Přeskočit na obsah
Help and manuals  >  Zařízení  >  PRIV  >  Nastavení
Verze: 5.1

Výběr připojení

Zařízení nabízí řadu různých možností připojení. Další informace a tipy jsou uvedeny níže u jednotlivých typů připojení.

Síťová připojení

Mobilní síť

Pomocí připojení k mobilní síti můžete ze zařízení volat a v případě, že máte datový tarif, také využívat datové služby, například procházení internetu. Na některých místech, jako například v nemocnici nebo v letadle, musí být připojení k mobilní síti vypnuté. V ostatních případech jej obvykle můžete ponechat zapnuté.

Wi-Fi

Připojení k síti Wi-Fi představuje další ze způsobů využívání datových služeb v zařízení. Oproti mobilní síti však nejsou za používání sítě Wi-Fi účtovány poplatky v rámci datového tarifu. Zařízení se při používání základních datových funkcí, jako je vyhledávání na internetu nebo stahování aplikací, nejprve pokusí připojit k uložené síti Wi-Fi a teprve poté k mobilní síti. Pokud funkci Wi-Fi necháte zapnutou, bude se zařízení moci automaticky připojit k uložené síti Wi-Fi, jakmile se ocitnete v jejím dosahu. Když ponecháte připojení k síti Wi-Fi zapnuté, může se baterie vybíjet o něco rychleji.

Propojení více zařízení

USB

Pomocí kabelu USB můžete obousměrně propojit zařízení s počítačem. Zařízení se v počítači zobrazí jako mapovaná jednotka. V závislosti na funkcích dostupných v počítači lze pomocí připojení USB obvykle přetahovat soubory mezi počítačem a zařízením.

Technologie Bluetooth

Bezdrátová technologie Bluetooth umožňuje navázat přímé připojení mezi vaším zařízením a jiným zařízením podporujícím technologii Bluetooth. Prostřednictvím připojení Bluetooth je sice možné přenášet soubory, ale díky možnosti streamování obsahu je připojení Bluetooth častěji používáno například k přehrávání hudby ze zařízení na samostatném reproduktoru nebo k volání přes mobilní síť pomocí připojené náhlavní soupravy.

NFC

NFC je technologie bezdrátového připojení na krátkou vzdálenost. Používá se k rychlému vytvoření připojení mezi vaším zařízením a dalšími zařízeními s podporou technologie NFC nebo štítky NFC. Díky technologii NFC není třeba před připojením spouštět proces párování. Jedná se tedy o užitečný způsob rychlého přenosu informací, pomocí něhož si například můžete vyměnit vizitky s novými kontakty nebo načíst informace z plakátku, který obsahuje štítek NFC. Technologii NFC využívají k přenosu informací mezi zařízeními například funkce Android™ Beam, platby mobilem a nastavení dotykem.

Sdílená připojení k internetu

Prostřednictvím připojení zařízení k mobilní síti můžete umožnit ostatním zařízením přístup k internetu. Tato funkce je užitečná, když chcete v notebooku nebo tabletu, které podporují pouze připojení Wi-Fi procházet internet, ale nemáte přístup k síti Wi-Fi.

Tethering internetu

Tethering internetu je užitečný v případě, že máte jedno zařízení, které chcete připojit k internetu prostřednictvím mobilního připojení zařízení. Dané zařízení můžete připojit k zařízení BlackBerry pomocí kabelu USB. Pokud obě zařízení podporují připojení Bluetooth, můžete namísto kabelu použít technologii Bluetooth.

Mobilní hotspot

Mobilní hotspot umožňuje připojit k zařízení BlackBerry až deset zařízení. Počet zařízení, která lze připojit, závisí na modelu zařízení. Při použití funkce mobilního hotspotu se ze zařízení stane přístupový bod sítě Wi-Fi, ke kterému se mohou připojit další zařízení Wi-Fi a přistupovat přes něj k internetu.

Připojení VPN

Zařízení můžete pomocí mobilní sítě nebo sítě Wi-Fi připojit k síti VPN (Virtual Private Network, virtuální privátní síť). Jakmile zařízení připojíte k síti VPN, můžete odesílat a přijímat data ze soukromých sítí prostřednictvím veřejné sítě.