Přeskočit na obsah
Help and manuals  >  Zařízení  >  BlackBerry Q10  >  Aplikace a funkce
Verze: 10.3.1

Vysvětlení funkcí aplikace Inteligentní značky

Aplikace Inteligentní značky umožňuje z krátkých informací vytvořit inteligentní značky. Použít můžete např. text, adresy webových stránek a další identifikátory URI, telefonní čísla, e-mailové adresy nebo informace o připojení. Inteligentní značku lze zkopírovat dále na značku NFC, zobrazit ji jako QR Code nebo ji odeslat přímo do dalšího zařízení BlackBerry. Aplikace Inteligentní značky umožňuje ukládat přijaté inteligentní značky a dále je používat nebo posílat ostatním.

Namísto předání vizitky vytvořte za použití telefonního čísla nebo e-mailové adresy vlastní inteligentní značku, která příjemci umožní jediným klepnutím zahájit hovor, napsat zprávu nebo odeslat e-mail. Blíží se nějaká událost? Vytvořte inteligentní značku obsahující informace o události a převeďte ji na zapisovatelnou značku NFC připojenou k drobnému dárku pro vaše hosty.

V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb, nastavení od vašeho správce a modelu zařízení BlackBerry nemusí být funkce NFC dostupná.