Skip to content

BlackBerry Passport SQW100-1 Smartphone

RGY181LW

Bezbijednosne informacije

Prije početka korištenja BlackBerry pametnog telefona (u daljem tekstu „pametni telefon“), pregledajte informacije o bezbijednosti i propisima navedene u ovom dokumentu. Čuvajte ovaj dokument na sigurnom mjestu tako da je možete koristiti kadgod vam zatreba.

U nekim zemljama možda postoje ograničenja u vezi sa korištenjem bežičnih Bluetooth uređaja sa softverom za šifrovanje. Informacije o ograničenjima u vašem regionu potražite kod lokalnih vlasti.

Najnovije bezbjednosne informacije i informacije o proizvodu potražite na lokaciji www.blackberry.com/safety.

Najnovije informacije o garancijama potražite na lokaciji www.blackberry.com/legal.

Važne bezbjednosne mjere predostrožnosti

Na ovom dijagramu prikazani su elementi opisani u nastavku teksta.

Koristite samo odobrene baterije i punjače za pametni telefon. Korištenje baterija ili punjača koje nisu odobrene od strane BlackBerry mogu predstavljati rizik od požara ili eksplozije koje mogu uzrokovati ozbiljne povrede, smrt ili gubitak imovine.

Koristite samo futrole koje je odobrila kompanija BlackBerry. Ako se koriste futrole koje nije odobrila kompanija BlackBerry, pametni telefon može prekoračiti standarde izlaganja radiotalasima.

Na ovom dijagramu prikazani su elementi opisani u nastavku teksta.

Pametni telefon čuvajte na najmanjoj udaljenosti od 1,5 cm (0,59 inča) od tijela. Ako nosite pametni telefon uz tijelo, koristite samo dodatnu opremu sa ugrađenom kopčom za kaiš, a ako dodatna oprema nije proizvod kompanije BlackBerry, uvjerite se da ona ne sadrži metal. Ako ne pratite ove smjernice, moguće je da vaš pametni telefon prekorači standarde izlaganja radiotalasima. Pitanje postojanja dugoročnih zdravstvenih posljedica prekoračenja snadarda izlaganja radiotalasima je tema aktuelnih naučnih studija.

Za više informacija o usklađenosti ovog pametnog telefona sa smjernicama FCC-a za emisiju radio frekvencija posjetite www.fcc.gov/oet/ea/fccid i potražite sljedeći FCC ID za vaš pametni telefon naveden u nastavku: FCC ID se nalazi sa stražnje strane pametnog telefona.

 • BlackBerry Passport SQW100-1 pametni telefon (broj modela RGY181LW): FCC ID L6ARGY180LW
Na ovom dijagramu prikazani su elementi opisani u nastavku teksta.

Vaš pametni telefon je projektovan za korištenje na temperaturama između 0 i 35°C (32 i 95°F). Korištenje pametnog telefona izvan preporučenog temperaturnog opsega može da dovede do oštećenja pametnog telefona ili litijum-jonske baterije.

Na ovom dijagramu prikazani su elementi opisani u nastavku teksta.

Ne oslanjajte se na pametni telefon za komunikacije u hitnim slučajevima. Bežične mreže koje su neophodne za obavljanje poziva u hitnim slučajevima ili slanje poruka nisu dostupne u svim oblastima, a brojevi za hitne slučajeve (kao što su 911, 112 ili 999) nisu isti u svim regionima.

Na ovom dijagramu prikazani su elementi opisani u nastavku teksta.

Pametni telefon i njegova oprema nisu namijenjeni djeci. Ako dozvolite djetetu da koristi pametni telefon ili dodatnu opremu pametnog telefona, obavezno pomno pazite na dijete. Vaš pametni telefon sadrži sitne dijelove koji mogu izazvati gušenje kod djece.

Na ovom dijagramu prikazani su elementi opisani u nastavku teksta.

Svoj pametni telefon držite dalje od medicinskih uređaja, uključujući pejsmejkere i slušne aparate jer to može da uzrokuje smetnje koje mogu da izazovu teške povrede ili smrt vas ili drugih osoba.

Na ovom dijagramu prikazani su elementi opisani u nastavku teksta.

Ne dozvolite da pametni telefon dođe u kontakt sa tekućinama jer to može da izazove kratki spoj, požar ili strujni udar.

Na ovom dijagramu prikazani su elementi opisani u nastavku teksta.

Pri upotrebi zvučnika na vašem pametnom telefonu, nikada nemojte držati pametni telefon neposredno uz uho. To može izazvati ozbiljno i trajno oštećenje sluha.

Na ovom dijagramu prikazani su elementi opisani u nastavku teksta.

Izlaganje trepćućim svjetlima na pametnom telefonu može da izazove napad epilepsije ili gubitak svijesti i može predstavljati opasnost za vas i druge osobe. U slučaju da iskusite ili da upotrebom pametnog telefona kod drugih osoba izazovete dezorijentisanost, gubitak svijesti, trzavicu, grčeve ili bilo kakve nevoljne pokrete, odmah prekinite korištenje pametnog telefona i obratite se ljekaru. LED lampica obavještenja nalazi se na prednjoj strani pametnog telefona, u gornjem desnom uglu. Ako vaš model pametnog telefona ima fotoaparat, blenda LED blica nalazi se sa zadnje strane pametnog telefona, iznad ili desno od objektiva. Ako bolujete od epilepsije ili vam se događa da izgubite svijest, obratite se ljekaru prije upotrebe pametnog telefona.

Na ovom dijagramu prikazani su elementi opisani u nastavku teksta.

Svoj pametni telefon tijekom vožnje koristite samo ako je zakonom dozvoljeno korištenje pametnog telefona u režimu bez upotrebe ruku. Korištenje pametnog telefona tijekom vožnje može vas i druge dovesti u veću opasnost od nesreće koja može da izazove teške povrede, smrt ili materijalnu štetu.

Na ovom dijagramu prikazani su elementi opisani u nastavku teksta.

Nemojte koristiti vaš pametni telefon u prisustvu isparenja jer to može da izazove požar ili eksploziju.

Na ovom dijagramu prikazani su elementi opisani u nastavku teksta.

Vaš pametni telefon nemojte izlagati plamenu jer to može da uzrokuje eksploziju koja može dovesti do teških povreda, smrti ili materijalne štete.

Na ovom dijagramu prikazani su elementi opisani u nastavku teksta.

Isključite pametni telefon u letjelicama. Korištenje pametnog telefona u letjelici može negativno da utiče na instrumente u letjelici, komunikaciju i radne karakteristike, može da izazove prekide u mreži, može da bude opasno za letjelicu, posadu i putnike te može da bude protuzakonito.

Na ovom dijagramu prikazani su elementi opisani u nastavku teksta.

Pametni telefoni nisu inherentno bezbjedni i ne smiju se koristiti u prisustvu eksplozivnih isparenja, eksplozivne prašine ili drugih eksplozivnih hemikalija. Varnice bi u takvim oblastima mogle da izazovu eksploziju ili požar, što može izazvati ozbiljne povrede, smrt ili oštećenje imovine.

Bezbjedno korištenje pametnog telefona

 • Ne stavljajte teške predmete na pametni telefon.
 • Ne pokušavajte prepravljati niti popravljati pametni telefon.
 • Ne pokušavajte prekrivati otvore na pametnom telefonu niti gurati predmete u njih, osim ako takve upute nisu navedene u dokumentaciji pametnog telefona koju je obezbjedila kompanija BlackBerry. U suprotnom, može doći do kratkog spoja, požara ili strujnog udara.
 • Ne dodirujte ekran oštrim predmetima.
 • Ne primenjujete prekomjernu silu na ekran.
 • Nemojte koristiti pametni telefon ili dodatnu opremu za pametni telefon u blizini vode (npr. pored kade ili lavaboa, u vlažnom podrumu ili blizu bazena).
 • Nemojte stavljati pametni telefon ili dodatnu opremu za pametni telefon na bilo kakvu nestabilnu površinu. Pametni telefon ili dodatna oprema za pametni telefon može pasti i tako izazvati teške povrede ljudi i veliku štetu na pametnom telefonu ili dodatnoj opremi za pametni telefon.
 • Ekran pametnog telefona je napravljen od stakla. Staklo bi se moglo slomiti ili napuknuti ako se pametni telefon ispusti ili ako se staklo jako pritisne. Ako se staklo polomi ili napukne, nemojte ga dodirivati dok se ekran ne popravi.
 • Kada koristite pametni telefon, pravite česte pauze. Ako osjetite bilo kakvu nelagodnost u vratu, ramenima, rukama, zglobovima, šakama (uključujući prste) ili u drugim dijelovima tijela prilikom korištenja pametnog telefona, odmah prekinite korištenje. Ako nelagodnost potraje, obratite se ljekaru.
OPREZ:
Vaš uređaj sadrži LED laserski proizvod Klase 1. Korištenje komandi ili podešavanja ili izvršavanje postupaka koji nisu definirani prilikom dizajniranja proizvoda ili njegovog testiranja mogu dovesti do aktiviranja izlazne snage opasne LED laserske radijacije ili izlaganja njenom djelovanju.

Bezbjednost u vezi sa električnim uređajima

Punite pametni telefon isključivo pomoću dodatne opreme za punjenje koju je obezbjedila kompanija BlackBerry ili pomoću dodatne opreme koju je kompanija BlackBerry izričito odobrila za korištenje s ovim pametnim telefonom. Nemojte koristiti dodatni pribor za punjenje koji ne ispunjava zahtjeve za certifikaciju za usaglašenost sistema s baterijama CTIA za IEEE Std 1725, jer on može predstavljati rizik od požara, eksplozije, curenja baterija ili drugu opasnost, što može dovesti do teških povreda, gubitka života ili imovine i može poništiti sve garancije.

Odobreni modeli punjača za BlackBerry Passport pametni telefon

Kablovi za punjenje: HDW-50071-001, HDW-50071-002, HDW-50071-003, HDW-50071-004, HDW-51800-001, HDW-51800-002, HDW-59105-001, HDW-62449-001, HDW-62449-002

Punjači izmjeničnom strujom: HDW-58920-001, HDW-58921-001, HDW-58922-001, HDW-58923-001, HDW-58924-001, HDW-58925-001, HDW-58926-001

Baterijski punjač: HDW-54535-001

Koristite dodatnu opremu za punjenje koju ste dobili uz pametni telefon ili drugu opremu koja je odobrila kompanija BlackBerry koristeći samo izvor električne energije koji je označen na naljepnici. Prije upotrebe izvora električne energije uvjerite se da napon električne mreže odgovara naponu koji je naveden na uređaju za punjenje. Pametni telefon povezujte samo s adapterima s CTIA certifikatom, proizvodima koji imaju USB-IF logotip ili su ispunili program USB-IF usaglašenosti.

Nemojte preopterećivati zidne utičnice, produžne kablove ili razvodne kutije pošto na taj način možete izazvati požar ili električni udar. Da biste smanjili rizik od oštećenja kabla ili priključka, kada isključujete dodatnu opremu za punjenje iz zidne utičnice ili razvodne kutije, povucite priključak umjesto kabla.

Zaštitite naponski kabl od gaženja ili uklještenja, posebno kod utičnica i na mjestu spajanja između naponskog kabla i pametnog telefona. Kabl za napajanje obavezno usmjerite na način koji smanjuje mogućnost povrede drugih osoba od npr. spoticanja ili gušenja. Isključite dodatnu opremu za punjenje iz naponske mreže tokom oluja s grmljavinom ili kada se ne koristi. Nemojte koristiti dodatnu opremu za punjenje napolju ili na mjestima gdje na nju mogu uticati vanjski vremenski uslovi.

Više informacija o priključivanju punjača potražite u dokumentaciji koju ste dobili uz pametni telefon.

Ako želite kupiti dodatni pribor za pametni telefon, obratite se svom pružaocu bežičnih usluga ili posjetite web stranicu www.shopblackberry.com.

Bezbjedna upotreba baterije

Vaš pametni telefon sadrži litijum-jonsku bateriju koja se ne vadi. Nemojte pokušavati da izvadite bateriju. Vađenje baterije će poništiti ograničenu garanciju i može oštetiti bateriju.

Ako se sa baterijom postupa nepravilno, ona može predstavljati rizik od požara, eksplozije (kao i drugih opasnosti) ili kemijskih opekotina. Pazite da baterija ne dođe u dodir s tekućinama. Nemojte grijati bateriju više od 60°C (140°F). Grijanje baterije više od 60°C (140°F) može dovesti do toga da se baterija zapali ili eksplodira.

Na ovom dijagramu prikazani su elementi opisani u nastavku teksta.

Nemojte izlagati bateriju plamenu niti drugom spoljnom izvoru toplote, kao što su rešoi, ringle, grijalice ili pećnice, jer to može dovesti do požara ili eksplozije.

Na ovom dijagramu prikazani su elementi opisani u nastavku teksta.

Nemojte pokušavati da ubacite strana tijela u bateriju. Nemojte prerađivati, rastavljati, mijenjati, gnječiti, bušiti, savijati ili seći bateriju. Ako je baterija prerađena, rastavljena, mijenjana, gnječena, bušena ili na bilo koji drugi način modifikovana, odmah prestanite da je koristite.

Nemojte izazivati kratak spoj na bateriji niti dozvoliti da metalni ili provodni predmeti dođu u dodir sa kontaktima baterije.

OPREZ:
Nemojte pokušavati da izvadite bateriju. BlackBerry navodi baterije koje se koriste u pametnim telefonima u saglasnosti sa IEEE Std 1725. Upotreba bilo koje druge baterije može da predstavlja rizik od požara, eksplozije, curenja baterije i drugih opasnosti. Obavezno odložite iskorištene baterije u smeće u skladu sa instrukcijama koje su navedene u ovom dokumentu.
Ikona baterije nedostaje Greška sa ikonom baterije

Kada se jedna od ovih ikona pojavi na pametnom telefonu, to znači da je došlo do greške kod baterije ili veze sa baterijom. Vratite pametni telefon kvalifikovanom servisnom osoblju na popravak.

Bezbjedna vožnja i hodanje

Nemojte koristiti pametni telefon dok vozite. U potpunosti posvetite pažnju vožnji; bezbjedna vožnja je vaša najvažnija odgovornost. Odgovorni ste za poznavanje i pridržavanje svih zakona i propisa koji se tiču korištenja bežičnih uređaja u oblastima za vožnju.

Prije vožnje stavite pametni telefon na bezbjedno mjesto. Ako je vaše vozilo opremljeno vazdušnim jastucima, nemojte postavljati pametni telefon na vazdušni jastuk ili u prostor njegovog djelovanja. Ako dođe do aktiviranja vazdušnih jastuka, može doći do ozbiljnih povreda.

Radiofrekventni signali mogu uticati na nepravilno instalirane ili na nepravilno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima. Tražite informacije u vezi sa vozilom od proizvođača ili njegovog predstavnika. Ako posjedujete dodatnu opremu u vozilu, trebalo bi da se obratite proizvođaču te opreme kako biste dobili informacije u vezi sa radiofrekventnim signalima.

Svoj pametni telefon ne koristite tijekom hodanja ili aktivnosti koja zahtjeva vašu punu pozornost. Neobraćanje pozornosti na saobraćaj ili druge opasnosti po pješake može da dovede do ozbiljnih povreda, smrti ili gubitka imovine.

Dodatna oprema

Koristite samo dodatnu opremu čiju je upotrebu odobrila kompanija BlackBerry za korištenje s ovim konkretnim modelom pametnog telefona. Korištenje dodatne opreme koja nije odobrena može poništiti odobrenje ili garanciju, može izazvati kvarove na pametnom telefonu i može biti opasno.

Rješenja za nošenje: Može se desiti da uz pametni telefon ne dobijete futrolu (dodatak za nošenje uz tijelo). Ako pametni telefon nosite na tijelu, uvijek stavite pametni telefon u futrolu za pametni telefon koja ima ugrađenu kopču za kaiš koju je isporučila ili odobrila kompanija BlackBerry. Ako za nošenje pametnog telefona ne koristite futrolu s ugrađenom kopčom za kaiš koju je obezbjedila ili odobrila kompanija BlackBerry, pametni telefon držite na udaljenosti od najmanje 15 mm (0,59 inča) od tijela kada pametni telefon emituje signal. Kada koristite bilo koju funkciju rada s podacima na pametnom telefonu (na primjer, poruke e-pošte, PIN poruke, MMS poruke ili usluge pretraživača), sa ili bez USB kabla, pametni telefon držite najmanje 15 mm (0,59 inča) od tijela. Ako budete koristili dodatnu opremu koju nije dostavila ili odobrila kompanija BlackBerry, možete prekoračiti nivo izlaganja radiofrekventnom zračenju prilikom korištenja pametnog telefona. Pitanje postojanja dugoročnih zdravstvenih posljedica prekoračenja snadarda izlaganja radiotalasima je tema aktuelnih naučnih studija. Više informacija o izlaganju radiofrekventnom zračenju potražite u odjeljku „Informacije o usklađenosti“ u ovom dokumentu.

Većina BlackBerry dodatne opreme za nošenje pametnih telefona (na primjer, futrole i torbice) sadrži magnet. Nemojte ostavljati predmete koji sadrže magnetne trake, kao što su debitne kartice, kreditne kartice, hotelski ključevi-kartice, telefonske kartice i slični predmeti, blizu dodatne opreme za nošenje. Magnet može oštetiti ili izbrisati podatke s magnetne trake na kartici.

Magnetometar

Vaš pametni telefon sadrži magnetometar. Magnetometar koriste aplikacije poput aplikacije Compass. Magneti ili uređaji koji sadrže magnete, poput futrola, slušalica ili monitora, mogu negativno uticati na preciznost magnetometra. Pri određivanju svoje lokacije nemojte se oslanjati samo na aplikacije koje koriste magnetometar, pogotovo u hitnim slučajevima.

Mediji

U nekim zakonodavnim oblastima, korištenje pojedinih funkcija pametnog telefona može biti zabranjeno ili ograničeno. Kada se fotografišu, obrađuju ili koriste slike, pridržavajte se svih zakona, pravila, procedura i smjernica, uključujući, bez ograničenja, sve zakone u vezi sa autorskim pravima, pravom na privatnost, poslovnim tajnama ili bezbjednošću koji mogu da uređuju ili ograničavaju vaše korišćenje. Poštujte lična prava drugih osoba. Zaštita autorskih prava vas može spriječiti da kopirate, mijenjate, prenosite ili prosleđujete neke slike, muzičke datoteke (uključujući melodije zvona) ili drugi sadržaj.

Audio datoteke: Ako glasno slušate audio datoteke (pogotovo preko slušalica), može doći do trajnog gubitka sluha. Izbjegavajte pojačavanje jačine zvuka u slušalicama kako biste blokirali buku iz okruženja. Ako vam zvoni u ušima ili ne možete da razaznate govor, obratite se ljekaru.

Slika upozorenja za gubitak sluha.

Fotoaparat: Ako vaš pametni telefon ima fotoaparat, nemojte ga usmjeravati direktno u sunce ili bilo koji drugi jarki izvor svjetlosti. Tako možete ozbiljno oštetiti vid ili pametni telefon. Kada koristite blic fotoaparata, pazite da otvor LED blica bude udaljen najmanje 50 cm (50 cm) od očiju osobe koju fotografišete.

Antena

Koristite samo ugrađenu antenu. Neovlaštenim izmjenama antene ili dodataka mogu se oštetiti pametni telefon, a možda i prekršiti propisi Federalne komisije za komunikacije (Federal Communications Commission (FCC)).

Smetnje na elektronskoj opremi

Većina moderne elektronske opreme posjeduje zaštitu od radiofrekventnih signala. Međutim, neka elektronska oprema možda nema zaštitu od radiofrekventnih signala koje emituje uređaj.

Pejsmejkeri: Ako imate pitanja o uticaju radiofrekventnih signala na vaš pejsmejker, obratite se ljekaru ili proizvođaču pejsmejkera. Budite sigurni da koristite vaš pametni telefon u skladu sa bezbjednosnim zahtjevima u vezi sa konkretnim modelom pejsmejkera, a neki od njih mogu uključivati slijedeće zahtjeve: uvijek držite pameni telefon više od 7,88 inča (20 cm) od vašeg pejsmejkera kada je pametni telefon uključen, nemojte nositi pametni telefon u džepu na grudima i koristite uho na suprotnoj strani od pejsmejkera kada pozivate ili primate pozive kako biste sveli moguće smetnje na najmanju moguću mjeru. Ako iz bilo kojeg razloga sumnjate da postoje smetnje, odmah isključite sve bežične veze na pametnom telefonu, prestanite da koristite pametni telefon i posavjetujte se sa ljekarom.

Slušni uređaji: Neki digitalni bežični uređaji mogu ometati neke slušne uređaje. U slučaju pojave takvih smetnji, obratite se dobavljaču usluga ili proizvođaču slušnog uređaja da biste razmotrili alternative.

Vaš pametni telefon sadrži magnetometar, koji koriste aplikacije kao što je Compass (Kompas). Ako aplikacija koja koristi magnetometar ometa rad slušnog aparata, odmah je zatvorite.

Ostali medicinski uređaji: Ako koristite druge lične medicinske uređaje, obratite se proizvođaču uređaja kako biste saznali da li uređaj posjeduje odgovarajuću zaštitu od spoljnog radiofrekventnog zračenja. Vaš ljekar vam može pomoći da saznate ove informacije.

Zdravstvene ustanove:Isključite sve bežične veze na vašem pametnom telefonu kada se nalazite u zdravstvenoj ustanovi u kojoj postoje obavještenja o zabrani korištenja istih. Bolnice i zdravstvene ustanove možda koriste opremu koja je osjetljiva na spoljno radiofrekventno zračenje.

Letjelice: Propisima organizacija Federalni zavod za avijaciju (Federal Aviation Administration (FAA)) i Federalna komisija za komunikacije (Federal Communications Commission (FCC) zabranjeno je korištenje bežičnih uređaja u zraku. Prije ulaska u letjelicu isključite sve bežične veze na pametnom telefonu. Nije poznat efekat upotrebe pametnog telefona s uključenom bežičnom vezom u letjelici. Takav način upotrebe može uticati na instrumente u avionu, komunikacionu opremu i performanse, može poremetiti mrežu ili na neki drugi način predstavljati opasnost po upravljanje letjelicom, a može biti i nezakonit. Dok su isključene sve bežične veze na pametnom telefonu, koristite samo aplikacije koje ne koriste radio-signal u skladu s propisima aviokompanije za elektronske uređaje.

Opasne oblasti

Vaš pametni telefon nije sam po sebi bezbjedan uređaj, pa nije pogodan za korištenje u opasnim okruženjima, u kojima je neophodno koristiti takve uređaje, što obuhvata okruženja sa prisustvom isparenja, eksplozivne prašine, na mjestima gdje se upravlja nuklearnim postrojenjima, blizu navigacione i komunikacijske opreme u letelicama, kontrole leta i sistema za održavanje života ili oružanih sistema, bez ograničavanja na isto.

Potencijalno eksplozivna područja : Ako ste u bilo kojem području s potencijalno eksplozivnom atmosferom, isključite sve bežične veze na pametnom telefonu i poštujte sve znakove i uputstva. Varnice bi u takvim oblastima mogle da izazovu eksploziju ili požar, što može izazvati tjelesne povrede ili čak smrt.

Oblasti u kojima postoji opasnost od eksplozije često su, ali ne uvijek, jasno označene. Tu spadaju oblasti u kojima se radi sa gorivom, kao što su benzinske stanice; prostor ispod palube na plovnim objektima; postrojenja za skladištenje ili transport goriva i hemikalija; vozila koja kao gorivo koriste tečni gas (kao što je propan ili butan); oblasti gde se u vazduhu nalaze hemikalije ili čestice, kao što je pijesak, prašina ili metalni prah; zatim, sve oblasti gde je neophodno isključiti motor vozila.

Nemojte koristiti telefon na pametnom telefonu da biste prijavili curenje gasa ako se nalazite u blizini mjesta gdje gas curi. Napustite to područje i, ako je moguće koristiti telefon na pametnom telefonu, obavite poziv sa bezbjedne udaljenosti.

Područja miniranja: Kada ste u „području miniranja“ ili u području koje ukazuje da se dvosmjerni radio treba isključiti, kako biste izbjegli smetnje od operacija miniranja, isključite bežične veze na pametnom telefonu i poštujte sve znakove i uputstva.

Radne temperature i temperature za skladištenje

Vaš pametni telefon i putni punjač za njega su projektovani za korištenje i skladištenje u opsegu dolenavedenih temperatura:

Rad pametnog telefona: 0 do 35°C (32 do 95°F)

Pohranjivanje pametnog telefona (manje od 3 mjeseca): -20 to 35°C (-4 do 95°F)

Pohranjivanje pametnog telefona (3 mjeseca ili duže) 22 do 28°C (71,6 do 82,4°F)

Upotreba punjača: 0 do 35°C (32 do 95°F)

Skladištenje punjača: -30 do 75°C (-22 do 167°F)

Ako se pametni telefon ili dodatna oprema pametnog telefona koriste ili skladište izvan preporučenih temperaturnih opsega, pametni telefon bi mogao da se zagrije, što bi moglo da dovede do ozbiljne povrede ili smrti ili da ošteti pametni telefon, dodatnu opremu ili litijum-jonsku bateriju.

Držite pametni telefon i dodatnu opremu za pametni telefon dalje od izvora toplote, kao što su radijatori, peći, šporeti ili drugi aparati (uključujući pojačivače) koji proizvode toplotu. Ako pametni telefon nećete koristiti duže od dvije sedmice, isključite ga.

Čišćenje i popravljanje pametnog telefona

Čišćenje: Nemojte koristiti tekućinu, sredstva za čišćenje u spreju niti razređivače za čišćenje pametnog telefona ili dodatne opreme za pametni telefon, uključujući bateriju. Čistite samo pomoću mekane suhe tkanine. Prije čišćenja pametnog telefona ili dodatne opreme za punjenje isključite kablove iz računara, a dodatnu opremu za punjenje isključite iz zidne utičnice.

Popravka: Ne pokušavajte prepravljati, rastavljati niti popravljati pametni telefon niti dodatnu opremu za punjenje. Nemojte pokušavati da zamijenite bateriju koja se ne vadi. Samo kvalifikovano servisno osoblje bi trebalo da obavlja popravke ili mijenja baterije pametnog telefona ili punjače, a trebalo bi da se koriste samo baterije koje je BlackBerry naveo za korištenje sa vašim modelom pametnog telefona.

Ako se desi bilo koja od sljedećih situacija, izvucite kablove za napajanje iz računara ili zidne utučnice i predajte pametni telefon ili dodatnu opremu za punjenje ovlašćenom servisu.
 • Oštećenje kabla za napajanje, utikača ili priključaka.
 • Na pametni telefon ili na dodatnu opremu za punjenje je prosuta tekućina ili je ispušten neki predmet.
 • Pametni telefon ili dodatna oprema za punjenje je bila izložena kiši ili vodi.
 • Pametni telefon ili dodatna oprema za punjenje su veoma vrući.
 • Pametni telefon ili dodatna oprema za punjenje je ispuštena ili je oštećena.
 • Pametni telefon ili dodatna oprema za punjenje ne funkcioniraju onako kako je navedeno u korisničkoj dokumentaciji.
 • Pojavljuju se velike promene u radu pametnog telefona ili dodatne opreme za punjenje.

Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, podesite samo one kontrole za koje postoji uputstvo u korisničkoj dokumentaciji za vaš pametni telefon. Neodgovarajuće podešavanje drugih kontrola može izazvati štetu, a najčešće će zahtijevati veliko angažovanje ovlašćenog servisera da bi se pametni telefon, dodatna oprema za punjenje ili druga dodatna oprema vratila u normalno radno stanje.

Nepoštovanje bezbijednosnih uputstava iz korisničke dokumentacije za pametni telefon će poništiti ograničenu garanciju, a može dovesti i do obustavljanja ili ukidanja usluga, do sudskog gonjenja ili i jednog i drugog.

Odlaganje pametnog telefona i baterije

Slika korpe za ograničeni otpad

Nemojte bacati pametni telefon ili bateriju u kućni otpad niti vatru.

Slika logotipa za recikliranje

Vaš pametni telefon se može reciklirati tamo gdje postoje uslovi za to. Namjena ovog simbola nije da ukaže na korištenje recikliranog materijala.

Pozovite 1-800-822-8837 za informacije o recikliranju baterija

U Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi možete reciklirati pametni telefon i bateriju kroz program Call2Recycle. Za više informacija, u Sjedinjenim Američkim Državama posjetite www.call2recycle.org, a u Kanadi posjetite www.call2recycle.ca.

Više informacija o vraćanju pametnog telefona i dodatne opreme u BlackBerry radi recikliranja i bezbjednog odlaganja potražite na adresi www.blackberry.com/recycling ili https://tradeup.blackberry.com. Programi recikliranja i zamjene dostupni su samo u određenim oblastima.

Ako ovi programi nisu dostupni u vašem mjestu, raspitajte se kod vaše lokalne uprave o propisima za ispravno odlaganje elektronskih proizvoda.

Pametni telefon i bateriju odložite u skladu sa lokalnim zakonima i propisima o odlaganju takve vrste otpada.

Informacije o usklađenosti

Izloženost radio-talasima

Radio-aparat na pametnom telefonu je radio-prijemnik i radio-predajnik male snage. Koncipiran je u saglasnosti sa smjernicama i ograničenjima Federalne komisije za komunikacije (Federal Communications Commission (FCC)), organizacije Industrija Kanada (Industry Canada (IC)) i Vijeća Evropske unije, kao i drugim relevantnim međunarodnim smjernicama koje se odnose na nivoe sigurnosti izlaganja radiotalasima za bežične uređaje. Ove smjernice razvili su nezavisni naučnici, vlade i organizacije uključujući Institut za standarde elektro-inžinjera i elektroničara (Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard (IEEE)), Nacionalno vijeće za mjerenje i zaštitu od radioaktivnog zračenja (National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP)) i Međunarodnu komisiju za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)).

Da bi se poštovala usaglašenost sa smjernicama i ograničenjima organizacija FCC, IC i EU i drugim relevantim međunarodnim smjernicama i ograničenjama, koja se odnose na izlaganje radiotalasima, pametni telefon držite na udaljenosti od najmanje 1,5 cm (0,59 inča) od tijela. Ako nosite pametni telefon uz tijelo, koristite samo opremu s ugrađenom kopčom za kaiš koju je obezbjedila ili odobrila kompanija BlackBerry. Ako za nošenje pametnog telefona koristite dodatnu opremu za nošenje uz tijelo koju nije obezbjedila kompanija BlackBerry, provjerite da li ta oprema sadrži metal i držite pametni telefon na udaljenosti od najmanje 1, 5 cm (0,59 inča) od tijela.

Da biste smanjili izlaganje radiotalasima: (i) pametni telefon koristite u područjima sa jakim bežičnim signalom; (ii) koristite opcije za telefoniranje bez ruku i (iii) smanjite vrijeme korišteno za telefoniranje ili umjesto toga šaljite poruke putem e-pošte, tekstualne poruke ili BBM poruke.

Podaci o posebnoj stopi apsorpcije

OVAJ MODEL BEŽIČNOG UREĐAJA ISPUNJAVA PROPISANE ZAHTJEVE U VEZI SA IZLAGANJEM RADIOTALASIMA AKO SE KORISTI U SKLADU SA UPUTSTVIMA IZ OVOG ODJELJKA.

Dizajniran je i proizveden tako da ne prevazilazi ograničenja u vezi sa izlaganjem radiofrekventnoj (RF) energiji koja su postavile organizacije Federalna komisija za komunikacije (Federal Communications Commission (FCC)) vlade SAD-a, i koje je preporučilo Vijeće Evropske unije, kada se koristi u skladu sa uputstvima iz prethodnog odjeljka. Ova ograničenja su dio detaljnih smjernica i utvrđuju dozvoljene nivoe u vezi sa RF energijom za opštu populaciju. Te smjernice se zasnivaju na standardima koje su razvile nezavisne naučne organizacije periodičnom i temeljnom procjenom rezultata naučnih istraživanja. Standard za bežične uređaje u vezi sa izlaganjem zračenju propisuje jedinicu mjere, poznatu kao posebna stopa apsorpcije (Specific Absorption Rate) ili SAR. SAR ograničenje koje je propisala institucija FCC iznosi 1,6 W/kg*. SAR ograničenje koje je preporučilo Vijeće Evropske unije iznosi 2,0W/kg**. Testovi za SAR se obavljaju pomoću uobičajenih položaja za korištenje uređaja koje propisuje FCC, a uređaj odašilje na najvišem certifikovanom nivou snage u svim testiranim frekventnim opsezima. Bez obzira na to što se SAR utvrđuje na najvišem certifikovanom nivou snage, stvarna SAR vrijednost tokom upotrebe uređaja može biti mnogo manja od maksimalne. Razlog za ovo je to što je uređaj dizajniran za upotrebu na više nivoa snage kako bi koristio samo jačinu signala koja je potrebna za otkrivanje mreže. Uopšteno, što ste bliže anteni bežične bazne stanice, manja je izlazna snaga.

Najviša SAR vrijednost za ovaj pametni telefon testirana za upotrebu uz uho iznosi:

Pametni telefon

SAR (W/kg) za 1 g (FCC/IC)

SAR (W/kg) za 1 g (Indija)

SAR (W/kg) za 10 g (R&TTE)

BlackBerry Passport SQW100-1 pametni telefon (broj modela RGY181LW)

0,58

0,50

0,33

Najviša SAR vrijednost za ovaj pametni telefon testirana uz BlackBerry futrolu sa ugrađenom kopčom za kaiš ili na udaljenosti od 1,5 cm (0,59 inča) od tijela iznosi:

Pametni telefon

SAR (W/kg) za 1 g (FCC/IC)

SAR (W/kg) za 1 g (Indija)

SAR (W/kg) za 10 g (R&TTE)

BlackBerry Passport SQW100-1 pametni telefon (broj modela RGY181LW)

1,45

1,18

0,49

Kada telefon radi u režimu mobilnog hotspota, najviša SAR vrijednost za ovaj pametni telefon je:

Pametni telefon

SAR (W/kg) za 1 g (FCC/IC)

BlackBerry Passport SQW100-1 pametni telefon (broj modela RGY181LW)

1,44

Mjere koje se odnose na nošenje telefona uz tijelo (preporučene udaljenosti) se razlikuju za različite bežične uređaje, uključujući pametne telefone, zavisno od isporučene ili dostupne dodatne opreme i važećih zahtjeva organizacija FCC, IC i Vijeća Evropske unije.

Organizacija FCC je dodijelila ovlaštenje za opremu (Equipment Authorization) ovom pametnom telefonu, zasnovano na navedenim SAR nivoima, koji su u skladu sa FCC smjernicama za emitovanje radiotalasa, kada se pametni telefon koristiti kako je navedeno u ovom odjeljku. SAR informacije o ovom modelu bežičnog uređaja zavedene su kod organizacije FCC, a moguće ih je pronaći u odjeljku „Display Grant“ na lokaciji www.fcc.gov/oet/ea nakon pretrage FCC ID oznake pametnog telefona navedene u nastavku.

Pametni telefon

FCC ID

BlackBerry Passport SQW100-1 pametni telefon (broj modela RGY181LW)

L6ARGY180LW

Dodatne informacije o stopi SAR možete pronaći na adresi www.ctia.org (CTIA - The Wireless Association) ili www.tele.soumu.go.jp/e/index.htm (Biro za telekomunikacije Ministarstva unutrašnjih poslova i komunikacija (Telecommunications Bureau of the Ministry of Internal Affairs and Communications)).

___________________________________

* U SAD i Kanadi, SAR ograničenje za prenosne uređaje koji se javno koriste iznosi prosječno 1,6 W/kg na 1 g telesnog tkiva ili tkiva glave (prosečno 4 W/kg na 10 grama tkiva ekstremiteta – šaka, zglobova, gležnjeva i stopala).

** U Evropi, SAR ograničenje za prenosne uređaje koji se javno koriste iznosi prosječno 2 W/kg na 10 g telesnog tkiva ili tkiva glave (prosečno 4 W/kg na 10 g tkiva ekstremiteta – šaka, zglobova, gležnjeva i stopala). Istraživanja pokazuju da standard sadrži značajnu bezbjednosnu marginu kako bi obezbjedio dodatnu zaštitu i kako bi uzeo u obzir promjene u mjerenjima.

FCC izjava o usklađenosti (SAD)

FCC klasa B dio 15

Ovaj pametni telefon usklađen je sa dijelom 15 pravilnika Federalne komisije za komunikacije (FCC). Slijedeća dva uslova odnose se na upravljanje uređajem: 1) Ovaj pametni telefon ne smije izazivati štetne smetnje i 2) Ovaj pametni telefon mora prihvatiti sve dolazne smetnje, uključujući smetnje koje mogu izazvati neželjen način rada.

OPREZ:
Izmjene na ovom uređaju koje nije izričito odobrilo treće lice koje je odgovorno za usklađenost može dovesti do toga da se korisniku izrekne zabrana upotrebe uređaja.

Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima za digitalne uređaje klase B, prema dijelu 15 pravila FCC. Ova ograničenja su osmišljena tako da obezbjeđuju zaštitu od štetnih smetnji u stambenim oblastima. Ova oprema stvara, koristi i odašilje energiju radio-talasa i, ako se ne instalira i koristi u skladu sa uputstvima proizvođača, može izazvati smetnje koje su štetne po komunikaciju putem radio-talasa.

Međutim, nema garancija da kod određene instalacije neće doći do smetnji. Ako ova oprema izazove štetne smetnje u prijemu radio i TV signala, što možete utvrditi tako što ćete je isključiti pa uključiti, korisnik bi trebalo da pokuša da riješi problem na jedan od slijedećih načina: promijenite orijentaciju ili mjesto prijemne antene, povećajte rastojanje između opreme i prijemnika, povežite opremu sa utičnicom u kolu različitom od onoga na koji je priključen prijemnik ili se posavjetujte sa zastupnikom ili iskusnim radio ili TV tehničarom.

Informacije za područje SAD u vezi sa zahtijevima institucije Federal Communications Commission („FCC“) za kompatibilnost uređaja za osobe sa oštećenim sluhom sa bežičnim uređajima

U slučaju upotrebe bežičnih uređaja u blizini uređaja za osobe sa oštećenim sluhom (kao što su slušni aparati i kohlearni implanti), može se pojaviti zujanje, brujanje ili zavijanje. Neki uređaji za osobe sa oštećenim sluhom otporniji su na ove smetnje od drugih, a i bežični uređaji se razlikuju po količini smetnji koje proizvode.

Industrija bežičnih telefona razvila je sistem rangiranja kako bi pomogla osobama sa oštećenim sluhom da pronađu bežične uređaje koji su kompatibilni sa slušnim uređajima koje koriste. Nisu rangirani svi bežični uređaji. Bežični uređaji koji su rangirani sadrže oznaku ranga na pakovanju, zajedno sa drugim srodnim oznakama.

Rangiranje ne predstavlja garanciju. Rezultati će se razlikovati u zavisnosti od upotrebljenog slušnog uređaja i stepena oštećenja sluha. Ako je vaš slušni uređaj osetljiv na smetnje, možda nećete moći uspješno da koristite rangirani bežični uređaj.

Obraćanje ljekaru specijalisti i testiranje bežičnog uređaja sa slušnim uređajem najbolji je način da se izvrši procjena za lične potrebe.

Ovaj pametni telefon je testiran i ocijenjen kao podoban za korištenje sa slušnim aparatima za neke od tehnologija bežične komunikacije koje pametni telefon koristi. Međutim, ovaj pametni telefon može da koristi i druge tehnologije bežične komunikacije, koje još uvijek nisu testirane za upotrebu sa slušnim aparatima. Važno je da različite funkcije pametnog telefona isprobate temeljno i na različitim lokacijama da biste odredili da li čujete smetnje kada pametni telefon koristite uz slušni aparat ili kohlearni implantat. Informacije o pravilima vraćanja i zamjene, kao i informacije o kompatibilnosti slušnih uređaja potražite od dobavljača bežičnih usluga.

Kako funkcioniše rangiranje

M-Rangiranje: Bežični uređaji sa rangom M3 ili M4 ispunjavaju FCC zahtjeve i vjerovatno će izazivati manje smetnji od bežičnih uređaja koji nisu rangirani. M4 je bolji/viši rang od navedenih.

T-Rangiranje: Bežični uređaji sa rangom T3 ili T4 ispunjavaju FCC zahtjeve i vjerovatno će biti podobniji za korištenje sa telekalemom u slušnom uređaju („T prekidač“ ili „Telefonski kabl“) od bežičnih uređaja koji nisu rangirani. T4 je bolji/viši rang od navedenih. (Obratite pažnju na to da ne poseduju svi slušni uređaji telekalemove.)

Takođe je moguće izmjeriti imunitet slušnih uređaja na ovu vrstu smetnji. Proizvođač slušnog uređaja ili ljekar specijalista mogu vam pomoći da pronađete rezultate za svoj uređaj. Što je slušni uređaj otporniji, manja je vjerovatnoća da će se pojaviti smetnje od bežičnih uređaja.

Dodatne informacije o mjerama koje institucija FCC preduzima u vezi sa kompatibilnošću bežičnih uređaja sa slušnim aparatima, kao i o drugim koracima koje je institucija FCC preduzela kako bi osobama sa oštećenim sluhom omogućila pristup telekomunikacionim uslugama potražite na lokaciji www.fcc.gov/cgb/dro.

Industry Canada – certifikacija

Ovaj uređaj je u skladu sa standardima RSS Ministarstva industrije Kanade za oslobađanje od licenciranja. Rad podleže slijedećim dvoma uslovima: (1) Ovaj pametni telefon ne smije izazivati smetnje i (2) Ovaj pametni telefon mora prihvatiti sve smetnje, uključujući smetnje koje mogu izazvati neželjen način rada pametnog telefona.

BlackBerry Passport SQW100-1 pametni telefon (broj modela RGY181LW) je u skladu sa standardima organizacije Industrija Kanada (Industry Canada)RSS 102, RSS 130, RSS 132, RSS 133, RSS 139, RSS 199, RSS-GENiRSS 210 pod certifikacijskim brojem 2503A-RGY180LW.

Ovaj pametni telefon za rad u opsegu 5150-5250 MHz namijenjen je isključivo za korištenje u zatvorenom prostoru radi smanjivanja potencijalnog izazivanja štetnih smetnji kod mobilnih satelitskih sistema koji koriste srodne kanale.

Maksimalno antensko pojačanje dozvoljeno za pametne telefone u opsezima 5250-5350 MHz i 5470-5725 MHz usklađeno je sa EIRP ograničenjem.

Maksimalno antensko pojačanje dozvoljeno za pametne telefone u opsegu 5725-5825 MHz usklađeno je sa EIRP ograničenjima za direktan međusobni i indirektan međusobni rad po potrebi.

Imajte u vidu da su izuzetno snažni radari primarni korisnici (tj. prioritetni korisnici) opsega 5250-5350 MHz i 5650-5850 MHz, kao i da ti radari mogu da izazovu smetnje i/ili da oštete LE-LAN pametne telefone.

Usklađenost sa ograničenjima klase B

Ovaj pametni telefon je u skladu sa ograničenjima za uređaje klase B u vezi sa emisijom radio-šuma koja su navedena u standardu o opremi koja može izazvati smetnje, pod nazivom „Information Technology Equipment (ITE) – Limits and methods of measurement“ (IT oprema – Ograničenja i metode mjerenja), a koji je propisalo ICES-003 Ministarstva industrije Kanade.

Usklađenost sa regulativom EU

BlackBerry ovim izjavljuje da je ovaj pametni telefon u skladu sa osnovnim zahtjevima i ostalim primjenljivim odredbama Direktive o radio i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi 1999/5/EC.

BlackBerry Passport SQW100-1 pametni telefon (broj modela RGY181LW)CE oznaka 0168

Izjava o usklađenosti koja je objavljena pod uslovima Direktive 1999/5/EZ (HG br. 88/2003) dostupna je za pregled na adresi: www.blackberry.com/go/declarationofconformity.

Ako imate pametni telefon sa omogućenom Wi-Fi vezom, pametni telefon može da se koristi u Wi-Fi mrežama u svim zemljama članicama Evropske Unije. Ova oprema može da se koristi u Turskoj.

U Službenom glasniku o odluci Komisije Evropske Unije od 12. februara 2007. godine navodi se da se frekventni opseg od 5,150 do 5,350 GHz za sisteme bežičnog pristupa (WAS), uključujući i radio lokalne mreže (RLAN), koristi isključivo u zatvorenim prostorima. Pošto se stvaranje mreže nalazi u domenu bežične pristupne tačke, a ona predstavlja glavni uređaj, pametni telefon nikada ne pokreće stvaranje mreže niti se povezuje na mrežu u ad-hoc režimu u frekventnom opsegu od 5,150 do 5,350 GHz.

Dodatna usaglašenost sa pravnom regulativom

Detalje o usaglašenosti sa standardima i regulatornim tijelima za svoj pametni telefon možete dobiti od BlackBerry.

Laserski senzorski modul koji se koristi u ovom pametnom telefonu usklađen je sa sljedećin standardom Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC): IEC/EN 60825-1 2007-03 ED 2.0.

Da biste pregledali FCC ID, broj IC certifikata, model i informacije o usklađenosti svojeg pametnog telefona, sa vrha početnog ekrana povucite prstom nadolje. Dodirnite Settings (Podešavanja) > About (Informacije o) i na padajućoj listi izaberite Regulatory Approvals Regulatorna odobrenja).

Informacije o proizvodu: BlackBerry Passport SQW100-1 pametni telefon

Mehanička svojstva:

Težina: približno 194,4 g (6,9 unci) zajedno s litijum-jonskom baterijom

Veličina (D x Š x V): 128 x 90,3 x 9,3 mm (5 x 3,6 x 0,4 inča)

3 GB memorije, 32 GB za pohranu aplikacija, utor za microSD karticu

Sljedeća svojstva laserskog senzorskog modula mogu da se odnose na vaš pametni telefon:

Laserski proizvod klase 1

Maksimalna prosječna izračena energija: 0,18 mW

Specifikacije napajanja:

Neizmjenjiva litijum-jonska baterija koja se puni

Podržava nano SIM kartice od 3V, 1,8V

Kompatibilnost priključaka za sinhroniziranje podataka i punjenje: micro USB 2.0, micro USB 3.0

Specifikacije mobilne radio-mreže:

Podrška LTE za osam opsega: opsezi LTE 700, LTE 800, LTE 900, LTE 1800, LTE 1900, LTE 2100, LTE 2300, LTE 2600 MHz

HSPA+ podrška za pet opsega: opsezi UMTS 800/UMTS 850, UMTS 900, PCS 1900, IMT 2100 MHz

Klasa napajanja: klasa 1 (PCS 1900), klasa E2 (PCS 1900), klasa 3 (UMTS, LTE)

Frekvencija odašiljanja: 704 do 716 MHz, 824 do 849 MHz, 832 do 862 MHz, 880 do 915 MHz, 880 do 950 MHz, 1710 do 1755 MHz, 1710 do 1785 MHz, 1850 do 1910 MHz, 1920 do 1980 MHz, 2500 do 2570 MHz

Frekvencija prijema: 734 do 746 MHz, 791 do 821 MHz, 925 do 960 MHz, 1805 do 1880 MHz, 1930 do 1990 MHz, 2110 do 2155 MHz, 2110 do 2170 MHz, 2300 do 2400 MHz, 2570 do 2620 MHz, 2620 do 2690 MHz

Specifikacije Wi-Fi radio mreže:

Bežični LAN standard: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r

Frekvencija odašiljanja i prijema za IEEE 802.11b/IEEE 802.11g/IEEE 802.11k/IEEE 802.11n/IEEE 802.11r: 2,412 do 2,472 GHz

Frekvencija odašiljanja i prijema za IEEE 802.11a/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11k/IEEE 802.11n/IEEE 802.11r: 5,180 do 5,825 GHz

Bluetooth radio specifikacije:

Podrška za jedan opseg: ISM 2,4 GHz

Frekvencija odašiljanja i prijema: 2402 do 2480 MHz

Bluetooth klasa 1

Ako vaš uređaj podržava NFC tehnologiju, važe sljedeće specifikacije:

Radna frekvencija: 13,56 MHz

Podržani režimi: čitač/pisač, emulacija kartica, peer-to-peer režim

Pravno obavještenje

©2015 BlackBerry. Sva prava zadržana. BlackBerry® i srodni žigovi, nazivi i logotipi su vlasništvo kompanije BlackBerry Limited i registrovani su u SAD i zemljama širom svijeta. Bluetooth je zaštićeni žig kompanije Bluetooth SIG. Call2Recycle je zaštićeni znak kompanije Call2Recycle, Inc. CTIA - The Wireless Association je zaštićeni žig kompanije CTIA - The Wireless Association. GSM je zaštićeni žig kompanije GSM MOU Association. IEEE Std 1725, IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, IEEE 802.11ac, 802.11k, 802.11r, 802.11n i su žigovi organizacije Institute of Electrical and Electronics Engineers. LTE i UMTS je zaštitni znak instituta za evropske standarde u telekomunikaciji ( ETSI) . Wi-Fi je žig kompanije Wi-Fi Alliance. Svi ostali žigovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika. Ova dokumentacija, uključujući svu dokumentciju navedenu u obliku referenci ovdje ili onu dostupnu na BlackBerry web stranici, je data takva kakva je bez ikakvih uslova, potvrda, garancija, zastupanja ili jamstva ili obaveza bilo koje vrste od strane kompanije BlackBerry Limited i njenih pridruženih kompanija, koje izričito odriču odgovornost u najvećoj mjeri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonima lokalnog zakonodavstva.

Uslovi korišćenja bilo kojeg BlackBerry proizvoda ili usluge navedeni su u drugoj licenci ili u drugom primenljivom ugovoru sa kompanijom BlackBerry. NIŠTA U OVOM DOKUMENTU NIJE ZAMIŠLJENO KAO ZAMJENA ZA IZRIČITE PISANE UGOVORE NITI GARANCIJE KOJE JE KOMPANIJA BLACKBERRY NAMJENILA ZA DIJELOVE BILO KOJEG BLACKBERRY PROIZVODA ILI USLUGE, OSIM OVE DOKUMENTACIJE.


BlackBerry Limited
2200 University Avenue East
Waterloo, Ontario
Canada N2K 0A7

BlackBerry UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
United Kingdom

Objavljeno u Kanadi