Přeskočit na obsah
Help and manuals  >  Zařízení  >  BlackBerry Q10  >  Aplikace a funkce
Verze: 10.3.1

Změna nastavení aplikace Mapy

Přepínání mezi použitím kilometrů nebo mílí

Aplikace BlackBerry Maps v závislosti na nastavení zařízení poskytuje informaci o vzdálenosti v imperiálním (stopy/yardy a míle) nebo metrickém (metry a kilometry) systému.
 1. V aplikaci Mapy posuňte prstem od horní části obrazovky směrem dolů.
 2. Klepněte na možnosti Nastavení > Jednotky měření.
 3. Klepněte na možnost Změnit nastavení zařízení.

Změna výchozího nastavení trasy

Pokud chcete v aplikaci BlackBerry zobrazit nejrychlejší nebo nejkratší trasu nebo se chcete určitým typům tras (např. dálnicím, silnicím s mýtným, pruhům pro určitý počet cestujících a trajektům) nebo ulicím vyhýbat pravidelně, můžete odpovídajícím způsobem upravit výchozí nastavení.
 1. V aplikaci Mapy posuňte prstem od horní části obrazovky směrem dolů.
 2. Klepněte na možnosti Nastavení > Možnosti trasy.

Přepínání mezi hlasovými výzvami a melodií

Aplikace BlackBerry Maps vás dokáže prostřednictvím hlasových zpráv nebo melodie upozornit na nadcházející odbočení.
 1. V aplikaci Mapy posuňte prstem od horní části obrazovky směrem dolů.
 2. Klepněte na možnosti Nastavení > Zvuk navigace.
 3. Klepněte na možnost.

Zapnutí nočního režimu

 1. V aplikaci Mapy posuňte prstem od horní části obrazovky směrem dolů.
 2. Klepněte na možnost Ikona Nastavení > Noční režim.
 3. Proveďte některý z následujících kroků:
  • Klepněte na možnost Automaticky.
  • Klepněte na možnost Zapnuto.
  • Klepněte na možnost Vypnuto.

Změna jazyka mapy na místní jazyk

V aplikaci BlackBerry Maps můžete nastavit, aby se mapa zobrazovala v příslušném jazyce mapy nebo oblasti, kterou právě prohlížíte.

 1. V aplikaci Mapy posuňte prstem od horní části obrazovky směrem dolů.
 2. Klepněte na možnost Ikona Nastavení > Nastavení mapy.
 3. Klepněte na možnost Místní.