apie garantiją rasite adresu www.blackberry.com/legal.

Svarbios saugos atsargumo priemonės

Šioje diagramoje rodomi toliau tekste aprašyti elementai.

Išmaniajame telefone naudokite tik patvirtintus akumuliatorius ir įkroviklius. Naudojant „BlackBerry“ nepatvirtintus akumuliatorius ar įkroviklius, gali kilti gaisro ar sprogimo pavojus, galintis sukelti rimtų sužeidimų, mirtį ar lemti turto praradimą.

Naudokite tik „BlackBerry“ patvirtintus dėklus. Naudojant „BlackBerry“ nepatvirtintus dėklus, išmanusis telefonas gali viršyti radijo dažnio poveikio standartus.

Šioje diagramoje rodomi toliau tekste aprašyti elementai.

Išmanųjį telefoną laikykite bent 1,5 cm (0,59 col.) atstumu nuo kūno. Kai išmanusis telefonas yra arti kūno, naudokite tik tuos priedus, kuriuose įtaisytas diržo segtukas, o jei priedas nėra tiekiamas „BlackBerry“, įsitikinkite, kad priedas yra be metalo. Jei nesilaikysite šių rekomendacijų, jūsų išmaniojo telefono radijo dažnio poveikio standartai gali būti viršyti. Ar viršijus radijo dažnio poveikio standartus yra ilgalaikis poveikis sveikatai, šiuo metu yra tiriama.

Norėdami sužinoti daugiau apie šio išmaniojo telefono atitiktį FCC rekomendacijoms dėl radijo dažnių spinduliuotės, apsilankykite svetainėje www.fcc.gov/oet/ea/fccid ir toliau pateiktame sąraše ieškokite savo išmaniojo telefono FCC ID numerio. FCC ID nurodytas ant išmaniojo telefono nugarėlės.

 • BlackBerry Passport SQW100-1 išmanusis telefonas (modelio numeris RGY181LW): FCC ID L6ARGY180LW
Šioje diagramoje rodomi toliau tekste aprašyti elementai.

Jūsų išmanusis telefonas yra skirtas naudoti esant 0–35 °C (32–95 °F) temperatūrai. Jūsų išmaniojo telefono naudojimas ne rekomenduojamos temperatūros intervale gali pažeisti jūsų išmanųjį telefoną arba ličio jonų akumuliatorių.

Šioje diagramoje rodomi toliau tekste aprašyti elementai.

Jūsų išmanusis telefonas nėra patikima susisiekimo priemonė esant ekstremaliai situacijai. Belaidžio ryšio tinklai, kurie yra būtini norint paskambinti avarinėms tarnyboms ar nusiųsti žinutę, yra ne visur, dėl to skambinant avariniais numeriais (tokiais, kaip 911, 112, ar 999) susisiekti su vietinėmis avarinėmis tarnybomis gali pavykti ne visada.

Šioje diagramoje rodomi toliau tekste aprašyti elementai.

Jūsų išmanusis telefonas ir išmaniojo telefono priedai nėra skirti vaikams. Jei leidžiate vaikui naudotis išmaniuoju telefonu ar jo priedais, nepamirškite vaiko atidžiai stebėti. Jūsų išmaniajame telefone yra smulkių detalių, kuriomis vaikai gali užspringti.

Šioje diagramoje rodomi toliau tekste aprašyti elementai.

Savo išmanųjį telefoną laikykite toliau nuo medicininių įrenginių, įskaitant širdies stimuliatorius ir klausos aparatus, nes jie gali pradėti veikti netinkamai ir taip jums ar aplinkiniams rimtai pakenkti arba sukelti mirtį.

Šioje diagramoje rodomi toliau tekste aprašyti elementai.

Saugokite savo išmanųjį telefoną nuo skysčių, nes gali įvykti trumpasis jungimas, kilti gaisras, taip pat galimas elektros smūgis.

Šioje diagramoje rodomi toliau tekste aprašyti elementai.

Naudodami išmaniojo telefono garsiakalbį, niekada nelaikykite savo išmaniojo telefono prie ausies. Galite visam laikui smarkiai pakenkti klausai.

Šioje diagramoje rodomi toliau tekste aprašyti elementai.

¨Mirksinčių jūsų išmaniojo telefono lempučių poveikis gali sukelti epilepsijos priepuolius ar nualpimą ir gali būti pavojingas jums bei aplinkiniams. Jei pastebėtumėte, kad naudojamas jūsų išmanusis telefonas jums ar aplinkiniams sukelia orientacijos sutrikimą, sąmonės netekimą, traukulius, konvulsijas ar bet kokius nevalingus judesius, nedelsdami nustokite naudotis išmaniuoju telefonu ir kreipkitės į gydytoją. LED įspėjamoji lemputė yra išmaniojo telefono priekyje, viršutiniame dešiniajame kampe. Jei jūsų išmaniojo telefono modelyje yra fotoaparatas, fotoaparato blykstės šviesos diodų diafragma yra išmaniojo telefono gale, aukščiau arba į dešinę nuo fotoaparato objektyvo. Jei jus gali ištikti epilepsijos priepuoliai arba esate linkę alpti, prieš naudodami išmanųjį telefoną pasitarkite su gydytoju.

Šioje diagramoje rodomi toliau tekste aprašyti elementai.

Nenaudokite savo išmaniojo telefono vairuodami, nebent įstatymais būtų leidžiama išmanųjį telefoną naudoti laisvų rankų režimu. Savo išmanųjį telefoną naudojate vairuodami, yra didesnė nelaimingo atsitikimo rizika, kurio metu galimi rimti sužalojimai, mirtis ar gali būti prarastas turtas.

Šioje diagramoje rodomi toliau tekste aprašyti elementai.

Nenaudokite savo išmaniojo telefono ten, kur yra dujų garų, nes galite sukelti gaisrą ar sprogimą.

Šioje diagramoje rodomi toliau tekste aprašyti elementai.

Nemeskite savo išmaniojo telefono į ugnį, nes jis gali sprogti ir rimtai sužeisti, sukelti mirtį arba sugadinti turtą.

Šioje diagramoje rodomi toliau tekste aprašyti elementai.

Orlaivyje išmanusis telefonas turi būti išjungtas. Jūsų išmaniojo telefono naudojimas orlaivyje gali paveikti orlaivio prietaisus, ryšio priemones ir veikimą; gali suardyti tinklą; gali kitokiu būdu pavojingai paveikti orlaivio veikimą, įgulą ir keleivius; ir toks naudojimas gali būti neteisėtas.

Šioje diagramoje rodomi toliau tekste aprašyti elementai.

Išmanieji telefonai nėra visiškai saugūs ir jų negalima naudoti ten, kur yra sprogių garų, sprogių dulkių ar kitų sprogių chemikalų. Kibirkštys tokiose vietose gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris bus rimtų sužeidimų ar mirties priežastimi arba sugadins turtą.

Jūsų išmaniojo telefono saugus naudojimas

 • Nedėkite sunkių daiktų ant savo išmaniojo telefono.
 • Nebandykite keisti savo išmaniojo telefono ar atlikti jo techninės priežiūros.
 • Nebandykite uždengti arba kišti daiktų į išmaniojo telefono angas, nebent tai nurodyta išmaniojo telefono dokumentacijoje, kurią pateikė „BlackBerry“. Tai gali sukelti trumpąjį jungimą, gaisrą ar elektros smūgį.
 • Liesdami ekraną nenaudokite aštrių daiktų.
 • Liesdami ekraną nenaudokite pernelyg didelės jėgos.
 • Nenaudokite savo išmaniojo telefono ar išmaniojo telefono priedų šalia vandens (pvz., šalia vonios ar kriauklės, drėgname rūsyje ar prie baseino).
 • Nedėkite savo išmaniojo telefono ar išmaniojo telefono priedų ant nestabilių paviršių. Išmanusis telefonas ar išmaniojo telefono priedai gali nukristi ir stipriai sužaloti asmenį, taip pat gali būti stipriai pažeistas išmanusis telefonas ar išmaniojo telefono priedas.
 • Jūsų išmaniojo telefono ekranas yra pagamintas iš stiklo. Numetus išmanųjį telefoną arba stiklą paveikus jėga, stiklas gali įtrūkti arba sudužti. Jei stiklas įtrūktų ar sudužtų, nelieskite jo, kol ekranas nebus suremontuotas.
 • Naudodami išmanųjį telefoną darykite dažnas pertraukas. Jei naudodami išmanųjį telefoną jaučiate kaklo ar pečių srities, rankų, riešų, plaštakų (įskaitant nykščius ir pirštus) ar kitų kūno dalių nepatogumą, nedelsdami nustokite juo naudotis. Jei nepatogumas išlieka, kreipkitės į gydytoją.
PERSPĖJIMAS:
Jūsų įrenginyje yra įmontuotas 1 klasės šviesos diodo lazerinis gaminys. Naudodami valdiklius, veikimo nustatymus ar atlikdami veiksmus, nenurodytus šio gaminio konstrukcijoje / bandymuose, rizikuojate gauti pavojingą šviesos diodo lazerio spinduliuotės išėjimo galią / dozę.

Elektros sauga

Išmanųjį telefoną įkraukite tik naudodami „BlackBerry“ pateiktus arba specialiai „BlackBerry“ patvirtintus priedus, skirtus naudoti su šiuo išmaniuoju telefonu. Nenaudokite įkrovimo priedų, kurie neatitinka CTIA sertifikavimo reikalavimų dėl baterijų sistemų atitikties pagal „IEEE Std 1725“, nes jie gali sukelti gaisro, sprogimo, baterijos nuotėkio ar kitų pavojų, dėl kurių gali įvykti sunkus sužalojimas, mirtis ar būti prarasta nuosavybė. Naudojant tokius įkrovimo priedus, gali nustoti galioti bet kuri taikoma garantija.

Įkrovimo priedų modeliai, patvirtinti „BlackBerry Passport“ išmaniajam telefonui

Įkrovimo laidai: HDW-50071-001, HDW-50071-002, HDW-50071-003, HDW-50071-004, HDW-51800-001, HDW-51800-002, HDW-59105-001, HDW-62449-001, HDW-62449-002

KS įkrovikliai: HDW-58920-001, HDW-58921-001, HDW-58922-001, HDW-58923-001, HDW-58924-001, HDW-58925-001, HDW-58926-001

Baterijos įkrovikliai: HDW-54535-001

Naudokite kartu su išmaniuoju telefonu pateiktus ar bet kuriuos kitus „BlackBerry“ patvirtintus įkrovimo priedus; maitinimo šaltinis turi būti informaciniame lipduke nurodyto tipo. Prieš naudodami bet kurį maitinimo šaltinį įsitikinkite, kad maitinimo tinklo įtampa atitinka ant maitinimo šaltinio nurodytą įtampą. Išmanųjį telefoną junkite tik prie CTIA sertifikuotų adapterių ir USB-IF ženklu pažymėtų arba pagal USB-IF atitikties programą patvirtintų gaminių.

Neperkraukite maitinimo lizdų, ilginamųjų laidų ar šakotuvų, nes gali kilti gaisro ar elektros šoko pavojus. Siekdami sumažinti laido ar kištuko pažeidimų tikimybę, ištraukdami įkrovimo priedą iš maitinimo lizdo ar iš šakotuvo, traukite už kištuko, o ne už laido.

Saugokite maitinimo laidą, kad ant jo nebūtų lipama ir kad jis nebūtų suspaustas, ypač prie kištukų, šakotuvų ar ten, kur laidas jungiamas prie išmaniojo telefono. Maitinimo laidą visada nutieskite taip, kad aplinkiniams būtų kuo mažesnis pavojus susižaloti, pvz., užkliūti arba pasismaugti. Atjunkite įkrovimo priedus perkūnijos metu arba kai jų nenaudojate. Nenaudokite įkrovos priedų lauke ar bet kur, kur juos gali paveikti krituliai.

Daugiau informacijos apie maitinimo šaltinio prijungimą rasite kartu su jūsų išmaniuoju telefonu pateiktoje dokumentacijoje.

Norėdami nusipirkti priedų savo išmaniajam telefonui, kreipkitės į savo belaidžių paslaugų teikėją arba apsilankykite www.shopblackberry.com.

Akumuliatoriaus saugumas

Jūsų išmaniajame telefone yra neišimamas ličio jonų akumuliatorius. Nebandykite išimti akumuliatoriaus. Išėmus akumuliatorių, jūsų išmaniajam telefonui ribota garantija nustos galioti, be to, taip galima sugadinti akumuliatorių.

Netinkamai elgiantis su akumuliatoriumi, gali kilti gaisro, sprogimo cheminių nudegimų ar kitoks pavojus. Laikykite akumuliatorių toliau nuo skysčių. Nekaitinkite akumuliatoriaus daugiau nei iki 60 °C (140 °F). Jei akumuliatorius yra kaitinamas aukštesnėje nei 60 °C (140 °F) temperatūroje, jis gali užsidegti arba sprogti.

Šioje diagramoje rodomi toliau tekste aprašyti elementai.

Saugokite išmanųjį telefoną ir akumuliatorių nuo ugnies ir kitų išorinių šilumos šaltinių, tokių kaip viryklės, šildytuvai ir krosnelės, nes taip galima sukelti gaisrą ar net sprogimą.

Šioje diagramoje rodomi toliau tekste aprašyti elementai.

Nebandykite į akumuliatorių kišti jokių svetimų objektų. Neperdirbkite, neardykite, nekeiskite, nelaužykite, nepradurkite, nelankstykite ir nepjaustykite akumuliatoriaus. Jei akumuliatorius buvo perdirbtas, išardytas, pakeistas, suspaustas, pradurtas ar kitaip modifikuotas, nedelsiant nustokite jį naudoti.

Nesukelkite akumuliatoriaus trumpojo jungimo arba nelieskite akumuliatoriaus kontaktų metaliniais daiktais.

PERSPĖJIMAS:
Nebandykite ištraukti baterijos. BlackBerry nurodo baterijas, kurias galima naudoti išmaniuosiuose telefonuose, pagal IEEE Std 1725. Naudojant bet kokias kitas baterijas gali kilti gaisro, sprogimo, baterijų nuotėkio ar kitoks pavojus. Pasirūpinkite, kad panaudotos baterijos būtų utilizuojamos pagal nurodymus, pateikiamus šiame saugos informacijos lankstinuke.
Trūkstamo akumuliatoriaus piktograma Akumuliatoriaus klaidos piktograma

Kai šios piktogramos pasirodo jūsų išmaniajame telefone, tai reiškia, kad yra baterijos arba jos jungties klaida. Grąžinkite savo išmanųjį telefoną kvalifikuotiems techninės priežiūros meistrams, kad jį sutaisytų.

Saugus vairavimas ir vaikščiojimas

Nenaudokite išmaniojo telefono, kol vairuojate. Sutelkite visą dėmesį į vairavimą – saugus vairavimas yra jūsų didžiausia atsakomybė. Esate atsakingi už įstatymų ir nuostatų dėl belaidžių įrenginių naudojimo vietose, kuriose važinėjate, žinojimą ir jų laikymąsi.

Prieš pradėdami vairuoti transporto priemonę, saugiai pasidėkite išmanųjį telefoną. Jei jūsų transporto priemonėje įrengta oro pagalvė, nedėkite savo išmaniojo telefono ar priedų virš oro pagalvės ar oro pagalvės išsiskleidimo srityje. Oro pagalvei išsiskleidus, galite patirti rimtų sužalojimų.

Radijo dažnių signalai gali paveikti netinkamai įdiegtas ar nepakankamai apsaugotas transporto priemonių elektronikos sistemas. Informacijos kreipkitės į savo transporto priemonės gamintoją ar jo atstovą. Jei jūsų automobilyje buvo sumontuota kokia nors įranga, informacijos apie radijo dažnių signalus gali suteikti įrangos gamintojas.

Nenaudokite išmaniojo telefono vaikščiodami arba kai užsiimate bet kokia veikla, kuriai reikia viso jūsų dėmesio. Neatidumas eismui ar kiti pavojai pėstiesiems gali baigtis rimtais sužeidimais, mirtimi ar turto praradimu.

Priedai

Naudokite tik tuos priedus, kuriuos „BlackBerry“ patvirtino naudojimui konkrečiai su šiuo išmaniojo telefono modeliu. Naudojant priedus, kurie nėra patvirtinti, gali nustoti galioti bet koks tinkamumo patvirtinimas ar garantija, išmanusis telefonas gali nustoti veikti ir gali kilti pavojus.

Nešiojimo sprendimai: jūsų išmanusis telefonas gali būti nepateikiamas su dėklu (prie kūno nešiojamu priedu). Jei išmanųjį telefoną nešiojate prie kūno, visada įdėkite išmanųjį telefoną į dėklą su diržo segtuku, kurį tiekia arba patvirtino „BlackBerry“. Jei nenaudojate „BlackBerry“ tiekiamo ar patvirtinto dėklo su diržo segtuku, kai nešiojate savo išmanųjį telefoną, išmanųjį telefoną laikykite bent 1,5 cm (0,59 col.) atstumu nuo kūno, kai išmanusis telefonas perduoda signalus. Naudodami bet kokią išmaniojo telefono duomenų funkciją (pavyzdžiui, el. pašto pranešimus, PIN pranešimus, MMS žinutes ar naršyklę) su USB kabeliu ar be jo, laikykite išmanųjį telefoną bent 1,5 cm (0,59 col.) atstumu nuo kūno. Naudojant „BlackBerry“ nepateiktus ir nepatvirtintus priedus, jūsų išmaniojo telefono radijo dažnio poveikio rekomendacijos gali būti viršytos. Ar viršijus radijo dažnio poveikio standartus yra ilgalaikis poveikis sveikatai, šiuo metu yra tiriama. Daugiau informacijos apie radijo dažnio poveikį žr. šio dokumento skyriuje „Atitikties informacija“.

Daugelio „BlackBerry“ išmaniųjų telefonų nešiojimo priedų (pvz., dėkluose, krepšeliuose ir maišeliuose) fizinėje struktūroje yra įmontuotas magnetas. Nedėkite elementų, turinčių magnetinių juostelių komponentų, pavyzdžiui, debetinių kortelių, kredito kortelių, viešbučio raktų-kortelių, telefono kortelių ar panašių elementų šalia nešiojimo priedų. Magnetas gali sugadinti arba ištrinti magnetinėje juostelėje saugomus duomenis.

Magnetometras

Jūsų išmaniajame telefone yra integruotas magnetometras. Magnetometrą naudoja kai kurios programos, pavyzdžiui, kompasas. Magnetai arba įrenginiai su magnetais, pavyzdžiui, dėklai, ausinės arba monitoriai, gali pakenkti magnetometro tikslumui. Nustatydami buvimo vietą, ypač ekstremalios padėties atveju, nepasitikėkite programomis, kuriose naudojamas vien tik magnetometras.

Medija

Kai kurių valstybių įstatymai gali drausti arba riboti kai kurių išmaniojo telefono funkcijų naudojimą. Fotografuodami, apdorodami ar naudodami nuotraukas, laikykitės visų įstatymų, nuostatų, procedūrų ir taisyklių, įskaitant, bet neapsiribojant, visais autorių teisių apsaugos, asmens privatumo, verslo paslapčių ar saugumo įstatymais, kurie gali būti jūsų jurisdikcijoje. Gerbkite kitų asmenų teises. Autorių teisių apsaugos įstatymai gali neleisti jums kopijuoti, keisti, perkelti ar persiųsti kai kurių nuotraukų, muzikos (įskaitant skambučio tonus) ar kito turinio.

Garso failai. Klausa gali nepagydomai sutrikti, jei klausysitės garso failų dideliu garsu, ypač per ausines. Nedidinkite ausinių garsumo bandydami užgožti triukšmingą aplinką. Jei girdite spengimą ausyse arba prislopintus garsus, kreipkitės į gydytoją.

Įspėjamasis paveikslėlis dėl klausos praradimo.

Fotoaparatas: jei išmaniajame telefone yra fotoaparatas, netaikykite fotoaparato tiesiogiai į saulę ar kitą šviesos šaltinį. Taip galite smarkiai pakenkti akims ar sugadinti savo išmanųjį telefoną. Kai naudojate fotoaparato blykstę, fotoaparato blykstės šviesos diodų diafragmą laikykite bent 50 cm (19,69 col.) atstumu nuo objekto akių.

Antena

Naudokite tik integruotąją anteną. Atlikus neleistinų antenos pakeitimų arba pritvirtinus prie jos priedų, gali būti sugadintas išmanusis telefonas ir pažeisti JAV  federalinės ryšių komisijos (FCC) nuostatai.

Elektroninės įrangos trikdžiai

Didžioji dalis šiuolaikinės elektroninės įrangos yra apsaugota nuo radijo dažnio signalų. Tačiau tam tikra elektroninė įranga gali būti neapsaugota nuo išmaniojo telefono radijo dažnių signalų.

Širdies stimuliatoriai: kreipkitės į gydytoją arba savo širdies stimuliatoriaus gamintoją, jei kyla klausimų dėl radijo dažnio signalų poveikio jūsų širdies stimuliatoriui. Įsitikinkite, kad naudojate savo išmanųjį pagal saugos reikalavimus, susijusius su konkrečiu širdies stimuliatoriumi, kurie gali apimti tokius reikalavimus: visada laikykite savo įrenginį didesniu nei 20 cm (7,88 col.) atstumu nuo širdies stimuliatoriaus, kai išmanusis telefonas yra įjungtas, nesinešiokite išmaniojo telefono kišenėje ant krūtinės ir nenaudokite priešingoje širdies stimuliatoriui pusėje esančios ausies skambindami ir atsiliepdami savo išmaniuoju telefonu, kad sumažintumėte galimus trikdžius. Jei įtariate, kad kyla trukdžiai, nedelsdami išjunkite visas belaides išmaniojo telefono jungtis, nebenaudokite išmaniojo telefono ir pasitarkite su gydytoju.

Klausos aparatai: kai kurie skaitmeniniai belaidžiai įrenginiai gali kelti trikdžius klausos aparatuose. Atsiradus tokiems trukdžiams kreipkitės į belaidžių paslaugų teikėją arba į klausos aparato gamintoją ir aptarkite alternatyvas.

Jūsų išmaniajame telefone yra integruotas magnetometras, kurį naudoja tam tikros programos, pavyzdžiui, kompaso programa. Jei programa, kuri naudoja magnetometrą, trukdo klausos aparatui, programą išjunkite.

Kiti medicininiai įrenginiai.Jei naudojate kokį nors kitą asmeninį medicininį įrenginį, kreipkitės į jo gamintoją ir sužinokite, ar įrenginys pakankamai apsaugotas nuo išorinės radijo dažnių energijos. Jūsų gydytojas gali padėti gauti šią informaciją.

Sveikatos priežiūros įstaigos: Išjunkite visas belaides išmaniojo telefono jungtis sveikatos priežiūros įstaigose, kur galioja nurodymai taip padaryti. Ligoninės ir kitos sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrangą, kuri yra jautri išorinei radijo dažnių energijai.

Orlaiviai. Federalinės aviacijos administracijos (FAA) ir Federalinės ryšių komisijos (FCC) nuostatai draudžia naudoti belaidžių įrenginių radiją ore. Prieš lipdami į orlaivį, išjunkite visas išmaniojo telefono belaidžio ryšio jungtis. Išmaniojo telefono ir įjungtų belaidžio ryšio jungčių naudojimo orlaivyje poveikis nežinomas. Toks naudojimas gali turėti įtakos lėktuvo prietaisams, ryšio priemonėms ir jų veikimui, gali būti sutrikdytas tinklas, kitokiu būdu pavojingai paveiktas lėktuvo veikimas ir tai gali būti nelegalu. Išjungę visas išmaniojo telefono belaidžio ryšio jungtis, naudokite tik su radijo ryšiu nesusijusias įrenginio funkcijas pagal oro linijų nuostatus dėl elektroninės įrangos.

Pavojingos sritys

Jūsų išmanusis telefonas nėra padidintos saugos įrenginys, todėl nėra tinkamas naudoti pavojingose aplinkose, kuriose tokie įrenginiai reikalingi, įskaitant, bet neapsiribojant, aplinkomis, kuriose yra dujų garų, sprogių dujų, taip pat branduoliniuose objektuose, oro navigacijos arba ryšių tarnybose, kuriose veikia oro eismo valdymo, gyvybės palaikymo arba ginklų sistemos.

Galimai sprogi atmosfera: Jei esate ten, kur atmosfera yra galimai sprogi, išjunkite visas išmaniojo telefono belaides jungtis ir laikykitės visų nurodymų ir instrukcijų. Kibirkštys tokioje vietoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą bei sužalojimus ar net mirtį.

Vietos, kuriose yra sprogi atmosfera, paprastai, bet ne visada yra aiškiai pažymėtos. Jos apima degalų pildymo vietas, pvz., degalines, apatinius laivų denius, degalų ar cheminių medžiagų gabenimo ar saugojimo įrangą, transporto priemones, naudojamas suskystintoms dujoms (pvz., propanui ar butanui) gabenti, vietas, kur ore yra cheminių medžiagų ir dalelių, pvz., grūdų, dulkių ar metalų miltelių, bei bet kokią kitą vietą, kurioje paprastai būtų rekomenduojama išjungti transporto priemonės variklį.

Nenaudokite išmaniojo telefono, norėdami telefonu pranešti apie dujų nutekėjimą netoli nutekėjimo vietos. Pasitraukite iš tos vietos ir, jei išmaniajame telefone yra ir veikia telefono funkcija, paskambinkite iš saugios vietos.

Sprogdinimo darbų vietos. Jei esate sprogdinimo darbų vietoje arba ten, kur dviejų krypčių radijo įrenginiai turi būti išjungti, išjunkite visas išmaniojo telefono belaides technologijas, kad netrukdytumėte sprogdinimo procedūroms, ir laikykitės visų nurodymų bei instrukcijų.

Naudojimo ir laikymo temperatūra

Jūsų išmanusis telefonas ir įkroviklis yra skirti naudoti ir laikyti esant nurodytai temperatūrai:

Išmaniojo telefono naudojimas: 0–35° C (32–95° F)

Išmaniojo telefono laikymas (mažiau nei 3 mėnesius): -20–35° C (-4–95° F)

Išmaniojo telefono laikymas (3 mėnesius ir ilgiau): 22–28° C (71,6–82,4° F)

Įkroviklio veikimo temperatūra: nuo 0 iki 35 °C (nuo 32 iki 95 °F)

Įkroviklio laikymas: nuo -30 iki 75 °C (nuo -22 iki 167 °F)

Naudojant arba laikant išmanųjį telefoną ar jo priedus esant temperatūrai, kuri išeina už anksčiau nurodytų ribų, išmanusis telefonas gali įkaisti, tai gali sunkiai ar net mirtinai sužaloti, be to, taip galima sugadinti išmanųjį telefoną, priedus ar ličio jonų bateriją..

Laikykite savo išmanųjį telefoną ar išmaniojo telefono priedus kuo toliau nuo šilumos šaltinių, pvz., radiatorių, šildymo angų, viryklių ar kitos šilumą skleidžiančios įrangos (įskaitant stiprintuvus). Jei ketinate išmaniojo telefono nenaudoti ilgiau kaip dvi savaites, išjunkite jo maitinimą.

Išmaniojo telefono valymas ir remontas

Valymas: nenaudokite skystų, aerozolinių valiklių ar tirpiklių išmaniajam telefonui ar išmaniojo telefono priedams ir akumuliatoriui valyti arba arti jų. Valykite tik sausu švelniu skudurėliu. Prieš valydami išmanųjį telefoną arba įkrovimo priedą, atjunkite nuo kompiuterio visus kabelius, o įkrovimo priedus atjunkite nuo elektros tinklo.

Remontas: nebandykite keisti, ardyti ar taisyti savo išmaniojo telefono ar bet kurio įkrovimo priedo. Nebandykite pakeisti neišimamo akumuliatoriaus. Tik kvalifikuotas aptarnaujantis personalas turėtų remontuoti ar keisti jūsų išmaniojo telefono akumuliatorių ar įkrovimo priedus, taip pat reikia naudoti tik akumuliatorių, kurį „BlackBerry“ nurodo naudoti su būtent jūsų modelio telefonu.

Atjunkite maitinimo kabelius nuo kompiuterio ar elektros lizdo ir nusiųskite savo išmanųjį telefoną ar įkrovimo priedą į kvalifikuotų specialistų techninės priežiūros centrą, susidarius kuriai nors iš šių situacijų:
 • maitinimo kabelis, kištukas ar jungtis pažeisti;
 • ant išmaniojo telefono ar įkrovimo priedo buvo išlietas skystis ar nukrito daiktas;
 • išmanusis telefonas ar įkrovimo priedas buvo aplytas ar sušlapintas;
 • išmanusis telefonas ar įkrovimo priedas labai įkaito;
 • išmanusis telefonas ar įkrovimo priedas buvo numestas ar kitaip pažeistas;
 • vykdant vartotojo dokumentacijoje pateiktus nurodymus, išmanusis telefonas ar įkrovimo priedas neveikia kaip turėtų;
 • išmaniojo telefono ar įkrovimo priedo veikimas staiga pasikeitė.

Siekdami sumažinti gaisro ar elektros smūgio pavojų, reguliuokite tik išmaniojo telefono naudotojo dokumentacijoje aprašytus valdiklius. Netinkamas kitų valdiklių reguliavimas gali sukelti gedimų, dėl kurių prireiks kvalifikuoto specialisto pagalbos, kad būtų galima atkurti įprastą išmaniojo telefono, įkrovimo priedo ar bet kurio kito priedo veikimą.

Nesilaikant visų saugos instrukcijų, esančių išmaniojo telefono naudotojo dokumentacijoje, ribota garantija neteks galios, paslaugų tiekimas pažeidėjui gali būti sustabdytas arba nutrauktas ir (arba) gali būti imtasi teisinių priemonių.

Išmaniojo telefono ir akumuliatoriaus utilizavimas

Draudžiamų atliekų šiukšliadėžės paveikslėlis

Nemeskite išmaniojo telefono ar akumuliatoriaus į ugnį arba su buitinėmis atliekomis.

Perdirbimo logotipo paveikslėlis

Jūsų išmanųjį telefoną ir akumuliatorių galima perdirbti, jei yra reikiama infrastruktūra. Šis simbolis nereiškia, kad naudojamos perdirbtos medžiagos.

Jei reikia informacijos apie akumuliatoriaus perdirbimą, skambinkite tel. 1-800-822-8837

Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje savo išmaniojo telefono akumuliatorių galite priduoti perdirbti pasinaudoję „Call2Recycle“ programa. Jei reikia daugiau informacijos, Jungtinėse Valstijose apsilankykite adresu www.call2recycle.org, o Kanadoje – www.call2recycle.ca.

Daugiau informacijos apie išmaniojo telefono ir priedų grąžinimą „BlackBerry“ perdirbti ir saugiai utilizuoti rasite apsilankę adresu www.blackberry.com/recycling arba https://tradeup.blackberry.com. Perdirbimo ir iškeitimo programos yra galimos tik tam tikrose šalyse.

Jei jūsų regione šios programos yra nesiūlomos, žiūrėkite vietinius savo vyriausybės reglamentus dėl tinkamo elektrinių gaminių utilizavimo.

Utilizuokite išmanųjį telefoną ir akumuliatorių pagal vietinius įstatymus, reglamentuojančius tokio tipo akumuliatorių utilizavimą.

Atitikties informacija

Radijo dažnių signalų poveikis

Išmaniojo telefono radijas yra mažo galingumo radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas laikantis Federalinės ryšių komisijos (FCC), Kanados pramonės (IC) ir Europos Sąjungos Tarybos rekomendacijų ir apribojimų, dėl radijo dažnių poveikio belaidžiams įrenginiams saugos lygių. Šias rekomendacijas sukūrė nepriklausomi moksliniai ekspertai, vyriausybės ir organizacijos, įskaitant Elektros ir elektronikos inžinierių standartų institutą (IEEE), Nacionalinę apsaugos nuo spinduliavimo ir matavimų tarybą (NCRP) ir Tarptautinę apsaugos nuo nejonizuojančio spinduliavimo komisiją (ICNIRP).

Norėdami, kad būtų laikomasi FCC, IC, ES ir kitų susijusių radijo dažnio poveikio rekomendacijų ir apribojimų, išmanųjį telefoną laikykite bent 1,5 cm (0,59 col.) atstumu nuo kūno. Nešiodamiesi išmanųjį telefoną arti kūno, naudokite tik „BlackBerry“ tiekiamus arba patvirtintus priedus su diržo segtuku. Jeigu naudojate ne „BlackBerry“ tiekiamą prie kūno nešiojamą priedą, įsitikinkite, kad jo sudėtyje nėra metalo ir išmanųjį telefoną laikykite bent 1,5 cm (0,59 col.) atstumu nuo kūno.

Norėdami sumažinti radijo dažnio poveikį: (i) naudokite išmanųjį telefoną tose vietose, kur yra stiprus belaidžio ryšio signalas, (ii) naudokite laisvų rankų įrangą ir (iii) mažinkite skambučių laiką arba vietoj pokalbio siųskite tekstinį pranešimą ar BBM pranešimą.

Specifiniai sugėrimo spartos duomenys

ŠIS BELAIDŽIO RYŠIO ĮRENGINIO MODELIS ATITINKA VYRIAUSYBĖS REIKALAVIMUS RADIJO BANGŲ POVEIKIUI, KAI JIS NAUDOJAMAS KAIP NURODYTA ŠIAME SKYRIUJE.

Išmanusis telefonas yra sukurtas ir pagamintas taip, kad neviršytų JAV federalinės ryšių komisijos (FCC) nustatytų radijo dažnių (RF) spinduliuotės poveikio ribų, rekomenduotų Europos Sąjungos tarybos, naudojant taip, kaip apibrėžta skyriuje aukščiau. Šios ribos yra išsamių rekomendacijų dalis ir jos apima bendrajai populiacijai leistinų RF energijos dažnių intervalą. Rekomendacijos yra pagrįstos standartais, kuriuos sukūrė nepriklausomos mokslinės organizacijos, atlikusios periodinius ir išsamius mokslinių tyrimų vertinimus. Poveikio standarte belaidžio ryšio įrenginiams taikomas matavimo vienetas, vadinamas specifine sugėrimo sparta arba SAR (angl. Specific Absorption Rate). FCC nustatyta ribinė SAR vertė yra 1,6 W/kg*. Europos Sąjungos Tarybos rekomenduojama SAR riba yra 2,0 W/kg**. SAR bandymai atliekami belaidžio ryšio įrenginiui esant FCC nurodytose įprastose naudojimo padėtyse ir jo ryšiui veikiant didžiausiu galimu galios lygiu visais tiriamaisiais dažnio diapazonais. Nors SAR vertė nustatoma esant didžiausiam galimam galios lygiui, realus naudojamo įrenginio SAR lygis gali būti gerokai mažesnis, palyginti su ribine verte. Taip yra todėl, kad įrenginys gali veikti skirtingais galios lygiais ir suvartoti tik tiek galios, kiek reikia norint pasiekti tinklą. Paprastai kuo arčiau belaidės bazinės stoties antenos esate, tuo mažesnė yra galia.

Didžiausia šio išmaniojo telefono SAR reikšmė, tikrinant prie ausies, yra:

Išmanusis telefonas

SAR (W/kg) skaičiuojama 1 g (FCC/IC)

SAR (W/kg) skaičiuojama 1 g (Indija)

SAR (W/kg) skaičiuojama 10 g (R&TTE)

BlackBerry Passport“ SQW100-1 išmanusis telefonas (modelio numeris RGY181LW)

0,58

0,50

0,33

Didžiausia šio išmaniojo telefono SAR reikšmė, tikrinant BlackBerry patvirtintame nešiojimo dėkle su integruotu diržo segtuku ir 1,5 cm (0,59 col.) atstumu nuo kūno, yra:

Išmanusis telefonas

SAR (W/kg) skaičiuojama 1 g (FCC/IC)

SAR (W/kg) skaičiuojama 1 g (Indija)

SAR (W/kg) skaičiuojama 10 g (R&TTE)

BlackBerry Passport“ SQW100-1 išmanusis telefonas (modelio numeris RGY181LW)

1,45

1,18

0,49

Įjungus mobilųjį prieigos tašką, didžiausia šio išmaniojo telefono SAR reikšmė yra:

Išmanusis telefonas

SAR (W/kg) skaičiuojama 1 g (FCC/IC)

BlackBerry Passport“ SQW100-1 išmanusis telefonas (modelio numeris RGY181LW)

1,44

Ant kūno nešiojamų (rekomenduojamu atstumu) belaidžių įrenginių, įskaitant išmaniuosius telefonus, matavimai skiriasi atsižvelgiant į tiekiamus ar galimus priedus ir taikomus FCC, IC ir Europos Sąjungos Tarybos reikalavimus.

Įrenginio leidimą šiam išmaniajam telefonui FCC suteikė pagal praneštus SAR lygius, atitinkančius FCC rekomendacijas dėl radijo dažnių spinduliuotės, kai išmanusis telefonas yra naudojamas, kaip nurodyta šiame skyriuje. Šio išmaniojo telefono SAR informacija pateikta faile kartu su FCC rekomendacijomis. Jį galima rasti žiniatinklio svetainės www.fcc.gov/oet/ea skiltyje „Display Grant“, toliau pateiktame sąraše atlikus savo išmaniojo telefono FCC ID numerio paiešką.

Išmanusis telefonas

FCC ID

BlackBerry Passport“ SQW100-1 išmanusis telefonas (modelio numeris RGY181LW)

L6ARGY180LW

Papildomos informacijos apie SAR galite rasti www.ctia.org (CTIA - The Wireless Association), arba www.tele.soumu.go.jp/e/index.htm (Vidaus reikalų ir ryšių ministerijos, Telekomunikacijų biuras).

___________________________________

* JAV ir Kanadoje SAR apribojimas viešai naudojamiems mobiliesiems įrenginiams yra 1,6 W/kg, skaičiuojamas vidutiniškai 1 g kūno ar galvos audinių (4,0 W/kg, skaičiuojama vidutiniškai 10 g galūnių – plaštakų, riešų, čiurnų ir pėdų – audinių).

** Europoje SAR apribojimas viešai naudojamiems mobiliesiems įrenginiams yra 2,0 W/kg, skaičiuojamas vidutiniškai 10 g kūno ar galvos audinių (4,0 W/kg, skaičiuojama vidutiniškai 10 g galūnių – plaštakų, riešų, čiurnų ir pėdų – audinių). Studijos nurodo, kad standartas numato pakankamą saugumo ribą, užtikrinant papildomą žmonių apsaugą ir atsižvelgiant į matavimų svyravimus.

FCC atitikties pareiškimas (Jungtinės Valstijos)

FCC B klasė 15 dalis

Šis išmanusis telefonas atitinka Federalinės ryšių komisijos (FCC) taisyklių 15 dalį. Naudojimui taikomos šios dvi sąlygos: (1) Šis išmanusis telefonas neturi kelti kenksmingų trikdžių ir turi (2) priimti visus trikdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

PERSPĖJIMAS:
Pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti naudotojui suteiktą įgaliojimą naudoti šią įrangą.

Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeniniam įrenginiui taikomą FCC taisyklių 15 dalį. Šie apribojimai yra skirti apsaugoti nuo kenksmingų trikdžių montuojant gyvenamojoje vietoje. Ši įranga skleidžia, naudoja ir gali spinduliuoti energiją radijo dažniais, ir, jei yra sumontuota ir naudojama ne pagal gamintojo instrukcijas, gali sukelti radijo ryšiui kenksmingus trikdžius.

Tačiau negarantuojama, kad konkretaus įrenginio atveju nebus skleidžiami trikdžiai. Jei ši įranga sudaro kenksmingų trikdžių radijo ar televizijos signalų priėmimui (tai galima nustatyti įjungiant ir išjungiant įrangą) naudotojas gali pašalinti trikdžius viena ar keliomis iš šių priemonių: priėmimo anteną nukreipti į kitą pusę arba pakeisti jos vietą, padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo, prijungti aparatūrą prie kitos grandinės lizdo, nei prijungtas imtuvas, arba kreiptis pagalbos į pardavėją arba patyrusį radijo aparatų arba televizorų meistrą.

JAV skirta informacija dėl Federalinės ryšių komisijos (FCC) reikalavimų klausos aparatų suderinamumui su belaidžiais įrenginiais

Jei belaidžiai įrenginiai naudojami netoli klausos įrenginių (pvz., klausos aparatų ar klausos implantų), vartotojai gali girdėti zvimbimą, gaudesį ar cypimą. Kai kurie klausos įrenginiai atsparesni šiems trukdžiams, o skirtingi belaidžiai įrenginiai gali skleisti skirtingo stiprumo trukdžius.

Belaidės telefonijos pramonė sukūrė klasifikaciją, siekdama padėti klausos įrenginių naudotojams pasirinkti belaidžius įrenginius, suderinamus su jų klausos įrenginiais. Ne visi belaidžiai įrenginiai yra įvertinti. Įvertintų belaidžių įrenginių įvertinimas nurodytas ant dėžutės kartu su kitais svarbiais tinkamumo žymėjimais.

Įvertinimai nėra garantijos. Rezultatai skirsis, atsižvelgiant į naudotojo klausos įrenginį ir klausos susilpnėjimą. Jei jūsų klausos įrenginys jautrus trukdžiams, jums gali nepavykti sėkmingai naudotis įvertintu belaidžiu įrenginiu.

Geriausias būdas įvertinti įrenginį jūsų asmeniniams poreikiams yra pasikonsultuoti su ausų gydytoju ir išbandyti belaidį įrenginį su jūsų klausos įrenginiu.

Šis išmanusis telefonas buvo išbandytas ir įvertintas kaip tinkamas naudoti su klausos aparatais, taikant tam tikras belaides technologijas, naudojamas išmaniajame telefone. Tačiau šiame išmaniajame telefone gali būti naudojamos ir kitos belaidės technologijos, kurios nebuvo išbandytos, ar yra tinkamos naudoti su klausos aparatais. Svarbu kruopščiai išbandyti įvairias jūsų išmaniojo telefono funkcijas įvairiose vietose ir nustatyti, ar girdite kokių nors trukdžių, kai naudojate šį išmanųjį telefoną su savo klausos aparatu ar klausos implantu. Pasitarkite su savo belaidžio ryšio paslaugos tiekėju dėl grąžinimo ir pakeitimo politikos ir paprašykite informacijos apie suderinamumą su klausos aparatais.

Kaip veikia vertinimai

M vertinimai: belaidžiai įrenginiai, pažymėti M3 arba M4 atitinka FCC reikalavimus ir paprastai sukelia mažiau trukdžių klausos įrenginiams nei nepažymėti belaidžiai įrenginiai. M4 iš šių dviejų įvertinimų yra geresnis / aukštesnis.

T vertinimai: belaidžiai įrenginiai, pažymėti T3 ar T4 atitinka FCC reikalavimus ir paprastai labiau tinka naudojimui su klausos įrenginių magnetinėmis kilpomis („T jungiklis“ arba „telefono jungiklis“) nei neįvertinti belaidžiai įrenginiai. T4 iš šių dviejų įvertinimų yra geresnis / aukštesnis. (Atkreipkite dėmesį, kad ne visuose klausos įrenginiuose yra magnetinės kilpos.)

Klausos įrenginiai taip pat gali būti vertinami pagal atsparumą tokio tipo trukdžiams. Jūsų klausos įrenginio gamintojas arba ausų gydytojas padės jums sužinoti jūsų klausos įrenginio įvertinimą. Kuo atsparesnis jūsų klausos aparatas, tuo mažesnė trukdžių dėl belaidžių įrenginių tikimybė.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie FCC veiksmus dėl klausos aparatų suderinamumo su belaidžio ryšio įrenginiais ir apie kitus FCC veiksmus, kurių buvo imtasi, kad būtų užtikrinta, jog neįgalūs asmenys turėtų priėjimą prie telekomunikacinių paslaugų, apsilankykite adresu www.fcc.gov/cgb/dro.

Kanados pramonės sertifikatas

Šis išmanusis telefonas atitinka Kanados pramonės nelicencinį (-ius) RSS standartą (-us). Naudoti leidžiama tokiomis sąlygomis: (1) šis išmanusis telefonas turi nekelti trikdžių ir turi (2) priimti visus trikdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą išmaniojo telefono veikimą.

BlackBerry Passport SQW100-1“ išmanusis telefonas (modelio numeris RGY181LW) atitinka Kanados pramonės RSS 102, RSS 130, RSS 132, RSS 133, RSS 139, RSS 199, RSS-GEN ir RSS 210 standartus pagal sertifikato numerį 2503A-RGY180LW.

Šis išmanusis telefonas, veikiantis 5 150–5 250 MHz diapazone, skirtas naudoti tik patalpose, siekiant sumažinti galimus kenksmingus trukdžius bendrakanalėms mobiliosioms palydovinėms sistemoms.

Maksimalus išmaniųjų telefonų antenos stiprinimas 5 250–5 350 MHz ir 5 470–5 725 MHz diapazonuose turi atitikti EIRP apribojimą.

Maksimalus išmaniųjų antenos stiprinimas 5 725–5 825 MHz diapazone turi atitikti EIRP apribojimus, taikomus veikimui tarp dviejų taškų ir ne tarp dviejų taškų (pagal poreikį).

Informuojame, kad didelės galios radarai priskiriami prie pirminių naudotojų (t. y. prioritetinių naudotojų), veikiančių 5 250–5 350 MHz ir 5 650–5 850 MHz diapazonuose, ir kad šie radarai gali trukdyti LE-LAN išmaniesiems telefonams ir (arba) gali juos sugadinti.

B klasės atitiktis

išmanusis telefonas atitinka B klasės apribojimus skleidžiamam radijo triukšmui, kaip nustatyta trikdžius keliančios įrangos standarte „Informacijos apdorojimo įrenginiai (ITE) – ribinės vertės ir matavimo metodai“, Kanados pramonės „ICES-003“.

Atitiktis ES įstatymams

BlackBerry“ šiuo dokumentu pažymi, kad šis išmanusis telefonas atitinka svarbiausius Radijo ir telekomunikacijų terminalų įrangos (R&TTE) direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas taikomas nuostatas.

BlackBerry Passport SQW100-1“ išmanusis telefonas (modelio numeris RGY181LW): CE žymėjimas 0168

Atitikties deklaraciją, parengtą pagal direktyvą 1999/5/EB (HG Nr. 88/2003), galima peržiūrėti adresu www.blackberry.com/go/declarationofconformity.

Jei turite išmanųjį telefoną su įjungta „Wi-Fi“ funkcija, jūsų išmanusis telefonas gali veikti visuose „Wi-Fi“ tinkluose visose Europos Sąjungos šalyse. Šią įrangą galima naudoti Turkijoje.

2007 m. vasario 12 d. oficialiajame Europos Sąjungos Komisijos leidinyje pateikiamas sprendimas, kuriame teigiama, kad 5 150–5 350 GHz dažnių diapazone veikiančios belaidžio ryšio prieigos sistemos (WAS), įskaitant vietinius radijo tinklus (RLAN), turi būti naudojamos tik patalpose. Kadangi tinklo kūrimas atliekamas belaidės prieigos taško srityje ir prieigos taškas yra pagrindinis įrenginys, šis išmanusis telefonas niekada nepradeda tinklo kūrimo ir nesijungia prie tinklo, veikdamas specialiuoju režimu 5 150–5 350 GHz dažnių diapazone.

Papildoma atitiktis įstatymams

Konkrečią informaciją apie išmaniojo telefono atitiktį toliau nurodytiems standartams ir įstatymams galima gauti iš „BlackBerry“.

Šiame išmaniajame telefone naudojamas lazerinis jutiklis atitinka šiuos Tarptautinės elektrotechnikos komisijos (IEC) standartus: IEC / EN 60825-1 (2007 m. 03 mėn.), ED 2.0.

Jei norite sužinoti, koks yra jūsų išmaniojo telefono FCC ID kodas, IC sertifikavimo numeris, modelis, arba jei norite peržiūrėti jo atitikties duomenis, perbraukite pradžios ekraną nuo viršaus žemyn. Bakstelėkite Nuostatos > Apie ir iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite Reguliavimo institucijų patvirtinimai.

Gaminio informacija: „BlackBerry Passport“ SQW100-1 išmanusis telefonas

Mechaninės savybės:

Svoris: apytiksliai 194,4 g (6,9 uncijos) su ličio jonų akumuliatoriumi

Dydis (I x P x A): 128 mm x 90,3 mm x 9,3 mm (128 mm x 90,3 mm x 9,3 mm)

3 GB atmintinė, 32 GB programų atmintinė, „microSD“ kortelės anga

Jūsų išmaniajam telefonui gali būti taikomos šios lazerinio jutiklio savybės:

1 klasės lazerinis gaminys

Didžiausia vidutinė spinduliavimo galia: 0,18 mW

Maitinimo specifikacijos:

Neišimamas, įkraunamas ličio jonų elementų akumuliatorius

Palaiko 3 V ir 1,8 V SIM nanokorteles

Prievado suderinamumas duomenims sinchronizuoti ir įkrauti: „micro USB 2.0“, „micro USB 3.0“

Mobilaus tinklo radijo specifikacijos:

Palaiko aštuonių LTE dažnių juostas: LTE 700, LTE 800, LTE 900, LTE 1 800, LTE 1 900, LTE 2 100, LTE 2 300, LTE 2 600 MHz juostas

Palaiko penkių dažnių HSPA+ juostas: UMTS 800 /UMTS 850, UMTS 900, PCS 1 900, IMT 2 100 MHz juostas

Galios klasė: 1 klasė (PCS 1900), E2 klasė (PCS 1900), 3 klasė (UMTS, LTE)

Transliacijos dažniai: 704–716 MHz, 824–849 MHz, 832–862 MHz, 880–915 MHz, 880–950 MHz, 1 710–1 755 MHz, 1 710–1 785 MHz, 1 850–1 910 MHz, 1 920–1 980 MHz, 2 500–2 570 MHz

Priėmimo dažniai: 734–746 MHz, 791–821 MHz, 925–960 MHz, 1 805–1 880 MHz, 1 930–1 990 MHz, 2 110–2 155 MHz, 2 110–2 170 MHz, 2 300–2 400 MHz, 2 570–2 620 MHz, 2 620–2 690 MHz

Wi-Fi tinklo radijo specifikacijos:

Belaidžio LAN standartas: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r

Siuntimo ir priėmimo dažnis IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11k / IEEE 802.11n / IEEE 802.11r: 2 412–2 472 GHz

Siuntimo ir priėmimo dažnis IEEE 802.11a / IEEE 802.11ac / IEEE 802.11k / IEEE 802.11n / IEEE 802.11r: 5 180–5 825 GHz

„Bluetooth®“ radijo specifikacijos:

Palaiko vienos juostos dažnį: ISM 2,4 GHz juostą

Siuntimo ir priėmimo dažnis: 2,402–2,480 MHz

„Bluetooth®“ 1 klasė

Jei išmanusis telefonas palaiko NFC technologiją, taikomos šios specifikacijos:

Darbinis dažnis: 13,56 MHz

Palaikomi režimai: nuskaitymas / įrašymas, kortelės kopijavimas, prisijungimas prie lygiaverčio įrenginio

Teisinis pranešimas

2015 © „BlackBerry“. Visos teisės saugomos. „BlackBerry®“ ir susiję prekių ženklai, pavadinimai ir logotipai yra „BlackBerry Limited“ nuosavybė ir yra registruoti ir (ar) naudojami JAV bei kitose šalyse visame pasaulyje. „Bluetooth®“ yra „Bluetooth SIG“ prekės ženklas. Call2Recycle yra „Call2Recycle, Inc.“ prekių ženklas. CTIA - The Wireless Association yra „CTIA - The Wireless Association“ prekės ženklas. GSM yra „GSM MOU“ asociacijos prekės ženklas. IEEE Std 1725 IEEE 802.11a 802.11b“, „802.11g“, IEEE 802.11ac 802.11k 802.11r ir „802.11n yra Elektros ir elektronikos inžinierių instituto prekių ženklai. LTE“ ir „UMTS yra Europos telekomunikacijų standartų instituto (ETSI) prekės ženklas. Wi-Fi yra „Wi-Fi Alliance“ prekės ženklas. Visi kiti prekių ženklai yra atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Šis dokumentas, įskaitant visus pridėtus informacinius dokumentus arba dokumentus, patalpintus bendrovės „BlackBerry“ interneto svetainėje, yra pateikiamas „esamos būklės“. „BlackBerry Limited“ bei susijusios bendrovės neteikia jokių išlygų, patvirtinimų, garantijų, pareiškimų ar užtikrinimų ir neprisiima už jį jokios atsakomybės, kurių visų aiškiai atsisakoma, kiek tai leidžia atitinkamoje jurisdikcijoje taikomi įstatymai.

„BlackBerry“ gaminių ir paslaugų naudojimo sąlygos yra išdėstytos atskiroje licencijoje ar tam taikomoje sutartyje su „BlackBerry“. ŠIA DOKUMENTACIJA NEKETINAMA NIEKUO PAKEISTI JOKIŲ TIESIOGINIŲ RAŠTIŠKŲ SUSITARIMŲ AR GARANTIJŲ, KURIAS „BLACKBERRY“ TEIKIA SAVO GAMINIŲ DALIMS AR PASLAUGŲ RŪŠIMS.


„BlackBerry Limited“
2200 University Avenue East
Waterloo, Ontario
Canada N2K 0A7

BlackBerry UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
United Kingdom

Išspausdinta Kanadoje