Skip to content

BlackBerry Passport SQW100-1 Smartphone

RGY181LW

Informacije o sigurnosti

Prije početka korištenja vašeg BlackBerry pametnog telefona (ovdje pod imenom pametni telefon), pročitajte sigurnosne i regulatorne informacije iz ovoga dokumenta. Pohranite dokument na sigurno mjesto kako biste ga mogli brzo pronaći kada vam zatreba.

U pojedinim zemljama na snazi mogu biti ograničenja za korištenje podržanih uređaja Bluetooth i bežičnih uređaja sa softverom za šifriranje. Dodatne informacije o ograničenjima za područje u kojem se nalazite zatražite od lokalne uprave.

Najnovije informacije o sigurnosti i proizvodima potražite na www.blackberry.com/safety.

Najnovije informacije o jamstvima potražite na www.blackberry.com/legal.

Važne sigurnosne mjere

Ovaj dijagram prikazuje elemente opisane u sljedećem dijelu teksta.

S pametnim telefonom koristite isključivo propisane baterije i punjače. Upotreba baterija ili punjača koje nije odobrila tvrtka BlackBerry može uzrokovati požar ili eksploziju, što može dovesti do ozbiljnih ozljeda, smrti ili materijalne štete.

Koristite samo one futrole koje je odobrila tvrtka BlackBerry. Ako se koriste futrole koje nije odobrila tvrtka BlackBerry, vaš pametni telefon može prekoračiti standarde izloženosti radijskim frekvencijama.

Ovaj dijagram prikazuje elemente opisane u sljedećem dijelu teksta.

Pametni telefon držite najmanje 15 mm (0,59 inča) od svojega tijela. Prilikom nošenja pametnog telefona uz tijelo, koristite samo opremu s kopčom za remen, a ako opremu nije isporučila tvrtka BlackBerry, provjerite da ne sadrži metal. Ako ne budete slijedili ove smjernice, vaš bi pametni telefon mogao prekoračiti standarde za izloženost radijskim frekvencijama. Znanstvenim istraživanjima tek se treba utvrditi ima li prekomjerno izlaganje radiofrekvencijskom zračenju dugoročne učinke na zdravlje.

Dodatne informacije o sukladnosti ovog pametnog telefona sa smjernicama FCC-a o emisiji radiofrekvencijskih signala možete pronaći na www.fcc.gov/oet/ea/fccid, a FCC ID za svoj pametni telefon potražite u nastavku. FCC ID nalazi se na stražnjoj strani vašeg pametnog telefona.

 • Pametni telefon BlackBerry Passport SQW100-1 (broj modela RGY181LW): FCC ID L6ARGY180LW
Ovaj dijagram prikazuje elemente opisane u sljedećem dijelu teksta.

Vaš je pametni telefon predviđen za uporabu na temperaturama od 0 do 35 °C (32 do 95 °F). Korištenje pametnog telefona izvan preporučenog temperaturnog raspona može oštetiti vaš pametni telefon ili litij-ionsku bateriju.

Ovaj dijagram prikazuje elemente opisane u sljedećem dijelu teksta.

Nemojte se oslanjati na pametni telefon u slučaju hitnih poziva. Bežične mreže potrebne za upućivanje hitnih poziva ili slanje poruka nisu dostupne u svim područjima i brojevi za hitne slučajeve poput 911, 112 i 999 možda neće biti valjani za hitne službe u svim područjima.

Ovaj dijagram prikazuje elemente opisane u sljedećem dijelu teksta.

Vaš pametni telefon i oprema nisu namijenjeni djeci. Ako dopustite djetetu korištenje ili rukovanje pametnim telefonom ili pripadajućom opremom, pobrinite se da je dijete pod strogim nadzorom. Pametni telefon sadrži manje dijelove koji mogu izazvati gušenje kod djece.

Ovaj dijagram prikazuje elemente opisane u sljedećem dijelu teksta.

Držite pametni telefon podalje od medicinskih uređaja, uključujući srčane stimulatore i slušna pomagala, jer oni mogu uzrokovati kvarove zbog kojih može doći do ozbiljnih ozljeda ili smrti.

Ovaj dijagram prikazuje elemente opisane u sljedećem dijelu teksta.

Pazite da vaš pametni telefon ne dođe u dodir s tekućinom jer može doći do kratkog spoja, požara ili strujnog udara.

Ovaj dijagram prikazuje elemente opisane u sljedećem dijelu teksta.

Kada koristite zvučnik svojeg pametnog telefona, nikad ne držite pametni telefon u blizini uha. Može doći do ozbiljnog i trajnog oštećenja sluha.

Ovaj dijagram prikazuje elemente opisane u sljedećem dijelu teksta.

Izloženost svjetlu bljeskalice na vašem pametnom telefonu može uzrokovati epileptički napadaj ili nesvjesticu, a može biti opasna za vas i druge osobe. U slučaju da sami, ili netko iz vaše blizine, osjetite dezorijentiranost, gubitak svijesti, trzanje, grčeve ili neke druge nehotične pokrete dok koristite pametni telefon, odmah prestanite koristiti pametni telefon i posavjetujte se s liječnikom. LED indikator nalazi se na prednjoj strani vašeg pametnog telefona, u gornjem desnom kutu. Ako vaš model pametnog telefona ima fotoaparat, LED bljeskalica fotoaparata nalazi se na stražnjoj strani pametnog telefona, gore ili desno od objektiva fotoaparata. Ako ste podložni epileptičkim napadima ili nesvjestici, posavjetujte se s liječnikom prije korištenja pametnog telefona.

Ovaj dijagram prikazuje elemente opisane u sljedećem dijelu teksta.

Pametni telefon nemojte koristiti tijekom vožnje, osim ako zakonom nije dopušteno korištenje hands-free načina rada na pametnom telefonu. Korištenje pametnog telefona tijekom vožnje može za vas i druge predstavljati opasnost od nezgode koja može uzrokovati ozbiljne ozljede, smrt i materijalnu štetu.

Ovaj dijagram prikazuje elemente opisane u sljedećem dijelu teksta.

Ovaj pametni telefon nemojte koristiti u okružju u kojem ima isparavanja goriva, jer to može uzrokovati požar ili eksploziju.

Ovaj dijagram prikazuje elemente opisane u sljedećem dijelu teksta.

Ovaj pametni telefon nemojte spaljivati, jer tako može doći do eksplozije koja može uzrokovati ozbiljne ozljede, smrt ili materijalnu štetu.

Ovaj dijagram prikazuje elemente opisane u sljedećem dijelu teksta.

Isključite svoj pametni telefon u zrakoplovima. Korištenje pametnog telefona u zrakoplovu može negativno utjecati na instrumente zrakoplova, komunikaciju i performanse; može prekinuti rad mreže; može na druge negativne načine utjecati na rad sustava zrakoplova, njegovu posadu i putnike te može predstavljati nezakonitu radnju.

Ovaj dijagram prikazuje elemente opisane u sljedećem dijelu teksta.

Pametni telefoni nisu potpuno sigurni i ne mogu se koristiti u prisutnosti eksplozivnih isparavanja, eksplozivne prašine i drugih eksplozivnih kemikalija. Iskre u takvim područjima mogu izazvati eksploziju ili požar, što može uzrokovati ozbiljne ozljede, smrt i materijalnu štetu.

Sigurno korištenje pametnog telefona

 • Nemojte stavljati teške predmete na svoj pametni telefon.
 • Nemojte pokušavati modificirati niti sami servisirati svoj pametni telefon .
 • Nemojte pokušavati pokrivati ili gurati predmete u otvore svojeg pametnog telefona osim ako nije drugačije navedeno u dokumentaciji o pametnom telefonu koju je isporučila tvrtka BlackBerry. Time biste mogli uzrokovati kratki spoj, požar ili strujni udar.
 • Nemojte koristiti oštre predmete na zaslonu uređaja.
 • Nemojte prejako pritiskati zaslon.
 • Nemojte koristiti pametni telefon ili dodatnu opremu za pametni telefon blizu vode (na primjer, blizu kade ili umivaonika, u vlažnom podrumu ili blizu bazena).
 • Pametni telefon ili dodatnu opremu za pametni telefon nemojte odlagati na nestabilne površine. Pametni telefon ili dodatna oprema za pametni telefon mogu pasti i moguće uzrokovati ozbiljne ozlijede osobi i ozbiljna oštećenja na pametnom telefonu ili opremi za pametni telefon.
 • Zaslon vašeg pametnog telefona izrađen je od stakla. Ako vam pametni telefon padne ili snažna sila pritisne staklo, staklo bi mogli napuknuti ili se okrhnuti. Ako staklo napukne ili se okrhne, nemojte ga dodirivati prije no što zaslon ne odnesete na popravak.
 • Dok koristite svoj pametni telefon često radite stanke. Ako osjetite nelagodu u vratu, ramenima, rukama, zglobovima, šakama (uključujući palčeve i prste) ili drugim dijelovima tijela dok koristite pametni telefon, odmah prekinite s korištenjem. Ako se nelagoda nastavi, obratite se liječniku.
OPREZ:
Vaš uređaj sadrži LED laserski proizvod klase 1. Upotreba kontrola, prilagodbi ili izvedbe procedura koje nisu definirane u dizajnu proizvoda/testiranja mogu uzrokovati opasno LED lasersko zračenje / izloženost zračenju.

Sigurnost pri radu s električnom strujom

Pametni telefon punite pomoću pribora za punjenje tvrtke BlackBerry ili pak koju tvrtka BlackBerry izričito preporučuje za korištenje s ovim pametnim telefonom. Nemojte koristiti pribor za punjenje koji nije u skladu sa zahtjevima certifikacije CTIA o usklađenosti sustava baterija sa standardom IEEE Std 1725, jer može predstavljati rizik od požara, eksplozije, curenja baterije ili druge opasne situacije koje mogu nanijeti ozbiljne ozljede, smrt ili gubitak imovine te poništiti jamstvo.

Preporučeni modeli opreme za punjenje pametnog telefona BlackBerry Passport

Kabeli za punjenje: HDW-50071-001, HDW-50071-002, HDW-50071-003, HDW-50071-004, HDW-51800-001, HDW-51800-002, HDW-59105-001, HDW-62449-001, HDW-62449-002

AC punjači: HDW-58920-001, HDW-58921-001, HDW-58922-001, HDW-58923-001, HDW-58924-001, HDW-58925-001, HDW-58926-001

Punjači baterije: HDW-54535-001

Koristite opremu za punjenje koja je isporučena uz pametni telefon ili bilo koju opremu za punjenje koju je odobrila tvrtka BlackBerry samo za izvor napajanja koji je naznačen na naljepnici. Prije korištenja napajanja provjerite odgovara li napon mreže naponu naznačenom na napajanju. Pametni telefon priključite samo na adaptere koje je odobrilo udruženje CTIA i na kojima se nalazi logotip USB-IF ili su sukladni s programom USB-IF.

Nemojte preopterećivati utičnice, produžne kabele ili priručne utičnice kako biste smanjili opasnost od požara ili strujnog udara. Da biste smanjili rizik od oštećenja kabela ili utikača, prilikom isključivanja opreme za punjenje iz zidne utičnice ili priručne utičnice povucite za utikač, a ne kabel.

Zaštitite kabel za napajanje kako se po njemu ne bi gazilo ili ga se ne bi prikliještilo, osobito kod priručnih utičnica i mjestu gdje se kabel spaja s pametnim telefonom. Kabel za napajanje uvijek postavite tako da smanjite mogućnost ozljeđivanja drugih osoba, na primjer spoticanjem ili gušenjem. Opremu za punjenje isključite iz zidne utičnice tijekom grmljavinskog nevremena ili kada se ne koristi. Opremu za punjenje nemojte koristiti na otvorenom prostoru ili tijekom loših vremenskih uvjeta.

Dodatne informacije o spajanju kabela za napajanje potražite u dokumentaciji koja je isporučena s pametnim telefonom.

Želite li kupiti dodatnu opremu za svoj pametni telefon, obratite se svojem pružatelju bežičnih usluga ili posjetite stranicu www.shopblackberry.com.

Sigurnosne informacije vezane uz bateriju

Vaš pametni telefon sadrži litij-ionsku bateriju za koju nije predviđena mogućnost zamjene. Ne pokušavajte ukloniti bateriju. Uklanjanje baterije će poništiti Ograničeno jamstvo za vaš pametni telefon i uzrokovati oštećenje baterije.

Baterija može uzrokovati požar, eksploziju, kemijske opekline i druge opasnosti ako je se pravilno ne koristi. Ne dovodite bateriju u doticaj s tekućinom. Nemojte zagrijavati bateriju na temperature više od 60 °C (140 °F). Zagrijavanje baterije na temperature više od 60 °C (140 °F) moglo bi izazvati požar ili eksploziju.

Ovaj dijagram prikazuje elemente opisane u sljedećem dijelu teksta.

Nemojte pametni telefon i njegovu bateriju izlagati plamenu ili nekim drugim izvorima topline kao što su grijaće ploče, štednjaci, grijalice ili pećnice jer bi to moglo izazvati požar ili eksploziju.

Ovaj dijagram prikazuje elemente opisane u sljedećem dijelu teksta.

Ne pokušavajte umetati strana tijela u bateriju. Nemojte pokušati prerađivati, rastavljati, modificirati, gnječiti, probijati, savijati ili lomiti bateriju. Ako je baterija bila prerađivana, rastavljana, modificirana, gnječena, probijana ili mijenjana na bilo koji drugi način, odmah prestanite s korištenjem.

Pazite da ne izazovete kratki spoj na bateriji i ne dozvolite da metalni ili vodljivi predmeti dodiruju polove baterije.

OPREZ:
Ne pokušavajte ukloniti bateriju. BlackBerry navodi baterije koje su namijenjene za upotrebu u pametnim telefonima u skladu s IEEE Std 1725. Upotreba drugih baterija može izazvati požar, eksploziju, curenje baterije ili neku drugu opasnost. Stare baterije odložite u skladu s uputama u ovom dokumentu.
Ikona Nema baterije Ikona Greška na bateriji

Ako je jedna od ovih ikona prikazana na vašem pametnom telefonu, postoji greška na bateriji ili kontaktu baterije. Odnesite svoj pametni telefon ovlaštenom serviseru na popravak.

Sigurna vožnja i hod

Nemojte koristiti svoj pametni telefon dok upravljate automobilom. Vožnji posvetite svu svoju pažnju, jer je sigurna vožnja vaša najvažnija odgovornost. Sami snosite odgovornost za poznavanje i pridržavanje zakona i propisa o korištenju bežičnih uređaja na području u kojem vozite.

Spremite svoj pametni telefon na sigurno mjesto dok upravljate automobilom. Ako vaše vozilo ima zračni jastuk, ne stavljajte pametni telefon ili drugu dodatnu opremu iznad zračnog jastuka ili u područje njegova djelovanja. Ako se zračni jastuk napuše, može doći do ozbiljnih ozljeda.

Radiofrekvencijski signali mogu utjecati na nepropisno ugrađene ili u nedovoljnoj mjeri zaštićene elektroničke sustave u motornim vozilima. Provjerite kod proizvođača vozila ili njegovog zastupnika. Ako je u vaše vozilo dodana ikakva oprema, preporučljivo je posavjetovati se s proizvođačem te opreme o radiofrekvencijskim signalima.

Izbjegavajte upotrebu pametnog telefona kada hodate ili se bavite aktivnošću koja zahtijeva vašu punu pažnju. Nepažnja u prometu ili tijekom drugih pješačkih aktivnosti može uzrokovati ozbiljne ozljede, smrt ili materijalnu štetu.

Dodatna oprema

Koristite samo onu dodatnu opremu koju je odobrila tvrtka BlackBerry za korištenje s određenim modelom pametnog telefona. Uporabom dodatne opreme koja nije odobrena možete poništiti dopuštenje ili jamstvo za pametni telefon, možete uzrokovati kvar pametnog telefona i uzrokovati opasnost.

Rješenja za nošenje: Vaš pametni telefon možda neće sadržavati futrolu (dodatnu opremu za nošenje uz tijelo). Ako svoj pametni telefon nosite uz tijelo, pametni telefon obavezno stavite u futrolu za pametni telefon koja je opremljena integriranom kopčom za remen, a isporučila ju je ili odobrila tvrtka BlackBerry. Ako za nošenje pametnog telefona ne koristite futrolu s kopčom za remen koju je isporučila ili odobrila tvrtka BlackBerry, držite svoj pametni telefon na udaljenosti od najmanje 15 mm (0,59 inča) od svojega tijela dok pametni telefon odašilje signal. Kada na pametnom telefonu koristite bilo koju funkciju prijenosa podataka (na primjer, e-poštu, PIN poruke, MMS ili preglednik), pomoću USB kabela ili bez njega, pametni telefon udaljite najmanje 15 mm (0,59 inča) od svojega tijela. Korištenje dodatne opreme koju nije isporučila ili odobrila tvrtka BlackBerry može dovesti do toga da pametni telefon prekorači vrijednosti iz smjernica o izlaganju radiofrekvencijskom zračenju. Znanstvenim istraživanjima tek se treba utvrditi ima li prekomjerno izlaganje radiofrekvencijskom zračenju dugoročne učinke na zdravlje. Više informacija o izlaganju radiofrekvencijskom zračenju potražite u odjeljku "Informacije o sukladnosti" ovog dokumenta.

Većina rješenja za nošenje pametnog telefona (na primjer, futrole, torbe i torbice) koje je odobrila tvrtka BlackBerry sadrže magnet. Predmete koji sadrže magnetske trake, kao što su debitne kartice, kreditne kartice, hotelski ključevi u obliku kartica, telefonske kartice ili slični predmeti, nemojte stavljati blizu torbica za nošenje uređaja. Magnet može oštetiti ili izbrisati podatke spremljene na magnetskoj traci.

Magnetometar

Vaš pametni telefon uključuje magnetometar. Magnetometar koriste aplikacije kao što je Kompas. Magneti ili uređaji koji sadrže magnete, primjerice futrole, slušalice i monitori, mogu negativno utjecati na točnost magnetometra. Za određivanje lokacije nemojte se oslanjati na aplikacije koje koriste magnetometar, pogotovo u hitnim slučajevima.

Multimedija

Određene sudske nadležnosti mogu zabranjivati ili ograničavati uporabu pojedinih značajki vašeg pametnog telefona. Kada fotografirate, obrađujete ili koristite fotografije, pridržavajte se svih zakona, pravila, propisa i odredbi, uključujući, bez ograničenja, zakone o autorskim pravima, osobnoj privatnosti, poslovnim tajnama i sigurnosti koji mogu biti na snazi u vašem području. Poštujte osobna prava drugih osoba. Pojedine slike, glazbu (uključujući i melodije zvona) i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati, mijenjati, premještati ili prosljeđivati, jer su zaštićeni autorskim pravima.

Zvučne datoteke: Preglasno slušanje zvučnih datoteka, posebice kroz slušalice, može uzrokovati trajno oštećenje sluha. Izbjegavajte pojačavanje glasnoće slušalica kada želite blokirati bučno okružje u kojem se nalazite. Ako vam zvoni u ušima ili čujete samo prigušen govor, obratite se liječniku.

Slika upozorenja za oštećenje sluha.

Kamera: Ako vaš pametni telefon uključuje kameru, nemojte je usmjeravati izravno prema suncu ili drugom izvoru jake svjetlosti. Time biste mogli teško ozlijediti svoje oči ili oštetiti pametni telefon. Kada koristite bljeskalicu, LED otvor bljeskalice držite najmanje 50 cm (19,69 inča) od očiju subjekta.

Antena

Koristite samo integriranu antenu koja je isporučena s uređajem. Neovlaštenim izmjenama antene ili ugradnjom dodataka možete oštetiti pametni telefon i prekršiti propise Saveznog povjerenstva za komunikacije (FCC) SAD-a.

Smetnje na elektroničkoj opremi

Većina suvremenih elektroničkih uređaja zaštićena je od radiofrekvencijskih signala. Određena elektronička oprema, međutim, možda neće biti zaštićena od radiofrekvencijskih signala koje emitira vaš pametni telefon.

Srčani stimulatori: Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem srčanog stimulatora u slučaju bilo kakvih nedoumica u vezi s djelovanjem radiofrekvencijskih signala na vaš srčani stimulator. Pametni telefon obavezno koristite u skladu sa sigurnosnim odredbama za vaš srčani stimulator koje mogu obuhvaćati sljedeće smjernice: u svakom trenutku držite uređaj na udaljenosti većoj od 20 cm (7,88 inča) od srčanog stimulatora dok je uređaj uključen, nemojte nositi svoj pametni telefon u džepu na prsima i prilikom razgovora koristite uho na suprotnoj strani od srčanog stimulatora kako biste smanjili potencijalne smetnje. Posumnjate li iz bilo kojeg razloga da je došlo do smetnji, odmah isključite sve bežične veze pametnog telefona, prekinite s korištenjem pametnog telefona i obratite se liječniku.

Slušna pomagala: Pojedini bežični digitalni uređaji mogu uzrokovati smetnje kod određenih slušnih pomagala. U slučaju takvih smetnji, obratite se davatelju usluga bežične mreže ili proizvođaču vašeg slušnog pomagala kako biste raspravili o mogućim alternativama.

Vaš pametni telefon opremljen je magnetometrom koji koriste aplikacije poput Kompasa. Ako aplikacija koja koristi magnetometar uzrokuje smetnje na slušnom pomagalu, zatvorite ju.

Ostali medicinski uređaji: Ako koristite neki drugi medicinski uređaj, posavjetujte se s proizvođačem kako biste utvrdili je li medicinski uređaj u dovoljnoj mjeri zaštićen od vanjskog radiofrekvencijskog zračenja. Liječnik vam može pomoći u pribavljanju takvih podataka.

Zdravstvene ustanove: Isključite sve bežične veze na pametnom telefonu kada se nalazite u zdravstvenim ustanovama ako su istaknuti bilo kakvi propisi koji vas na to obvezuju. Bolnice i druge zdravstvene ustanove često koriste opremu koja je osjetljiva na vanjsko radiofrekvencijsko zračenje.

Zrakoplov: Prema propisima Savezne uprave za civilno zrakoplovstvo (Federal Aviation Administration – FAA) i Saveznog povjerenstva za komunikacije (Federal Communications Commission – FCC) u zrakoplovu je zabranjena uporaba radioprijemnika bežičnih uređaja. Prije ulaska u zrakoplov isključite sve bežične veze pametnog telefona. Nije poznat učinak korištenja pametnog telefona u zrakoplovu dok su uključene bežične veze. Uporaba takvog uređaja u zrakoplovu može negativno utjecati na instrumente zrakoplova, komunikaciju i performanse; može prekinuti rad mreže; može uzrokovati druge opasnosti za rad sustava zrakoplova, njegovu posadu i putnike te može predstavljati nezakonitu radnju. Dok su sve bežične veze pametnog telefona isključene, koristite samo aplikacije za koje nije potreban radioprijemnik u skladu sa zrakoplovnim propisima o elektroničkim uređajima.

Opasna područja

Pametni telefon nije bezuvjetno siguran i zbog toga nije prikladno njegovo korištenje u opasnim uvjetima u kojima su takvi uređaji potrebni, uključujući, bez ograničenja, u blizini plinskih para ili eksplozivnih čestica, u uvjetima nuklearnih ustanova, prilikom navigiranja zrakoplovima ili pružanja komunikacijskih usluga, prilikom kontrole zračnog prometa, u blizini uređaja za održavanje života ili oružanih sustava.

Potencijalno eksplozivne atmosfere: Isključite bežične veze na pametnom telefonu kada se nalazite u području u kojem je atmosfera potencijalno eksplozivna te se pridržavajte svih oznaka i uputa. Na takvim mjestima iskra može prouzročiti eksploziju ili požar s teškim posljedicama – tjelesnim ozljedama, pa čak i smrću.

Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom najčešće su označena, ali ne uvijek dovoljno jasno. U takva mjesta ubrajaju se benzinske postaje; potpalublja brodova; mjesta pretovara i skladištenja goriva ili kemijskih sredstava; vozila na tekući plin (kao što su propan ili butan); područja u kojima atmosfera sadrži kemikalije ili čestice, prašinu ili metalni prah te svako drugo mjesto na kojemu se preporučuje isključivanje motora vozila.

Ne koristite telefon pametnog telefona kako biste prijavili istjecanje ako se nalazite blizu samog mjesta istjecanja. Napustite to područje i uputite poziv sa sigurnog mjesta ako je telefon dostupan i aktivan na pametnom telefonu.

Područja s eksplozijama: Kako ne biste ometali rad na područjima na kojima se minira, isključite sve bežične veze na pametnom telefonu kada se nalazite u »području eksplozije« ili u područjima gdje je navedeno da isključite dvosmjerne radioprijemnike. Pridržavajte se svih oznaka i uputa.

Radna temperatura i temperatura skladištenja

Vaš pametni telefon i punjač za pametni telefon namijenjeni su rad i pohranu na temperaturama prikazanim u nastavku:

Temperatura za rad pametnog telefona: 0 – 35 °C (32 – 95 °F)

Temperatura za skladištenje pametnog telefona (kraće od 3 mjeseca): -20 – 35 °C (-4 – 95 °F)

Temperatura za skladištenje pametnog telefona (3 mjeseca ili duže): 22 – 28 °C (71,6 – 82,4 °F)

Temperatura za rad punjača: 0 do 35 °C (32 do 95 °F)

Temperatura za skladištenje punjača: -30 do 75 °C (-22 do 167 °F)

Korištenje ili pohrana vašeg pametnog telefona ili njegovih dodataka izvan preporučenog temperaturnog raspona moglo bi izazvati pregrijavanje vašeg pametnog telefona što bi moglo izazvati ozbiljne ozljede ili smrt ili izazvati štetu na pametnom telefonu, njegovim dodacima ili na litij-ionskoj bateriji.

Držite pametni telefon i dodatnu opremu pametnog telefona podalje od izvora topline kao što su radijatori, peći, štednjaci ili drugi uređaji (uključujući pojačala) koji proizvode toplinu. U slučaju da ne namjeravate koristiti pametni telefon dulje od dva tjedna, isključite napajanje.

Čišćenje i popravak pametnog telefona

Čišćenje: Nemojte koristiti tekućine, aerosole za čišćenje ili otapala na ili blizu vašeg pametnog telefona ili dodataka, uključujući bateriju. Za čišćenje koristite samo mekanu suhu krpu. Prije čišćenja pametnog telefona ili opreme za punjenje sve kabele isključite iz računala, a punjač iz električne utičnice.

Popravci: Nemojte pokušavati mijenjati, rastavljati ili servisirati svoj pametni telefon ili dodatke za punjenje. Nemojte pokušavati izvaditi bateriju, jer mogućnost zamjene nije predviđena. Samo kvalificirano servisno osoblje smije vršiti popravke ili zamjenu baterije na vašem pametnom telefonu ili dodacima za punjenje te smije koristiti samo bateriju koju BlackBerry navodi za korištenje posebno za vaš model pametnog telefona.

Ako dođe do sljedećih situacija, isključite kabele za napajanje iz računala ili električne utičnice te pametni telefon ili opremu za punjenje odnesite na servis kvalificiranom servisnom osoblju:
 • Kabel za napajanje, utikač ili konektor je oštećen.
 • Po pametnom se telefonu ili punjaču prolila tekućina ili je na njega pao neki predmet.
 • Pametni telefon ili punjač bio je izložen kiši ili vodi.
 • Pametni telefon ili punjač postao je vruć na dodir.
 • Pametni telefon ili punjač pao je ili je oštećen na neki način.
 • Pametni telefon ili punjač ne radi na uobičajeni način prema uputama iz korisničke dokumentacije.
 • Pametni telefon ili punjač pokazuju značajne promjene u performansama.

Kako biste smanjili opasnost od požara ili strujnog udara, podesite samo one kontrole koje su opisane u korisničkoj dokumentaciji za pametni telefon. Nepravilno postavljanje drugih kontrola može izazvati štetu i često će zahtijevati dodatni rad kvalificiranog tehničara pri vraćanju pametnog telefona, punjača ili druge dodatne opreme u normalno radno stanje.

Nepoštivanje svih sigurnosnih uputa iz korisničke dokumentacije pametnog telefona poništit će ograničeno jamstvo i može dovesti do obustave ili odbijanja servisa za prekršitelje, a protiv njih se mogu poduzeti i odgovarajuće zakonske mjere.

Odlaganje pametnog telefona i baterije

Slika zabranjenog otpada

Pametni telefon ili bateriju nemojte bacati u kućni otpad ili u vatru.

Slika logotipa recikliranja

Vaš pametni telefon i baterija mogu se reciklirati tamo gdje takva postrojenja postoje. Ovaj simbol ne pokazuje korištenje recikliranih materijala.

Za informacije o reciklaži baterija nazovite 1-800-822-8837

U SAD-u i Kanadi pametne telefone i baterije možete reciklirati u sklopu programa Call2Recycle. Za više informacija o programu u SAD-u posjetite www.call2recycle.org, a u Kanadi www.call2recycle.ca.

Za informacije o vraćanju pametnog telefona ili dodataka tvrtki BlackBerry za recikliranje i sigurno odlaganje u pretraživač na računalu upišite www.blackberry.com/recycling ili https://tradeup.blackberry.com. Reciklažni program dostupan je samo u određenim područjima.

Ako takvi programi nisu dostupni u vašem području, provjerite propise o pravilnom zbrinjavanju elektroničkih proizvoda s tijelima lokalne samouprave.

Odložite pametni telefon i njegovu bateriju u skladu sa zakonima i propisima koji određuju odlaganje takvih vrsta mobilnih telefona u vašem području.

Informacije o sukladnosti

Izloženost radiofrekvencijskim signalima

Radioprijamnik pametnog telefona je radioprijamnik i odašiljač slabe snage. Sukladan je smjernicama i ograničenjima Saveznog povjerenstva za komunikacije (Federal Communications Commission, FCC), Ministarstva industrije Kanade (IC) te Vijeća Europske unije, kao i ostalim relevantnim međunarodnim smjernicama o sigurnim razinama izloženosti radiofrekvencijskim signalima za bežične uređaje. Te su smjernice razvili neovisni stručnjaci iz znanstvenih krugova, državni predstavnici i predstavnici organizacija, uključujući Institut inženjera elektrotehnike i elektronike (IEEE), Državno vijeće za zaštitu od zračenja i mjerenje (NCRP) te Međunarodno povjerenstvo za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (ICNIRP).

Radi održavanja usklađenosti sa smjernicama o izloženosti radiofrekvencijskim signalima FCC-a, IC-a, EU-a i ostalim relevantnim međunarodnim smjernicama i ograničenjima o izloženosti radiofrekvencijskim signalima, pametni telefon držite najmanje 15 mm (0,59 inča) od svojega tijela. Prilikom nošenja pametnog telefona uz tijelo, koristite samo opremu s kopčom za remen koju je isporučila ili odobrila tvrtka BlackBerry. Ako koristite pribor za nošenje uređaja na tijelu koji ne isporučuje tvrtka BlackBerry, provjerite da pribor ne sadrži metal i držite pametni telefon najmanje 1,5 cm (0,59 inča) od svojega tijela.

Kako biste smanjili izloženost radiofrekvencijskim signalima: (i) pametni telefon koristite u područjima gdje je signal bežične mreže jak; (ii) koristite opcije za rad bez upotrebe ruku; te (iii) skratite vrijeme poziva ili umjesto poziva pošaljite poruku e-pošte, tekstnu ili BBM poruku.

Podaci o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

OVAJ MODEL BEŽIČNOG UREĐAJA SUKLADAN JE VLADINIM PROPISIMA O IZLOŽENOSTI RADIJSKIM VALOVIMA KADA SE KORISTI U SKLADU SA SMJERNICAMA NAVEDENIMA U OVOM ODJELJKU.

Pametni telefon dizajniran je i proizveden da ne prijeđe razinu emitirane energije radiofrekvencijskog (RF) zračenja koju propisuje Savezna komisija za komunikacije (FCC) vlade SAD-a i koju preporučuje Vijeće Europske unije kada se koristi u skladu sa smjernicama navedenima u prethodnom odjeljku. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju. Smjernice se temelje na standardima koje su pripremile neovisne znanstvene organizacije kroz višestruke i iscrpne analize rezultata znanstvenih istraživanja. Standard o izloženosti zračenju za bežične uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ograničenje SAR – specifične brzine apsorpcije koju propisuje FCC iznosi 1,6 W/kg*. Ograničenje specifične brzine apsorpcije koju preporučuje Vijeće Europske unije iznosi 2,0 W/kg**. Ispitivanja SAR – specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje koje određuje FCC pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Iako je specifična brzina apsorpcije utvrđena uz najvišu razinu potvrđene snage, stvarna specifična brzina apsorpcije pri korištenju uređaja može biti znatno manja od najveće vrijednosti. Razlog tome je radna karakteristika uređaja koja mu omogućuje rad s više razina snage i korištenje samo one snage koja mu je potrebna za pristup mreži. Ukratko, što ste bliže anteni bazne stanice, uređaju će trebati manja izlazna snaga.

Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj model pametnog telefona koji je ispitan u položaju uz uho:

Pametni telefon

SAR (W/kg) za 1 g (FCC/IC)

SAR (W/kg) za 1 g (Indija)

SAR (W/kg) za 10 g (R&TTE)

Pametni telefon BlackBerry Passport SQW100-1 (broj modela RGY181LW)

0,58

0,50

0,33

Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj model pametnog telefona koji je ispitan u futroli odobrenoj za BlackBerry s ugrađenom kopčom na remenu ili na udaljenosti od 15 mm (0,59 inča) od tijela:

Pametni telefon

SAR (W/kg) za 1 g (FCC/IC)

SAR (W/kg) za 1 g (Indija)

SAR (W/kg) za 10 g (R&TTE)

Pametni telefon BlackBerry Passport SQW100-1 (broj modela RGY181LW)

1,45

1,18

0,49

Ako telefon radi u načinu mobilnog hotspota, najviša SAR vrijednost za ovaj pametni telefon je:

Pametni telefon

SAR (W/kg) za 1 g (FCC/IC)

Pametni telefon BlackBerry Passport SQW100-1 (broj modela RGY181LW)

1,44

Mjerenja za vrijeme nošenja uz tijelo (uz preporučene udaljenosti) različita su za pojedine bežične uređaje, uključujući pametne telefone, a ovisno o isporučenoj ili dostupnoj dodatnoj opremi i primjenjivim zahtjevima FCC-a, IC-a i Vijeća Europske unije.

FCC je izdao odobrenje za ovaj model pametnog telefona temeljem usklađenosti prijavljenih vrijednosti specifične brzine apsorpcije sa smjernicama FCC-a o izloženosti radiofrekvencijskom zračenju kada se pametni telefon koristi sukladno smjernicama navedenima u ovom odjeljku. Podaci o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR) ovog pametnog telefona nalaze se u FCC-u i mogu se pronaći u odjeljku pod nazivom Display Grant na www.fcc.gov/oet/ea nakon što potražite FCC ID za vaš pametni telefon koji je naveden u nastavku.

Pametni telefon

FCC ID

Pametni telefon BlackBerry Passport SQW100-1 (broj modela RGY181LW)

L6ARGY180LW

Dodatne informacije o specifičnoj brzini apsorpcije možete pronaći na internetskoj stranici www.ctia.org (CTIA - The Wireless Association) ili www.tele.soumu.go.jp/e/index.htm (Ured za telekomunikacije pri Ministarstvu za unutarnje poslove i komunikaciju).

___________________________________

* U Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi ograničenje specifične brzine apsorpcije za mobilne uređaje u općoj upotrebi iznosi 1,6 W po kilogramu (W/kg) na prosječno 1 g tkiva tijela ili glave (4,0 W/kg na prosječno 10 g tkiva ekstremiteta – šake, ručni zglobovi, gležnjevi i stopala).

** U Europi ograničenje specifične brzine apsorpcije za mobilne uređaje u općoj upotrebi iznosi 2,0 W po kilogramu (W/kg) na prosječno 10 g tkiva tijela ili glave (4,0 W/kg na prosječno 10 g tkiva ekstremiteta – šake, ručni zglobovi, gležnjevi i stopala). Istraživanja su pokazala da ovaj standard sadrži dovoljno veliku mjeru sigurnosti radi dodatne zaštite ljudi, a uzima u obzir i moguće varijacije u mjerenjima.

Izjava o FCC sukladnosti (Sjedinjene Države)

FCC klasa B, dio 15

Ovaj pametni telefon sukladan je dijelu 15 pravila Saveznog povjerenstva za komunikacije (FCC). Rad uređaja podložan je sljedećim dvama uvjetima: (1) ovaj pametni telefon ne smije uzrokovati štetne smetnje, i (2) ovaj pametni telefon mora biti u mogućnosti prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjene radne karakteristike.

OPREZ:
Promjene i izmjene ove jedinice koje strana zadužena za sukladnost nije izričito odobrila mogu poništiti pravo korisnika na korištenje ove opreme.

Ova oprema je testirana i ustanovljeno je da je sukladna ograničenjima za digitalne uređaje klase B, sukladno dijelu 15 FCC pravila. Ta ograničenja postavljena su kako bi se omogućila prihvatljiva zaštita od štetnih smetnji pri instalaciji u rezidencijalnom području. Ova oprema stvara, koristi i može emitirati radiofrekvencijsku energiju te, ako nije instalirana i ako se ne koristi u skladu s uputama proizvođača, može uzrokovati smetnje štetne za radijsku komunikaciju.

Ne može se, međutim, jamčiti da do takvih smetnji neće doći pri pojedinim instalacijama. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može ustanoviti isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se preporučuje ispravljanje takvih smetnji na jedan ili više načina opisanih u nastavku: preusmjeravanje ili premještanje antene za prijem, povećanje razmaka između opreme i prijemnika, priključivanje opreme na utičnicu koja se ne nalazi u istom strujnom krugu na koji je priključen prijemnik ili traženje pomoći od distributera ili iskusnog tehničara za radijsku i televizijsku opremu.

Informacije u SAD-u o propisima Saveznog povjerenstva za komunikacije (engl. FCC - Federal Communications Commission) za kompatibilnost slušnih pomagala s bežičnim uređajima

Kada se bežični uređaji koriste u blizini slušnih aparata (kao što su slušna pomagala i umjetne pužnice), korisnici mogu čuti zujanje, brujanje ili šištanje. Neki slušni aparati otporniji su na ove smetnje, a i bežični uređaji se razlikuju ovisno o količini smetnji koje stvaraju.

Industrija bežične telefonije razvila je sustav oznaka koji će korisnicima slušnih aparata pomoći u pronalaženju bežičnih uređaja kompatibilnih s njihovim slušnim aparatima. Nisu svi bežični uređaji ocijenjeni. Ocijenjeni bežični uređaji imat će ocjenu i relevantne oznake atesta naznačene na pakiranju.

Ocijene ne podrazumijevaju jamstvo. Rezultati će se razlikovati ovisno o slušnom aparatu korisnika i stupnju gubitka sluha. Ako je vaš slušni aparat sklon smetnjama, možda nećete moći uspješno koristiti ispitane bežične uređaje s oznakom.

Posavjetujte se s otologom, a testiranje bežičnog uređaja s vašim slušnim aparatom najbolji je način procjene.

Ovaj pametni telefon testiran je i ocijenjen za uporabu sa slušnim pomagalima za neke od bežičnih tehnologija koje se upotrebljavaju na pametnom telefonu. Međutim, na ovom pametnom telefonu mogu se koristiti i druge tehnologije bežične komunikacije koje nisu testirane za upotrebu sa slušnim pomagalima. Važno je temeljito i na različitim lokacijama isprobati različite značajke pametnog telefona kako biste odredili čuju li se smetnje kada pametni telefon koristite uz slušno pomagalo ili umjetnu pužnicu. Informacije o povratu i zamjeni te informacije o kompatibilnosti slušnih pomagala zatražite od pružatelja usluga bežične mreže.

Značenje oznake

Oznake M: Bežični uređaji označeni kao M3 ili M4 udovoljavaju propisima FCC-a i stvarat će manje smetnje slušnim aparatima od bežičnih uređaja koji nemaju tu oznaku. Oznaka M4 bolja je ili viša od ove dvije oznake.

Oznake T: Bežični uređaji označeni kao T3 ili T4 udovoljavaju propisima FCC-a i moći će se koristiti sa slušnim aparatima koji imaju indukcijsku petlju (»T prekidač« ili »telefonski prekidač«) kvalitetnije od bežičnih uređaja bez oznake. Oznaka T4 bolja je ili viša od ove dvije oznake. (Imajte na umu da nemaju svi slušni aparati ugrađenu indukcijsku petlju.)

Moguće je izmjeriti otpornost slušnih aparata na ovakvu vrstu smetnji. Proizvođač vašeg slušnog aparata ili otolog mogu vam pomoći da pronađete rezultate za vaš slušni aparat. Što je otpornije vaše slušno pomagalo, to će bežični uređaji uzrokovati manje smetnje.

Dodatne informacije o radnjama koje je FCC poduzeo u vezi s kompatibilnošću slušnih pomagala i bežičnih uređaja te drugim koracima koje je FCC poduzeo kako bi pojedinci s poteškoćama imali pristup telekomunikacijskim uslugama potražite na www.fcc.gov/cgb/dro.

Certifikat kanadskog zavoda za telekomunikacije (Industry Canada)

Ovaj pametni telefon usklađen je s RSS standardima Kanadskog zavoda za telekomunikacije (Industry Canada). Rad pametnog telefona podliježe sljedećim uvjetima: (1) ovaj pametni telefon ne može uzrokovati smetnje i (2) ovaj pametni telefon mora biti u mogućnosti prihvatiti sve smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjene radne karakteristike pametnog telefona.

Pametni telefon BlackBerry Passport SQW100-1 (broj modela RGY181LW) usklađen je sa standardima Ministarstva industrije Kanade RSS 102, RSS 130, RSS 132, RSS 133, RSS 139, RSS 199, RSS-GEN i RSS 210 pod certifikacijskim brojem 2503A-RGY180LW.

Pametni telefon za rad u pojasu od 5.150-5.250 MHz namijenjen je samo upotrebi u zatvorenom prostoru kako bi se smanjio štetan utjecaj na mobilne satelitske sustave koji također koriste taj kanal.

Maksimalno antensko pojačanje za pametne telefone u pojasevima 5.250-5.350 MHz i 5.470-5.725 MHz mora biti u skladu s EIRP ograničenjem.

Maksimalno antensko pojačanje za pametne telefone u pojasu 5.725-5.825 MHz mora biti u skladu s odgovarajućim EIRP ograničenjima koja su definirana za rad od-točke-do-točke i rad koji nije od-točke-do-točke.

Napominjemo kako su radari velike snage dodijeljeni kao primarni korisnici (odnosno prioritetni korisnici) pojaseva 5.250-5.350 MHz i 5.650-5.850 MHz te takvi radari mogu uzrokovati smetnje i/ili kvar LE-LAN pametnog telefona.

Sukladnost s klasom B

Ovaj pametni telefon sukladan je s ograničenjima klase B za emitiranje buke na radijskim frekvencijama kao što je određeno u standardu za opremu koja uzrokuje smetnje, pod naslovom "Informacijska oprema (ITE) – Granice i metode mjerenja" ICES-003 Ministarstva industrije Kanade.

Sukladnost s propisima EU

BlackBerry izjavljuje da je ovaj pametni telefon sukladan osnovnim propisima i drugim odredbama direktive radijske i telekomunikacijske terminalne opreme (R&TTE) 1999/5/EZ.

Pametni telefon BlackBerry Passport SQW100-1 (broj modela RGY181LW): CE oznaka 0168

Izjavu o sukladnosti prema direktivi 1999/5/EZ (HG br. 88/2003) možete pročitati ovdje: www.blackberry.com/go/declarationofconformity.

Ako imate pametni telefon koji koristi Wi-Fi, vaš pametni telefon može raditi na Wi-Fi mrežama u svim državama Europske unije. Ova se oprema može koristiti u Turskoj.

Službeno glasilo odluka komisije Europske unije od 12. veljače 2007. navodi da u frekvencijskom pojasu od 5,150 do 5,350 GHz sustavi za bežični pristup (wireless access systems, WAS), uključujući lokalne radijske mreže (RLAN), trebaju biti ograničeni na upotrebu u zatvorenom prostoru. Kako se stvaranje mreže nalazi u domeni točke bežičnog pristupa i ta je pristupna točka glavni uređaj, ovaj pametni telefon nikad ne pokreće stvaranje mreže niti se s mrežom povezuje u ad-hoc načinu rada unutar frekvencijskog pojasa od 5,150 do 5,350 GHz.

Dodatna usklađenost sa zakonima

Određene pojedinosti o usklađenosti pametnog telefona sa standardima i zakonskim tijelima može vam pružiti BlackBerry.

Modul laserskog senzora koji se koristi u ovom pametnom telefonu u skladu je sa sljedećim Međunarodne elektrotehničke komisije (International Electrotechnical Commission, IEC): IEC/EN 60825-1 2007-03 ED 2.0.

FCC ID, broj IC certifikata, model i podatke u sukladnosti svojeg pametnog telefona možete pronaći tako da s vrha početnog zaslona prstom povučete prema dolje. Dodirnite Postavke > Više o, a zatim na padajućem popisu odaberite Zakonska odobrenja.

Informacije o proizvodu: pametni telefon BlackBerry Passport SQW100-1

Mehanička svojstva:

Težina: približno 194,4 g (6,9 unci) uključujući litij-ionsku bateriju

Dimenzije (D x Š x V): 128 x 90,3 x 9,3 mm (5 x 3,6 x 0,4 inča)

3 GB memorije, 32 GB aplikacijske memorije, utor za microSD karticu

Na vaš pametni telefon mogu se odnositi sljedeća svojstva modula laserskog senzora:

Laserski proizvod klase 1

Maksimalna prosječna snaga zračenja: 0,18 mW

Specifikacije napajanja:

Punjiva litij-ionska baterija koja se ne može vaditi

Podržava nano SIM kartice od 3 V / 1,8 V

Kompatibilan priključak za sinkronizaciju podataka i punjenje: micro USB 2.0, micro USB 3.0

Specifikacije radioprijamnika mobilne mreže:

Podrška za osmerostruki frekvencijski pojas LTE: LTE 700, LTE 800, LTE 900, LTE 1800, LTE 1900, LTE 2100, LTE 2300, LTE 2600 MHz

Podrška za peterostruki frekvencijski pojas HSPA+: UMTS 800/UMTS 850, UMTS 900, PCS 1900, IMT 2100 MHz

Klasa snage: klasa 1 (PCS 1.900), klasa E2 (PCS 1.900), klasa 3 (UMTS, LTE)

Frekvencija emitiranja: 704 – 716 MHz, 824 – 849 MHz, 832 – 862 MHz, 880 – 915 MHz, 880 – 950 MHz, 1710 – 1755 MHz, 1710 – 1785 MHz, 1850 – 1910 MHz, 1920 – 1980 MHz, 2500 – 2570 MHz

Frekvencija prijema: 734 – 746 MHz, 791 – 821 MHz, 925 – 960 MHz, 1805 – 1880 MHz, 1930 – 1990 MHz, 2110 – 2155 MHz, 2110 – 2170 MHz, 2300 – 2400 MHz, 2570 – 2620 MHz, 2620 – 2690 MHz

Specifikacije radioprijemnika Wi-Fi mreže:

Standardni bežični LAN: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r

Frekvencija emitiranja i prijema za IEEE 802.11b/IEEE 802.11g/IEEE 802.11k/IEEE 802.11n/IEEE 802.11r: 2,412–2,472 GHz

Frekvencija emitiranja i prijema za IEEE 802.11a/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11k/IEEE 802.11n/IEEE 802.11r: 5,180–5,825 GHz

Specifikacije radioprijemnika Bluetooth:

Podrška za jednostruki frekvencijski pojas: ISM 2,4 GHz

Frekvencija emitiranja i prijema: 2402 – 2480 MHz

Bluetooth klasa 1

Ako vaš pametni telefon podržava NFC tehnologiju, primjenjive su sljedeće specifikacije:

Radna frekvencija: 13,56 MHz

Podržani načini rada: čitanje/pisanje, emulacija kartice, razmjena podataka između korisnika iste razine

Pravna napomena

©2015 BlackBerry. Sva prava pridržana. BlackBerry® i srodni zaštitni znakovi, nazivi i logotipi vlasništvo su tvrtke BlackBerry Limited i registrirani su i/ili se upotrebljavaju u SAD-u i zemljama diljem svijeta. Bluetooth je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG. Call2Recycle je zaštitni znak tvrtke Call2Recycle, Inc. CTIA - The Wireless Association je zaštitni znak udruge CTIA - The Wireless Association. GSM je trgovački znak udruženja GSM MOU Association. IEEE Std 1725, IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, IEEE 802.11ac, 802.11k, 802.11r, 802.11n i su trgovački znakovi Instituta inženjera elektrotehnike i elektronike (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.). LTE i UMTS su zaštitni znakovi Europskog instituta za telekomunikacijske standarde (European Telecommunications Standard Institute, ETSI). Wi-Fi je trgovački znak tvrtke Wi-Fi Alliance. Svi ostali zaštitni znakovi pripadaju odgovarajućim vlasnicima. Ova dokumentacija, uključujući svu dokumentaciju inkorporiranu putem referenci poput priložene dokumentacije ili one dostupne na BlackBerry web-mjestu, daje se "kako jest" i bez ikakvih uvjeta, odobrenja, jamstava i zastupanja ili odgovornosti bilo koje vrste tvrtke BlackBerry Limited i njezinih pridruženih tvrtki koje se izričito odriču odgovornosti do maksimalnog stupnja koji dopušta odgovarajući zakon u vašoj jurisdikciji.

Uvjeti upotrebe bilo kojeg BlackBerry proizvoda ili usluge navedeni su u zasebnoj licenci ili ugovoru s tvrtkom BlackBerry. NIJEDAN DIO OVE DOKUMENTACIJE NEMA ZA SVRHU NADOMJESTITI BILO KOJI PISANI UGOVOR ILI JAMSTVO TVRTKE BLACKBERRY ZA BILO KOJI BLACKBERRY PROIZVOD ILI USLUGU OSIM OVE DOKUMENTACIJE.

BlackBerry Limited
2200 University Avenue East
Waterloo, Ontario
Kanada N2K 0A7

BlackBerry UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
Ujedinjeno Kraljevstvo

Objavljeno u Kanadi